SÜNNET'in TARİFİ

Tahsin EMİN

Kıdemli Üye
Katılım
7 Şub 2012
Mesajlar
11,751
Tepkime puanı
490
Puanları
0
SÜNNET’İN TARİFİ

Sünnet ‘in lügat manası: Şeriat, tabiat, siyret, adet ve iyi olsun veya kötü olsun tarik/yol manalarına gelir.


Sünnet ’in ıstılah manası: Hz Peygamberden (sav) sadır olan kavl, fiil ve takrirlerdir. Ashab-ı Kirâm’ın hal ve tutumlarına, onların izledikleri zühd ve takva yollarına da, biz Hanefîlerce Sünnet hükmündedir.


İmam Serahsi, (rh.a) Sünnet’i; ‘‘Rasulullah (sav) ve Ashab-ının üzerine olduğu yol’’ diye tarif etmektedir.

Allah Rasûlü’nün (sav) şu Hadis-i şerifi buna delildir:
“Benim Sünnet’im ve (hidayet imamları olan) Raşid Halifelerin Sünnet’i üzerine olunuz. (Bu Sünnet’lere) Azı dişlerinizle sıkıca sarılınız.”

Bunları kısaca örnekleriyle beraber açıklayalım.


Kavli Sünnet: Hz. Peygamber’e (sav) nispet edilen sözdür. Buna özellikle Hadis ismi verilir. Yani, Hadis lafzı yalın olarak zikredildiğinde sözlü Sünnet’ler kasd edilir.

Buna şu Hadis-i Şerif örnek olarak verilebilir:
‘’Sizin en hayırlınız Kur’anı öğrenen ve öğretendir.’’

Fiili Sünnet: Hz. Peygamberden (sav) sadır olan davranışlardır. Rasulullah’ın (sav) abdest alma, namaz ve hac ile ilgili fiilleri, davacının yemin edip bir tek şahit göstermesi üzerine hüküm vermesi, hırsızın sağ elinin bilekten kesilmesini emretmesi vb. fiili Sünnettir.


Takriri Sünnet: Hz. Peygamber’in (sav) Müslümanların söylediği bir söz veya yaptığı bir davranıştan haberdar olduğu halde buna karşı çıkmamasıdır.

Takriri Sünnet’e şu Hadis örnek olarak verilebilir:
Ebu Said el-Hudri (r.a) rivayet ediyor:
‘’İki adam sefere çıktılar, namaz vakti girdi yanlarında su yok idi, temiz toprakla teyemmüm alıp namaz kıldılar, sonra vakit içerisinde su buldular, onlardan biri abdestini ve namazını iade etti, diğeri ise iade etmedi. Sonra Allah Rasûlü’ne (sav) gelip durumu zikrettiler. Allah Rasûlü (sav) namazını iade etmeyene şöyle dedi: ‘’Sen Sünnet’e isabet ettin namazın sana kâfidir.’’ Abdest alana da şöyle dedi: ‘’ Sana da iki ecir vardır.’’
İşte bu bir takriri Sünnettir, çünkü Allah Rasûlü (sav) her ikisinin davranışlarına onay vermiştir.

İbrahim SERİN
 
Üst