Yerin altı mı, yoksa üstü mü hayırlıdır? | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Yerin altı mı, yoksa üstü mü hayırlıdır?

bulut_bey79

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
28 Eki 2006
Mesajlar
12,118
Puanları
0
Web sitesi
3422unitedstates.spaces.live.com
Sevgili peygamberimiz aleyhisselâm Eshab-ı kirâm aleyhimürridvan ile otururlarken onlara şöyle bir soru sorar:
-Ben şu an aranızdayım, hep beraber Asr-ı saadeti yaşıyoruz. Risâlet vazifem tamam olduktan sonra artık dünyada işim kalmaz, aranızdan ayrılacağım... Benden sonra sizin için yerin altı mı, yoksa üstü mü daha hayırlıdır? Onlar da;
-Allah ve Resûlü daha iyi bilir, diye cevap verirler.

EN FAZÎLETLİ CEMAATYalnız bu soruya değil hemen hemen bütün suallere bilseler dahi verdikleri cevap aynıdır. Yeryüzünün şahit olduğu en mübarek, en fazîletli cemaat onlardı. Başka türlü hareket etmeleri onlara yakışmazdı.
Yaratılmışların en şereflisini, bizzat Rabbimiz terbiye etmişti. Hadis-i şerifte şöyle buyuruluyor:
“Beni Rabbim terbiye etti ve güzel bir şekilde terbiye etti.”
Allahü teâlanın terbiye ettiği mübarek insan Eshabına, onlar da bize edebi öğrettiler... Böyle olunca sevgili peygamberimiz aleyhisselâma sordukları sorularına yine kendileri cevap verdiler:
-Sizi idâre eden amirleriniz hayırlı ve iyi olanlarınızdan ise; zenginleriniz de cömert olanlardan ise; işlerinizi de birbirinize danışarak, istişare ederek yapıyorsanız yerin üstü sizin için altından daha hayırlıdır...

İKİ CİHAN SAADETİ İÇİN...Bu üçü bir araya gelirse, herkes huzur içinde yaşar, dünya ve ahiret saadetine kavuşulur.
Hayırlı idareciler adaletle iş görür, kimse kimseye zulmetmez. Hayırlı idareciler halk tarafından çok sevilir. Kıyâmet günü de herkes korku ve panik içinde iken, onlar Rabbimizin rahmet gölgesi altında olacaklar. Bu, hadis-i şerifle müjdelenmiştir.
Bir yerde zengin olanların cömert olması o cemiyet için büyük nimettir. Bütün insanlar mes’ut olur. Zenginlerle fakirler arasında karşılıklı sevgi meydana gelir, hayat şartları bakımından da fazla bir farklılık olmaz.
İstişâre ile yapılan işlerde pişmanlık çok az olur. Bir kişinin kararı ile yapılan işlerde arzu edilen netice elde edilemez. Evdeki hesap çarşıya uymayabilir... Bundan dolayı yapacağımız bütün işlerimizde istişâre etmeli, ehline danışmalıyız. Böylece sünnet-i seniyyeye uymuş oluruz ve bilmediğimiz çok şeyleri de öğrenmiş oluruz.

YERİN ALTININ DAHA
HAYIRLI OLDUĞU ZAMAN!..
Hadis-i şerif devam ediyor:
-Eğer amirleriniz, sizi idare edenler zalimlerden ise; zengin olanlarınız da cimrilerden olursa; hanımlar size emir ve talimât veriyor ise felâkettir.
Zalim idarecilerin olduğu memlekette hak, hukuk söz konusu olmaz, güçlü olan zayıfı ezer. Böyle yerlerde yaşamak çok sıkıntılı olur.
Hadis-i şerifte buyuruluyor ki:
“Cenab-ı Hak bir millete iyilik yapmayı murat ederse, onlara hayırlı idareciler nasip eder.”

CİMRİNİN HAYATI SIKINTILIDIR!Cimri zenginlerin ne kendilerine ne de milletine faydası olur. Bütün hayatları sıkıntı içinde geçer. Kazanırken büyük zahmet çekerler. Onu muhafaza için ömür boyu bekçilik yaparlar. Ölürken de hasretle ölürler.
Hanımlar bize Allahü teâlanın emanetidir. Saliha bir hanım mü’minler için saâdettir, cennet nimetlerindendir.
Çocuklarımızı dünyaya getirip, büyütüp, bizlere hayırlı bir evlât olarak yetiştirmeleri kâfidir. Ev işlerini de bize bırakmayarak huzurlu bir hayat yaşamamıza sebep oluyorlar.
Bu hizmetler onlara yeter de artar bile. Ayrıca dışarıdaki işlerimizle de onları meşgul etmemeliyiz.
Yerin üstünün hepimiz için daha hayırlı olmasına gayret ve dua etmeliyiz...

HAFTANIN SOHBETİ
M.SAİD ARVAS
 
Üst