Bizler Tekfirci ve Aşırılık Yanlısı mıyız? | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Bizler Tekfirci ve Aşırılık Yanlısı mıyız?

muhammedusame

Asistan
İhvan Üyesi
Katılım
27 Eyl 2010
Mesajlar
233
Puanları
0
Yaş
37
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]
Bizler Tekfirci ve Aşırılık Yanlısı mıyız?Enver el Evlaki'nin Inspire Dergisinde yayınlanan uzun makalesinin ikinci bölümü

Mardin Deklarasyonunda Tekfir ve Aşırılık hususunda şu ifadeler yer alıyor:
[/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Müslüman alimlerin ve İslami akademik kuruluşların sorumlulukları arasında aşırılığı, tekfiri ve İslam adına şiddeti besleyen fikirlerin analiz edilmesi ve anlaşılması da bulunmaktadır. Güvenlik önlemleri, ne kadar düzenli ve ciddi olursa olsun delilleriyle ve kanıtlarla desteklenmiş bir fetva kadar etkili olamazlar. Öyleyse İslam toplumları ya da gayri İslami toplumlarda değiştirme ya da protestoyu amaç edinen her türlü şiddet eyleminin Müslüman alimler tarafından lanetlenmesi bir sorumluluktur. Bu tür bir lanetleme ve kınama her türlü kafa karışıklığını ortadan kaldıracak derecede açık, sarih ve samimi olmalıdır.[/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Allahın elçisi çeşitli aşırı düşünceler taşıyan ve aşırı eylemler sergileyen haricilere karşı İslam ümmetini uyarmıştır. Haricilerin iki tür davranışları vardır. Birincisi onlar Müslümanları büyük günahlarından dolayı ve küfür olmayan ameller dolayısıyla tekfir ederler. Onlar bu tür büyük günahları işleyenleri ebedi olarak cehenneme girmiş olarak kabul ederler. Yani zina, alkol, hırsızlık gibi günahlar bir insanı ebedi bir cezalandırmaya götürür. Onlar ayrıca Rasulullahın dostları olan Ali ve Muaviye’yi de kafir olarak addettiler. İkinci durum ise şudur: Onlar Müslümanları katlediyorlar kafirlerin kanını ise bağışlıyorlar. Haricilerin Emeviler ve Abbasiler döneminde bir çok olay çıkardıkları bilinmekle birlikte kafirlere karşı cihad ettikleri hiç görülmemiştir. Öyleyse Hariciler İslami iktidar dönemlerinde ortaya çıkıp güçlenen ancak günümüzdeki gibi dönemlerde zayıflayan bir olgu olduğu söylenebilir. Evet günümüzde de geçmişteki gibi Hariciliği benimseyen bir azınlık olabilir, ancak aşırılık İslam’ın zayıf değil, güçlü olduğu dönemlerde ortaya çıkan bir problemdir. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Ancak üzgünüm ki bu yol, bu deklarasyonda bahsedilen yol değil. Bu deklarasyon vasat yolu temsil etmemektedir. Bu Mardin deklarasyonu günümüzde gücü elinde bulunduranlara yönelik dost canlısı olan ve bu düzeni tersine çevirmeye çalışanlara karşı mücadele ve karşı duruşu öngören iyi huylu sevecen bir İslami yolu temsil ediyor. Bu bildiri boş ve nafile bir şekilde İslam toplumlarında ya da gayri Müslim toplumlarda değiştirme ya da protesto amacı taşıyan her türlü şiddet girişimini lanetlemeyi öngörüyor. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Bu Gandi’nin ya da Martin Luther King’in yolu olabilir ancak “ben kıyamet öncesinde kılıç ile birlikte gönderildim” diye buyuran Muhammed (s) in kutlu yolu değildir. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]İslam savaşarak değiştirme ve düzeltmeye izin verir ve Allah yolunda savaşmakta tam budur. Günümüzde Filistin, Irak ve Afganistan’ın askeri güçten başka bir yolla kurtarılabileceği asla düşünülemez. Amerika ve İsrail’in düşmanlık ve saldırıları güvercinler ve zeytin dallarıyla değil, kurşunlar ve bombalarla karşılanmalıdır. İsrail’i büyük İsrail projesinden vazgeçirip duvar ve bariyerlerin arkasına gizlenmesine neden olan şey Filistinli şehitlerin kahraman direnişidir. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Ariel Şaron’un bütün askeri güçlerini istemeye istemeye Gazze’den çekmesine neden olan şey bu askeri eylemlerdir. Filistinlilerin direniş stratejisi düşmanın yıpratılması konusunda başarılı oldu, imtiyazlar vermesine neden oldu. Filistinliler kendi aralarında ihtilafa girene kadar bu süreç hep İsrail’in aleyhine işledi. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]“Güçle alınan bir şey, ancak yine güçle geri verilir” kaidesi sadece klasik bir kaide değil aynı zamanda Kur’anın bir öğretisidir. “Öyleyse Allahın yolunda savaş (ey Muhammed) sen kendinden başkası için sorumlu olmayacaksın. Ve inananları da sana destek olmaları için teşvik et. Umulur ki Allah kafirlerin (askeri) emellerini boşa çıkarır. Allah emrinde yücedir ve cezalandırmasında da daha güçlüdür.” (Nisa/84)[/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Günümüzde Kafirlerden gördüğümüz şey barışçıl yaklaşımlar değil güç gösterileridir. Ayetin de oldukça iyi açıkladığı üzere davaya sırt çevirmek, tavizler vermek karşı tarafa geçmek değil, ancak düşmana karşı imanla savaşmak kafirlerin püskürtülmesinde doğru ve sonuca götüren yöntemdir. Amerika’nın orduya harcadığı ödenekleri her geçen gün daha da kısmak zorunda kaldığı bir anda bu alimler bize direnişin her türlüsünü bırakmamızı ve kanuna göre yaşamayı öğütlüyorlar. Batı kanunları insanları yatıştırıp uyuşturuyor. Bu kanunlar bizden koyunlar, evcil hayvan sürüleri gibi yaşamamızı barışçıl ve itaatkar olmamızı istiyor. Bir buçuk milyar Müslüman en doğal hakları olan İslami kanunlar altında yaşama hakkından men edilmişler, doğrudan ya da dolaylı olarak ülkeleri işgal edilmiş ve kendilerinden koyun gibi yaşamaları isteniyor. Alimlerin rolü bu mu?[/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Amerika askeri bütçesini Marslılarla değil, Müslümanlarla savaşmak için arttırmaktadır. Diğer yandan İran bölgenin en büyük ordusunu donatmakla meşgul. Bir şii Safevi imparatorluğunun temelleri gözümüzün önünde atılıyor. Biraz ferasetle bakan biri, bu projeye kimin başkanlık ettiğini görür. Ortadoğu isimli bu bölge devasa bir savaşın eşiğinde. Ehli sünnet bu üç tarafı olan savaşın şu ana kadar en zayıf tarafı. Körfez monarkları ve askeri cuntalar bizi çoktan sattı. Lider ve yöneticilerimiz tarihin bu kritik döneminde bize tam anlamıyla ihanet etti. En son ihtiyacımız olan şey ise alimlerimizin de bu yolu takib etmesi. Ehli sünnet daha fazla moral bozukluğu istemiyor. Onlar gelecek dünya savaşı tam da bizim bölgelerimizi savaş alanına çevirecekken ve bu aşikarken biz İslam ülkelerinde yaşayan Müslümanlara alimlerin bize gözümüzdeki perdeyi kaldırıp uluslar arası anlaşmaların teminatı altında barış ve esenlik içinde medeni bir şekilde yaşamamızı söylemelerine ihtiyacımız yok. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Sevgili, saygıdeğer alimler. Lütfen bizi içersine attığınız hayal kırıklığıyla birlikte bırakın. Allahın resulü şöyle buyurmaktadır: “Her kim Allah’a ve ahiret gününe inanırsa ya hayır söylesin ya da sussun.” İnsanların imtihan edildiği böyle günlerde kendimize bu nasihati bir ders addetmeliyiz. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Açıklama şöyle devam ediyor: Bu tür bir lanetleme ve kınama açık ve sarih olmalıdır, ve doğru söz söyleyenler için tam ve cesurca bir manifesto niteliği taşımalıdır. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Cesaret mi? Kesinlikle değil. Cihadı kınamanın cesareti olmaz. Bunda korkaklıktan başka bir şey yoktur. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]“İslam alimleri asırlar boyunca cihadın İslam dininin zirvesi olduğunu vurgulamışlardır. Fakat bu, bir tip cihad değildir; cihadın bir çok yolu vardır ve Allah yolunda savaşmak da bunun sadece bir yoludur. Cihadın bu türünü yürütmek ve yapmak hakkı, meşruiyet ve selahiyeti şeriat tarafından sadece toplumu yöneten kişilere verilmiştir. Çünkü böyle bir savaş kararı büyük zararları ve sonuçları olabilecek politik bir karardır. Bununla birlikte bir Müslüman birey ya da Müslüman grubun kendi başlarına savaş ya da saldırı cihadı ilan etmesi söz konusu değildir. Bu kısıtlama daha fazla fitnenin ortaya çıkmasını engellemek amacıyla hayati öneme sahiptir bu konudaki İslami naslar da tam olarak böyle demektedir. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Bu görüş bir açıklama gerektirmektedir. Cihadın yapılması için bir imamın olması gerektiği konusunda açık bir delil yoktur. Fakat bu alimler bu şartı diğer şartlardan çıkarmışlardır, zira cihad özel şartları ve koşulları olan kritik bir ibadettir. Bununla birlikte alimler bu kurala da bazı istisnalar getirmişlerdir. Bu konudaki bir istisna imamın olmaması durumudur. Ya da, imamın cihad görevini yerine getirmemesi durumu. Bu durumda bu alimlere göre hem saldırı hem de savunma cihadları devam etmeli ve bunu ümmet yürütmelidir. İbni Kudame’ye göre imamın olmaması durumunda cihad durmamalıdır ve savaş ganimetleri de mücahidler arasında şeriatın ölçülerine göre dağıtılmalıdır. İbni Rüşd şöyle buyurmaktadır: “İmam Müslümanlara günah işlemelerini emretmediği sürece ona itaat etmemek günahtır, ancak haramı emrederse artık itaat edilmez ayrıca Müslümanları cihaddan alıkoymak ta bir günahtır bu durumda da imama uyulmaz. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Cihadın meşru olmasının şartlarından biri ya savunma cihadı olması (sizinle savaşanlara karşı siz de savaşın ancak haddi aşmayın. Allah haddi aşanları sevmez Bakara Suresi 190) Ya da zayıf ve baskı altına alınmış kimseleri korumak ve yardım etmek amacıyladır (size ne oluyor ki Allah yolunda ezilmiş ve zayıf bırakılmış kimseler için savaşmıyorsunuz? Nisa 75).[/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Ya da inanç ve ibadet özgürlüğü kısıtlandığı zaman savaşılır. (kendilerine karşı savaş ilan edilen kimselere savaş izni verildi zira onlar zulme uğradılar. Hac 39) İslama göre farklılıklardan ötürü ve savaş ganimeti elde etmek kastıyla savaş ilan etmek helal değildir.[/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Yukarıdaki cihadın meşruiyet kaideleri geçerlidir ancak yeterli değildir. Allah’ın elçisi şöyle buyurmaktadır. Ben insanlara karşı La ilahe illallah Muhammedun Rasulullah diyene, namazı kılıp, zekatı verene kadar savaşmakla emrolundum. İşte kim böyle yaparsa ancak o malını ve canını benden korumuş olur. (Buhari Müslim) Hadis, müslümanın İslamı bütün dünyaya ulaştırma gayesi olduğunu gösteriyor ve bu hadisin uygulanması da sahabe efendilerimiz tarafından bize örnek olacak bir şekilde yapılmıştır. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]İlk halife Ebubekir (ra) mürtedlere karşı savaştı ve çağındaki iki süper güç olan Romalılar ve İranlılara karşı da savaştı. Mürtedlere yönelik savaştaki amaç Arap kabileler arasında İslam’ın iktidarını yeniden tesis etmekti. Ebubekir, “Allah’a andolsun ki onlar Rasulullah’a verdikleri bir dinarı dahi mevcut yönetimimize verrmezlerse” onlara karşı savaşacağım demişti. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]İranlılar ve Romalılara karşı savaş ise karşıdaki güçler tarafından kışkırtılmış değildi. Ancak hakikati insanlığa yayma amacı taşıyordu. İran kralına giden Müslüman elçi şöyle dedi: “Allah bizi insanları kula kulluktan çıkarıp sadece Allaha kul yapmak, ve bu dünyanın darlıklarından, bu dünyanın ve ahretin genişlik ve ferahına çıkarmak ve diğer dinlerin baskısından İslam’ın adaletine iletmek için gönderdi.” [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Bu sözlerde hiç te öyle şirin görünmeye ya da gönül almaya yönelik ifadeler yok. Ve mesajı götürenin de hiç de öyle diğer dinlerle harmoni içinde yaşama derdi yok. O dönemdeki erdemli Müslümanlar Allaha karşı görevlerinin farkındaydılar ve İslam’ın izzetini taşıyorlardı ve bütün dinlerin bozuk ve yanlış olduğunu her tür yönetim şeklinin baskıcı olduğunu ve insanlığa adaleti ve kurtuluşu hem bu dünyada, hem de ahirette ancak İslam’ın sunabileceğini biliyorlardı. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Bu sahabeler diğerlerini dinlerinde ve yollarında serbest bırakmanın onların faydasına olmadığını, böyle yapmakla diğer din mensuplarına toleranslı davranmış olmayacaklarını tam tersine onları batıl yollarında bırakarak ebedi azaptan kurtulmalarını sağlayamayacaklarını biliyorlardı. Hristiyan ve Yahudilere cizyelerini vermeleri ve ezik bir pozisyonda yaşamaları şartıyla dini özgürlük ve yaşam hakkı tanınması konusunda bir istisna yapılmıştır. Onlara dinlerinin ve yollarının bozuk ve yanlış olduğu fark ettirilmeliydi ve İslam’ın Hristiyanlık ve Yahudiliği kabul etmediği ve onların yanlış yönlendirilmiş ve cehenneme müstehak oldukları onlara fark ettirilmeliydi. İlk dönem Müslümanları Yahudi ve Hristiyanların bunu çok açık ve hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde bilmelerini sağladılar. Bunu onlara merhametlerinden, yanlış yolu sorunsuz ve doğru yol sanmamalarını istediklerinden ve onları hakka davet etme isteklerinden dolayı yaptılar. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Açıklamaya gelirsek Mardin Artuklu Üniversitesi’nde bir araya gelen bu din adamları şöyle diyorlar: “Dindeki farklılıklar ve ganimet elde etme gayesiyle savaş ilan etmek şer’i değildir.” Bu yanlış bir görüştür. Arap putperestlerle savaş yapıldı çünkü onlar putperestlerdi. İranlılarla savaş yapıldı zira onlar mecusiydiler ve Romalılarla da Hristiyan oldukları için savaş yapıldı. Büyük Sultan Mahmut ibn Sebüktekin (Gazneli Mahmut) Hindularla savaştı çünkü onlar Hindu inancındaydılar ve bu sultan ordusunu bütün risk ve tehlikelere rağmen Hindistan’daki bütün putları kırmak amacıyla Hindistan’ın ortalarına kendisi de en önde olduğu halde sürdü. O işte bizim Mardin’deki din adamlarımızın küçük görüp yok saydıkları bu amaç için dini farklılıktan dolayı savaşlar yaptılar. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Allah şöyle buyurmaktadır: “Onlarla fitne kalkıp din yalnız Allahın oluncaya kadar savaşın(Enfal 39)[/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Alllah’ın elçisi: Allahtan başka tapılacak hiçbir şey kalmayıncaya kadar insanlarla savaşmak üzere emir aldım.[/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Allah yolunda savaşmak ayrıca ganimet elde etme gayesiyle de yapılır. Allah elçisinin Medine’deyken göderdiği seriyyelerin bir çoğu ganimet elde etmek amacıyla gitmiştir. Bedir savaşının kendisi ganimet arayışının bir sonucu değil midir? Ve bizzat Muhammed (s) tarafından yönetilmiş ve Kureyş’e ait kervanları hedef alan bir savaştır. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Aslında selef alimlerinden İbni Recep el Hanbeli, Müslümanlar için en temiz ve helal rızık yolu ganimettir, çünkü ganimet, Allahın kendi elçisi Muhammed (s) için seçtiği rızıktır demektedir.[/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Allah’ın elçisi şöyle buyurmaktadır: “Benim rızkım mızrağımın altında yaratıldı.”[/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Siretten aldığımız bilgilere göre Allah’ın elçisi Kur’an’da da belirtildiği gibi ganimetlerin beşte biri ile geçimini temin etmekteydi. İlk dönemlerde İslam hazinesinin en önemli gelir kaynağı cihaddan elde edilen gelirler, savaş ganimetleri, cizye, haraç vergisi gibi gelirlerden oluşuyordu. Bütün bunlar İslam tarihinde kara bir leke mi?