BedİÜzzaman Portresİ..

güldeste

Üye
Katılım
26 Eki 2006
Mesajlar
160
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
ANKARA
Seksen dört senlik bir hayat. Yetmiş yedi senelik bir manevi cihad ve mukaddes bir davanın hadimliğini yapmak.

Bitmeyen bir enerji. Susmayan bir ses. Tükenmeyen bir nefes. Yorulmayan bir beden. Durmayan, bıkmayan, usanmayan bir fikir, aksiyon ve düşünce.

Şaşmaz, şaşırmaz bir ideal ve görüş.

Hak ve hakikate teslim olan sağlam bir irade.

Davaya adanan, bir asrın eteklerine yaklaşan bir ömür.

Berrak, net, sağlam ve dik duran bir PORTRE:

İŞTE! BEDİÜZZAMAN GERÇEĞİ!

Yalnız, Hakka boyun eğen sadık bir kul.

Devamlı, halka yol gösteren gerçek bir rehber!

Hak davada her zaman ve zeminde hürriyeti ve demokratlığı savunan bir özgürlük aşığı.

Her konuda İktisatçı.

Daima derin tefekkürde bir mütefekkir.

Devamlı okuyan gerçek bir ilim ve kitap aşığı.

Müthiş bir müdakkik ve araştırmacı.

Devamlı manevî cihadda olan çok farklı bir bahadır.

Sürekli hizmeti düşünen bir hadimi Kur’an.

Bıkmayan, bıktırmayan bir aşk ve şevk adamı.

Hakla, Halkla, varlıklarla devamlı irtibatta olan farklı bir irtibatçı.

Devamlı dinamik ve uyanık bir müdakkik.

Samimiyette, tevazuda, kahramanlıkta, ceht ve gayrette devam eden bir sabır kahramanı.

Her hal ve şartta şükürde bir şakir.

Gerçek adalet ve hakkı arayan, uygulamaya çalışan ve uygulanmasını isteyen farklı bir takipçi.

Canlı varlıklara karşı şefkat ve merhamette inanılmaz derecede ince ve nazik bir müşfik.

Yenilenme ve faallikte kendini ve çağları aşan müthiş bir ıslahatçı ve reformcu.

Kusur ve aczini bilmekte kendini ve haddini bilen değişik bir ehli insaf.

İtidal, mantık, ölçü , mizan konularında tam bir muhakeme erbabı..

İhlas, sıdk ve sadakatte sarsılmaz bir irade ve istikrar sembolü.

Tertip, düzen, sadelikte tam istikamette tam bir müstakim.

Kaderi ve şahısları zorlamayan, itidal ve istikrar kahramanı farklı bir müstakim.

Farklılıklara saygı gösteren harika bir müsamahakâr.

Devamlı enerjik ve zinde kalan farklı bir yapı ve duruş.

Bıkkınlık, bezginlik, yorgunluğu semtine uğratmayan tam bir dava adamı.

Etrafa pozitif enerji ve aşk, şevk vermede üstüne olmayan bir aşk ve şevk adamı.

Teenni, dikkat, sadakat ve metanette tam isabet eden, metin ve sadık bir dost.

İslami hayatı yaşamada kesin kes tavizsiz bir çizgi ve istikrar abidesi bir imam.

Devamlı semaviliği rehber alan şaşmaz bir istikametli bir üstad.

Dünyeviliğe pirim vermeyen şaşmam ve şaşırmaz bir kahraman.

Hürriyet ve insanlık konusunda müthiş bir sağlam duruş ve istikamet sembolü bir hürriyetçi.

Yirminci asra damgasını vurduğu kadar, yirmi birinci asra da damgası vuracak olan Üstad Said Nursi hazretlerinin, çok az bir kısmına değinebildiğimiz yukarıdaki, öne çıkan özellikleri, tavır ve fikirleri ile örnek yaşayışını tabi ki çoğaltmak mümkün.

Unutulmaması lâzım gelen husus ise: Cennet mekân, Üstad Bediüzzaman hazretlerinin bunları, bir asra yaklaşan hayat serüveni boyunca, bire bir yaşadığıdır.

o*nun yolunda gitmek isteyenlere de bütün bunları en güzel şekilde örnek olarak emaneten bıraktığı eserlerindeki hakikatlere sahip çıkıp pratiğe geçirmek ve canlı şahitlerinden alınan tecrübelerle, kendimize ve insanlığa dersler çıkarmaktır.

Şimdi ebedi istirahatına çekilen bu büyük üstada hakkıyla bir talebe, kardeş, dost ve sevdalısı olmayı Allah layık olanlara nasip etsin. Biz acizleri de o daireye yakın olmayı ve bu büyük hakikatleri hayatımızda yaşayıp yaşatma gayreti, aşkı ve şevki versin inşaallah.
 

ORHANCAN

Ordinaryus
Katılım
15 Ara 2006
Mesajlar
2,536
Tepkime puanı
80
Puanları
0
Konum
-İSPARİT-
Üstad Hazretleri bir yerde:

Seksen küsur senelik bütün hayatımda dünya zevki namına bir şey bilmiyorum. Bütün ömrüm harp meydanlarında, esaret zindanlarında, yahut memleket hapishanelerinde, memleket mahkemelerinde geçti.

Çekmediğim cefa, görmediğim eza kalmadı. Divan-ı harplerde, bir câni gibi muamele gördüm; bir serseri gibi memleket memleket sürgüne yollandım.

Memleket zindanlarında aylarca ihtilâttan menedildim. Defalarca zehirlendim. Türlü türlü hakaretlere mâruz kaldım. Zaman oldu ki, hayattan bin defa ziyade ölümü tercih ettim.

Eğer dinim intihardan beni menetmeseydi, belki bugün Said topraklar altında çürümüş gitmişti” der, fakat kesinlikle bunu şikayet vesilesi yapmaz. “Kader, benim hatalarıma binaen beni zalimlerin eliyle cezalandırıyor” düşüncesiyle “Ey adil kader!” der ve sabır içinde şükreder.

Üstad Hazretleri çok sıkıntılı bir zamanında bir talebesine gönderdiği mektupta şöyle demiştir:
“Üstadlarımdan Mevlânâ Celâleddin'in nefsine dediği gibi dedim: “O ‘Ben senin Rabbin değil miyim?’ dedi; sen ‘Evet, Rabbimsin” dedin. ‘Evet’ demenin şükrü nedir? ‘Bela’ çekmektir.”

 
Üst