bu vatan risaleinura muhtaçtır

Risale-i Nur Talebesi

Diyar-ı Bekirli
Katılım
30 Haz 2006
Mesajlar
1,460
Tepkime puanı
11
Puanları
0
ÂYET-İ KERİME MEÂLİAllah onların yakıştırdıklarından münezzehtir. Allah'ın ihlâslı kulları ise onlar gibi değildir.


Sâffât Sûresi: 159-160HADİS-İ ŞERİF MEÂLİDuâ etmekte âcizlik göstermeyin. Şüphesiz duâ eden hiç kimse helâk olmayacaktır.


Câmiü's-Sağîr, c: 3, 3866Bu vatan Risâle-i Nur’a muhtaçtırSize kat'iyen ve çok emârelerle ve katî kanaatimle beyan ediyorum ki, gelecek yakın bir zamanda, bu vatan, bu millet ve bu memleketteki hükûmet, âlem-i İslâma ve dünyaya karşı gayet şiddetle Risâle-i Nur gibi eserlere muhtaç olacak; mevcudiyetini, haysiyetini, şerefini, mefâhir-i tarihiyesini onun ibrâzıyla gösterecektir.

Emirdağ Lâhikası, s. 69, Y.A.N.

***

Risâle-i Nur ve hakiki şakirtleri, elli sene sonra gelen nesl-i âtiye gayet büyük bir hizmet ve onları büyük bir vartadan ve millet ve vatanı büyük bir tehlikeden kurtarmaya çalışıyorlar.

Emirdağ Lâhikası, s. 20

***

Adliyelerin, değil beni ve onları itham etmek, belki Risale-i Nur’u ve şakirtlerini himaye etmek en birinci vazifeleridir. Çünkü, onlar bu millet ve vatanın en büyük bir hukukunu muhafaza ettiklerinden, onların karşısında, bu millet ve vatanın hakiki düşmanları Risale-i Nur’a hücum edip, adliyeyi şaşırtıp, dehşetli bir haksızlığa ve adaletsizliğe sevk ediyorlar.

Emirdağ Lâhikası, s. 21

***

Kur'ân-ı Hakimin sırr-ı hakikatiyle ve i’cazının tılsımıyla, benim ve Risâle-i Nur'un programımız ve mesleğimiz ve bilfiil semeresini gördüğümüz ve çalıştığımız ve gaye-i hareketimiz ve hedefimiz, ölümün idam-ı ebedisinden iman-ı tahkiki ile biçareleri kurtarmak ve bu mübarek milleti de her nevi anarşilikten muhafaza etmektir.

Emirdağ Lâhikası, s. 27

***

Risâle-i Nur'un dersleri, dünyaya baktığı vakit bütün kuvvetleriyle asayişin temellerini muhafaza etmek, korumak ve fesat ve ihtilâllerin önünü kesmek olmasından, kudsî ve manevî inzibat komiserleri hükmünde olduğuna delil, üç vilayet zabıtaları anlamışlar.

Emirdağ Lâhikası, s. 68

***

Risâle-i Nur, ibadet yerinde, ilim içinde hakikate bir yol açmış; süluk ve evrad yerinde, mantıki bürhanlarla ilmî hüccetler içinde hakikatü l-hakaîke yol açmış; ve ilm-i tasavvuf ve tarikat yerinde, doğrudan doğruya ilm-i kelâm içinde ve ilm-i akide ve usûlü din içinde bir velâyet-i kübra yolunu açmış ki, bu asrın hakikat ve tarikat cereyanlarına galebe çalan felsefi dalâletlere galebe ediyor, meydandadır.

Emirdağ Lâhikası, s. 80
 

ORHANCAN

Ordinaryus
Katılım
15 Ara 2006
Mesajlar
2,536
Tepkime puanı
80
Puanları
0
Konum
-İSPARİT-
sikke-i tasdiki gaybiden....


