sırlar sırlar mutlaka öğren | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

sırlar sırlar mutlaka öğren

melami

Paylaşımcı
İhvan Üyesi
Katılım
25 Eki 2006
Mesajlar
238
Puanları
0
Hasan fehmi hz. leri ilahisinde pek çok sırrı açığa vuruyor.

Ey hocam benim sualim çoktur
Aradım müşkülüm halleden yoktur
İşittim seni alim dediler
Alemde nam ile şöhretin vardır

Bir şeyi bilmiyorsanız ehline gidin sorunuz ayeti kerimesi gereyince bilmediklerini
alim ve ulema olan nam ve şöhret sahiplerine sorarlar. Fehmi hz.leride ilahisinde
alim olan hocaları muhattap alarak müşküllerini teker teker soruyor.

Namazda kıyam huzura hak ise
Muhid ve muhattap varmı bir kimse
Kimedir huzurun görmedin ise
Huzursuz namazın encamı yoktur

Namazda kıbleye dönüp ayakta hakkın huzuruna durduğumuz vakit cenabı hakkın
herşeyi ihade ettiğini ve hakkın yüzünden başka bir yüz olmadığını müşahade
ettiğimizde huzurlu Namaz kılmış oluruz. Zira zatının bütün sıfatlarından tecellisine
Namaz dendi yoksa feveylün lil müsallin ellezine hüm an salatihim sahun
(vay şu Namaz kılanlara ki Namazlarında gaflet ederler.)ayetine mashar olmuş oluruz .
böyle kılınan Namazında gayesi yoktur. Namazda hakkın huzurunda hakla beraber
olup konuşmanın zevki kişide tecelli etmelidir buyuruyorlar.


Ahkami şeriye cümlemize farz
Elimizde asa başımıza da taç
Beş vakit namazdır mümine miraç
Bu derde bir deva bulacak yoktur.

Ahkamı şeriyye cenabı hakkın kuranı keriminde emrettiklerini.yapmak.ve.yasak.
ettiklerinden kaçmaktan ibarettir. Zaten insanlık için faydalı olan her şey
emredilmiş insanlık için zararlı olan herşey yasak kılınmıştır. Bunu uygulamayanlar
insanlığa dolayısıylada kendine zararlı olacaklardır. Onun için elimizden
şeriatı bırakmamamız gerekiyor. Her ne mertebe zevki ile zevkidar olursak olalım
daima şeriat terazisinide başımıza taç yapmalıyız. Böyle yaparsak namazımız
mirac olur. İşte o zaman bütün her şeyin namazda olduğunu müşahede ederiz.
Cenabı hak bizlerede böyle miraç yapanlardan eylesin amin.


Ne rumuz Musanın turu sinasi
Yunusun girdiği balık kursağı
Hazireti İsanın göğe çıkması
İdrisin cennette kalması nedir.

