Allah'ın bu emrini, ne zaman uygulamadan kaldırdınız?

lafons7275

Kıdemli Üye
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Tepkime puanı
342
Puanları
0
Konum
İzmir
Yahudilerin Hz. Muhammed'în Allah Rasûlü Olduğunu İtirafları Ve Onu Kötü Bîr Amaçla Hakem Tayin Edişleri

Yahudiler, kendi aralarında bir plan yapmış ve eğer Rasûlullah kendi heveslerine göre hüküm verecek olursa, ona tabi olacaklar, aksi takdirde birbirlerini ondan sakındıracaklardı. Bu gayelerinden dolayı yüce Allah, kutsal kitabında onları kınamıştı.


Abdullah b. Mübarek, Zühri nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: "Said b. Müseyyeb'in yanında oturmaktaydım. Said'in yanında başka biri vardı. Said, ona saygı gösteriyordu. O, Müzeyneli bir adamdı. Babası, Hudeybiye'de hazır bulunmuştu. Ebu Hüreyre'nin arkadaşlarındandı. İşte o, Ebu Hüreyre'nin şöyle dediğini rivayet etti: Ben Rasûlullah (s.a.v.)'ın yanında oturmakta iken Yahudilerden birkaç kişi onun yanma geldi. Onlardan bir kadın zina etmişti. Kendi aralarında birbirlerine şöyle demişler:


- Şu peygambere gidelim. Doğrusu o, bu cezaları hafifletmeyle gönderilmiştir. Eğer recmden aşağı bir ceza hususunda bize fetva verirse, bu fetvasına göre hareket ederiz ve Allah katında da onun peygamberlerinden birini tasdik ettiğimizi delil olarak ileri süreriz. Yok eğer recm yapmamızı emrederse, kendisine itaat etmeyiz. Zaten Tevrat'ta üzerimize recm cezasını yazan Allah'a da isyan ettik. Böyle dedikten sonra Rasûlullah (s.a.v.)'ın yanına geldiler. O, ashabı arasında mescitte oturmaktaydı.Gelen Yahudiler dediler ki: - Ey Ebu Kasım! Bizden evli bir adam zina etmiş, bunun hakkında ne dersin?Rasûlulîah (s.a.v.), yerinden kalktı, onlara dönüp bakmadı. Beraberinde birkaç Müslüman da kalkıp gittiler. Nihayet Yahudilerin medreselerinden birine vardılar. Yahudilerin orada Tevrat okuduklarını gördüler.Rasûlullah (s.a.v.), onlara şöyle dedi:


- Ey Yahudi cemaati! Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah için söyleyin. Evli bir adamın zina etmesi durumunda ona verilecek cezanın ne olduğu Tevrat'ta yazılı mıdır?


- Evet. Onu, zina ettiği kimse ile beraber sırt sırta bir merkebe bindiririz ve çarşı pazar içinde dolaştırırız. Orada duran hocaları susmaktaydı. Hocaları da genç bir adamdı. Rasûlullah, sustuğunu görünce Hocalarına: "Allah aşkına cevap ver" diyerek sert ve ısrarlı bir tavırla sor*du.


Hocaları da şöyle dedi:

- Madem bu soruyu onlara sordun da cevabım vermediler. Ben söyleyeyim: Evli adamın zina etmesi durumunda cezasının ne olacağı Tevrat'ta yazılmıştır ki, o da recmdir.- Allah'ın bu emrini, ne zaman uygulamadan kaldırdınız?