Âhir fıkrasında Muhbir-i Sâdık'ın haber verdiği mânevî fütuhat yapmak ve zulümatı dağıtmak zaman ve zemini hemen hemen gelmiş diye fıkrasına, bütün ruh u canımızla rahmet-i İlâhiyyeden niyaz ve temenni ediyoruz.

Fakat biz Risalet-ün-Nur şâkirdleri ise; vazifemiz hizmettir, vazife-i İlâhiyyeye karışmamak ve hizmetimizi onun vazifesine bina etmekle bir nevi tecrübe yapmamak olmakla beraber.. kemmiyete değil, keyfiyete bakmak; hem çoktanberi sukut-u ahlâka ve hayat-ı dünyeviyeyi her cihetle hayat-ı uhreviyeye tercih ettirmeğe sevkeden dehşetli esbab altında Risalet-ün-Nurun şimdiye kadar fütuhatı ve zındıkaların ve dalâletlerin savletlerinin kırılması ve yüzbinler bîçârelerin îmanlarını kurtarması ve herbiri yüze mukabil binler hakikî mü'min talebeleri yetiştirmesi, Muhbir-i Sâdık'ın ihbarını aynen tasdik etmiş ve vukuat isbat etmiş ve ediyor ve inşâallah daha edecek.

Hem öyle kökleşmiş ki, inşâallah hiçbir kuvvet, Anadolunun sinesinden onu çıkaramaz.


Tâ âhir zamanda, hayatın geniş dairesinde asıl sahibleri, yâni Mehdi ve şâkirdleri, Cenâb-ı Hakkın izniyle gelir, o daireyi genişlendirir ve o tohumlar sünbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allaha şükrederiz.

..

Said Nursî


 

RIBAT

Paylaşımcı
Katılım
12 Ocak 2007
Mesajlar
137
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
43
DÜnya Kurana MuhtaÇtir !
 

Ebu Zerr

Üye
Katılım
31 Ara 2006
Mesajlar
75
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
Diyar-ı Mevlana = Konya
Yanlış anlamayalım!....

DÜnya Kurana MuhtaÇtir !

Risale-i Nur nedir?

Kelamullah olan Kuran-ı Azimüşşan'dan bir katre değil midir?

Vatanın Risale-i Nur'a muhtaç olması zaten Kuran'a muhtaç olmasından kaynaklanıyor...

Yine aynı şekilde bu vatan Ruhul Furkan'a muhtaçtır bu vatan
Fi-zilalil Kuran'a muhtaçtır bu vatan Ruhul Beyan'â muhteçtır, Mevdudiye muhtaçtır, Mesnevi'ye muhtaçtır, Hak Dini Kuran Dili'ne muhtaçtır diyebiliriz...

Risale-i Nur'un asrın tefsiri olmasından kardeşimiz öyle yazmış bunu yanlış anlamamanızı istirham ederim..Yoksa Haşa Kuran'ımızdan daha üstün görmek anlamında anlamayın..

Risale-i Nur Kuranımızdan bir katredir...
Ve o katreye de gerçekten şu maddiyun çağında çok ihtiyacımız var kardeşim...

Saygılar....:shake2[1]:
 

RIBAT

Paylaşımcı
Katılım
12 Ocak 2007
Mesajlar
137
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
43
Bu tarz söylemler risalenin yazarında bile görülmektedir. ondan sonra da tevillerle şu şu manaya da gelir , şöyle batıni anlamı da olabilir , Kurandan bir katre değil mi sözlerle bu tarz söylemleri meşrulaştırıyorsunuz .
İslami her kitap (roman bile) sizin söyleminize göre kurandan bir parçadır denilip dünya o romana muhtaç denilir.
hatalar ve yanlışların olabileceği bir kitap , nasıl tertemiz hatasız bir vahy ile aynı kefeye konuyor veya daha üstün müş gibi bu devirde budur denilebiliyor !?
Kuran kurandır , kıyamete kadar tek rehber ve insanlığın muhtaç olduğu yegane kaynaktır. Diğer kitaplar insanların ürünleri olan dini içerikli eserlerdir. Her alimin eseri güzel olabilir. Hatalı yönleri de olabilir. Okunmalıdır , tavsiye edilebilir. fakat bu sunuş tarzı çok önemlidir.

