Size çok basit bir tecvid hazırladım

The İmam

Asistan
Katılım
29 Kas 2006
Mesajlar
283
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
38
Konum
İST/maltepe/sul
Web sitesi
theimamnbahesi.blogspot.com

TECVİDİN TARİFİ: Sözlükte bir şeyi güzel yapmaya denir. Istılahta ise harflerin mahreçlerine dikkat ederek, her harfin hakkını vererek, kaidelere dikkat ederek Kuran-ı Kerim’i güzel okumayı öğreten ilim dalına Tecvid denir.
TECVİDİN HÜKMÜ: Tecvid ilmini öğrenmek her müslümana vaciptir. Çünkü her müslümanın namaz kılması ve kıldığı namazda ayet veya sure okuması farzdır. Bazen bir harfin telaffuzunu yanlış yapmak, bazen de tecvid yapmadan okumak manayı bozarsa namazın bozulmasına sebep olur. Mesela:
Yarattı: Õ Ü ? Tıraş etti: Õ Ü y

HARFLERİN SIRAYA GÖRE MAHREÇLERİ

ELİF ( a ): Boğaz çukurundan, boğazın göğse bitişik olan yerinden çıkarılır. İnce bir harftir.
BE ( l ): Dudakları birbirine kuvvetli bir şekilde kapamak suretiyle çıkarılır. İnce bir harftir.
TE ( p ): Dilin ucuyla, üst ön dişlerin orta kısmına vurmak suretiyle çıkarılır. İnce ve keskin bir harftir.
SE ( t ): Dilin ucunu ön dişlerin arasından biraz çıkarıp, üst ön dişlerin ucuyla dilin üst kısmına vurarak çıkarılır. Peltek ve ince bir harftir.
CİM ( x ): Dilin orta kısmını kabartıp, karşısındaki üst damağa vurmak suretiyle okunur. İnce bir harftir.
HA ( ): Boğaz ortasından, boğaz biraz sıkılarak, ağız açılarak ve ses hafif akıtılarak okunur. Kalın bir harftir.
HI ( ) : Boğazın ağza yakın olan üst kısmından çıkar. Boğaz hırlatılarak okunur. Kalın bir harftir.
DAL ( ): Dilin ucunu, üst ön dişlerin ortasından biraz yukarısına vurularak çıkarılır. İnce bir harftir.
ZEL ( ): Dilin ucunu, ön dişlerin arasından biraz çıkarıp, üst ön dişlerin ucuyla dilin üst kısmına vurarak çıkarılır. Yalnız dil “Se” harfinden daha az çıkarılır. İnce ve peltek bir harftir.
RA ( ): Dilin ucunu, ön dişlerin üstündeki damağa doğru hareket ettirmek suretiyle çıkarılır. Kaidesine göre bazen kalın, bazen de ince okunur.
ZE ( ): Dilin ucunu, alt ön dişlerin başlarına değdirmek suretiyle çıkarılır. Keskin ve ince bir harftir.
SİN ( ? ): Dilin ucunu, alt ön dişlerin biraz aşağısına değdirmek suretiyle çıkarılır. Keskin ve ince bir harftir.
ŞIN ( * ): Dilin orta kısmını kabartıp, karşısındaki damağa vurmak suretiyle çıkarılır. İnce ve yumuşak bir harftir.
SAD ( ˜ ): Dilin ucunu, alt ön dişlerin orta kısmına vurmak suretiyle çıkarılır. Kalın bir harftir.
DAT ( ): Dilin yan kısımlarıyla, sağdan veya soldan, üst azı dişlere vurmak suretiyle çıkarılır. Kalın bir harftir.
TI ( ): Dilin ucunu, üst ön dişlerin etlerine yakın olan kısmına vurmak suretiyle çıkarılır. Kalın ve şiddetli bir harftir.
ZI ( ): Dilin ucunu, ön dişlerin arasından biraz çıkarıp, ön dişlerin ucuna dokundurmak suretiyle çıkarılır. Kalın bir harftir.
AYN ( Ê ): Boğaz ortasından, boğaz hafif sıkılarak, ağız açılarak ve ses hafif akıtılarak okunur. Kalın bir harftir.
ĞAYN ( ): Boğazın ağzına yakın olan üst kısmından çıkarılır. Kalın bir harftir.
FE ( Ò ): Üst ön dişlerin uç kısımlarıyla alt dudağın iç kısmına bastırıp üfürmek suretiyle okunur. İnce bir harftir.
KAF ( Ö ): Büyük dilin dip kısmını yani küçük dilin ön kısmını karşısındaki üst damağa vurmak suretiyle çıkarılır. Kalın ve şiddetli bir harftir.
KEF ( Ú ): “Kaf” harfinin çıktığı yerin bir parmak aşağısından, karşısındaki üst damağa vurmak suretiyle çıkarılır. İnce bir harftir.
LAM ( 4 ): Dilin ucunu, karşısındaki üst dişlerin damaklarına vurmak suretiyle çıkarılır. İnce ve yumuşak bir harftir.
MİM ( â ): Dudakların iç kısmını yavaşça birbirine kapamak suretiyle okunur. İnce ve yumuşak bir harftir.
NUN ( æ ):Dilin ucuyla ön dişlerin etlerine vurmak suretiyle okunur. İnce ve yumuşak bir harftir.
VAV ( ë ): Dudak uçlarını kapatmadan büzüp, öne doğru uzatmak suretiyle okunur. İnce bir harftir.
HE ( ç ): Boğazın göğse bitişik olan yerinden çıkarılır. Türkçe de kullanılan “he” harfi gibi okunur. İnce bir harftir.
YE ( ô ): Dilin orta kısmını kabartıp, karşısındaki üst damağa vurmak suretiyle çıkarılır. İnce bir harftir.

