yüksek faziletli tesbihatlar..

leyli

Paylaşımcı
Katılım
7 Tem 2006
Mesajlar
208
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
mağara :)


ÇOK FAZİLETLİ TESBİHAT, İSTİĞFAR VE SALÂVAT !

EBU'L MU'TEMİR TESBİHATI
(Yunus İbni Ubeyd RA, rum memleketlerinde Şehid olan bir adamı rüyada gördü, on "Ahirette gördüğün salih amellerin en üstünü hangisidir?" diye sordu. O'da "Ebu'l Mu'temir hazretlerinin tesbihatına ALLAH'u Teâlâ'nın çok değer verdiğini gördüm." Dedi.)
"ALLAH'u Teâlâ'nın yarattıklarının sayısınca, yaratacaklarının sayısınca, yarattıklarının tartısınca, yaratacaklarının ağırlığınca, yarattıklarının dolusunca, yaratacaklarının dolusunca, göklerin ve yerlerin dolusunca, bütün bunların bir misli daha ve hepsinin kat katınca, mahlukatının sayısınca, arşının tartısınca, nefsinin rızasınca, rahmetinin nihayetince, kelimelerinin mürekkebince, rızasının nihayetince, O razı oluncaya kadar ve razı olunca, geçen bütün zamanlarda mahlukatının kendisini zikrettikleri kadar ve kalan her sene, her ay, her Cuma, her gün ve gece ve her saatte zikredecekleri kadar, her koklamakta, her nefes alıp vermede, ezelden ebede dünyanın sonunca, Ahiretin sonsuzluğunca ve bütün bunlardan daha fazla, evveli kesilmeyecek ve sonu tükenmeyecek kadar, ALLAH'ı tesbih ederim ve O'na hamd ederim. O'ndan başka hiçbir ilah olmadığını ifâde ederim."

"ALLAH'ı tekbir ederim ve O'nun yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş ve hiçbir ibadete kuvvet olmadığını beyân ederim."

"Ey ALLAH'ım ! Bütün bunlar kadar ve bunların kat katının katlarınca Hz Muhammed SAV Efendimize ve Hz Muhammed SAV Efendimizin Âline ve Ashâbına Salât-u Selâm et"

BİR DEFASI ONBİN SALAVAT'A DENK OLAN BİR SALÂT
"Ey ALLAH'ım ! Nuru mahlukata sebkat etmiş ve zuhuru alemlere rahmet olan Efendimiz Hz Muhammed'e, yaratıklardan geçen ve kalan, iyi ve kötü olanlarının sayısınca salât et. Öyle bir salâtla ki sayıları kaplasın, sınırları kuşatsın, bir salât ki nihayeti, müddeti, sonu ve süresi olmasın. Senin devamınla daim olsun. Al'i Ashabına da böylece olsun. Bundan dolayı ALLAH'u Teâlâ'ya hamd olsun."

Günde bir kere veya ayda bir kere yahut senede bir kere veya ömründe bir kere söylese, onun günahları denizin köpükleri veya kum tanecikleri kadar da olsa, yahut harpten kaçmış da olsa (ki çok büyük bir günahtır), ALLAH'u Teâlâ onun geçmiş ve gelecek bütün günahlarını mağfiret eder. (Hadis-i Şerif,Deylemi, Enes'den RA Rivayet)

"Mülk ve Melekut'un sahibini teşbih ederiz. İzzet ve Ceberut (Ululuk) sahibini teşbih ederiz. O , çok münezzeh, O , çok mukaddestir. Meleklerin ve Ruhun (Cebrail AS) Rabbidir."

ÇOK BÜYÜK BİR İSTİĞFAR DUASI
"Ey ALLAH'ım ! Ben, kalbimle kendisine dönmemeyi karar vererek tevbe edip, sonra nefsimin uğursuzluğu ve cehaletim yüzünden tekrar döndüğüm (işlediğim) bütün günahlarımdan dolayı senden mağfiret dilerim."

"Kendiliğimden Sana söz verip, sonra kötü nefsime uyarak sözümde durmadığım her şeyden ötürü senden mağfiret dilerim"

"Senin Rızanı kastederek bir amel yaparken, Senden başkasının da kendisine karıştığı her hayır ve iyilikten ötürü Senden mağfiret dilerim."

"Kendisiyle Sana ibadet etmeye yardım alayım diye bana in'âm etmiş olduğun, fakat ben onunla, Sana isyan etmeye yardım aldığım (Sana isyanda kullandığım) her nimetten dolayı senden mağfiret dilerim."