Musa a.s.turu sinada Allahla konuşarak Tevrat levhalarına sahip olması kişinin
gönül turu sinasında Allahla sessiz ve harfsiz olarak konuşmasıdır.
Yani onun gönül semasından vahiyinin gelmesidir. Çünkü Musa a.s.ın Turu sinası
onun gönülü idi. Yunus a.s.ın balık kursağı ise. Yunus a.s.ın kavmi ona iman etmediler.
Yunus a.s.da kavmini terk ederek bir gemiye bindi. Gemidekilerin içersinden
bir kurban gerekiyordu. Bu kurrada Yunus a.s.a isabet etti. Yunusu denize attılar.
Onu bir balık yuttu. Tam kırk gün balığın karnında kaldı. Ve yunus a.s.daima
la ilahe illa ente suphaneke inni küntü minazzalimin.(senden başka
tanrı yoktur.sana sığınıyorum ben nefsime zulüm edenlerden oldum).diyordu.
kırk gün sonra balık onu sahile bıraktı kavminin arasına dönerek onların hepsi ona
iman edip uzun seneler mutluluk içersinde yaşadılar.hakikatta ise ,Tevhid gemisine
binen bizim gibi Yunuslar Mürşidi kamil olan Yunus balığı tarafından yutulur.
Salik kırk gün yani,Tevhid mertebelerinin dördünçü makama kadar onar duygusu ile
tam teslimiyeti ve çalışması sonunda zevk ederse kırk günü tamamlamiş olur.
Buda Mürşidi kamilin gönlüne girmekle olacaktır. Mürşidi kamilin sözlerinden
çıkmayıp dediklerini harfiyen yerine getirirse, dördünçü makam olan makamı cemden
h.z. cem olan kurbi nevafil mertebesi olan kesrete geçmiş olur. İşte Yunus a.s.ın
balık kursağı ,Mürşidi kamilin gönlüne girerek 1-Tevhidi efal 2-Tevhidi sıfat
3-Tevhidi zat 4-makamı cem mertebelerini tahsil etmesidir. İsa a.s.ın göge çıkması.ise
:Hz.İsayı.yahudiler.öldürmek istedi.cenabı hakta Ali imran suresi ayet 55.
ya İsa inni müteveffike verafiuke ileyye (ben seni öldürüp kendi indime ref ettim. )
buyurulmaktadır. Bu ayeti kerimeden anlaşılmaktadırki hz. İsa mevti izdirari bir
ölümle değil mevti ihtiyari bir ölümle cenabı hakkın indine yükselmiştir.
Hz.İsanın.makamı.cem.makamıdır.onun.için.ölüyü.diriltmesi.bu sebebtendir.
Hz. İsanın göğe çıkmasıda işte budur. İdrisin cennette kalması ise;bir gün
İdris As. Meleklere söz vererek cennete girdi .orada elbise biçti. Çıkarken
makasını orada unuttu. Çıktığında içeride makasım kaldı diyerek tekrar girdi.
Ve bir daha çıkmadı. Cenabı hakta İdris a.s.a cennette daimi kalsın diyerek
hulle biçmesi için musaade etti .oda daima orada hulle biçip durmaktadır.
İşte bu günde İdris A.s.meşrebinden olanlar Tevhid elbisesi biçip dikmektedirler.
İdris A.s.Ruhaniyeti tecelli etmemiş bir kamil saliklerine Tevhid elbisesi giydiremez.
İşte İdris a.s.cennette kalması budur.

Nedir ashabı kehfin mağrası
Zülkarneyn iki yakın manası
Şark ile garba gitmenin esası
Bu remzin hakikat hikmeti nedir.

Zahirde ashabı kehf Tarsus tadır.7 kişi hakkın birliğine iman ettikleri için o zamanın
patışahı olan takyanus tarafından, bunlara şiddetli işkence edildi. Sizden bir daha
bu sözü duyarsam sizi öldürürüm dedi. Bunun üzerine yediside firara karar verdiler.
Bir mağrayı kendilerine mesken ettiler. Mağrada üç yüz yıl yattıktan sonra uyandılar.
Uyanınca karınları açıktığı için içlerinden birini ekmek almağa şehre gönderdiler.
Giden kişi ekmeği alıp eski Takyunustan kalma parayı verince yakayı ele verdi.
Fırıncı o şahsa ,korkma Takyanus denilen o zalim hükümdar öldü. Onun yerine
salih bir hükümdar geldi. Saklanmanıza gerek yok dedi. Fakat onlar bir daha
geri dönmediler. Ve mağrada sır oldular. Bu mağara Mersin vilayetinin Tarsus kazasındadır.
Hakikatta zalim hükümdar kişinin nefsi emmaresidir. O salih yedi kimsede
kişinin yedi sıfatıdır. Üç yüz yıldan muratta efal yüzü,sıfat yüzü,zat yüzüdür.
Böylece üç yüz yıl olmuş olur. Mağaradan muratta ,zatı ilahi olan bu vücut
mağarasıdır. Mağaraya giren yedi kişinin mağaraya girip dönmemeleride;ve sır olmaları ise,
kendi.nisbiyet.sıfatlarımızı.yok.edip.beka alemine terakki etmekten ibarettir.

Zülkarneyn iki yakın manası
Şark ile garba gitmenin esası

Zürkarneyn A.s evvela güneşin gurup yaptığı batıya gitti. Orada bir kavimle karşılaştı.
Onlara bazı nasihatlarle cenabı hakkın emir ve yasaklarını bildirdi. Sonra güneşin
doğduğu yere gitti. Ordada bir kavimle karşıleştı. Onları üryan buldu.ve sözleri
anlaşılmaz idi. Onlarada Cenab Hakkın emir ve yasaklararını bildirdi.
Sonra oradan başka bir yöne gitti ordada Yecüc ve Mecüc ten şikayet eden
bir kavimle karşılaştı. O kavim Zürkarneyn A.s dan yardım istedi oda onların nekadar
demir ve bakırları varsa bir meydanlıkta ateş ile eritti ve çin seddi gibi
bir sed yaparak Yecücü ve Mecücün onların arasınagirmelerine.engel.olmuş.oldu.
.Yani.onlara İnşaallah, ve Maaşallahı öğretti. Hakikatte Zürkarneyn As bir kamildir
batıda gördüğü kavim kurbu navafil salikleri olup onlara Allahın emir ve yasaklarını bildirdi.
Çünkü hakikatten sonra gelen şeriatı saniyedeki kavim Allahın emir ve yasakları
ile emrolundular. Doğu ise Kurbi feraiz olup kendi vücudları olmadığı için
yanlız Ruh sahipleri olması nedeni ile onları üryan bulması yani örtüsüz bulması budur.
Avam onların sözlerinden bir şey anlamadıkları için sözleride anlaşılmaz imiş
çünkü avam zülmani hicaplarda olduğu için bunu anlaması mümkün değildir.

