Şia'ya Cevap (neden cehennemlik oldular)

mahmud enes

Doçent
İhvan Üyesi
Katılım
24 Nis 2010
Mesajlar
708
Puanları
0
Soru: Şia neden cehennemliktir?

Cevap: Şia-ı şenia itikad ve amel cihetlerinden Rasulullahın Sünnetinden ve yüksek Ashabının yolundan ayrıldıkları için cehennemlik oldular, nitekim islam cemaatinden ayrılacak 72 fırkanın cehennemlik olacağını Peygamber efendimiz haber vermiştir.

Şöyleki:Şia sapık fırkası Hz Aliyi ve diğer imamları sevmede aşırı gittiler ve güya bu sevgi gereği! Ashabı Kirama buğuz ederek hak yoldan saptılar. Bunların Ehli beyt sevgisi hristiyanların Hz İsa yı sevmesine benzer, bu tür sevgide hiç fayda yok asıl zarar var. Hristiyanlar o sevgiyle Ona ilah! dedi bunlarsa "yegane halife hz Ali olmalı" dediler. onlar son peygamber Haz. Muhammed aleyhisselamı inkar etti bunlar ise Haz. Muhammed en büyük halifelerini inkar ettiler ve daha nice hususlarda müslümanlar cemaatinden ayrıldılar.

Ashabın bir çoğuna buğuz ettiler nice hadisi şerifleri iptal ettiler ve akibet kafadan bir yol turup sapıttılar. artık hristiysana haz isa sevgisi nasıl fayda vermezse bir şii rafızı caferi zeydiye haz Ali sevgisi fayda vermez ve cehenneme düşer. Ancak tövbe eder ehli sünnet inancına dönerlerse o zaman müstesna.

Kurandan delil:

Umum MÜslümanların (o zaman için sahabelerin) yolundan ayrılarak kendilerine yeni bir yol (mezhep) uyduran şia/caferi/rafızilerin cehennemlik olduğuna Kurandan delil şu ayeti kerimedir

Nisa suresi Ayet 115:

Kim, kendisine hidayet (doğru yol) besbelli olduktan sonra peygambere karşı çıkar, mü'minlerin yolundan başkasına uyarsa, onu yöneldiği yolda bırakırız ve cehenneme sokarız. Orası ne kötü bir varış yeridir.

Şiinin cevabı: Dönemin halifesi Hz.Ali(r.a) ile savaşan Aişe,Talha,Zubeyr ve Muaviye nasıl olur da Hazret olurlar, ki Muaviye sadece Hz.Ali(r.a) ile değil Peygamberimiz(s.a.v)'in torunu Hz.Hasan(r.a) ile de savaşıp onu zehirleterek şehit etmişken nasıl olur da halife kabul edilebilir.

Cemel vakası ve Sıffin savaşında iki ordu birden İslam'ı temsil ediyor olabilir mi? Eğer cevap hayırsa, İslam'ı temsil eden Talha, Zubeyr ve Muaviye midir? Yoksa Hz.Ali(r.a) mi?


Şia'nın bir gerçeğe dayandırdığı kitap yoksa eğer Nechül Belağa nedir?

Şia Kur'an-ı Kerim'i inkar eder mi? Resulullah(s.a.v)'ı, Allah'ın peygamberi; Hz.Ali(r.a) ve Peygamberimiz(s.a.v)'in ehlibeytini imam(önder) ve hadis kaynağı kabul eden insanların cehennemlik olduğunu hangi ayet açıklayabilir?

Yoksa bu ayet Peygamberimiz(s.a.v)'in yolundan sapmış ve Kerbala'da Hz.Hüseyn(r.a)'i şehit etmiş ve şehadet emrini vermiş insanlar için midir?
Soruların sırasıyla cevabı:

1 Dönemin halifesi Hz.Ali(r.a) ile savaşan Aişe,Talha,Zubeyr ve Muaviye nasıl olur da Hazret olurlar, ki Muaviye sadece Hz.Ali(r.a) ile değil Peygamberimiz(s.a.v)'in torunu Hz.Hasan(r.a) ile de savaşıp onu zehirleterek şehit etmişken nasıl olur da halife kabul edilebilir.


cevap: Tarihi malumat her zaman doğruyu yansıtmaz. Bu malumat bahusus Ashabı Rasulullah s.a.s hakkında olur ve Onları tenkid, belki tekfir edici mahiyette ise asla ve kata itibarı nazara alınmazlar. Evet Peygamber Torununu zehirleterek katline amdetmek küfürdür ancak Hz Muaviyenin buna teşebbüs edeceği iftiradır.

Bu iftiraların nerde geçtiği artık önemli değil. Yukarda değindiğim gibi tarihçinin ağzından tarihi vakanın kaydı gibi yapılsa da değersizdir ve sübutu -en azından- şüpheli olan malumat üzerinden bir müslümanın kafir oluşuna hükmedilmez. Bu müslüman eğer sahabe ise buna cüret eden kendi imanını kaybeder. Çünkü bu akılsız bir sahabenin kafir oluşunu kalben istemiştir. Küfre rıza küfürdür . Mümine kafir demek de küfürdür. Ashaba buğuz ve şetmetmek de küfürdür.

