Cübbeli Hocamızdan Besmele-i Şerif

mavi vuslat

Paylaşımcı
Katılım
3 Eki 2006
Mesajlar
300
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
35
Konum
İsmailağa'dan..
"Besmele-i Şerife’yi okursa, Onun için her harfine karşılık
Dörtbin sevap yazılır, Dörtbin günahı silinir ve kendisi dörtbin derece yükseltilir.”
"Her kim Besmele-i Şerife’yi okursa, O’nun için her harfine karşılık dört bin sevap yazılır, dört bin günahı silinir ve kendisi dört bin derece yükseltilir"
Tefsir köşemizde ilk olarak her kişinin başında söylemesi gereken Besmele-i Şerif’in tefsiri ile başlıyoruz. Bi iznihi sübha nehri Teala surelerin başındaki besmelenin ayet olduğunda ittifak vardır.
Şöyle ki: Hanefilere göre “besmele” başlı başına bir ayet olup surelerin arasını ayırmak için bir kere indirilmiş ve her surenin başında tekrarlanmıştır. O surelerden bir ayet değildir. Şafilere göre ise, her surenin başındaki bes-mele, o surenin ayetidir.114 sure ile beraber 114 kere inmiştir, denilmiştir.
Nesefi tefsirinde zikrolunduğuna göre Medine, Basra ve Şam Kıraat Alimleri ve Fıkıh Alimleri Besmele’nin ne Fatiha’dan ne de diğer surelerden ayet olmadığına ittifak etmişler. Lakin Neml Suresi’nin 30.Ayet-i Celile’sin de ki Besmele müstesna.
Ancak surelerin başındaki Besmele-i Şerife’ler sureleri birbirinden ayırsın ve kendileriyle başlanılarak teberrük edilsin diye yayılmıştır. İmam-ı Azam’ın (Rahımehullah) ve O’na uyanların mezhebi budur.
Her işe Besmele ile başlamalıdır.
Hatta Cibril (Aleyhisselam) Rasulullah'a vahiy getirince ilk olarak Bismillahirrahmanirrahim derdi.(1)
Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdu. Her hayırlı işe Besmele ile başlanmaz ise o işten hayır gelmez.(2)
Herhangi bir yazar kalemi eline alırken Bismillah dedimi Allah'ın (Celle Celalühu) adının yardımı ile yazıyorum, sofraya oturan kişi Bismillah dedimi Allah (Celle Celalühu) isminin yardımı ile yiyorum demektir. Bunun gibi herhangi bir işin başlangıcında Besmele okunduğu zaman o işe uygun olan fiili de ifade etmiş olur.
Mevlid-i Şerif’i yazan Süleyman Çelebi başlarken Allah (Celle Celalühu) adın zikredelim evvela, vacip oldur cümle iş de her Kula, Allah (Celle Celalühu) adın her kim ol evvel ana, her işi asan ider Allah (Celle Celalühü) ona.
Kitabına hem Allah (Celle Celalühu) İsmi Şerif’i ile başlamış hem de bunun ehemmiyetini ifade etmiştir.
Her işte evvela Allah’ın (Celle Celalühu) ismi ile başlamak vacip oldu diyor. Efendi kardeşlerim bunu iyi anlamak lazım, çok iyi idrak etmek lazım. Kainatın Halikı hayat nizamı olan Hz. Kur'an-ı indirirken ilk emir olarak "Oku" buyurmuş, ilmi teşvik etmiş amma nasıl okursan oku değil. Yaratan Rabb’i nin adıyla oku! buyurmuştur. Besmele’nin olmadığı, Allah'ın (Celle Celalühu) anılmadığı bir ilimden kesinlikle fayda görmek mümkün değildir. Hadis-i Şerif’te ifade buyurulduğu üzere, o işten hayır gelmez. Besmelesiz bir eğitim sistemiyle yetişen bir talebeden ne vatana, ne millete fayda değil; zarar gelir. Bu terör, cinayetler, soygunlar, rüşvetler... Kendi askerine silah çekmeler nasıl bir eğitimin ürünüdür.
Kurban Bayramı’nda helal paran ile aldığın Kurban, Hz. Allah'ın (Celle Celalühu) emri olduğu halde Besmele çekmeden kesersen o mübarek hayvanı mundar edersin değil mi? Diğer işleride böyle düşün ve iyi anla...
Tabi ki her işde Besmele derken, hayırlı olan her işde. Yoksa haram iş
yaparken Besmele çekilmez, haramdır.
Bir adam kumara Besmele ile başlarsa Besmele çekip zina etse, içki içse, sakal kesse Nauzübillah İman'ın tehlikeye sokar. Sen Mevla (Cele Celalühu) ile dalgamı geçiyorsun. Allah'ın (Celle Celalühu) adının yardımı ile bu haramı işliyorum. Demektir ki,
Rabb'im şuursuzca ve gafilce söz söylemekten ve amel etmekten cümlemizi muha- faza buyursun.