Lokmana tabiblik eyledi ihsan
Eyyübe sabır ile verildi derman
Yusufu tenezzül eyledi sultan
Yakubun kör olma hikmeti nedir

Lokman a.s a Cenabı Hak doktorluk ilmini bahşetmiş idi. Hangi bitkinin yanına gitse
o bitki dile gelip ben şu hastalığın şifasıyım diye Lokman a.s a hitap ederdi.
O da hastalarına onu tarif eder ve hastalık kalmazdı. İşte manevi doktor olan
Mürşidi Kamillerde her varlığın süretinden geçip siret yönünü gördüğü için
onun tedavisini bilir ve yapar. Eyyüp a.s a Cenabı Hak sabır verdi hatta okadar
sabır verdi ki kendisine şeytan haset etti ve Allahtan izin istedi. yarabbi bana
izin ver Eyyüp kulunun malına tasallut edeyim dedi . Cenabı Hakta izin verdim dedi
. musallat olunca Eyyüp malı veren Allah alan Allah diyerek sabretti. Sonra şeytan
Cenabı Haktan izinle Eyyübün evlatlarına musllat oldu o yine veren Allah alan Allah dedi.
Üçüncü defa şeytan vücuduna musallat olmak için izin istedi. Allah ta Eyyübümün aklına,
kalbine, diline izinim yoktur dedi .diğer.azalarına.izin verildi.Eyyüp yedi sene
hasta yattı yine sabretti Cenabı Hak Eyyübe vahiy ederek ayağını yere vur dedi.
Ayağını yere vurunca yerden bir sıcak birde soğuk su çıktı. Sıcak su ile yıkandı
soğuk suyuda içti ve şifaya kavuştu. İşte sende Nefsi emmare olan şeytanın
tasallutundan kurtulmak istiyorsan ,kendine nisbet ettiğin efal,sıfat ve zat varlıklarını
cenabı hakka verip hiç bir zaman tekrar kendine nisbet etmemek için sabretki,
kendi vücut toprağından çıkaracağın soğuk suyu daima ferah ferah iç.
Hakkın hayat suyu olan sıcak su ile de daima hayat bul. Cenabı hak
cümle ihvanlara nasip etsin. Amin.
Yusuf a.s. ise:yusuf suresinde anlatıldığı gibidir. Yusuf a.s. çok güzeldi.
onun gibi güzel dünyaya gelmedi. Bu güzelliğe rağmen köleliğe tenezzül etti.
Köleliğe sabretti. Ve zındana suçsuz atıldı. Çünkü gördüğü rüya üzerine
babası tarafından fazla ilğilenildiğini gören kardeşleri Yusufu kuyuya attılar.
Kervana pul olup sattılar. Sonrada Züleyhanın emri ile zındana atılıp orada
gecen müddet içinde sabrederek sultanlığa yükselmiştir. Bir hak yolcusuda
bu varlık kuyusundan bir Mürşidi kamil kervanı olan Tevhid kervanına pul
olup satılır ve Tevhid kervanına katılırsa ,Mısır olan kalp şehrinde ağırlığı kadar
altına alırlar. Ve Züleyhanın attırdığı zındanda da 7 sene kalıp sabrederse
bunun mükafatı olarakta Mısıra Sultan olaçaktır.Yusuf a.s. ı Sultan eden tenezzülüdür.
Onun için bu yolda tenezzül en büyük asfalt yoludur.
Yakup a.s. kör olma hikmeti: zahiren Yusufun ayrılığına ağlaya ağlaya gözleri kör oldu.
Hakikatta ise:kalp Yakubu can olan Yusuftan ziyasını alamadığı zaman halkı gören
gözleri kör olur.Halkı görmeyince hakkıda göremez. Çünkü hak mazharsız görünmez.
İşte Yakubun kör olma hikmeti budur.