Demekki temel sorun tarihi haberlerin iftira yalan ve hata kirleri ile duruluğunu kaybetmesi ve dolayısıyla dini hükümlere mesnet olmaya şayan olmaması. Bir din, bir mezhep ki kaynağı tarihçilerin yazgılarıdır bu ne çürük bir din ne çürük bir mezheptir..


Gelelim Hazreti Ali ile savaşan Ashabı Rasulullahın durumlarına:

Birincisi o savaşların çıkış sebep ve biçimleri muhtelit ve birbirine muhaliftir. Tarihi malumat savaşın vukuu noktasında bir kesinlik arzeder ancak sebepleri ve savaşın seyri ve ayrıntıları hakkında ise bazı şüpheler iras etmektedir. Yukarda değinildiği gibi delilde şüphe olduğu an dava düşer suç sabit olmaz. Artık şüphe dolu ifadelere bakarak Ashaba ne kafir nede asi diyemeyiz. Zira onların ashabı Rasul olduğu kesin, haklarında ayetler inmiş tebşirler edilmiş kesin iken neden silaha sarıldıkları ise şüphelidir biz eminiz ki karşılarındaki müslümanalrı öldürmek için değil asla.

Ancak bazı hadislerde haber verildiği gibi bir fitne çıkmış bir hercü merc hayata hakim olmuş insanlar münafıkların yalan ve hileleriyle silaha sarılmışlar ve üzerlerine gelen bir orduya karşı nefsi müdafa etmişler. arada vaki olmuş bazı tartışmaların silahla savaşa dönüşmesinin tek izahı budur. hiç bir müslüman kasıtlı olarak diğer müslümanı öldürmek istemez.. sahabeler için bunu layık görenler kör cahil sefihlerdir.
2 Cemel vakası ve Sıffin savaşında iki ordu birden İslam'ı temsil ediyor olabilir mi? Eğer cevap hayırsa, İslam'ı temsil eden Talha, Zubeyr ve Muaviye midir? Yoksa Hz.Ali(r.a) mi?

Cevap: Temsil islama değil ki, kimse onu idda etmiyor. islam bir şahsa veya gruba indirgenmez. imamlara iman bidatı şianın sapkın bir inancıdır Peygamberin inanmadığı bir madde inanç konusu olamaz.

Belki taraflar islamı temsil dava etmekten ziyade hakkın kendi taraflarında olduğun idda ediyorlardı yani her iki tarafta haklı olduğunu düşünüyordu. biz itiraf ediyoruz aslında hak, Haz. Ali tarafında idi. ancak bu, karşı tarafı kafir yapmaz.

Onlar hakkında en güzel ifade Yine İmamı Alinin sözüdür: ihvanuna bagav aleyna." "kardeşlerimiz bize karşı taşkınlık ettiler."3 Şia'nın bir gerçeğe dayandırdığı kitap yoksa eğer Nechül Belağa nedir?

cevap: Nehcül belaga Allah kelamı değil Peygamber sözü de değil.. belki mutaassıp bir şii'n İmamı Aliye yamadığı kendi sözleridir.


4 Şia Kur'an-ı Kerim'i inkar eder mi? Resulullah(s.a.v)'ı, Allah'ın peygamberi; Hz.Ali(r.a) ve Peygamberimiz(s.a.v)'in ehlibeytini imam(önder) ve hadis kaynağı kabul eden insanların cehennemlik olduğunu hangi ayet açıklayabilir?


cevap: Şia ehli dalalettir ancak müslümandırlar. dolayısıyla cehennemde kalmaları muvakattır, cezadan sonra çıkarlar. sebebi ise Ashaba (r.a) şetmü taan ve la'n etmeleri ve ashabı Rasulullahın yolnu terketmeleri.. Ehli beyti Rasulillah Ashabdan ayrı değidir. Onları kendi zuumlarında ayıran yine şiadır.

5 Yoksa bu ayet Peygamberimiz(s.a.v)'in yolundan sapmış ve Kerbala'da Hz.Hüseyn(r.a)'i şehit etmiş ve şehadet emrini vermiş insanlar için midir?

cevap: Ayetlerin hükümleri umumidir. Hazreti Hüseyni şehit eden kafiri de kapsar Ashabın yolunu terkeden her sapık fırkayı da. Allah yezidin müstehakını versin. onu savunacak değiliz ancak öldür emrini verdiğini idda etmek yine adilane bir tutum değildir. tarihi malumat sermekeşti meselesine müracaat..

 

mahmud enes

Doçent
İhvan Üyesi
Katılım
24 Nis 2010
Mesajlar
708
Puanları
0
bizim ihvanlardan bir hoca kardeşimiz hazırladı yazarı neden bu kadar önemli. siz içeriği ile mesgul olunuz kardesım..
 
K

Kaçak

Misafir
İçerigini okuduk anladık ...
Yazarları bilelim de ...
Ona göre aklımızda yeri olsun ..
Saklamanın lüzümü ne ?
İmzasız her yazı , üyenin yazdıgı yazıdır hükmü geçerlidir ...
Yazı size ait degilse , yazarını belirtin lütfen ...
 
Üst