[/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]İslamda fetva meselesi oldukça önemli ve ciddi bir konudur. Bu nedenle İslam alimleri fetva verecek kişide oldukça önemli şartlar aramışlardır. Bunlardan biri de o kişinin İslami ilimler açısından oldukça donanımlı olmasıdır. Bununla birlikte fetva konusunu yeri ve zamanı ilgilendiren çeşitli başka şartlar da vardır. Dostluk ve düşmanlık meselesi (Vela ve Bera) açık bir küfür ameli olmadıkça asla bir insanın İslam sınırları dışında kabul edilmesinde kullanılamaz. Diğer bütün durumlarda fıkha göre birçok kural işletilerek bu konu uygulanır. İzin verilen dostluk, tavsiye edilen, edilmeyen, izin verilmeyen ve gerekli olan. Öyleyse kafirlerle dostluğun çeşitli şart ve durumları olabilir ve bu “vela ve bera olgusu” Müslümanları İslam’ın sınırından çıkmakla itham etmekte kullanılamaz. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Evet, fetva çok ciddi bir meseledir ve sadece yeterli ve ehil kimseler tarafından verilebilir. Bununla birlikte Müslümanlar günümüzde (Mardin fetvası gibi) bilinen, kabul edilen ve sağlam bir zemine dayanan her türlü İslami fetvayı yeniden yorumlamak, değiştirmek ve saptırmak gibi konularda daha fazla uyanık ve dikkatli olmalıdır. Hele bu fetvayı veren kimseler geçmişte ümmet tarafından beğenilen, itibar gören ve hakkında şahitlik edilen kimseler olursa. Bizler batının artık açık açık Müslümanları Müslümanlarla savaşlarında kullanacaklarını söyledikleri bir zamanda yaşıyoruz. Onlar bu savaşta alimleri de Müslümanların kalplerini ve zihinlerini yönlendirmekte kullanacaklarını açıklıyorlar. Tıpkı bir CIA uzmanının dediği gibi: “Eğer Molla Ömer’i bir sokak köşesinde bunu yapıyorken görürseniz, Molla Brader’i de sokağın diğer yanında ona karşı başka bir şeyi savunuyor ve ona muhalefet etmesi için görevlendirmelisiniz.” [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Abdullah bin Mesud (ra) şöyle buyurmuştur. Hayatını kaybeden kimseleri takib ediniz. Zira hayatın fitnelerinden hiç kimse güvende değildir. (Dünyadaki imtihanlar insanların dini algılarını değiştirmelerine ve hatta kaybetmelerine neden olur)[/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Önceki İslam nesilleri bu deklarasyonda bahsedilen meselelerin tümüyle alakalı bir çerçeve çizmiştir. Cihad, aşırılık, tekfir meselesi, vela ve bera. Öyleyse günümüzdeki dünya güçlerini ya da Batıyı memnun edecek ve onların istediklerini onaylayacak şekilde tanımlamalar yapmak için bu İslam’ın temel sabitelerinin yeniden düzenlenmesine gerek yoktur. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Sözlerimin sonuna yaklaşırken bireylerin bu deklarasyonu hazırlayanların, Artuklu Üniversitesi akademisyenleri ve bazı entelektüellerin İbni Teymiyye’nin bu Mardin fetvasına neden bu kadar önem verdiklerini düşünmesi gerekir. Bu fetva hem ondan önceki hem de ondan sonraki alimlerin söylem ve düşüncesiyle uyum içindedir. Bu nedenle mücahidler bu fetvaya dayanır ya da dayanmaz. Hatta bir çok mücahidin bu fetvadan haberi dahi yoktur. Ancak İslam’ın ve cihadın dayanakları bununla sınırlı değildir. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Dünya medyası da bu “yeni Mardin deklarasyonuna” büyük ilgi gösterdi. İşte bazı medya kaynaklarının olaya yaklaşımı.[/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Müslüman alimler Usame’nin cihadını reddetti. (CNNi Report 01 April 2010)[/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Alimler Fetva’nın şiddeti reddettiğini açıkladı. (The Vancouver Sun 01 April 2010)[/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Usame bin laden Cihad fetvasını yanlış yorumlamış. (ZeeNews.com 01 April 2010)[/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Müslüman alimler meşhur cihad fetvasını yeniden düzenledi. (Reuters News Agency 31 March 2010)[/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Öyleyse neden Batı medyası bu Yeni Mardin Fetvası’na gereğinden fazla önem verdiler? Çünkü bu olay günümüzdeki cihad probleminin çözümü için çok şey vaad etmekte ve bir çıkış yolu olarak algılanmaktaydı. Ancak bu olay çok anlamsızdır. Türkiye Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardakoğlu bile olayı çeşitli nedenlerle reddetti ve çok anlamsız olduğunu açıkladı. Bu olay konuyu sütunlarına taşıyan bir gazete tarafından şöyle açıklandı. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]“Ancak Türkiye’li önemli dini liderlerin bu toplantıya katılmamaları dikkat çekiciydi. Sunday’s Zaman gazetesine konuşan bir çok yerel medya sorumlusu halkın bu toplantıya daha başlamadan önce olumsuz duygular ve şüpheyle yaklaştığını açıkladı. “İnsanlar bu konferansın İngiliz hükumeti tarafından finanse edildiğini ve bütün amacının Müslümanların kendi kaynak ve nasslarını kullanarak konu direniş ve işgale karşı cihad konusuna geldiğinde onların elini kolunu bağlamak olduğuna inanıyor” İnsanlar bu gibi toplantılarla günümüzde cihadın meşru olmadığı görüşünü yaymak olduğuna inanıyor ve bu gibi insiyatiflerle günümüzde Filistin’de olduğu gibi baskı ve zulüm altında bile direnişin meşru olmadığı görüşünün yayılmak istendiği düşünülüyor.”[/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Bir gazeteci bazı dini liderlerin toplantıya katılmamasının nedeninin halkın bu olaya tepki duyması olduğunu söylüyor. Bununla beraber bu olayın pazarlanmasında kullanılan tarz oldukça ilgi çekiciydi. Dünyanın değişik ülkelerinden bir araya gelen liderler Mardin’de bir araya geliyorlar ve burada tamamen Mardin fetvasını konuştukları bir çalıştay düzenliyorlar. Ve daha sonra konferansın basın kurulu toplantı sonunda çok özel bir deklarasyon yayınlayacaklarını açıklıyorlar. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Ve bütün katılımcı alimlerin altına imza attıkları Yeni Mardin Deklarasyonu bu tarihi ana şahidlik edilecek fotoğraflar ve kamera şovları eşliğinde açıklanıyor. Aslında meselenin özü şudur. Yeni Mardin fetvası altına imza atan insanların düşündüğünden daha fazla bir şekilde batılı medya ve güç odaklarının amaçlarına hizmet etmekteydi.[/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Sonuç[/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Alimlerimiz barıştan çok adalet konusuna eğilmelidirler. Toprakları işgal edilen, zenginlikleri, Batılı ittifak ve şirketler tarafından yağmalanan, yöneticileri sadece Batılı efendileri adına hareket eden bağımsız olmayan ve halklarını baskı altında tutup onların servetini çalan kişiler olan kadın ve çocukları Amerikan ateş gücünün önünde bir oyuncağa döndüğü, bir ümmetin İslam’ın barış dini olduğu tantanalarını duymaya ihtiyacı yoktur. Onların ihtiyaç duydukları şey İslam’ın nasıl adalet ve zalimlere ceza getireceğini duymaktır. Onlar İslam’ın bu işgalleri nasıl sona erdireceğini duymak istiyorlar. İslam’ın onlara kendi yönetim şekilleriyle ve kendi insanları tarafından yönetilerek onur ve izzetleriyle nasıl yaşayacaklarını öğretmesini duymak istiyorlar. Güçlendirilmek ve cesaretlendirilmek istiyorlar. İşte Müslümanların saygıdeğer âlimlerimizden asıl duymak istedikleri bunlardır. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Yeni Mardin deklarasyonu kendisi hakkında karalanan ve harcanan mürekkep kadar dahi bir anlam ifade etmemektedir. Mardin Artuklu Üniversite’sinin yaptığı bu toplantı katılımcılar için ancak bir zillet ve aşağılanma olabilecek bir toplantıdır ve Allahın insanlık için gönderilen en hayırlı ümmet olarak tanımladığı İslam ümmetine hiçbir faydası yoktur. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Ümmetin takip edeceği yolu belirlemek ve gelecek usulünü çizmek bizim görevimiz değildir. Bu Hz Muhammed (s) tarafından zaten yapılmıştır. O şöyle buyurmaktadır: “Ümmetimden bir grup kıyamet gününe kadar Allah yolunda cihad etmeye devam edecektir.” Ayrıca o şöyle buyurmaktadır: “Allah’tan başka tapılacak hiçbir şey kalmayıncaya kadar insanlarla savaşmak üzere emrolundum.”