Yangınlar yaraladı ruhumu aşka ne söylerim!

Mustafa Cilasun

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Nis 2008
Mesajlar
3,805
Puanları
0
Web sitesi
twitter.com
Yüzümde resmeden bir sürgünün melali var
Ne karın naifliği yüreğimi aklar ve ne de hasretin asudeliği bir ar
Ne kadar yangın yaşamışsam, hicranın katresiyle yol alarak uyanmışsam ne har
Hoyratlığımın kime ne zararı var, yabanlık halimedir ey yar, aşkın demi latif bahar


Neyi çok görmüşsem ve nefesi hasretmişsem
Nasibin kadrinde yol bularak kanaat etmemişsem bir lekedir yar
Kim ruhumun hicran damlalarını anlar, sine-i sürurumdan kopan yapraklar ne ar
Hasretinin firakıyla yandığım sabrın narında sabahladığım hakikat için çırpındığım


An ve alıp götüren o zamanın efkârındayım
Artık suskun düşlerim yüreğimi okşamıyor, seherler davet etmiyor
Salalar göçenler için ruhuma hücum ediyor, ne nefesim aşka erişiyor, ar ne diyor
Hazanın sökün eden gamı, yüreğimdeki yangınların hüznü boyun büktürüp ağlatıyor


Dilim hecelerin prangasında elem sofrasında
Kalbim bilmem ki neyin ihatasında, sancıların sızısıyla hıçkırıkta
Ne söylesem, sükût ederek diz çöksem, secdenin vecdiyle göçüp gitsem o şafakta
Kıraat edilen kitabı celilin hükmüne türap olduğum o kalbin sesiyle ayıldığım farkla


Ey yar dilerim ve teslim ederim ki hasretsin
Dilin kal olduğu, halin ram olduğu bir iklimle yücesin ve latifsin
Edebin rahlesinde hasrettiğin nefesle kutsiyet için fevksin, ruhum için bir ahitsin
Neslin halisi, adamlığın gailesi, nisanın naifi ülfetle ihsan ve ihlâs için mukaddersin


Beşer, insan olmak için ilk etabın sayfasıdır
Akıl baliğ olunmadıkça masumluk korunmaya muhtaç vakıadır
Erdem kim için cenahı hazdır, kul olmak için muhakeme niye mutlaktır o farktır
Mukallit kimliği, nitelikten arîleşen bir hicrandır, öte neden hesabidir, mizan aşktır


Şayet vuslata ram olmak, niyeti aşkla sınmak
Arifin dilinden, Abidin zikrinden haberdar olarak yolu bulmak
Mecnunun aşkına, vecdin hakikatine, idrakine ülfetine kanarak sevdaya ulaşmak
Taklidin nüvesinden, şekliye tin rezaletinden, takiyyenin kepazeliğinden kurtulmak

Ecelin, titreten haşyetin, beklenen bir vaktin
Sükût ettiren meşkin, ıssız sokaklarda bekleyen muhtaç nefesin
Esirgenen ecrin, idrake aşkın kutsiyetini haykıran fecrin, ihmal edilen her gecenin
Teheccüt için kalbin muhtaçlığına şahit olan ve seni muhabbetle bekleyen Rabbinin


Hasretini bir nebze olsun anla, yaban kalma
Ne ten için gayretin, ne heves için vazgeçmenin, zevki neyleyim
Bizatihi idrak için en değerli bir kültür olduğunu terennüm edelim, bilinçlenelim
Aldatan kim varsa ve hala ısrarını muhafaza etmekte kararlıysa, elbette bir başka


Akide ve hukuk, kul olabilmek için belki soğuk
Yabansan, kaygıyla nefesi bırakırsan, kalbin sahibinden ıraksan
Ruhunun hicran damlalarını anlamadan, kalbinin sesini baz almadan yaşarsan
Ne ahirin ve ne de sana bahşedilen müddeti nefesin manasına vasıl olmadan harsınMustafa CİLASUN

 
Üst