Uluslararası sempozyum | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Uluslararası sempozyum

mostar

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ara 2009
Mesajlar
1,011
Puanları
0
ULUSLARARASI SEMPOZYUM

19 Mayıs Ünv.de Sempozyum
Bilim, Ahlak Ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları Sempozyumu başladı.

27 Kasım 2010 Cumartesi 07:49
Samsun’da 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde önemli bir uluslararası sempozyum düzenleniyor. 26 Kasım Cuma günü başlayan Bilim, Ahlak Ve Sanat Bağlamında Çağdaş İslam Algıları Sempozyumunun bugünkü programı şöyle:
SEMPOZYUM PROGRAMI

27. 11. 2010 CUMARTESİ

1. OTURUM
ÇAĞDAŞ İSLAM ALGILARI: AHLAKİ SORUNLAR
(09:15-10:30)

A SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa KÖYLÜ
1. Prof. Dr. İlhami GÜLER: “Vicdanın Kendini Kandırma Halleri Olarak ‘Vicdansızlık”
2. Prof. Dr. Cafer Sadık YARAN: “Batı’nın Klasik Erdem Etiği ve Çağdaş Ödev Etiği Kuramlarının İslam Ahlakına Etkileri”
3. Doç. Dr. Mehmet TÜRKERİ: “Dini Algılamada Etik’in Ayırt Ediciliği”
4. Dr. Arif KORKMAZ: “İslami Eşcinsellik Algısında Çağdaş Kırılmalar”
5. Dr. İsmail BARDHI (Makedonya): “Değerler Üzerine Yeniden Düşünme/ Rethinking Of Values”

B SALONU
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Soner GÜNDÜZÖZ
1. Doç. Dr. Hüseyin KARAMAN: “Çağdaş Türk Düşüncesinde Ahlakın Temellendirilmesi Problemi”
2. Doç. Dr. Mehmet EVKURAN: “Ahlak- Ahlakçılık Geriliminin Teolojik Temelleri: İslam Geleneğinde Akıl, Ahlak ve Otorite İlişkileri”
3. Prof. Dr. Ejder OKUMUŞ: “Türkiye’de “Devlet”in İslam Algısı”
4. Doç. Dr. Harun YILDIZ: “İslam Kültüründeki Otoriteryen Geleneğin Kaynakları Üzerine Bazı Düşünceler”

OTURUM ARASI—ÇAY/ KAHVE MOLASI
(10:30-10:45)

2. OTURUM
ÇAĞDAŞ İSLAM ALGILARI: KÜLTÜRLER-ARASI SORUNLAR
(10:45-12:00)

A SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şinasi GÜNDÜZ

1. Prof. Dr. David THOMAS (İngiltere): “Bir Ortak Kelimeye Cevaplar/ Responses To A Common Word”
2. Prof. Dr. Arnulf Von SCHELIHA (Almanya): "İslam’ın Alman Din Geleneğine Entegrasyonu—Siyasi, Bilimsel ve Teolojik Yaklaşımlar/ Integrating Islam in German Culture Of Religion - Political, Scientific And Theological Aspects"
3. Doç. Dr. Qani NESİMİ (Makedonya): “Küreselleşme, Din ve Arnavutlar”
4. Prof. Dr. Tarık OBRALIC- Merdzana OBRALIC (Bosna-Hersek): “Avrupa Birliği Üyesi Olmayan Balkan Ülkelerinde Farklı Din ve Kültürlere Sahip Toplumlarda Dinler-arası Diyalog Açısından İslam Düşüncesi/ Islamic Thoughts Through İnterreligious Dialogue İn Multi-Raligious And Multicultural Society, Like İn The Western Balkans Countries Which Are Not Members Of The European Union”

