ALLAH a kulluk onu birlemek ve Yaratan'a tazim ...

ihvan_enes

Üye
Katılım
7 Eki 2006
Mesajlar
72
Tepkime puanı
0
Puanları
0
halagtüll cinne vel inse illa li yea büdün..zariyat 56.
Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etmeleri için yarattım
maaaa üridü minhüm mirrizgıv vemaaaa uridü ey yud imün
Ben onlardan bir rızık istemiyorum ve beni beslemelerini de istemiyorum

men arefe nefsehü fegad arefe Rabbehü... kim nefsini bildi rab bisini bildi....

İNNALLAHE RABBİ VE RABBÜKÜM FEA BÜDÜHÜ HEZA SIRADUM MÜSTEGİM..
Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyle ise O'na kulluk edin. Iste bu dogru yoldur

iyyake nea büdü ve iyyake nestain ..(Rabbimiz!) Ancak sana kulluk ederiz ve yalniz senden medet umariz.
YA EYYÜHENNASÜ VEZKÜR Nİ- METALLAHİ ALEYKÜM HEL MİN HALIGIN ĞAYRİLLAHİ YERZUGUKÜM MİNES SEMAAA İ VEL ARZ ..LA ILAHE ILLAHÜ..FE ENNE TÜ- FE KÜN...

SIBĞATELLAH VEMEN EHSENÜ MİNALLAHİ SIBĞA VE NAHNÜ LEHÜ ABİDÜN..BKR 138..
Allah'in (verdigi) rengiyle boyandik. Allah'tan daha güzel rengi kim verebilir? Biz ancak O'na kulluk ederiz (deyin
YA EYYÜHELLEZİNE EMENÜ KÜLÜ MİN DAYYİBETİ MA RAZAGNAKÜM VEŞKÜRÜ LİLLAHİ İNKÜNTÜM İYYEHÜ TEA BÜDÜN..BAKARA 172
Ey iman edenler! Size verdigimiz riziklarin temiz olanlarindan yeyin, eger siz yalniz Allah'a kulluk ediyorsaniz O'na sükredin
GUL EDI ULLAHE VER RASÜLE FE İN TEVELLEV FE İNNALLAHE LA YUHİBBÜL KAFİRİN.. ALİ İMRAN 32
De ki: Allah'a ve Resûlü'ne itaat edin. Eger yüz çevirirlerse bilsinler ki Allah kafirleri sevmez.
ZALİKÜMÜLLAHİ RABBÜKÜM.LA İLAHE İLLAHÜ HALUGU KÜLLİ ŞEYİN FE-A BÜDÜH....VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEY İN VEKİL..ENAM 102
İşte Rabbiniz olan Allah budur. O'ndan başka İlah yoktur. Herşeyin Yaratıcısı'dır, öyleyse O'na kulluk edin. O, herşeyin üstünde bir vekildir,,,,
İşte odur ki, yani şu anılan sıfatın mevsûf (sıfatlanan)ı, göklerin ve yerin icad edeni, eşden, çocuktan uzak, her şeyi yaratan, herşeyi bilen en mukaddes ve ulu zattır ki, O da Allah'tır. Zâtı ve sıfatı bakımından ibadete layık hak bir ilâhtır. "Allah" denince ancak onu anlamalıdır. Rabbınızdır; sahibiniz, terbiyeciniz, veli nimetinizdir. "Rab" denince de ancak O'nu anlamalıdır. Başka ilâh yok, ancak O vardır. Başkasının mabud olmaya, ibadet ve kulluk edilmeye hakkı yoktur. Bu hak, ancak O'nundur. Çünkü O, her şeyin yaratıcısıdır.
YA EYYÜHENNASÜ VEZKÜR Nİ- METALLAHİ ALEYKÜM HEL MİN HALIGIN ĞAYRİLLAHİ YERZUGUKÜM MİNES SEMAAA İ VEL ARZ ..LA ILAHE ILLAHÜ..FE ENNE TÜ- FE KÜN...