KALIN HARFLER

ﺡ ﺥ ﺭ ﺹ ﺽ ﻃ ﻇ ﻉ ﻍ ﻕ

 

The İmam

Asistan
Katılım
29 Kas 2006
Mesajlar
283
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
38
Konum
İST/maltepe/sul
Web sitesi
theimamnbahesi.blogspot.com
Size çok basit bir tecvid hazırladım - 2


ÇEKİLEN VE ÇEKİLMEYEN KAPALI “HE (ê)” HARFİ (ZAMİR)
“He” harfi kelime sonunda olup harekesi ötre olursa, kendinden önceki harfin harekesi de üstün veya ötre ise “He” harfinin önünde uzatma harflerinden “Vav” harfi varmış gibi bir elif miktarı çekilerek okunur. Bu görülmeyen “vav” harfine gizli vav denir.
¢é Ûb ß - ¢é Ü È u
“He” harfi kelime sonunda olup harekesi esre olursa, kendinden önceki harfin harekesi de esre ise “He” harfinin önünde uzatma harflerinden “Ye” harfi varmış gibi bir elif miktarı çekilerek okunur. Bu görülmeyen “Ye” harfine gizli ye denir.
©é¡Ü¤r¡ß - ©é¡Ûì¢? ‰
“He” harfi kelime sonunda olup harekesi esre olursa, kendinden önceki harfin harekesi de üstün olursa “He” harfi çekilmez.
¡é n¤ä í
“He” harfi kelime sonunda olup harekesi üstün olursa “He” harfi yine çekilmez. (Bu şekilde gelen “He” harfi kelimenin aslındandır.)
é¡1 ?
“He” harfinden önceki harf cezimli veya meddi tabi ise “He” harfinin harekesi ne olursa olsun çekilmez.
¡é¤î Û¡a - ¡é¤î Ü Ç - ¡éî©Ï
Furkan suresinde bulunan b¦ãb è¢ß ©éî©Ï kelimesi kaide olarak çekilmezken altında çeker vardır ve çekilir.
Çekilen “He” harfi durakta gelirse cezimlenerek durulur.
*¢ê … £† Ç - *¢ê † ܤ? a
“He” harfinden sonra cezimli veya şeddeli bir harf gelirse “He” harfi çekilmez. Kendinden sonraki cezimli veya şeddeli harfe bağlanır.
ó¨Ü¤Ç üa ¡é£¡2 ‰ - ¡pa ì¨à £￾Ûa ¢é¢£î,¡?¤Š¢×
“He” harfinin altında “Kasr” (Š–Ó) yazısı bulunduğunda çekilmez.
¤á¢Ø Û ¯¢é ¤Š í - ¯¢é ԤРã b ß
HEMZENİN (õ) OKUNUŞU
Hemze cezimli olarak geldiğinde hafif şiddet vererek okunur. Hemze cezimle bağlandıktan sonra, kendisi ile kendisinden sonra gelen harf arasında küçük bir durak hakkı verilir. Aksi halde hemze yerinden okunmamış olur.
Hemze harekeli olarak geldiğinde de hemzenin hakkını vermek için, kendisi ile kendisinden önceki harfin arasında küçük bir durak hakkı verilir.
¥ñ õ¬a Š 2 - Ù¡÷¬¨Û¯ë¢a