B SALONU
Oturum Başkanı: Doç. Dr. İsrafil BALCI
1. Tariel NAKAIDZE (Gürcistan) – Doç. Dr. Nebi GÜMÜŞ: “Gürcistan’da İslam Algısı”
2. Muhammed Enes KALA: “Batı’daki İslâm Algısına Bir Bakış: Ernest Renan’dan John Esposito’ya Yüz Yıllık Bir Seyrüsefer”
3. Doç. Dr. Adil YAVUZ: “Günümüz Batı Dünyasındaki Kur’an ve Hz. Peygamber Algısının Temelleri”
4. Arzu TAŞCAN: “Robert Kolej’in Kurucusu Misyoner Cyrus Hamlın’in Türkiye’de 35 Yılı ve İslâm Algılamaları”
5. Dr. Murat ŞİMŞEK: “Modern Dönem Batıda Peygamber Tasavvurunun Hz. Peygamber’in Dünyevî Liderliğini Kavramada Ürettiği Problemlerin İslam Algısına İslama Fobia-Şiddet-Terör Eksenli Etkisi”

ÖĞLE ARASI
(12:00-13:45)

3. OTURUM
ÇAĞDAŞ İSLAM ALGILARI: KÜRESELLİK- YERELLİK SORUNU
(13:45-15:00)

A SALONU
Oturum Başkanı: Doç. Dr. Erkan PERŞEMBE
1. Yrd. Doç. Dr. Yakup ÇOŞTU- Dr. Süleyman TURAN: “Globalizm ve İslam: Meydan Okumalar ve Beklentiler”
2. Doç. Dr. Sıddık KORKMAZ: “Türkiye’de Dinî Çoğulculuk Anlayışının İmkânı Zorunluluk Mu?”
3. Yrd. Doç. Dr. Hasan ATSIZ: “Bir Çağdaş İslam Projesi Olarak Kent Dindarlığı—Felsefi Bir Analiz”
4. Yrd. Doç. Dr. Ferhat AKDEMİR : “Cumhuriyet Dönemi Türk Felsefesinde Din/İslam Algısı -Necla Arat ve Zeynep Direk Örneği”


B SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mahmut AYDIN
1. Prof. Dr. Yasin AKTAY: “Siyasal İslam ve Kültürel Etkileşimler”
2. Yrd. Doç. Dr. Necdet SUBAŞI: “Resmi ve gayri resmi din söylemleri”
3. Dr. Hadi ADANALI: “Güncel Bioetik Sorunlar ve İslami Yaklaşımlar”
4. Yrd. Doç. Dr. Şevket KOTAN: “Dinin Pragmatik Okunuşu”

OTURUM ARASI—ÇAY/ KAHVE MOLASI
(15:00-15:15)

4. OTURUM
ÇAĞDAŞ İSLAM ALGILARI: EDEBİ VE ESTETİK SORUNLAR
(15:15-16:30)

A SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şaban SAĞLIK
1. Yrd. Doç. Dr. Dursun Ali TÖKEL: "Tekke Ruhu, İsrailiyat ve Türk Edebiyatı”
2. Doç. Dr. Ramazan GÜLENDAM: “Cumhuriyet Dönemi Türk Romanında Dine ve Din Adamına Bakış
3. Doç. Dr. Şevket YAVUZ: “İslam, Episteme ve Post-Modernitenin Dengeleme Mitosu: Sanat ve Ahlak Müminin Yitik Hazinesi Mi?”
4. Dr. Cenan KUVANCI: “Fizik Ötesine Açılan Pencere: Kutsal Sanat”
5. Nazife GÜRHAN: “İslami Feminist” Söylem ve Toplumsal Cinsiyet


B SALONU
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mustafa Zeki TERZ
1. Yrd. Doç. Dr. Bayram AKDOĞAN: “Mevlevîliğin Müzik Faaliyetlerinin Günümüz İslâm Toplumunun Müzik Algısına Katkıları”
2. Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇAKIR: “80 Sonrası Türk Din Musikisinde Çağdaş İslam Algıları”
3. Yrd. Doç. Dr. Muammer ULUTÜRK: “Modern İslam Algısının Göz Ardı Ettiği; Görsel Kültür Unsurları Olarak Fotoğraf ve Sinema”
4. Hayrunnisa ÇAKMAKÇI: “Farklı İçeriğe Sahip Cennet Irmakları'na Vurgu Yapan Kur'an Ayetinin İslam Sanatı'na Yansıması”

Genel Değerlendirme Konuşması
 
Üst