Yapilmasi gerekenler

abdullah birisi

Kıdemli Üye
Katılım
12 Mar 2013
Mesajlar
10,357
Tepkime puanı
516
Puanları
0
Konum
istanbul
1.Kopukluk ve ârızanın giderilmesi, kültürel hafıza kaybının tedavi edilmesi için İslam ve Kur’an yazısına dönülecektir. Hiçbir bahane ve gerekçe bu dönüşü engelleyemez. İslam ve Kur’an yazısı bin yılı aşan bir müddet içinde kullandığımız millî yazımızdır. Latince millî yazımız değildir.

2.Eğitimdeki kopukluğu, ârızayı, kazayı düzeltmek ve normale dönmek için İslam mektepleri ve medreseleri açılacaktır.

3.Birliği sağlamak için Ümmet teşkilatı ve hiyerarşisi kurulacaktır.

4.Bütün Kur’an, Sünnet ve Cemaat Müslümanları, râşid ve âdil bir İmam-ı Kebire biat ve itaat edecektir.

5.Müslüman ülkeler arasında İslam Birliği kurulacaktır.

6.İslam Birliğinin bünyesindeki bütün Türkî ülkeler federatif bir yapı içinde birleşecektir.

7.Bütün Müslümanlar (bazı kayıtlar ve şartlarla) İslam Birliğinde pasaportsuz ve vizesiz seyahat edebilecektir.

8.İngilterede olduğu gibi Şeriat mahkemeleri açılacaktır.

9.Müslümanlar, en az, ABD’deki Amişler kadar hür olacaktır.

10. Türkiye, uluslararası şeffaflık, temizlik, fazilet anketinde, 10 üzerinden 9,7 alarak dünya birincisi olacaktır.

11. Millî hukuk sistemine dönülecektir

12. İdam cezası geri getirilecek ve müte’ammiden adam öldürenler, bâğiler, uyuşturucu ticareti ve büyük yolsuzluk yapanlar. Büyük miktarda rüşvet alanlar ve idamlık ağır suçlar işleyenler, âdil mahkemelerde yargılandıktan sonra idam edilecektir.

13. Ehl-i zimmet olan Yahudilere ve Hıristiyanlara din ve kimlik hürriyeti ve güvenliği sağlanacaktır.

14. Eski Milletler Birliği sistemine dönülecektir.

15. Gasb ve yağma edilen İslam vakıfları konusunda tazminat ödenecektir.

16. Gayr-i Müslimlerin vakıfları iade edilecektir.

17. Dünyanın her yerinde zulme uğrayanlar Türkiye Darülislamına hicret etmek isteyecektir.

18. Hırsızlığın kökü kurutulacaktır.

19. Haram yollarla iktisab edilmiş servetlerin hesabı sorulacaktır.

20. Seks köleliğine, TC başlıklı vesikalarla yapılan KDV’li yasal ve resmî fuhşa son verilecektir.

21. Kadın ve kızları rahat ettirmek için onlara özel toplu taşıma vasıtaları ihdas edilecektir.

22.Bütün müftüler, vaizler, imamlar icazetli fakih olacaktır.

23.İmam-Hatip okullarının yerine İslam liseleri açılacaktır.

24.İslam liselerinde bütün öğrencilerin vakit namazlarını okul camiinde, okul imamının ardında cemaatle kılması
mecburî olacaktır.

25.Okullarda karma eğitime son verilecektir.

26.Din sömürüsü yapan rezillere, icabında idama kadar giden en ağır cezalar verilecektir.

27.İş, ticaret, sanayi hayatını ahlaklı ve faziletli kılmak için eski Ahîlik sistemine ve Fütüvvet ahlakına dönülecektir.

28.Çin’de olduğu gibi, yolsuzluk yaparak büyük miktarda gayr-i meşru servet edinenler idam edilecektir.

29.Hiçbir emanet, ehliyetsizlere ve liyakatsizlere tevdi edilmeyecektir.

30.Tarikatların denetimi için eski Meclis-i Meşayih yeniden kurulacaktır. Bütün şeyhler icazetli olacaktır.

31.Arivistler tenkil edilecektir.

32.Halkı dolandıran büyük sahtekarlar idam edilecek, orta ve küçük sahtekarlar zindanlara konulacaktır.

33.Türkiye, dünyanın en temiz, en örnek, en âdil, en faziletli, en güzel, en güvenli ülkesi haline getirilecektir. Bunu
düşmanlarımız bile kabul ve teslim edecektir.


alıntı
 
Üst