Hemze, uzatma harflerinden (ô ë a) ile Meddi Tabiî olur. Bazen de uzatma harflerinden biri bulunmayıp altında “Med” (†ß) yazısı bulunursa Meddi Tabiî olur.
¢á¢×¢ˆ¡?a¨ªì¢í - 3î©ö¬a Š¤?¡a
Bazen hemzenin altında “Vav” harfi olur fakat çekilmez, kasr yazılır. Bu tür kelimelerdeki (ë) harfi, uzatma harfi değildir. Hemzenin yatağı dayanağı gibidir.
a¯¢û j¤È í b ß - ¤á¢×¢¯úb i¨a - ¤á¢×¢¯úa Œ u - ¤á¢×¢¯ú ¤ˆ í
Hemze durakta iki üstünle geldiği zaman önünde elif bulunsun veya bulunmasın Meddi Tabiî olur.
b¦÷¤î ( - ¦õ¬b ß - ¦õ¬b ￾¡ã
RI () HARFİNİN OKUNUŞU
“Rı” harfinin harekesi üstün veya ötre olursa kalın okunur, esre olursa ince okunur.
¡áî©y £ŠÛa - ¦ñ Š¤￾ y - ¡£l ‰
“Rı” harfi cezimli hükmündeyse (aslında cezimli olmayıp durulduğu için cezimli oluyorsa) kendisinden önceki harfin harekesi üstün veya ötre ise kalın bağlanır. Esre ise ince bağlanır.
§Š¡× £†¢ß - ¤œ¢×¤‰¢a - á í¤Š ß
LAFZATULLAH (騣ÜÛa)
é£ÜÛa Bu kelimeye Lafzatullah denir. é£ÜÛa kelimesinden önceki son harfin harekesi üstün veya ötre olursa Lafzatullah’ın Lâm’ı kalın okunur. é£ÜÛa kelimesinden önceki son harfin harekesi esre olursa ince okunur.
騣ÜÛa ¡pb í ¨b¡2 - ¡é¨£Ü¡Û - ¢é¨£ÜÛ a - ¢é¨£ÜÛa ì¢ç
Lafzatullah’tan önce kalın harflerden birisinin harekesi esre olarak gelirse lafzatullah’ın Lâm’ı ince okunur.
騣ÜÛa¡Õ¡Ób '¢í - 騣ÜÛa ¡Ö¤‹¡‰ ¤å¡ß
MEDLER BAHSİ
SEBEB-İ MED (UZUN UZATMA SEBEBİ): Bir elif miktarından daha fazla uzatmaya sebep olan şey demektir. İki tanedir.
Hemze: Hemze harekeli elife denir. Kelimede gelişine göre bazen uzun hemze (a) olarak, bazen de kırık hemze (õ) olarak yazılır.
Sükûn: sükûn, harekesi olmayan cezimli veya şeddeli harfe denir. İki kısma ayrılır.
a) Sükûn-u Arız: Durulduğu zaman cezimli gibi okunup sakinliği var olan, geçildiği zaman ise harekesine göre okunup sakinliği düşen sükûna denir. Mesela: æì¢à Ü¤È m kelimesi durulduğunda ْæì¢à Ü¤È m olarak durulur, geçildiğinde ise harekesine göre okunur.
b) Sükûn-u Lâzım: Aslından cezimli veya şeddeli olup durulduğunda da, geçildiğinde de sakinliği bozulmayan, aynı okunan sükûna denir. Mesela: ¤p £†¡Ç¢a kelimesinde durulduğunda da, geçildiğinde de p harfi cezimli olarak okunur.
*** *** ***
 