[/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Bizler, sevgili “savaş ve barış” peygamberimizin bu sözlerinin arkasında gururla duruyoruz. Ve inşallah bu görüşleri yaymak ve diğer insanları da bu davaya davet etmek için cihada devam edeceğiz. Bizler ümmetin saygıdeğer onurlu imamlarının arkasında duruyoruz ve günün propagandalarına aldanmıyoruz. İslami şeriatı değiştirmeye, dönüştürmeye ve Yeni Dünya Düzenine uydurmaya yönelik hiçbir girişim bize ait değildir ve bu girişimlere meydan okunmalıdır. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Halifelik ve Şeriat kanunları daha yeni kaldırılmışken şimdi de fıkhın sabitelerinin ortadan kaldırılmaya ya da değiştirilmeye başlanması gibi tehlikeli bir süreçten geçiyoruz. İbni Teymiyye’nin bu fetvasını değiştirme girişimi kesinlikle fıkhi ve ictihadi zeminde İbni Teymiyye’nin görüşlerine bir itiraz olarak adlandırılmamalı bunun yerine Batı sponsorluğunda düzenlenen ve onlarla eş zamanlı ve ortak yapılan yüzyıllardır bu ümmetin en hayırlılarının hazırladıkları ortak mirası ve usulü zemininden caydırma harekatı olarak algılanmalıdır. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Bunun dışındaki bir anlam yüklemek olayı basitleştirmektir. Bu İslami anayasa ve egemenliği öngören saldırı ve işgale direnişi öğütleyip emreden, İslam’ın aydınlık öğretilerini yaymayı teşvik eden Kur’an ayetlerinin ve sünnetin bu görüşlerinin sonlandırılmasına yönelik kasıtlı bir çabadır. Bu alimlere göre bu görüşlerin açıkçası modern dünyada yeri yoktur. Onlara göre Yeni Dünya Düzeni’ne uygun olan Yeni bir Fıkıh Düzenine ihtiyaç vardır. Her şeye cevaz veren, Sezar’ın hakkını Sezar’a veren ve korkaklara barış içinde yaşama hakkını bahşeden bir fıkıh. Yaşasınlar da barış içinde nasıl hangi şartlarda yaşadıkları hiç önemli değil. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Olayları ve devam eden anlayışı tersine çevirmek o kadar da basit değil. Geminin batması herkese zarar verir. Peygamberler güçlüler ve müreffehler tarafından savunulup temsil edilen güç odaklarına karşı mücadele ettiler ve onların geleneğini, değiştirmeye çalıştılar. Onlar da, takipçileri de çok sıkıntılar yaşadılar. Fakat bu sıkıntılar onları bu görüşlerini ve davalarını savunmaktan alıkoymadı. Günümüzde ise güç ve iktidar belli bir takım güç odaklarının elindedir ve onlara hayır diyebilmek her babayiğidin harcı değil. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif] [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Eğer bu dünya düzenini benimsemezseniz çok sıkıntı çekersiniz. Bir bedel ödersiniz. Bu düzeni tersine çevirmek isteyenlere karşı çıkanlar ise bu düzene olduğundan fazla güç atfediyorlar ve onu dönüştürüp yıkmaya çalışan ona meydana gelenlere karşı duruyorlar ve bu eylemi delilikle eşdeğer kabul ediyorlar. Maalesef günümüzde de Mardin Artuklu Üniversitesi’ndeki bu toplantıya katılan alim ve entelektüeller gibi bir çok alim İslam’ı ve dini güvene almak yerine kendilerini güvene almanın derdindeler. Problem şudur ki, bu kişisel zayıflık ve korkaklıkları dini bir kılıfa bürümeye çalışıyorlar ve ne tarih ne de din ile meşru gösterilemeyecek olan bu pozisyonlarını din ile meşru göstermeye çalışıyorlar. [/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]Cihad değişik türleriyle devam edecek ve savaş kıyamet gününe kadar devam edecektir. Ve cihada darbe vurmaya ve ihanet etmeye çalışan hiçbir güç ona zarar veremeyecektir![/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif][/FONT]
[FONT=Bookman Old Style, Century Gothic, Trebuchet Ms, serif]PRESSMEDYA[/FONT]
 
Üst