Dr. Mehmet Sürmeli'den

Cümle Mühendisi

Ordinaryus
Katılım
2 Tem 2006
Mesajlar
4,181
Tepkime puanı
110
Puanları
0
Konum
İzmir
Web sitesi
muhammedesad.blogcu.com
"Allah katında tek (hak) din İslâmdır."1 Ve "İslâm'ın dışındaki hiçbir din Allah katında geçerli değildir; sahibinden kabul edilmeyecektir."2 Bu durumda Allah'ın makbul saydığı tek din İslamdır. İslâmdan başka hiçbir din, Allah yanında bir değer ifade etmez.3 Hatta bazı müfessirler "Allah katında tek din İslâmdır" ayetinin İslam'ı terk eden Yahudiler ve Hristiyanlar hakkında indiğini söylemişlerdir.4 Nitekim Hristiyanlıkla ilgili bir soruya Hz Peygamber: "Ne kendilerinde, ne de dinlerinde bir hayır yoktur." buyurmak suretiyle onların Hak'tan uzak olduklarına dikkat çekmiştir. Hz Ali'ye de; "Yahudi veya Hristiyan iken zındıklaşan biri hakkında soru sorduklarında: "Bırakın onu, sapık bir dinden bir başka sapıklığa girmiştir." diyerek İslam'ın dışındaki dinler için bir irtidatın olmadığına işaret etmiştir. Çünkü onların hiçbirisi hak din değildir. Bu açıklamaları yapmamızdaki sebep, halkı Müslüman ülkelerdeki misyonerlerin veya misyonerlere hizmet eden kurum ve kuruluşların üç semavî din(!) gibi bir yanlışı ve sapkınlığı öne çıkararak İslâm dini ile tahrif olmuş dinleri aynı değerde kabul etmelerinden kaynaklanmaktadır. İrtidat, Hz Peygamber’in beyanına göre “İmandan sonra küfürdür.”5 İslam bir bütündür. Onun hükümlerinden (farzlarından) birini bile inkar edenin irtidat ettiğine hükmolunur. Kim ki İslam’ın apaçık hükümlerinden birini reddederse kelime-i tevhidi iptal etmiş olur.6 Allah’a, peygamberlerine, meleklerine küfreden bir kişi kesinlikle İslam dininden çıkmış sayılır. Abdullah İbni Mesud da “Kuran Allahın kelamıdır. Kim ondan bir şeyi inkar ederse Allah’ı inkar etmiş olur.”7 diyerek irtidata açıklık getirmiştir. “Kim Kuran’ın bir harfini bile inkar ederse, tamamını inkar etmiş sayılır.”8 sözü de Abdullah İbni Mesud’a aittir.

Dr. Mehmet Sürmeli

Devamı Var...

_____

 
Üst