The İmam

Asistan
Katılım
29 Kas 2006
Mesajlar
283
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
38
Konum
İST/maltepe/sul
Web sitesi
theimamnbahesi.blogspot.com
Size çok basit bir tecvid hazırladım - 3

UZATMA HARFLERİ
( ô ë a )
MEDLER
1- MEDD-İ TABİÎ
2- MEDD-İ MUTTASIL
3- MEDD-İ MUNFASIL
4- MEDD-İ LÂZIM
5- MEDD-İ ARIZ
6- MEDD-İ LÎN
MEDD-İ TABİÎ
Herhangi bir harften sonra uzatma harflerinden biri gelse ve uzatma harfinden sonra Sebeb-i Med (uzun uzatma sebebi) gelmezse Medd-i Tabiî olur. Bir elif miktarı uzatılır.
åî©Ó¡…b • - lb n Ï - aì¢Ûb Ó - 4b Ó - ¢4ì¢Ô í
Medd-i Tabiî’den sonra sükûn yani cezimli veya şeddeli bir harf gelip ayrı kelimeler de bulunursa Medd-i Tabiî’nin hükmü kalkar, sanki uzatma harfi med yokmuş gibi harekesine göre okunur.
騣ÜÛa aì¢Ô £ma ë - ¡pb í¨üa b £ä £î 2

MEDD-İ MUTTASIL
Herhangi bir uzatma harfinden sonra Sebeb-i Med’den (uzun uzatma sebeplerinden) hemze gelip kırık hemze (õ) olarak yazılırsa ve aynı kelimede bulunursa Medd-i Muttasıl olur. Dört elif miktarı uzatılır.
3î©ö¬a Š¤?¡a - ¡õ¬b à £￾Ûa å¡ß - Ù¡÷¬¨Û¯ë¢a - ¥õa¬ ì ?
Not: Medd-i Muttasılda kırık hemze geldiği halde, Kuran’da bazı kelimelerde Medd-i Muttasıl olduğu halde uzun hemze şeklinde yazılmıştır.
¢aef¬ì¢ä n Û - a쬢j m ¤æ a - ô¨aì£¢Û a
MEDD-İ MUNFASIL
Herhangi bir uzatma harfinden sonra Sebeb-i Med’den (uzun uzatma sebeplerinden) hemze gelip uzun hemze (a) olarak yazılırsa ve ayrı kelimelerde bulunursa Medd-i Munfasıl olur. Dört elif miktarı uzatılır.
b à £ã¡aa¬ì¢Ûb Ó - ¡é¨£ÜÛaó Û¡aa¬ì¢2ì¢m - b 袣í a¬b í
Not: Medd-i Munfasılda uzun hemze geldiği halde, Kuran’da bazı kelimelerdeMedd-i Munfasıl olduğu halde kırık hemze şeklinde yazılmıştır.
a ¡a õ a¬ì¢Ûb Ó - Ù £ã¡a õ a¬ì¢Ûb Ó
MEDD-İ LÂZIM
Herhangi bir uzatma harfinden sonra Sebeb-i Med’den (uzun uzatma sebeplerinden) Sükûn-u Lâzım (aslından cezimli veya şeddeli olup durulduğunda da, geçildiğinde de sakinliği bozulmayan, aynı okunan sükûn) gelirse Medd-i Lâzım olur. Aynı kelimede olması şarttır. Dörde ayrılır. Dört elif miktarı uzatılır.

1- Kelime-i Musakkale:
2- Kelime-i Muhaffefe:
3- Harf-i Musakkale:
4- Harf-i Muhaffefe:

1- Kelime-i Musakkale: Ağır kelime demektir. Aynı kelime içinde uzatma harfinden sonra şeddeli bir harf gelirse Kelime-i Musakkale olur.
åî©£Û¬ b£šÛaü ë - ¢ò £Ó¬b z¤Û a


2- Kelime-i Muhaffefe: Hafif kelime demektir. Aynı kelime içinde uzatma harfinden sonra cezimli bir harf gelirse Kelime-i Muhaffefe olur.
å¨÷¤Û¬¨a

3- Harf-i Musakkale: Ağır harf demektir. Bunlar müteşabih ayetlerde bulunurlar.
ْá¬îّ©à¬î©? b¨Âْáî©ß ¤åî©? b¨Â ¬á¬¨Â