Sadece Kur'an-ı Kerim’e başlarken değil tüm hayırlı işlerin başında Besmele mutlaka zikrolunmalı.
Kelime manası: Bismillahi Allah'ın (Celle Celalühu) ismi ile (başlıyorum) demektir. İsmin Cemisi Esma’dır. Mevla’ya (Celle Celalühu) dua edin (Kendinizden uydurupta taktığınız işlerle değil).
Allah (Celle Celalühu) isminin yerini hiçbir isim tutmaz, yerine geçemez, cemilenemez. Mevla’nın(Celle Celalühu) öz Zatı Pakı Sübhaniyesine delalet eder. Cenab-ı Hakk'ın Zatı’nı, sıfatlarını, fiillerini cemi olan (içine alan, hepsini birden ifade eden) Lafza-i Celal’dir. Bütün Kemal sıfatlar O’ndadır. Hak ve Batıl mabutlara itlak edilen kullanılan ve cemirlenen “Tanrı“ kelimesi Allah (Celle Celalühu) lafzının yerini tutmaz. Bu isimde ne kadar terhim yapsanda yinede Mevla’ya (Celle Celalühu) delalet eder.
Bu isimde ne kadar terhim yapsanda yinede Mevla'ya (Celle Celalühu) delalet eder. Allah isminde Elif’i kaldırsan, “lillah” olur. Lam’ı kaldırsan “illah” olur. İkisini de kaldırsan “Lehu”. Yine Mevla’ya (Celle Celalühu) delalet eder.
Tüm canlılar yaşamak için bu isme muhtaçtır. Nasıl yani?
Nefes alıp verirken “Hu” demiyor musun? Nefes almadan kaç dakika yaşayabilirsin?
Mevla (Celle Celalühu) canlıların yaşamasını kendi isminin söylenmesine indekslemiş.Amma kafirler bilinçsiz dediği için ecirleri olmaz. Öyle Allah ki (Celle Celalühu), Er rahman olan dünyada, mü’min münafık ayırd etmeden tüm insanlara, hatta tüm canlılara hakiki ve nihayetsiz rızık verici.
Allah'a (Celle Celalühu) inanmayan, inkar eden bir dinsiz, Rahman (Celle Celalühu) sıfatının hürmetine aç kalmamakta ve Rabb’imizin nimetlerinden istifade edebilmektedirler. Lakin ahirette böyle olmayacak, Mevla(Celle Celalühu) Rahim sıfatı ile muamele yapacaktır.Yine öyle Allah ki (Celle Celalühu) Er-rahim: Ahirette yalnız ve yalnızca mü’minlere hakiki ve nihayetsiz rızık verici olan Hz. Allah (Celle Celalühu).
Rabb’im cümlemizi ahiretin ebedi nimetlerinden istifade edenlerden eylesin. Amin.
Besmele-i Şerif hakkında birçok Hadis-i Şerif’ler varid olmuştur. Biz bazısını burada zikredelim. İbn-i Abbas (Radıyallahu Anh) dan rivayet edilmiştir.
"O (Besmele) Allah (Celle Celalühu)'ın isimlerinden bir isimdir. O'nunla Allah'ın (Celle Celalühu) en büyük ismi (İsmi Azam) arasında ancak, gözün siyahıyla beyazı arasındaki kadar yakınlık vardır." (3)
İbn-i Mesut (Radıyallahu Anh)'ın şöyle buyurduğu rivayet edilir.
"Her kim, Allah (Celle Celalühu) 'ın ondokuz zebanisinden kendisini kurtarmak istiyorsa, Besmele okusun ki, Allah (Celle Celalühu) onun için Besmele’nin her bir harfinden ondokuz meleğin her birine kalkan yapsın." (4)
Safvan İbn-i; Şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cinler insanların eşya ve elbiselerini kullanırlar. Sizden hanginiz bir elbise alır veya koyarsa Besmele çeksin zira Allah'ın (Celle Celalühu) ismi mühürdür." (5)
İbn-i Mesud (Radıyallahu Anh)'dan rivayet olundu ki, Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu: (6)
Hz.Enes (Radıyallahu Anh) dan rivayete göre Efendimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdu.
"Her kim, kendisinde Besmele bulunan bir kağıdı çiğnenmesin diye, tazimen (hürmetle) yerden kaldırırsa, Allah'ın(Celle Celalühu) indinde Sıddıklar (en doğru kullar)’dan sayılır. Ve anne babası kafirde olsalar azapları hafifletilir." (7)
Zikrolunan Hadis-i Şerif’lerden de anlaşılıyor ki Besmele’nin faliyeti, esrarı, hikmeti çok büyüktür. Onu terketmek akıl karı değildir. Besmele İslam’ın bir sembolü, her iyiliğin anahtarı ve Allah’ın kullarına bir ihsanıdır.
" Her işe başlamalı BİSMİLLAH ile,
Asla zor gelmesin İSMULLAH dile,
Allahın (Celle Celalühu) elçisi RUHULLAH bile,
Vahiy öncesinde derdi BİSMİLLAH."

