tembel ve uyuşukların Bahaneleri 2 | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

tembel ve uyuşukların Bahaneleri 2

_ikLiL_

VUSLATA HASRET.....
İhvan Üyesi
Katılım
24 May 2010
Mesajlar
2,117
Puanları
0
Yaş
29
tembel ve uyuşukların Bahaneleri 2

RIZIK ENDİŞESİ
Bazıları rızık endişesiyle bütün vakitlerini para kazanmaya ve dünyalık yığmaya harcıyor.
Hem de rızka Allah-u Tealanın kefil olduğunu unuturcasına. Bu çıkmaza düşenler; rızık temini için çalışmanın, Sahabet-i Kiramın, Tabiin8217;in ve Selef-i salihin8217;in hayır ve bir çok güzelliklerde yarışmalarına engel olmadığını da unutuyorlar.
Rasulullah (s.a.v.) buyurdu ki: 8221;Cibril-i Emin bana Rıskını tamamlamadan hiç kimse ölmeyecek diye kesin haber verdi.O halde Allah8217;(c.c.) dan korkun. Rızık konusunda orta halli olun. Rızık endişesi, sizi Allah8217;ü Teala8217;ya isyan etmeye sevk etmesin. Çünkü Allah (c.c.) katındaki hayırlara ancak Allah (c.c.) itaat ile ulaşır.8221; Bu hadis-i şerifi İbn-ü Hıbban, El-Hakim ve Ebu Naym, Cabir (r.a.)8217;dan rivayet etmişlerdir. Ayrıca El-Bezzar Huzeyfe (r.a.), El-Hakim İbn-i Mes8217;ud (r.a.) ve Ebu Nuayım da Ebi Umame (r.a.)8217;dan rivayet etmişlerdir.
[1]

İbn- ul-kayyım diyor ki; Nebiyyullah (s.a.v.) 8220;Artık Allah (c.c.)8217;dan korkun. O8217;nun onun rızasına uygun yollarda rızkınızı temine çalışın8221; ifadelerinde hem dünya hem de ahiret nimet ve lezzetleri8217;ni bir araya toplamıştır. Zira Ahiret nimetleri Allah korkusunun, dünya lezzetleri Allah8217;ın rızasını gözetmenin neticesidir.

Zaten Allah korkusuyla, beden ve gönül huzur-rahatlığıyla ve aç gözlülük, aşırı yorgunluk, sıkıntı ve üzüntüyü terk etmekle dünya nimetlerini istemek, rızkı en güzel elde etme ve Allah-u Teala8217;nın rızasına uygun temin etmenin ta kendisidir.

Gerçekten Allah-u Teala8217;dan korkarak rızkını arayan ahiret nimetlerine de kavuşur. Çalışmasında orta yollu olan dünyanın sıkıntı ve kederlerinden uzak, rahata erişir.Bütün bunlarla beraber hatırlamamız gerekir ki;dünya ve ahiret terazisinde dengeyi gözetmek ancak Allah-u Teala8217;nın yardımıyla olabilir.
Şair ne güzel söylemiş!:

Dünya feryad-ü figah ediyor kendi kendine:
Keşke şu halktan birileri sesimi duysa.
Nice bel bağlanılan dünyalık vardı ki helak etti.
Ve nice mallar vardı da dağılıp gitti.

İbn-ül Kayyım (r.a.)diyor ki;
Bir yere bir maddeyi koymak için o yerin boş olması yada boşaltılması gerekir. Maddelerde müşahede ettiğimiz bu kanun manalarda da aynıdır. Şöyle ki; sapık ve sahte düşünce ve sevgilerle dolu olan bir kalpte hak ve gerçek olan inanç ve aşklara yer kalmaz. Boş ve faydasız konuşmalarla meşgul olan bir dil aynı zamanda önemli ve değerli konuşmalar yapabilir mi? Hayır, asla!. Hakkı konuşmanın imkanı batılı terk etmekle olur. Bütün uzuvlarda da durum aynıdır. Hem Allah (c.c.)8217;a isyan hem de itaat bir arada olmaz. Bunlar vesilesiyle anlamış oluruz ki; bir kimse, kesinlikle ortak kabul etmeyen Allah-u Teala8217;yı sevmek istiyorsa kalbinden 8220;Başkalar8221;ını atması şarttır.


Yine Allah (a.c)8217;ye itaat ve ibadet etmek istiyorsa isyan ve uyuşukluğu terk etmesi lazımdır.[2]
Abdullah,O babasından,O Seyyar8217;dan, O da Ca8217;fer8217;den rivayet etti ki; ben Malik (r.a.) duydum şöyle dedi:8221;Dünyevi üzüntü (ve istek) ölçüsünde uhrevi istek (ve nasib); Ahiret düşünce ve arzusu ölçüsünce de dünyevi gam ve keder azalır.8221;[3]

Bu konuyu iki ayet-i Celile ile bitirelim.
8221;(O kandil) o evlerde (yakılır) ki; Allah (c.c.) o (evlerin) yüce tanınmasını ve içlerinde adının anılmasına izin vermiş (emretmiş) tir. (Onlar) buralarda sabah-akşam Onu (Allah8217;ı) tespih (ve tenzih ederler. (Öyle) Adamlar (vardır) ki onları ne bir ticaret ne de bir alış-veriş Allah8217;ı zikretmekten, dosdoğru namaz kılmaktan, zekat vermekten alı koyamaz. (Çünkü) onlar, kalplerin ve gözlerin (dehşetten) döneceği günden korkarlar.8221;
[4]

Dualarınızı bekleyen

A.Metin GÜLTEKİN ALINTI
[1] Zad-ül-Mead: C: 1 Shf: 97
[2] El-Feavaid: 43
[3] Kitab-üz-Zühd: A.b.Hanbel: 446- 447
[4] Nur Suresi: 36-37

 
Üst