4- Harf-i Muhaffefe: Hafif harf demektir. Bunlar müteşabih ayetlerde bulunurlar.
ْ æ¬ì¢ã ¬æ - ْå¬î©? b¨í ¬?¨í - ْÒ ¬b Ó ¬Ö - ْá¬î¡ß b y ¬á¨y
MEDD-İ ARIZ
Herhangi bir uzatma harfinden sonra Sebeb-i Med’den (uzun uzatma sebeplerinden) Sükûn-u Arız gelirse Medd-i Arız olur. Üç elif miktarı uzatılır.
æì¢z¡Ü¤–¢ß - æì¢à Ü¤È í - æì¢È¡u¤Š í - åî©Ó¡…b • - ¥áî©Ø y
MEDD-İ LÎN
Lîn harfleri iki tanedir. (ë - ô) Herhangi bir Lîn harflerinden biri cezimli olarak gelip, kendinden önceki harfin harekesi üstün olursa kendisinden sonra da Sebeb-i Med’den (uzun uzatma sebeplerinden) Sükûn-u Lâzım veya Sükûn-u Arız gelirse Medd-i Lîn olur. Üç elif miktarı tutulur.
§)¤í Š¢Ó - ¡Ñ¤î £–Ûa ë - ¡o¤î j¤Ûaa ˆ¨ç - §Ò¤ì ?
ْ¬bَ ْå¬ْîَÇ bَí bَç ْÒb × ¬—¬È¨î¨è¬×
*** *** ***
 

The İmam

Asistan
Katılım
29 Kas 2006
Mesajlar
283
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
38
Konum
İST/maltepe/sul
Web sitesi
theimamnbahesi.blogspot.com
Size çok basit bir tecvid hazırladım - 4