SAİD-İ NURSİ de bu devirde HABLULLAH VE URVETUL VUSKA RİSALE-İ NURlardır demiştir. ( Kurana değil ) Risale-i Nur'lara elini atan kurtuluşa erir demektedir ! Ki bu çok sakıncalı bir sözdür . Çünkü bu sıfatları Allah sadece Kuran-ı kerime vermiştir !! Rasulullahın hadislerine bile Kuranın sıfatları verilemez!

SOZLER yayınevi ,Sualar risalesi ,11. şua sayfa 231 1999 baskı yılı

http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Sualar&Page=244
http://www.saidnur.com/foreign/trk/risaleler/sualar/11sua.htm 266. sayfası

Sâniyen:
b807.gif
Bu iki kudsî cümleler, kuvvetli münasebet-i mâneviye ile beraber makam-ı cifrî ve ebcedî hesabıyla, birincisi Risalet-ün Nur'un ismine, ikincisi onun tahakkukuna ve tekemmülüne ve parlak fütuhatına mânen ve cifren tam tamına tetâbukları bir emaredir ki; Risalet-ün Nur bu asırda, bu tarihte bir "urvet-ül vüska"dır. Yâni çok muhkem, kopmaz bir zincir ve bir "hablullah"tır. Ona elini atan, yapışan necat bulur diye mânâ-yı remziyle haber verir.
Sâlisen:
b808.gif
cümlesi hem mânâ, hem cifr ile Risalet-ün Nur'a bir remzi var. Şöyle ki:..
(Bu makamda perde indi. Yazmaya izin verilmedi. Başka zamana te'hir edildi.)

(Haşiye): Bu nüktenin bâki kısmı şimdilik yazdırılmadığının sebebi, bir derece dünyaya, siyâsete temasıdır. Biz de bakmaktan memnuuz. Evet
b806.gif
(Alak 6) bu tâguta bakar ve baktırır.
Said Nursî

******

Urvet-ül vüska" ve "hablullah" Kur’an’a ait özelliklerdir.
Bakara 256
Dinde zorlama yoktur; artik hak ile batil iyice ayrilmistir. tagutu inkar edip Allah'a inanan kimse, kopmak bilmeyen saglam bir kulpa sarilmistir. Allah isitendir, bilendir

al-i imran 103
Toptan Allah'in ipine sarilin, ayrilmayin. Allah'in size olan nimetini anin: Dusmandiniz, kalblerinizin arasini uzlastirdi da onun nimeti sayesinde kardes oldunuz. Bir ates cukurunun kenarinda idiniz, sizi oradan kurtardi. Allah, dogru yola erisesiniz diye size boylece ayetlerini aciklar.

Bu devirde; “Urvet-ül vüska”, yani çok sağlam, kopmaz bir zincir ve bir “hablullah” yani Allah’ın ipi olan kitap Kuran mıdır yoksa Risale-i Nur mudur?
Risaledir diyorsanız Yukarıdaki ayetlerin hükmü kaldırıldı da bizim mi haberimiz olmadı?
Hayır Kuranı kerimdir diyorsanız , 11. Şuada Onbirinci Meselenin haşiyesinin bir lahikasıdır, diye geçen Risalelere atfedilen bu sıfatlar insanları bu kitaplara mahkum edebilmek için söylenmiş söz müdür ?
Yine görüldüğü gibi , bu asırda diyerek Kuranın sıfatlarını kendi kitabına vermis , İslama göre haram olan cifir ve ebced hesabıyla istigal ederek yazılara ve ayetlete rakamlar vererek sayı bulmakta , bu is zaman zaman gaybtan haber vermeye kadar gitmektedir . (mehdinin 1400 lü yıllarda gelecegini bildirmesi gibi )
Yine klasik yazdırılma mevzuu burada da kendini ortaya çıkartmış , ve bir anda Allah tarafından yazdırılma isine son verildiği için stop etmek zorunda kalmış.

http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Sualar&Page=244
http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Sualar&Page=245
 

terennum

Üye
Katılım
6 Ara 2006
Mesajlar
71
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
İstanbul
La havle vela kuvvete...
Bir başlık açalım adı "Anti-Risale" olsun ve oraya kusun içinde ne varsa.
Burada Allah rızası için açılan bütün başlıkları berbat etmekten vaz geçin artık.
Nasıl insanlarsınız siz!
 
