Bir kimse, yapmak niyeti ile verdiği sözü tutamazsa günahkar olmaz. anlamında bir hadis var mıdır? Varsa sözünden caymak nasıl günah olmaz? | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Bir kimse, yapmak niyeti ile verdiği sözü tutamazsa günahkar olmaz. anlamında bir hadis var mıdır? Varsa sözünden caymak nasıl günah olmaz?

bencan

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
4 Eyl 2006
Mesajlar
188
Puanları
0
Bir kimse, yapmak niyeti ile verdiği sözü tutamazsa günahkar olmaz. anlamında bir hadis var mıdır? Varsa sözünden caymak nasıl günah olmaz?

Bir kimse, yapmak niyeti ile verdiği sözü tutamazsa günahkar olmaz. anlamında bir hadis var mıdır? Varsa sözünden caymak nasıl günah olmaz?

Buharî’nin verdiği bilgiye göre, Hz. Ebu Hureyre Resulullah (asv)’ın şöyle buyurduğunu aktarmıştır:

Münafığın alameti üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler, emin görüldüğü zaman/kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder, söz verdiğinde ise sözünden cayar.(Buharî, İman, 24).

Bu hadisi açıklayan İbn Hacer şu bilgilere yer vermiştir: Bu hadiste münafıklığın üç alametinden bahsedilmiştir. Diğer bazı rivayetlerde olduğu gibi, bunların dışında da nifakın alametleri vardır. Burada işin aslı olan bu üç tane zikredilmiş, diğerlerinin de bunlara kıyaslanabileceğine işaret edilmiştir. Çünkü, diyanetin aslı söz, fiil ve niyet olarak üç şeydir. Bu hadiste sözlerin fesadı yalan, fiillerin fesadı hıyanet, niyetin fesadı isecaymak olduğu vurgulanmıştır.

Sözden caymanın münafıklık alameti sayılması, söz verirken kişinin içinde verdiği sözün tersine bir niyet taşıması durumuna bağlıdır. Yoksa, bir kimse söz verirken, sözünü yerine getirmekte gönülden samimi olduğu takdirde, daha sonra herhangi bir sebepten ötürü bu sözünü yerine getirmezse münafık sayılmaz.Gazalî de İhya adlı eserinde bu görüşü benimsemiştir.

Taberanî’de geçen uzunca bir hadis rivayetinde yer alan Söz verirken, içinden bu sözünden cayacağını düşünürse.. münafık olur anlamına gelen ifadesi de bu tespiti desteklemektedir. (bk. İbn Hacer, ilgili hadisin şerhi)

İbn Hacer’in Ebu Davud ve Tirmizî’nin İbn Erkam’dan naklen rivayet ettiğini bildirdiği Bir kimse, yerine getirmek niyetiyle verdiği sözü tutamazsa günahkâr olmaz. mealindeki hadis için (bk. Ebu Davud, Edeb, 82; Tirmizî, İman,14 -Tirmizî bu hadisin garip, zayıf olduğunu belirtmiştir).

Aliyyu’l-Karî’ye göre, bu hadisin ifadesinden şunu anlamak gerekir: Bir kimse, yerine getirmek niyetiyle verdiği sözünü bir mazeretten ötürü yerine getiremezse günahkâr olmaz. Şayet kişi, baştan itibaren yerine getirmemek niyetiyle verdiği sözünü bir mazeretten ötürü bile olsa yerine getiremezse yine günahkâr olur. Hadiste, bir kimse, yerine getirmek niyetiyle verdiği sözünü mazeretsiz olarak yerine getirememesi durumunda günahkâr olmayacağına dair açık bir bilgi yoktur. Bu sebeple, bu hadise dayanarak verilen sözü yerine getirmenin vacip olmadığı hükmünü çıkaramayız. (Avnu’l-Mabud, ilgili hadisin şerhi)

İmama Nevevî’nin bildirdiğine göre, Bir kimsenin başka bir kimseye verdiği sözünü –haram olmadığı sürece- yerine getirmesinin en uygun olacağı hususunda alimlerin ittifakı vardır. Ancak, verilen sözü yerine getirmenin vacip veya mustahap olduğu hususunda alimlerin farklı görüşleri vardır.

İmam Şafii ve İmam Azam’ın da içinde bulunduğu alimlerin büyük çoğunluğuna göre bu sünnettir/ müstehaptır. Bu alimlere göre, mazeretsiz olarak yerine getirmeyen kimse şiddetli bir mekruhu işlemiş olur. Sözünden caydığından ötürü günahkâr olmazsa da, söz verdiği kimseye eziyet etme niyetinde olduğu takdirde günahkâr olur. Bu alimlerin dayanağı Hz. Peygamber (a.s.m)’in bir şey söz verdiği zaman, ümit ediyorum veyainşallah dediğine dair rivayetlerdir. Buna göre, eğer kişi, inşallah demeyip kesin olarak verdiği sözünden, mazeretsiz olarak cayması halinde günahkâr olur. Eğer söz verdiği anda, bundan cayacağını kastederse zaten münafık sıfatına sahip olur. Diğer bir grup alimlere göre ise, verilen sözü yerine getirmek vaciptir, mazeretsiz olarak sözünü yerine getirmeyen kimse günahkâr olur. (bk. Tuhfetu’l-ahvezî, ilgili hadisin şerhi)

http://goo.gl/7nUorD
 

MÜTEŞEKKÜR

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
17 Ağu 2009
Mesajlar
6,938
Puanları
0


Helal olsun, sözünde durmuş..:p.

Arada 78 Kişi var. Ayrıca kamera önden çekse aynı kareye sığmaz.
Efendiler hep mazlumun yanındalar ya hani, asla ABD ve İsraille dostluk etmezler .:p

"Bu resim montajdır, paralel yapı çekmiş" diyecekler...
:p

AKP'liler her zaman takiyye yapmaya alışmışlar.Bunların sözlerini de keriz gibi yutanlar var. Herkes gerçek yüzünü gösteriyor.
Lafa bakmam,icraata bakarım diyenler.İşte icraatınız!...

"Âyinesi iştir, kişinin lafına bakılmaz.Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde"...

Başka denilecek söz var mı?


 
Üst