İDĞAMLAR
1- İDĞAM-I MEAL ĞUNNE
2- İDĞAM-I MİSLEYN
3- İDĞAM-I MİSLEYN MEAL ĞUNNE
4- İDĞAM-I BİLA ĞUNNE
5- İDĞAM-I MÜTECANİSEYN
6- İDĞAM-I MÜTEKARİBEYN
7- İDĞAM-I ŞEMSİYYE
8- İZHAR-I KAMERİYYE
İDĞAM-I MEAL ĞUNNE
İdğam-ı Meal Ğunne harfleri 4 tanedir. (ë - æ - â - ô) Tenvin veya Cezimli Nun’dan sonra bu 4 harften biri gelirse İdğam-ı Meal Ğunne olur. Nun sesi hafifçe genize alınıp Meal Ğunne harfi şeddeli gibi okunur.
§Š¢Ø¢ã §õ¤ó ( - ¥Š À n¤￾¢ß §Šî©j × ë §Šî©Ì • - §Š è ã ë §pb £ä u - §‰¡† n¤Ô¢ß §Ùî©Ü ß - ¥Ö¤Š 2 ë ¥†¤Ç ‰ ë - §Š¡× £†¢ß ¤å¡ß - ¤3 à¤È í ¤å ß
Cezimli Nun ile ë veya ô harfleri aynı kelimede bulunursa İdğam yapılmaz. Sesler birbirine karıştırılmadan ayrı ayrı okunur. Ğunne genizden gelen sese denir.
b î¤ã¢£Û a - ¥æa ì¤ä¡ - ¥æa ì¤ä¡Ó - ¥æb î¤ä¢i
İDĞAM-I MİSLEYN
Herhangi bir harf cezimli olup kendi misline uğrarsa İdğam-ı Misleyn olur, şeddeli gibi okunur. Yarım elif miktarı tutulur.
¤á¢è¢¡Š¤Ô m¤o i Š Ë - ¤á¢Ø¤×¡¤¢í - aì¢Ü ? ¤ Ó - a죢v Û¤Ý i
İDĞAM-I MİSLEYN MEAL ĞUNNE
Cezimli Nun harfi, harekeli Nun harfine uğrarsa İdğam-ı Misleyn Meal Ğunne olur. Cezimli Mim harfi, harekeli Mim harfine uğrarsa yine İdğam-ı Misleyn Meal Ğunne olur.
§?¤Ð ã ¤å Ç - §b ã ¤å¡ß - ¢å¤z ã ¤æ¡a - ¤å ß ¤â a - ¥ñ ¤û¢ß ¤á¡è¤î Ü Ç
1- Cezimli Mim harfi, “Be” (l) harfine uğrarsa Dudak İhfası olur.
§Ñ¤Û b¡2 ¤á¢×¢£†¡à¢ß - §ñ ‰b v¡z¡2 ¤á¡èî©ß¤Š m
2- Cezimli Mim harfi, “Be” (l) ve “Mim” (â) harfinden başka bir harfe uğrarsa İzhar olur. Mim harfi, bu harflere karıştırılmadan okunur.
¤á¢Ø¢äí ©… ¤á¢Ø Û - ¡éî©Ï ¤á¢ç
İDĞAM-I BİLA ĞUNNE
İdğam-ı Bila Ğunne harfleri 2 tanedir. (4 - ) Tenvin veya Cezimli Nun’dan sonra bu iki harften biri gelirse İdğam-ı Bila Ğunne olur. Nun harfinin sesi tamamen kalkıp İdğam-ı Bila Ğunne harfi şeddeli gibi okunur. Ses genize verilmez. Ğunnesiz olarak okunur.
¥áî¡y ¥ì¢Ð Ë - ¢é¤ã¢ Û ¤å¡ß - ¤á¡è¡£i ¤å¡ß - ¤á¢è Û a¦Š¤î ?
İDĞAM-I MÜTECANİSEYN
Mahreçleri bir olup sıfatları başka olan harfler, birincisi cezimli ikincisi harekeli olarak gelirse İdğam-ı Mütecaniseyn olur. Birinci harf okunmayıp ikinci harf şeddeli gibi okunur. Bu harfler üç şekildedir.
1- p - - Â
2- t - - Ã
3- l - â
Ù¡Û¨ ¤s è¤Ü í - å £î j m ¤ Ó - ¤á¢m¤ j Ç - ¥ò Сöb  ¤o Ûb Ó - b ä È ß ¤k פ¡a - ¥ò Сöb  ¤p£ ë - aì¢à Ü Æ ¤¡a
Not: “Be” (l) harfinin “Mim” (â) harfinden önce gelmesi şarttır. Aynı şartlarda olmakla birlikte cezimli  harfinden sonra harekeli p harfi gelse  harfi p harfinden daha kuvvetli olduğu için p harfi şeddeli gibi okunur.
İDĞAM-I MÜTEKARİBEYN
Mahreçleri bir olup sıfatları da bir olan harfler, birincisi cezimli ikincisi harekeli olarak gelirse İdğam-ı Mütekaribeyn olur. Birinci harf okunmayıp ikinci harf şeddeli gibi okunur. Bu harfler iki şekildedir.
1- Ö - Ú
2- Þ -
¤á¢Ø¤Ô¢Ü¤ ã ¤á Û a - ¢é È Ï ¤Ý i - £¡l ¤Ý¢Ó
Not: İdğam-ı Mütekaribeyn’de Ö harfi Ú harfinden önce, Þ harfi de harfinden önce gelmesi şarttır. Böyle olmadığı zaman İdğam yapılmadan okunur. Ö Harfinin Ú ile idğamında Ö, Ú den daha kuvvetli olduğundan kalınlığı belirtilerek okunur.
 

The İmam

Asistan
Katılım
29 Kas 2006
Mesajlar
283
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
38
Konum
İST/maltepe/sul
Web sitesi
theimamnbahesi.blogspot.com
Size çok basit bir tecvid hazırladım - 5