H

hiç

Guest
dünya Kur'an'a muhtaçtır elbette...
bu başlık altında risale-i nur'un ehemmiyetine medhiyeler dizilse idi sanırım bu kadar tepki çekmezdi degil mi dostum..?
 

ORHANCAN

Ordinaryus
Katılım
15 Ara 2006
Mesajlar
2,536
Tepkime puanı
80
Puanları
0
Konum
-İSPARİT-

terennum

Üye
Katılım
6 Ara 2006
Mesajlar
71
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
İstanbul

ORHANCAN

Ordinaryus
Katılım
15 Ara 2006
Mesajlar
2,536
Tepkime puanı
80
Puanları
0
Konum
-İSPARİT-
Ben farklı birşey mi diyorum.
Ne demek istediğinizi anlayamadım doğrusu.
Risale-i Nur'u tahkir edenlere söyledim.
Yanlış anladınız sanırım.

KARDEŞ SİZİN İÇİN DEĞİLDİ..

KUSURA BAKMAYIN ..

ALINTIM SİZİN SÖZLERİN ALTINA ALIP O KİŞİYİ GÖNDERME YAPMAKTI..

YAZAMADAN BİRDEN GÖNDERMİŞİM...

SONRADAN DEĞİŞTİRDİM....HAKKINIZI HELAL EDİN..

,,
 

RIBAT

Paylaşımcı
Katılım
12 Ocak 2007
Mesajlar
137
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
43
Konuyu saptırmayın : RİSALE Mİ KURAN MI ?

HABLULLAH VE URVETUL VUSKA HANGİSİDİR ?Bu tarz söylemler risalenin yazarında bile görülmektedir. ondan sonra da tevillerle şu şu manaya da gelir , şöyle batıni anlamı da olabilir , Kurandan bir katre değil mi sözlerle bu tarz söylemleri meşrulaştırıyorsunuz .
İslami her kitap (roman bile) sizin söyleminize göre kurandan bir parçadır denilip dünya o romana muhtaç denilir.
hatalar ve yanlışların olabileceği bir kitap , nasıl tertemiz hatasız bir vahy ile aynı kefeye konuyor veya daha üstün müş gibi bu devirde budur denilebiliyor !?
Kuran kurandır , kıyamete kadar tek rehber ve insanlığın muhtaç olduğu yegane kaynaktır. Diğer kitaplar insanların ürünleri olan dini içerikli eserlerdir. Her alimin eseri güzel olabilir. Hatalı yönleri de olabilir. Okunmalıdır , tavsiye edilebilir. fakat bu sunuş tarzı çok önemlidir.

SAİD-İ NURSİ de bu devirde HABLULLAH VE URVETUL VUSKA RİSALE-İ NURlardır demiştir. ( Kurana değil ) Risale-i Nur'lara elini atan kurtuluşa erir demektedir ! Ki bu çok sakıncalı bir sözdür . Çünkü bu sıfatları Allah sadece Kuran-ı kerime vermiştir !! Rasulullahın hadislerine bile Kuranın sıfatları verilemez!