Süleyman kuş dilini bilirdi tamam
Emrine mazhar idi hep cihan
İbrahimi yakmıyan ol ateş heman
Nuh kavmini gark eden ol tufan nedir.

Süleyman a.s. patışah ve Peygamber idi. ya Rabbi bana öyle lutfetki ne benden önce ,
nede benden sonra hiç bir kimseye vermediğini bana vermiş olasın dedi.
Allah duasını kabul ederek kurt ve kuşu onun emrine verdi. Ve cıhan Patişahliğinı ona bahşetti.
İşte Süleyman a.s. kalp sahibi olanlardır. Nasıl bir vücutta kalp Patışah ise o zaman
mazharı tecelliğah olup bütün sıfat ve organlarıda şahı olur.İbrahim a.s. ı yakmayan
ateşte zahiren bildiğimiz ateş idi. Cenabı hak ateşin hakikatına yakma dedi. Oda yakmadı.
Ateşte bir surettir. Her şeye tesir eden ateşin hakkikatıdır. Hakikat bir şey yapmayınca
suret ne yapabilir. Tabiki hiç bir şey yapamaz. Hakikatta ise hz. İbrahimin atıldığı ateş
aşkı ilahi ateşi idi.kendilerini aşkı ilahi ateşine atanların cehalet ve gayriyetleri yok
olunca dostluk yönü ibrahimliği güllük gülüstanlık içinde Rabbı ile sohbet eder hale gelecektir.
Nuh kavmini gark eden tufan ise:zahiren Nuh a.s. kavmini hakka davat etti.
Kavmi bu daveti kabul etmedi. Cenabı hakkın emri ile Nuh a.s. bir gemi yaptı.
Kendisine tabi olanları gemiye aldı. Geminin dışında kalanlar ise şirk denizinde
boğulup gittiler. Günümüzdede Tevhidin dışında kalanlar hala şirk denizinde
boğulup durmaktadırlar.işte Nuh tufanı budur.

Mademki mevcuttu Allah her yerde
Muhammed niçin çıktı göklere
İnsanın gözünden kalkarsa perde
Tanrı görünmeyen bir taraf yoktur.

Allah yerlerin ve göklerin nurudur. Onun için Allah her yerde mevcudtur.
Hz.Muhammed in semaya çıkması,yerlerde ve göklerdeki Allahın varlıklarını
görmek içindir. Bunuda cebrail a.s. gezdirdi. Ve orada hakkın mevcut olduğunu gördü.
Çünkü Allahsız bir yer yokki. Bu seyhat yalnız semayı göstermek için olsun
.bu abes olur. Gönül semasına çıkılırsa Allahsız hiç bir yerin olmadığı görülmüş olur.

Fehminin müşkülü çoktur sayılmaz
Bu sırrı meydana koyan bulunmaz
Kuranda yedi mesan bilinmez
Besmele üç isim manası nedir

Fehmi hz.lerinin bunlardan başka bir çok müşkülleri vardır. Bu müşküller sayıya gelmez.
Çünkü Allahın tecellilerinin sonu yokki sayılabilsin. Her tecellide esma ve suretle
olduğu için bunlarda birer müşkül olmuş olur. Bu bir sırdırki bunu bilen dahi
olsa söylemez. Zira söyleyen bilmiyordur. Bilen ise söylemez
. Kuranda yedi mesan bilinmez. İşte bu Fatihanın taşıdığı öz manasıdır.
Sebal mesan iki yedi demektir. Yani Fatihayı şerifin biri Mekkede ,biride
Medinede nazıl olmuş tur. Hakikatta ise bir salike iki defa Fatiha nazıl olur.
İnsan canlı bir Fatihadır. Onun için bunun tahsilini yapanlar bilirlerki,
biri fenada 7 sıfatı subudiyetinin kendine ait olmadığı hakka ait olduğu bildirilir.
Biride bekada bu yedi sıfatın kendi mazharından zuhurunu zevk etmesidir.
İşte iki mesandan murat budur. Besmelenin üç manası ise:
Bismillah Allahın zatı uluhiyetine işarettir. Rahman sıfata işarettir.
Rahimde efali ilahiye işaret etmektedir. İşte bunlar sırrı kuran olup insanlarda
bu besmeleye elbise olmuştur. Cenabı Allah bütün ihvanlara bu zevkleri nasip etsin amin.
 

mustafa

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
8 Haz 2006
Mesajlar
1,972
Puanları
0
S.a.

Allah razı olsun.
 
Üst