Yalnız Kurancılar

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,937
Puanları
63
yalnız kurancılar (edip yüksel, ihsan eliaçık, abdulaziz bayındır, yaşar nuri öztürk, mehmet okuyan, caner taslaman,... vd) - dosyası

yalnız kuran yeter diyenler kuranın anlaşılmasında peygamberimizin öneminin farkına varamayanlardır. bediüzzamanın bu konu ile ilgili görüşünü ortaya koyacağız.

"...ON BİRİNCİ NÜKTEÜç Meseledir.* Birinci Mesele: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Sünnet-i Seniyyesinin menbaı üçtür: akvâli, ef'âli, ahvâlidir. Bu üç kısım dahi üç kısımdır: Ferâiz, nevâfil, âdât-ı hasenesidir.Farz ve vâcip kısmında ittibâa mecburiyet var; terkinde azap ve ikab vardır. Herkes ona ittibâa mükelleftir.Nevâfil kısmında, emr-i istihbâbî ile, yine ehl-i İmân mükelleftir; fakat terkinde azap ve ikab yoktur. Fiilinde ve ittibâında azîm sevaplar var. Ve tağyir ve tebdili bid'a ve dalâlettir ve büyük hatadır.Âdât-ı seniyyesi ve harekât-ı müstahsenesi ise, hikmeten, maslahaten, hayat-ı şahsiye ve neviye ve içtimaiye itibarıyla onu taklit ve ittibâ etmek gayet müstahsendir. Çünkü herbir hareket-i âdiyesinde çok menfaat-i hayatiye bulunduğu gibi, mütâbaat etmekle, o âdâb ve âdetler ibadet hükmüne geçer.Evet, madem dost ve düşmanın ittifakıyla, zât-ı Ahmediye (a.s.m.) mehâsin-i ahlâkın en yüksek mertebelerine mazhardır. Ve madem bil'ittifak nev-i beşer içinde en meşhur ve mümtaz bir şahsiyettir. Ve madem, binler mu'cizâtın delâletiyle ve teşkil ettiği âlem-i İslâmiyetin ve kemâlâtının şehadetiyle ve mübelliğ ve tercüman olduğu Kur'ân-ı Hakîmin hakaikinin tasdikiyle, en mükemmel bir insan-ı kâmil ve bir mürşid-i ekmeldir. Ve madem semere-i ittibâıyla milyonlar ehl-i kemal, merâtib-i kemâlâtta terakki edip saadet-i dâreyne vâsıl olmuşlardır. Elbette o zâtın sünneti, harekâtı, iktidâ edilecek en güzel numunelerdir ve takip edilecek en sağlam rehberlerdir ve düstur ittihaz edilecek en muhkem kanunlardır. Bahtiyar odur ki, bu ittibâ-ı Sünnette hissesi ziyade ola. Sünnete ittibâ etmeyen, tembellik ederse hasâret-i azîme, ehemmiyetsiz görürse cinayet-i azîme, tekzibini işmam eden tenkit ise dalâlet-i azîmedir.* İkinci Mesele: Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Hakîmde
-1- ferman eder. Rivâyât-ı sahiha ile Hazret-i Aişe-i Sıddıka (r.a.) gibi Sahabe-i Güzin, Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmı tarif ettikleri zaman,
-2- diye tarif ediyorlardı. Yani, Kur'ân'ın beyan ettiği mehâsin-i ahlâkın misali, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdır. Ve o mehâsini en ziyade imtisal eden ve fıtraten o mehâsin üstünde yaratılan odur.
İşte böyle bir zâtın ef'al, ahval, akval ve harekâtının herbirisi nev-i beşere birer model hükmüne geçmeye lâyık iken, ona İmân eden ve ümmetinden olan gafillerin (Sünnetine ehemmiyet vermeyen veyahut tağyir etmek isteyen) ne kadar bedbaht olduğunu divaneler de anlar...." (
Lemalar | On Birinci Lem´a | 64)


kaynak:
http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1286"yalnız kutan yeter" demekle, "kuran müslümanlığı sapıklıktır" demek arasındaki farkı farketmek lazım. bu iki bakış açısı islam ile bağdaşmaz. sünneti seniyye olmadan kuranı anlamaya çalışmak ve peygamberimizi dışlayarak postacıya benzetmek, zamanın en büyük fitnelerinden biridir. Allah (cc) hepimize hidayet nasip etsin. amin.

bu kapsamda bir üyeden iktibas yaparak konuya başlayalım; (fetulah beyle ilgili)
farkı farkedin.