İDĞAM-I ŞEMSİYYE
İdğam-ı Şemsiye harfleri 14 tanedir. (æ - Þ - Æ - Â - - ˜ - - ? - - - - - t - p) “Elif, Lam” (Þa) takısının Lam’ı okunmayıp kendisinden sonra bu 14 harften birisi şeddeli olarak gelirse İdğam-ı Şemsiye olur. Eğer (Þa) takısından sonra “Nun” harfi gelirse İdğam-ı Şemsiye Meal Ğunne olur. “Nun” şeddeli okunurken ğunne yapılır.
¢pb À¡b £äÛa ë - ¢b £äÛa ë
Eğer bu harf “Nun” harfinin dışındaki harflerden biri ise İdğam-ı Şemsiye Bila Ğunne olur. Ğunne yapılmaz.
¢?¤à£Ûa ë - ¢ñ ý£ Ûa ë - ¡ì¢v£¢Ûa ë - ¡æì¢n¤íŒ Ûa ë - ¡åî¡nÛa ë - ¡lb Ó¡ŠÛa å¡ß
İZHAR-I KAMERİYYE
İzhar-ı Kameriye harfleri 14 tanedir. (ð - ç - ë - â - Ú - Ö - Ò - Î - Ê- - - x - l - a) “Elif, Lam” (Þa) takısının Lam’ı cezimli olarak gelip kendisinden sonra bu 14 harften biri gelirse İzhar-ı Kameriye olur.
¡Š¤– ȤÛa ë - ¡Š¤v 1¤Ûa ë - ¢Š à Ô¤Û a - ¡lb jÛ a - åîÜ¡Ïb ̤Ûa ë - £¡Õ z¤Ûb¡i - ¡lb j¤? ü¤aï¡Ï
*** *** ***
1- İHFA
2- İZHAR
3- İKLAB
4- KALKALE
5- SEKTE
İHFA
İhfa harfleri 15 tanedir. (Ú - Ö - Ò - Æ - Â - - ˜ - - ? - - - - x - t - p) Tenvin veya cezimli Nun’dan sonra bu 15 harften biri gelirse İhfa olur.
æb×åß - áíŠ×óäË - kíŠÓ |nÏ - áèm ýåÇ - ١ܤj Ó ¤å¡ß - x Š¤? b Ï ¦õ¬b ß
Not: İhfa yapabilmek için iki parmağınızla burnunuzu tıkayın ve çıkan sesin ağızdan gelmesine dikkat edin. Dilinizi üst damağınıza değdirmeyin.
İZHAR
İzhar harfleri 6 tanedir. ( - - Î - Ê - ç - a) Tenvin veya cezimli Nun’dan sonra bu 6 harften biri gelirse İzhar olur. “Nun” harfi, kendisinden sonra gelen izhar harflerinin sesine karıştırılmadan ayrı olarak okunur.
o¤à Ȥã a - ¢ò Ô¡ä ¤ä¢à¤Û a - b£¦î¡ä Ë ¤å¢Ø í - å ߨa ¤å ß - æì¢à¡ ? ¥â¤ì Ó
İKLAB
İklab harfi “Be” (l) dir. Tenvin veya cezimli Nun’dan sonra (l) harfi gelirse İklab olur. İklab çevirmek demektir. Cezimli “Nun” harfini veya tenvinin Nun’u Mim harfine çevrilir ve ğunne ile okunur.
¤á¢çª b j¤ã a - ¡b j¡È¤Ûb¡i ¥Šî¡ i - ¡¤È i å¡ß - b à¡i ¦b÷î¡ä ç - £æ ˆ j¤ä¢î Û
 

The İmam

Asistan
Katılım
29 Kas 2006
Mesajlar
283
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
38
Konum
İST/maltepe/sul
Web sitesi
theimamnbahesi.blogspot.com
Size çok basit bir tecvid hazırladım - 6

