Tağutların idamı mazlumların bayramıdır

RIBAT

Paylaşımcı
Katılım
12 Ocak 2007
Mesajlar
137
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
42
Tağutların idamı mazlumların bayramıdır

Yeryüzünde insanoğlu, kendisine üstünlük ve farklılık sağlayan tevhidi kavram ve kurumların silinmesine, aşınmasına göz yumduğu günden bu yana kendi cinsindeki tağutların pençesinde can çekişmektedir.

İnsan cinsinden insana en büyük düşman, tağutlaşan insandır.
Tağutlar ile zalimler cinayette özdeştir. Çünkü tuğyankârlıkta, zalimlikte insanın bizzat kendi insanlığına ihanetinin ifadesidir. Rabbimiz buyuruyor:
“İşte bundan dolayı emrolunduğun gibi doğru ol! Beraberindeki tevbe edenler de (doğru olsunlar). Tağutlaşmayın ! Muhakkak ki O, bütün yaptıklarınızı görüp durmaktadır.” (Hud Sûresi/ 112)
“Ve zalimlere meyletmeyin/zulüm yapanlara yakınlık göstermeyin ki, size de ateş dokunmasın. Allah'dan başka yardımcılarınız da yoktur. Sonra yardım da göremezsiniz.” (Hud Sûresi/ 113)
Sadizm duygusu, tağutlaşanlar ile zalimleşenlerin müştereki aslisidir. Çünkü içinde sadizm duygusu bulunan ve büyüklük kompleksi taşıyan bütün insanların ortak özelliği lüksten, gösterişten ve eğlencenin en sefilinden zevk alıyor olmalarıdır. zalimlikleriyle meşhur diktatörlerin hayatı incelendiğinde hepsinde bu ortak özelliği tesbit etmek mümkündür. Tağutlaşan insanlar, kendi varlıklarını başkalarının yokluğu, köleliği, sefaleti üzerine bina eden insanlardır.
Tağut, Allah’a rağmen ortaya çıkan, Allah’a başkaldıran, Allah’ın indirdiği hükümlerin yerini alan her gücün adıdır. Ulemadan İmam-ı Muhammed İbn-i Cerir et- Taberi(Rh.a.), tâgûtu şu şekilde tarif etmektedir: "Tağut; Allah'ın indirdiği hükümlerin karşısına dikilen, ayaklanan, Allah’ın emirlerine mukabil, yeni hükümler icad eden her varlık, Allah’tan başka itaat edilmesi istenen her hangi bir şey, ister bilerek, isteyerek itaat etsinler, uysunlar, isterse zorla, tehditle boyun eğsinler, her iki halde de bu uyulan ve itaat edilen tağuttur. Bu nesnenin insan olmasının, şeytan olmasının, put olmasının yahut da bunlardan başka her hangi bir şey olmasının ehemmiyeti yoktur." (Muhammed ibn-i Cerir, Camiû'I Beyan fi Tefsirû'l Kur'ân, Mısır 1324, c. III, sh.13, Mısır/1324) Rabbimiz Kur'ân-ı Kerim'de: "Andolsun ki, biz her kavme: 'Allah'a ibadet edin, tâgûta kulluktan kaçının!' diye (tebligat yapması için) bir peygamber göndermişizdir."(Nahl Sûresi/36) diye buyurmaktadır. İnsanlar "Allah’a kul olma" hususunda istisnasız uyarılmışlardır. Mü’minler, mahiyeti izah edilen tâgûtu inkâr etmekle tekfir etmekle, lânetlemekle emrolunmuşlardır. Kur'ân-ı Kerim’deki bütün bu âyetleri ve bu ayetlerin tefsiri hükmündeki mütevatir sünnetleri dikkate alarak şu hususu belirtmekte fayda vardır. Tâgûtlara ve onların hükümlerine boyun eğenler ve râzı olanlar, kâfir olanların ta kendileridir.
Bugün dünyada; vahyi inkâr ederek, insanların çoğunluğunun rızasına göre kurulduğu iddia olunan bütün demokratik sistemler, Allah (cc)'ın hükümlerine mukabil ve onların yerine geçmek üzere hükümler icad etmektedirler. Dolayısıyle bütün demokratik sistemler, bu noktada "tâgûtî" özellikler taşırlar. Bu bir anlamda bütün ideolojik sistemler için geçerlidir. Daha genel bir ifade ile, İslâm’ın dışındaki bütün sistemler, tâgûtîdir. Tağutların idamı dediğimizde, İslâm’ın dışına çıkan, İslâm’la savaşarak insanlara ve topluma egemen olan tağut özelliği taşıyan bütün diktatörlerin, tiranların, şarlatanların, liderlerin, sistemlerin, düzenlerin, meclislerin, beynelekvam/kavimlerarası kurum ve kuruluşların ortadan kaldırılmasını kasdediyoruz.
Müslümanların eliyle Tağutların idam edilmesi mazlumların bayramıdır. Yalnız bazı küresel tağutların eliyle bazı bölgesel tağutların idamı, mazlumların bayramı değil, tağutların kanlı nöbet değişimidir. Irak’ta senelerce Iraklı Müslümanları Allah’ın dinine göre değil, kendi keyfine ve emperyalist efendilerinin emrine göre sevkü idare eden Saddam Hüseyin’in küresel kanlı tağut Amerika tarafından idam edilmesi, mazlumların bayram töreni değil, tağutların bizzat kanlı nöbet değişimidir. Kanlı tağut Amerika’nin conileri Iraklı Müslüman kadınlara, kızlara ve gelinlere tecavüz ettikleri gün, bir bütün olarak İslâm âlemi idam edildi. Bugün diktatörlerden şehid icad etmeye kalkışanlar, küresel kanlı tağut Amerika’nın karşısında sünnisiyle şiisiyle, Arapıyla, Kürdüyle, Türkü ve Farsıyla tek cephe oluşturma mesuliyetlerini idrak edememiş mürtecilerdir.
İslâm topraklarında tağutların kanlı nöbet değişimleri, mazlumlara bayram sevinci getirmez. Aksine gözyaşı, hüzün ve hasret getirir. Bu nedenle diyoruz ki; tağutların eliyle tağutların idamı başka. Müslüman eliyle tağutların idamı mazlumun gönlünde bayram olur dönüşür Başka. Dileğimiz İslâm topraklarında başta küresel kanlı tağut Amerika olmak üzere diğer bütün tağutların mustaz’af Müslümanların eliyle idam edilmeleridir. Mustafa Çelik
 

KÖRDÜĞÜM

Profesör
Katılım
20 Kas 2006
Mesajlar
1,772
Tepkime puanı
1
Puanları
0
Yaş
35
Konum
CEPHEDEN(İNŞ)
Allah razı olsun
Rabbim onları kendi ellerimizle yıkmayı nasib etsin
Kahhar sıfatıyla onları kahretsin
(AMİN)
 
Üst