Dipnotlar

(1) Darekund 1 / 305 N, 13

(2) Ali-el Muttaki Kenzul - Ummal 1 / 555 N. 2491

(3) Hakim el - Mustedrek 1 / 552

(4) Suyut-i D. Mensur 1 / 126

(5) Suyut-i D. Mensur 1 / 26

(6) Suyut-i D. Mensur 1/26

(7) Suyut-i D. Mensur 1/29
 

hasret

Asistan
Katılım
23 Eki 2006
Mesajlar
748
Tepkime puanı
29
Puanları
0
Konum
Y@R ŞEHİR......
oooo desene bizim bi besmele deyip geçtiğimiz şey nekadar faziletliymiş??tşk kardeş duayla...
 

Nevfal

Üye
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
102
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Allahu Teala böyle alimlerimizden ve de onları bizlere bir vesile ile ulaştırandan razı olsunç
 

mavi vuslat

Paylaşımcı
Katılım
3 Eki 2006
Mesajlar
300
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
35
Konum
İsmailağa'dan..
Amin kardeşim..Evet söylemesi ne kadar basit ama fazileti ne kadar çok elimizdekilerin değerini bilmek lazım..
 

agbi

Yasaklı
Katılım
2 Kas 2006
Mesajlar
25
Tepkime puanı
382
Puanları
0
Konum
İzmir
Kardeşim Cübbeli hocadan bir getirme yapmış ama bu açıklama Avam lara göre değil ve püf noktasıda burada... Allah'a (Celle Celalühu) inanmayan, inkar eden bir dinsiz, Rahman (Celle Celalühu) sıfatının hürmetine aç kalmamakta ve Rabb’imizin nimetlerinden istifade edebilmektedirler. Lakin ahirette böyle olmayacak, Mevla(Celle Celalühu) Rahim sıfatı ile muamele yapacaktır.Yine öyle Allah ki (Celle Celalühu) Er-rahim: Ahirette yalnız ve yalnızca mü’minlere hakiki ve nihayetsiz rızık verici olan Hz. Allah (Celle Celalühu). Bunu anlamak için ilim gerek.

Ben bir büyüğümün Besmele açıklamasını getireyim.

Biri kabile reisinin biride kabile üyesinin evlatları birlikte gidiyormuş Kabile reisinin oğlu Babasının ismini söyleyince tüm kapılar sonuna kadar açılıyor kabile üyesinin oğlu ise babasının ismini söyleyince etki olmuyormuş.

Tüm kainatın sahibi Allah cc iki ismini zikredersek Hem bu dünyanın hemde ahiretin tüm kapıları açılır.

Bir büyüğümün besmele açıklaması nı getirmemi sakın yanlış yorumlamayın alternatif olarak getirmedim haşa.

Benim esas hedefim Tebliğ olduğundan ve karşımdakiler yalnızca söylendiği için Allah a inananlar olduğu için bana göre avam a bu şekilde anlatmak daha rahat oluyor.

Tekrar söylüyorum yanlış yorumlamayın.

Allah a emanet olun
 
Üst