"kuranın anlaşılması için peygamberimizin sünneti seniyyesine ihtiyacımız vardır. sünneti seniyyenin de menbaı üçtür; peygamberimizin akvali, efali, ahvalidir"
demek başka,

"kuran müslümanlığı sapıklıktır" demek başka başkadır.

meseleyi daha sarih bir şekilde anlatabilir. ama anlatmamış. hata kendisinindir.

bu noktadan hareketle aşağıdaki videodaki eleştiriler haklıdır.

akval: kelimeleri

efal: fiilleri

ahval: halleridir

bu konu altında yalnız kurancıların görüşleri arşiv niteliğinde paylaşılacaktır. istifade edelim inşaallah.
 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,937
Puanları
63
YASAR NURI ÖZTÜRK - IHSAN ELIACIK - ABDÜLAZIZ BAYINDIR - EDİP YÜKSEL TARTISMASI


http://www.youtube.com/watch?v=9Eq2vUeiqZA
bizim anlamadığımız, konuşmada geçen ihsan eliaçıkın omurgasız iti kim???. bilen var mı? paylaşırsa istifade etmiş oluruz.

bir de bunları evinde misafir ettiği anlaşılan kirli sakallı tosuncuk kim? tşk.
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
Bu insanları "yalnız Kuran" demeye iten sebepler nelerdir?
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
Ebû Hüreyre’den rivayet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Hiçbiriniz duvarına ağaç çakmak isteyen komşusuna engel olmasın”
Ebû Hüreyre hadisi rivayet ettikten sonra oradakilere: Neden bu sünneti yerine getirmekten çekiniyorsunuz? Vallahi ben bu sünneti size benimsetene kadar uğraşacağım, dedi.
Buhârî, Mezâlim 20, Eşribe 24; Müslim, Müsâkât 136. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Akdıye 31; Tirmizî, Ahkâm 18; İbni Mâce, Ahkâm 15
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
Ebû Hüreyre vali olduğu sırada meydana gelen bir olay sebebiyle, bu hadîs-i şerîfi rivayet etmişti. Orada bulunanlar, bir kimsenin komşunun duvarına ağaç koyarak onu rahatsız etmeye hakkı olmadığını düşünüyorlardı. Fakat buyruk Peygamber aleyhisselâm’dan geldiği için itiraz edemediler. Ama tepkilerini, başlarını yere eğerek gösterdiler.

Kendilerine bir Peygamber sünneti anlatılınca müslümanların böyle garip bir tutum içine girmesi Ebû Hüreyre’nin tuhafına gitti. Resûlullah’ın bir sünneti tavsiye edilince, işlerine gelmedi diye müslümanlar nasıl olur da böyle davranabilirdi? Ebû Hüreyre bu tutuma çok kızdı. Ben bu sünneti başınıza vura vura yaptıracağım veya hoşunuza gitmese bile bu Peygamber tavsiyesini sık sık tekrarlayarak başınızı ağrıtacağım, diyerek onları uyardı.
 

maksut ibrahim

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
6 Kas 2009
Mesajlar
5,889
Puanları
0
Prof Dr Abdülaziz BAYINDIR -- Edip YÜKSEL ve Diğer HADİS İnkârcılarına


 

maksut ibrahim

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
6 Kas 2009
Mesajlar
5,889
Puanları
0
Birine kızdın ve kızmanın sonucunda sünneti attın. Yakıştı mı?
TEMIZ SEY PIS OLUNCA ATILIR

MESALA 10 kilo süte 200 gram Peygamberimizin sidigi karistirilirsa

10 kilo süt Pis olur ve atilir

ama bazilari mis gibi kokuyor deyip 10 kilo sütü affiyetle icerler
 

Kaptan

Mecra Yazarı
Yazar
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
14,683
Puanları
113
TEMIZ SEY PIS OLUNCA ATILIR

MESALA 10 kilo süte 200 gram Peygamberimizin sidigi karistirilirsa

10 kilo süt Pis olur ve atilir

ama bazilari mis gibi kokuyor deyip 10 kilo sütü affiyetle icerler
Sütün bizatihi kendisi pis değildir
içine pislik karıştırıldıysa dökersin olur biter
pislik karıştı diye sütü içmemezlik yapmazsın
 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,937
Puanları
63
http://www.youtube.com/watch?v=uE8X1ekmeWQ


bu ilişkiler ağını anlamak zor. bu videoda, ihsan eliaçık için, tövbe edip iman tazelemesi gerekir diyor. aşağıdaki videoda izzeti ikramda bulunup konuk ediyor. hayırlısı


not: bayınıdır bey. tövbe etmişmi de misafir edip ağırlıyorsun. ne oldu?
 

rabbinsadikkulu

FETÖ nurcu değildir!
İhvan Üyesi
Katılım
10 Ocak 2012
Mesajlar
9,937
Puanları
63
http://www.youtube.com/watch?v=bYT1_kpz1b8


yalnız kurancılar (edip yüksel, ihsan eliaçık, abdulaziz bayındır, yaşar nuri öztürk, mehmet okuyan, caner taslaman,... vd) - dosyası

yalnız kuran yeter diyenler kuranın anlaşılmasında peygamberimizin öneminin farkına varamayanlardır. bediüzzamanın bu konu ile ilgili görüşünü ortaya koyacağız.