SOZLER yayınevi ,Sualar risalesi ,11. şua sayfa 231 1999 baskı yılı

http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Sualar&Page=244
http://www.saidnur.com/foreign/trk/risaleler/sualar/11sua.htm 266. sayfası

Sâniyen:
b807.gif
Bu iki kudsî cümleler, kuvvetli münasebet-i mâneviye ile beraber makam-ı cifrî ve ebcedî hesabıyla, birincisi Risalet-ün Nur'un ismine, ikincisi onun tahakkukuna ve tekemmülüne ve parlak fütuhatına mânen ve cifren tam tamına tetâbukları bir emaredir ki; Risalet-ün Nur bu asırda, bu tarihte bir "urvet-ül vüska"dır. Yâni çok muhkem, kopmaz bir zincir ve bir "hablullah"tır. Ona elini atan, yapışan necat bulur diye mânâ-yı remziyle haber verir.
Sâlisen:
b808.gif
cümlesi hem mânâ, hem cifr ile Risalet-ün Nur'a bir remzi var. Şöyle ki:..
(Bu makamda perde indi. Yazmaya izin verilmedi. Başka zamana te'hir edildi.)

(Haşiye): Bu nüktenin bâki kısmı şimdilik yazdırılmadığının sebebi, bir derece dünyaya, siyâsete temasıdır. Biz de bakmaktan memnuuz. Evet
b806.gif
(Alak 6) bu tâguta bakar ve baktırır.
Said Nursî

******

Urvet-ül vüska" ve "hablullah" Kur’an’a ait özelliklerdir.
Bakara 256
Dinde zorlama yoktur; artik hak ile batil iyice ayrilmistir. tagutu inkar edip Allah'a inanan kimse, kopmak bilmeyen saglam bir kulpa ( URVETUL VUSKA)sarilmistir. Allah isitendir, bilendir

al-i imran 103
Toptan Allah'in ipine (HABLULLAH) sarilin, ayrilmayin. Allah'in size olan nimetini anin: Dusmandiniz, kalblerinizin arasini uzlastirdi da onun nimeti sayesinde kardes oldunuz. Bir ates cukurunun kenarinda idiniz, sizi oradan kurtardi. Allah, dogru yola erisesiniz diye size boylece ayetlerini aciklar.

Bu devirde; “Urvet-ül vüska”, yani çok sağlam, kopmaz bir zincir ve bir “hablullah” yani Allah’ın ipi olan kitap Kuran mıdır yoksa Risale-i Nur mudur?
Risaledir diyorsanız Yukarıdaki ayetlerin hükmü kaldırıldı da bizim mi haberimiz olmadı?
Hayır Kuranı kerimdir diyorsanız , 11. Şuada Onbirinci Meselenin haşiyesinin bir lahikasıdır, diye geçen Risalelere atfedilen bu sıfatlar insanları bu kitaplara mahkum edebilmek için söylenmiş söz müdür ?
Yine görüldüğü gibi , bu asırda diyerek Kuranın sıfatlarını kendi kitabına vermis , İslama göre haram olan cifir ve ebced hesabıyla istigal ederek yazılara ve ayetlete rakamlar vererek sayı bulmakta , bu is zaman zaman gaybtan haber vermeye kadar gitmektedir . (mehdinin 1400 lü yıllarda gelecegini bildirmesi gibi )
Yine klasik yazdırılma mevzuu burada da kendini ortaya çıkartmış , ve bir anda Allah tarafından yazdırılma isine son verildiği için stop etmek zorunda kalmış.

http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Sualar&Page=244
http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Sualar&Page=245
 

Tuncay ÖZ

Profesör
Katılım
3 Kas 2006
Mesajlar
2,566
Tepkime puanı
4
Puanları
0
Konum
32
neyi tartısıyorsunuz....ANLAMIYORUM affedin
bizim önderimiz KUR'AN-I KERİMDİR
baska bi önder mi var önünüzde de bunu tartısıyoruz
 

terennum

Üye
Katılım
6 Ara 2006
Mesajlar
71
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
İstanbul
Yok işte öyle birşey.
RIBAT gibi bazı zatlar olayı kavrayamadığı için atıp tutuyor.
İnsanların dünyaya gelme maksadı marifetullahtır, yani Allah'ı tanımaktır. Bu tanıma işlemini isterse İmam-ı Rabbani'nin eserlerini, isterse İmam-ı Gazalinin eserlerini isterse O'nun isterse bunun eserlerini okuyarak yapabilir. Veyahut Arap Dili ve Edebiyatını okuyarak Kuran'daki hakikatleri kendi çabalarıyla anlayabilir.