KALKALE
Kalkale harfleri 5 tanedir. (Ö - Â - - x - l) Bu 5 harften biri kelime ortasında veya kelime sonunda cezimli olarak gelirse Kalkale olur. Sükûn-u Arız olma durumunda kelime cezimli gibi okunduğundan yine Kalkale yapılır. Kalkale, hareketlendirmek ve çalkalamak demektir. Tecvid’deki manası da; kuvvetli bir ses işitilecek şekilde mahreci çalkalamaktır.
ô¡Š¤v m - b ä¤Ô Ü ? - a¦a 줟 a - æì¢Ü¢?¤ í - *¥ y a - *¢lb Ó£¡ŠÛ a - ¢¤j ȤÛa ë - Ùî¡j n¤v í - ¤á¢è ã¤ Û ë - æì¢Ü¢n¤Ô í
SEKTE
Sektenin manası; nefes almadan sesi kesmek demektir. Kuran-ı kerim’de 4 yerde bulunur.
1- Kehf Suresinde: b¦à£¡¡î Ó * b¦u ì¡Ç
2- Yasin Suresinde: a ˆ¨ç * b ã¡ Ó¤Š ß ¤å¡ß
3- Kıyameh Suresinde: §Öa * ¤å ß Ýî¡Ó ë
4- Mutaffifin Suresinde: æa * ¤Ý i £ý ×
DURAKLAR
Vakf; lügatte durmak demektir. Tecvid de ise manası Kuran okurken herhangi bir kelime üzerinde bir müddet sesi kesip, nefes alarak dinlenme haline denir.
Kelimenin sonu harekeli olsa bile durulurken cezimlenerek durulur.
*¤Ý¤j Ó¤å¡ß *¢Ý¤j Ó¤å¡ß - *¤Š ¤Ø n¤?a ë * Š ¤Ø n¤?a ë - *¤Š Ô ? * Š Ô ? - *¤â¤ì î¤Û a * â¤ì î¤Û a
ë Ve ô harfleri harekeli gelip ë harfinden önceki harfin harekesi ötre, ô harfinden önceki harfin harekesi esre olursa durulurken harekeleri kaldırılıp uzatılarak durulur.
*ì¢ç£ üª¡¡a * ì¢ç£ üª¡¡a - *ó¡ ã * ó¡ ã
Kelimenin sonu iki ötre (¥-) veya iki esre (§-) olursa Tenvin kaldırılıp cezimlenerek durulur. Eğer Tenvin iki üstün (¦-) olursa Tenvin, “Elif” harfine çevrilerek Medd-i Tabiî gibi durulur. Ancak “Kapalı Te” (ñ) harfi de “Kapalı He” (ê) harfine çevrilip cezimlenerek durulur.
*¥õa ì ? - *¦õb ß - *b¦jî¡ y *¥áí¡Š × - *¥áî¡y - *a¦Šî¡ä¢ß - *¦ñ Š¡Ð¤Ì ß - *¦ò È ?
Kelimenin sonu Medd-i Tabiî ise yine Medd-i Tabiî olarak durulur.
*aì¢ä ߨa - *ó m¤ì à¤Ûa ë - *aë¢ Ð × - *ó ܤТ?
Ancak Medd-i Tabiî olan kelime “Gizli Vav” veya “Gizli Ye” ile zamir olan “He” harfiyle bitiyorsa Medd-i Tabiî olarak durulmaz, cezimlenerek durulur.
*¢ê ¤ä¡Ç - *¢ê ܤ? a - *¡é¡ia뢊 Ð × - *¢ê õb u
Durulan kelimenin sonu şeddeli ise harfin üzerinde durulurken biraz bastırılarak şeddeli olduğu belirtilir.
*¥£Š Ô n¤¢ß - * £k m - *£¡á î¤Ûaó¡Ï
 

Yusuf Bahar

Profesör
Katılım
6 Eki 2006
Mesajlar
1,911
Tepkime puanı
15
Puanları
0
Yaş
39
Konum
Gaziantep
Web sitesi
www.yusufbahar.org
konular birleştirildi.
kardeş paylaşım süper ama arapca harfler görünmüyo en azından bende görünmüyo olsun yinede çok güzel lakin 1 başlık altında...
 

The İmam

Asistan
Katılım
29 Kas 2006
Mesajlar
283
Tepkime puanı
2
Puanları
0
Yaş
38
Konum
İST/maltepe/sul
Web sitesi
theimamnbahesi.blogspot.com
bende arapçasını görüntülemek için bir arapça font var ama onu sizle nasıl paylaşacağım bilemiyorum aslında isteyen benim msn mi alsın zaten kontrol panelimde yazıyor oradan kardeşlerimle paylaşabiirim!


O fontu bilgisayarınıza nasıl yükleyeceksiniz?
İlk önce (arapça m) yazılı fontu yülediğiniz yeri bulup kopyala deyin sonra C: bölümünüzdeki Windows klasörünü seçin içerisinde fonts yazan bir klasör olacak onayapıştır deyin artık sizde arapça fontları görebileceksiniz!!!!! :good[1]: :good[1]: :good[1]: :good[1]: :good[1]: :good[1]: :good[1]:
 

AynAlı

Kıdemli Üye
Katılım
16 May 2007
Mesajlar
8,728
Tepkime puanı
1,378
Puanları
0
yenede zor kardeş Allah razı olsun..
 
Üst