YA EYYÜHENASÜT TEGU RABBÜKÜMÜLLEZİ HALAGAKÜM MİN NESHİV VE HİDAYETİV VE HALAGA MİNHA RİCALEN KESİRAV VE NİSAAAA -E.. TETTEGULLAHE VELLEZİ TESEEE ELÜNE BİHİ..
Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da esini yaratan ve ikisinden birçok erkekler ve kadinlar üretip yayan Rabbinizden sakinin.
ELHAMDÜLİLLAHİ HİLLEZİ HALAGAS SEMAVATİ VEL ARZA VE CA LEZZULUMETİ VENNUR SÜMMELLELZİNE KEFERU..... ENAM 1
Hamd, gökleri ve yeri yaratan, karanliklari ve aydinligi var eden Allah'a mahsustur. (Bunca âyet ve delillerden) sonra kafir olanlar (hâla putlari) Rab'leri ile denk tutuyorlar.Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanini takdir eden ancak O'dur. Bir de O'nun katinda muayyen bir ecel (kiyamet günü) vardir. Siz hâla süphe ediyorsunuz.
Acaba bunlar bu küfür ve inkârın sorumluluğunu hiç düşünmüyorlar, o yüce yaratıcının kendilerine hiçbir şey yapamayacağını mı sanıyorlar? Ey insanlar! O öyle bir Allah'tır ki, sizin hepinizi bir çamurdan yarattı. Allah, yeri yarattığı zaman üzerinde hayattan hiçbir eser yoktu, o hayatsız yer maddelerinden çamur, çamurdan da bitki, hayvan, insan yarattı ve sonra o insanın sulbünden o çamurun bir seçim örneği olarak çıkardığı "değersiz bir su" içindeki zerreciklerden devamlı bir sülâle olarak sizleri yarattı ve yaratmaktadır. Sizin ilk maddeniz bir çamurdan ibarettir. Onu insan yapan Allah'tır

Ey insanlar, Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. Gökten ve yerden sizi rızıklandıran Allah'ın dışında bir başka Yaratıcı var mı?
O'ndan başka İlah yoktur. Öyleyse nasıl olur da çevriliyorsunuz?"
YA EYYÜHENNASÜ -A BÜDÜ RABBEKÜMÜLLEZİ HALAGAKÜM VELLEZİ MİN GABLEKÜM LE ALLEKÜM TETTEGUN..BAKARA 21
Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmus (Allah'in azabindan kendinizi kurtarmis) olursunuz.

BELAYE MEN ESLEME VECHEHÜ..LİLLAHİ VEHÜVE MUHSİNÜN FELAHÜÜÜ ECRAHÜÜ İNDE RABBİHİ VELA HAVFÜN ALEYHİM.. FELAHÜM YEHSENÜN..
Bilakis, kim muhsin olarak yüzünü Allah'a döndürürse (Allah'a hakkiyla kulluk ederse) onun ecri Rabbi katindadir. Öyleleri için ne bir korku vardir, ne de üzüntü çekerler.


LİMA TEA BÜDÜ MALA YESME U VELA YUBSİRU VELA YUĞNİ ANKE ŞEY E
İŞİTMEZ GÖRMEZ ZARAR FAYDA VERMEZ ŞEYLERE NASIL TAPARSINIZ nasil ibadet edersiniz..