- Bizden bir adam zina yapmıştı. Onun, hükümdarlarımızdan biriyle akrabalığı vardı. Bu yüzden recm cezası ona uygulanmadı. Ondan sonra halk tabakasından bir adam zina yaptı. Hükümdar ona recm cezası uygulamak istedi, ama adamın akrabaları kalkıp:


- Vallahi sen amcan oğluna recm cezası uygulamadıkça, bizim adamımıza da uygulayamazsın! dediler. Sonra da işte eşeğe ters bindirme cezasını zinakârlara uygulama hususunda anlaştılar.- Ben Tevrat'taki hükmü kabul eder ve bu hükmü veririm. Böyle dedikten sonra Rasûlullah (s.a.v.) emir verdi. O zinakâr Yahudiler recm edildiler."Zührî dedi ki: Bize ulaşan bir habere göre
şu ayet-i kerime, onlar hakkında nazil olmuştur: "Doğrusu biz, yol gösterici ve nurlandırıcı olarak Tevrat'ı indirdik. Kendisini Allah'a teslim etmiş peygamberler, Yahudi olanlara onunla hükmederlerdi." (Maide, 44.) Bunun Ibn Ömer'den rivayet edilen sahih bir hadiste de şahid ve teyidi vardır.
 

lafons7275

Kıdemli Üye
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Tepkime puanı
342
Puanları
0
Konum
İzmir
"Ey Peygamber! Kalpleri inanmamışken, ağızlarıyla "inandık" diyenler, Yahudilerden yalana kulak verenler ve başka bir topluluk hesabına casusluk edenlerden inkara koşanlar seni üzmesin. Sözleri, asıl yerlerinden değiştirirler de, "Size böyle bir (fetva) verilirse alın; (Yani Muhammed, eğer aramızda, üzerinde anlaştığımız kırbaçlama ve yüzü kömürle siyaha boyama cezası) verilmezse kaçının." derler.


Allah'ın fitneye düşmesini dilediği kimse için Allah'a karşı senin elinden birşey gelmez. İşte onlar, Allah'ın, kalplerini arıtmak istemediği kimselerdir. Dünyada rezillik onlaradır. Onlara, ahirette de büyük azab vardır. Onlar yalana kulak verirler, haram yerler. Eğer sana gelirlerse aralarında hükmet, yahut onlardan yüz çevir; yüz çevirirsen sana bir zarar veremezler. Eğer hükmedersen aralarında adaletle hüküm ver. Allah, adil olanları sever. Allah'ın hükmünün bulunduğu Tevrat yanlarında iken, ne yüzle seni hakem tayin ediyorlar da sonra bundan yüz çeviriyorlar? İşte onlar, inanmış değillerdir." (el-Mâide, 41-43.)


Kitaplarındaki şeylere olan inançları hususundaki kötü zan ve maksatlarından dolayı Cenâb-ı Allah, onları kınamış ve yermiştir. Tevrat'taki recm hükmünü -sahih olduğunu bilmelerine rağmen- bırakmış, kendi uydurdukları, eşeğe ters bindirme ve yüzü kömürle siyaha boyama cezasını uygulamaya başlamışlardı."
Muhammed b. îshak, Ebu Hüreyre'nin şöyle dediğini rivayet etmiştir: "O esnada Rasûlullah (s.a.v.), İbn Suriya'ya şöyle dedi: - Bak! Allah'ın, îsrailoğullarının başlarına getirdiği felaket günlerini sana hatırlatarak O'nun aşkına söylemeni istiyorum! Bilmiyor musun, evli bir kimse zina ederse, onun Tevrat'taki hükmü recm değil midir?- Allah hakkı için, evet Öyledir. Ama Allah'a yemin ederim ki ey Ebu'l-Kasım, Yahudiler senin peygamber olduğunu biliyorlar, ama seni çekemiyorlar. Bundan sonra Rasûlullah (s.a.v.) oradan çıkıp gitti. Emir verdi, o zinakâr iki Yahudi, Mescid-i Nebevi nin Malik b. Neccar yanındaki Beni Temim tarafına bakan kapısı önünde recm edildiler. Bundan sonra Ibn Suriya kafir oldu. Yüce Allah da şu ayeti inzal buyurdu: "Ey Peygamber! İnkara koşanlar seni üzmesin." (el-Mâide, 4i.)
 
Üst