Fakat diyoruz ki zaman Ahirzaman. Ve Ahirzaman Müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursi de bu zamanın insanlarının fıtratına, anlayışına uygun olarak bir tefsir kaleme almış ve 6000 sayfalık bu külliyata da Risale-i Nur demiş. Ve İslam hakikatleri namına sıfırı yaşarken bu millet büyük bir hizmet başlatmış ve devam ediyor.

Olay budur. Risale-i Nur'un tek kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer eserler gibi değildir.

Abartılara, karamalara aldırmayınız.

Selamlar.
 

RIBAT

Paylaşımcı
Katılım
12 Ocak 2007
Mesajlar
137
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
43
Yok işte öyle birşey.
RIBAT gibi bazı zatlar olayı kavrayamadığı için atıp tutuyor.
İnsanların dünyaya gelme maksadı marifetullahtır, yani Allah'ı tanımaktır. Bu tanıma işlemini isterse İmam-ı Rabbani'nin eserlerini, isterse İmam-ı Gazalinin eserlerini isterse O'nun isterse bunun eserlerini okuyarak yapabilir. Veyahut Arap Dili ve Edebiyatını okuyarak Kuran'daki hakikatleri kendi çabalarıyla anlayabilir.

Fakat diyoruz ki zaman Ahirzaman. Ve Ahirzaman Müceddidi olan Bediüzzaman Said Nursi de bu zamanın insanlarının fıtratına, anlayışına uygun olarak bir tefsir kaleme almış ve 6000 sayfalık bu külliyata da Risale-i Nur demiş. Ve İslam hakikatleri namına sıfırı yaşarken bu millet büyük bir hizmet başlatmış ve devam ediyor.

Olay budur. Risale-i Nur'un tek kaynağı Kur'an-ı Kerim'dir. Diğer eserler gibi değildir.

Abartılara, karamalara aldırmayınız.

Selamlar.
Vatan risale-i nurlara muhtaçtır sözünden dediklerin mi anlaşılır ?
Dünya Kurana muhtaçtır !
Neden vatan kurana muhtaç olmuyorda , risaleye muhtaç oluyormuş ?
Neden hatasız vahye teslim olunmuyorda beşer ürününü ilk sıraya çıkarıyorsunuz ?
Deseniz ki vatandakilerin Risalei nurları da okuması iyidir , alacakları güzellikler vardır vs kimse bir şey diyemez. Ama siz risaleyi önerdiğiniz yerde kuranın adı geçmiyor .

Bu arada risalei nurların kaynagı kuran diyorsunuz ?
Kuranda TILSIMLAR RİSALESİ nerede geçer ? Hele ki EBCED ve CİFİR değil kuranla İslamla bir ilişiği yoktur !!!
 

terennum

Üye
Katılım
6 Ara 2006
Mesajlar
71
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
İstanbul
Kardeş, bu soruları öğrenmek için sormadığından yüzde yüz eminim.
Çünkü senin tavrında onlarca kişiyle muhatap oldum.
Kusura bakma, çok yapmacıksın. Niyetin net bir şekilde ortada.
Bu yüzden cevap vermek mantıklı değil.
 

ÇiLe-i AşK

Asistan
Katılım
21 Eki 2006
Mesajlar
542
Tepkime puanı
2
Puanları
0
vermeyin zaten cevap cünkü söylediğimiz şey bir ihtimal bu noktadan sonra nefsani olabilir!!! bütün evliyaullaha iftiralar savuruyor bizde açıklayalım derken onun küfründe inat etmesine sebep olabilirz mazAllah mesul oluruz birde... bu arkadaş biraz vehhabiliği hatırlatıyor bana :thinking: :thinking: :thinking:
 
Üst