**ela yea lemü men halak ve füvel LATİFÜL HABİR...
bilmezmi o yaratan? tabiki bilici ve bildiricidir...
VE HÜVE ALA KÜLLİ ŞEYİN GADİR....
o herşeye kadir dir
LEM YEKÜNÜ FİHİ MA İLAHÜN İLLALLAHÜ LA FESEDETE
....eger ALLAH tan başka ilahlar olsa idi yer gök fesada ugrardı ve yok olurlardı...
LA TÜDRİKÜHÜL EBSARU VEHÜVE YÜDRİKÜL EBSAR
hiçbir göz onu göremez ama o herşeyi kuşatmış ve görendir ..
VEHÜVE ME AKÜM EYNEMA KÜNTÜM
nerede olursanız ALLAH sizinledir .Yani sizi ilmi ile kuşatmıştır..
VALLAHÜ HALAGAKÜM VEMA TEA MELÜN
yaptıklarınızı ALLAH yaratmaktadir..
ALLAHÜ HALUGU KÜLLİ ŞEY İNVEHÜVE Bİ KÜLLİ ŞEYİN ALİM..
ALLAH herşeyin yaraticisidir.Her şeyi bilendir.
VE ESİRRU GAVLEKÜM EVİC HERU BİHİ İNNEHÜ ALİMÜN Bİ ZATİSSUDUR.ELA YEALEMÜ MEN HALAG VEHÜVEL LATİFÜL HABİR..
ister acik ister gizli düşünün konuşun his edin ne yaaprsanız yapın o kalpleri bilir o latif tir habirdir..
MEY YUHYİL İZAME VE HİYE RAMİM GUL YUHYİ HELLEZİİ ENŞE EHE EVVELE MERRAH ..
deki onları ilk yaratan bilir .ve her yaratılanı tamamen bilir
.
ELLEZİNE YÜ-MİNÜNE BİLĞAYBİ VE YÜGİMUNESSALETE VE MİMMA RAZAGNAHÜM YUNFİGUN..bakara3
Onlar gayba inanirlar, namaz kilarlar, kendilerine verdigimiz mallardan Allah yolunda harcarlar
VESTE İNU BİSSABRİ VESSALAH VE İNNEHE LE KEBİRATÜN İLLA ALAL HAŞİ İN...bakara 45
Sabir ve namaz ile Allah'tan yardim isteyin. Süphesiz o (sabir ve namaz), Allah'a saygidan kalbi ürperenler disinda herkese zor ve agir gelen bir görevdir
Sabır, acıya katlanmak, onu geçirmek için dayanmak ve karşı koymaktır ki, her ferahın, her başarının anahtarıdır. Baştaki darlığın, sıkıntının geçmesi için Allah'ın yardımını celbedecek sebeplerin birincisidir. Sabırsız ruhlar her zaman darlık içindedir. Onların, dünyaya ait olaylara hiç dayanıklılıkları yoktur. Her şey ister, her şeyden rahatsız olurlar. Genişlik zamanında eldeki nimetin kıymetini bilmezler, gözleri daima başkasındadır. Az bir yokluk görünce tahammül edemez, hemen mahvolurlar. Halbuki dünyada değişmeyen, tahavvül etmeyen hiçbir şey yoktur. Bundan dolayı bir darlığa düşmüş olanlar, Allah'a kalbini bağlayarak, bunun da Allah'ın izniyle geçeceğine iman eder ve Allah'ın yardımını, mutluluk ve ferah gününü temiz kalp ve olgun iman içinde beklerse sonuç kurtuluş olur. Ve hiçbir fenalığa düşmeden kurtuluş olur. Bunun için nefisleri sabra alıştırmalı, insan sabrı alışkanlık edinebilmelidir. Bu alışkanlık, acıyı bırakmak için değil, def etmek içindir..
diger ayette. sabr için...VELEKÜM SEVABÜLLAHİ HAYRÜL LİMEN EMALE VE AMİLÜSSAHAV VELA YÜLEG GAHEEEE İLES SABİRUN..
Iman edip iyi isler yapanlara göre Allah'in mükâfati daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavusabilir
VEMA YÜLEG GAHEEEE İLLELLEZİNE SABİRU VEMA YÜLEG GAHEEEE İLLA ZÜHAZİN AZİM...
güzel davranisa) ancak sabredenler kavusturulur; buna ancak (hayirdan) büyük nasibi olan kimse kavusturulur
ELLEZİNE YEGULUNE RABBENA İNNENA AMENNA FAGFİRLENA ZÜNÜBENA VE GINA AZEBENNAR...
ESSABİRİNE VESSADIGINE VEL GANİTİYNE VEL MÜNFİGİYNE VEL MÜSTEĞFİRİYNE BİL ESHAR..
Onlar ki: "Rabbimiz, inandık iman getirdik; artık bizim suçlarımızı bağışla ve bizleri o ateş azabından koru!" derler.

"O sabredenleri, doğruluktan ayrılmayanları, divan duranları, nafaka verenleri ve seher vakitlerinde bağışlanma dileyenleri koru!" derler
VE ADI ULLAHE VE RASÜLEHÜ VELA TENEZEU FE TEFŞE VE TEZHEBE RAHÜKÜM SABRU.. İNNALLAHE MAES SABIRIN..
birde sabre edir eziyetlere katlanın ALLAH sabr edenlerle beraberdir. enfal 46
VELENEBNÜ VENNEKÜM BİŞEYİM MİNEL HAVFİ VEL CÜ I VE MİNEG SİM MİNEL EMVELİ VE ENFUSİ VESSEMERAT VEBEŞ ŞİRİSSABİRİN... ELLEZİYNE İZA EBASETHÜM MÜSİBETÜN... GALÜ...
Andolsun, biz sizi biraz korku, açlık ve bir parça mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle imtihan edeceğiz. Sabır gösterenleri müjdele. (2/155)
FESBÜR SABRAN CEMİLA
Şu halde, güzel bir sabır (göstererek) sabret. (70/5)

işte sabr ve namaz birlikte anıldı ikisininde degeri ortada....
ALLAH im bildiklerimizle amel etmeyi nasip etki bilmediklerimizide ögrenelim
 
Üst