"...ON BİRİNCİ NÜKTEÜç Meseledir.* Birinci Mesele: Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâmın Sünnet-i Seniyyesinin menbaı üçtür: akvâli, ef'âli, ahvâlidir. Bu üç kısım dahi üç kısımdır: Ferâiz, nevâfil, âdât-ı hasenesidir.Farz ve vâcip kısmında ittibâa mecburiyet var; terkinde azap ve ikab vardır. Herkes ona ittibâa mükelleftir.Nevâfil kısmında, emr-i istihbâbî ile, yine ehl-i İmân mükelleftir; fakat terkinde azap ve ikab yoktur. Fiilinde ve ittibâında azîm sevaplar var. Ve tağyir ve tebdili bid'a ve dalâlettir ve büyük hatadır.Âdât-ı seniyyesi ve harekât-ı müstahsenesi ise, hikmeten, maslahaten, hayat-ı şahsiye ve neviye ve içtimaiye itibarıyla onu taklit ve ittibâ etmek gayet müstahsendir. Çünkü herbir hareket-i âdiyesinde çok menfaat-i hayatiye bulunduğu gibi, mütâbaat etmekle, o âdâb ve âdetler ibadet hükmüne geçer.Evet, madem dost ve düşmanın ittifakıyla, zât-ı Ahmediye (a.s.m.) mehâsin-i ahlâkın en yüksek mertebelerine mazhardır. Ve madem bil'ittifak nev-i beşer içinde en meşhur ve mümtaz bir şahsiyettir. Ve madem, binler mu'cizâtın delâletiyle ve teşkil ettiği âlem-i İslâmiyetin ve kemâlâtının şehadetiyle ve mübelliğ ve tercüman olduğu Kur'ân-ı Hakîmin hakaikinin tasdikiyle, en mükemmel bir insan-ı kâmil ve bir mürşid-i ekmeldir. Ve madem semere-i ittibâıyla milyonlar ehl-i kemal, merâtib-i kemâlâtta terakki edip saadet-i dâreyne vâsıl olmuşlardır. Elbette o zâtın sünneti, harekâtı, iktidâ edilecek en güzel numunelerdir ve takip edilecek en sağlam rehberlerdir ve düstur ittihaz edilecek en muhkem kanunlardır. Bahtiyar odur ki, bu ittibâ-ı Sünnette hissesi ziyade ola. Sünnete ittibâ etmeyen, tembellik ederse hasâret-i azîme, ehemmiyetsiz görürse cinayet-i azîme, tekzibini işmam eden tenkit ise dalâlet-i azîmedir.* İkinci Mesele: Cenâb-ı Hak Kur'ân-ı Hakîmde
-1- ferman eder. Rivâyât-ı sahiha ile Hazret-i Aişe-i Sıddıka (r.a.) gibi Sahabe-i Güzin, Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâmı tarif ettikleri zaman,
-2- diye tarif ediyorlardı. Yani, Kur'ân'ın beyan ettiği mehâsin-i ahlâkın misali, Muhammed Aleyhissalâtü Vesselâmdır. Ve o mehâsini en ziyade imtisal eden ve fıtraten o mehâsin üstünde yaratılan odur.
İşte böyle bir zâtın ef'al, ahval, akval ve harekâtının herbirisi nev-i beşere birer model hükmüne geçmeye lâyık iken, ona İmân eden ve ümmetinden olan gafillerin (Sünnetine ehemmiyet vermeyen veyahut tağyir etmek isteyen) ne kadar bedbaht olduğunu divaneler de anlar...." (
Lemalar | On Birinci Lem´a | 64)


kaynak:
http://www.risaleara.com/oku.asp?id=1286"yalnız kutan yeter" demekle, "kuran müslümanlığı sapıklıktır" demek arasındaki farkı farketmek lazım. bu iki bakış açısı islam ile bağdaşmaz. sünneti seniyye olmadan kuranı anlamaya çalışmak ve peygamberimizi dışlayarak postacıya benzetmek, zamanın en büyük fitnelerinden biridir. Allah (cc) hepimize hidayet nasip etsin. amin.

bu kapsamda bir üyeden iktibas yaparak konuya başlayalım; (fetulah beyle ilgili)akval: kelimeleri

efal: fiilleri

ahval: halleridir

bu konu altında yalnız kurancıların görüşleri arşiv niteliğinde paylaşılacaktır. istifade edelim inşaallah.
 
Üst