"Ey gizli ve aşikâr her şeyi bilen ALLAH'ım ! Gündüzün ışığında ve gecenin karanlığında, ortada ve tenha'da, gizli ve açık işlediğim her günahtan dolayı Senden mağfiret dilerim." "Ey Hâlim"


MELEKLERİN SEVABINI YAZMAYA GÜCÜNÜN YETMEDİĞİ TESBİHAT
(Bu duayı eden Mü'min için; Melekler, ALLAH'u Teâlâ'ya C.C. "Ey Rabbimiz! Senin kulun öyle bir şey söyledi ki, onu nasıl yazacağımızı bilemiyoruz" derler. ALLAH'u Teâlâ C.C. buyurur ki "O sözü, kulumun dediği gibi yazın. Tâ ki Bana kavuştuğunda, onunla kendisini Ben mükafatlandırayım.")
"Ey Rabbim ! Zâtının Celâline ve Saltanatının büyüklüğüne yakışır şekilde Sana hamdolsun" (Hadis-i Şerifle bildirilmiştir ,İbni Mâce, İbni Ömer'den rivâyet)

Cebrail AS Efendimiz'e SAV, Ebu Zer RA'ın ettiği bu dua hakkında dedi ki;
"Melekler bile onun bu duasına şaşırmışlardır. Senin ümmetinden kim bu duayı yaparsa, günahları denizin köpükleirnden ve yeryüzünün topraklarının sayısından fazla da olsa, mutlaka bütün günahları afvedilir.
"Senin ümmetinden her kim bu dua kalbinde bulunarak sana kavuşursa mutlaka Cennetler ona aşık olur. Sağındaki ve solundaki Melekler oan "Ey ALLAH'ın velisi (dostu) ! İstediğin kapıdan gir. diye nida ederler" (Hadis'i Şerif, Hakimi, Tirmizi, Hz Ali'den RA rivayet)

"Ey ALLAH'ım ! Ben Senden daimi bir iman, huşu eden (ALLAH'ın Azametine karşı eğilen) bir kalp, fayda veren bir ilim, doğru bir yâkin (şüphesiz bir inanç), dosdoğru bir din (İSLÂM şeriati ve sünneti seniyye üzere ibadet), bütün belalardan afiyet, o afiyetin tamamlanmasını ve o afiyete karşı yapılması gereken şükrü yerine getirmeyi ve insanlara muhtaç olmamayı isterim."

"Bismillahillezi Lâ Yedurrü meâs mihi şey-ün fil-erdi ve lâ fissemai ve hüves semiûl âliym"
Bu duayı sabah güneş doğmadan 3 kere ve akşam güneş battıktan hemen sonra okuyan, korkmaya tek layık olan yalnız ALLAH'tan C.C. korksun . Başta zalim devlet başkanı , şeytan, cin ve insanların şerrinden, büyü ve efsunlardan hiçbiri ALLAH'ın C.C. izniyle hiçbir şekilde zarar veremez. Zehir verilse tesir etmez ALLAH'ın izniyle. Dehşete düşürecek şekilde tesirlidir. (Enes Bin Malik RA'a, Peygamber Efendimiz'in SAV öğrettiği duadır)

"Lâ İlahe İllallahü Vahdehu Lâ Şerikeleh Lehül Mülkü ve Lehül Hamdü ve Hüve Âlâ Külli Şey-ün Kadir" Hergün 100 kere söyleyen kimse, 10 köle azad etmiş gibi olur, kendisine 100 sevap yazılır, yüz günahı silinir, o gün akşama kadar şeytanın şerrinden emin olur. Hiçbir kimse hiçbir ibadetle bu seviyeye ulaşamaz, ancak ondan daha fazla yapan müstesna. Hadis'i Şerif (Buhari, Müslim) Gezdiği sokakta bir kere söyleyenin bir milyon günahı bağışlanır, defterine bir milyon sevap yazılır ve kendisi için cennette bir köşk inşa edilir. Hadis'i Şerif (Ahmed İbn'i Hanbel)

"LA İLAHE İLLALLAHU VAHDEHU LA ŞERİKELEH LEHÜL MÜLKÜ VE LEHÜL HAMDÜ YUHYİ VE YUMİT VE HÜVE HAYYUL LA YEMÜT BİYEDİHİL HAYR VE HÜVE ÂLA KÜLLİ ŞEY-İN KADİR"
Sabah ve akşam namazının farzının selâmının hemen arkasından 10 kere okunduğunda günahları tertemiz eder, akşam okununca sabaha, sabah okununca akşama kadar günah yazılmaz.

"LA İLAHE İLLALLAH"
"Bir kere huşû içinde okuncuğunda, defterden 4000 büyük günahı sildirir. Okuyan kişiyi 4000 derece yükseltir. (Terazinin bir tarafına Kelime-i Tevhid konulup diğer tarafına Yaratılmış herşey konulduğunda dahi Kelime-i Tevhid ağır gelecek ve onu tartamayacaktır.)

SON NEFESTE İMANLA ÖLMEK İÇİN OKUNAN DUA (Çok önemlidir!)
"Ya Hayyu Ya Kayyum, Ya Zel Celâli Ve'l İkrâm, ELLAHÜMME en tühyiye kalbi bi Nûri ma'rifetike ebeden, Ya ALLAH, Ya ALLAH, Ya ALLAH Celle Celâlüh"
(Sabah namazının sünnetiyle farzı arasında okunacak.)


Çok Faziletli dualar ve zikirler için tıklayınız!


 
A

ada

Guest
:clap2: :clap2: :clap2: :clap2: :clap2: :clap2:
Allah razı olsun kardeşim çok güzel bir konu eline sağlık
 

leyli

Paylaşımcı
Katılım
7 Tem 2006
Mesajlar
208
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Konum
mağara :)
ibadete kaim oluruz inşallah kardeşim...!amin
 

halil

Üye
Katılım
13 Tem 2006
Mesajlar
62
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Allah razı olsun hepsini kaydettim hakkınızı helal edin
 
Üst