Şeytanın vesvesesinden korunmak için en büyük kalkan | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Şeytanın vesvesesinden korunmak için en büyük kalkan

Kurtuluş26

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Puanları
18
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
GÖNÜL SOHBETLERİNDEN...

Şeytanın nüfusundan ve vesveselerinden kurtulmak için Zikrullah en büyük kalkandır. Ayeti kerimede :
Takvaya erenler şeytan tarafından bir veseseye uğrayınca Allahı Zikreederler.
Birde bakarsın ki onlar gerçeği görüp anlamışlardır bile.
(Araf.201)

Resuli ekrem (s.a.v) Efendimiz hadisi şerifte:
Şeytan insanoğlunun kalbine nüfuz etmek için istila eder. Lakin kalp Cenabı Allahı zikredince ümitsiz olarak geri çekilir. Unutursa istila eder. (Nevadirul usül)
Zikrullah şeytanı uzaklaştırır.
Allahu Tealanın hoşnutluğunu kazandırır.
Kişinin ebedi hayatına kastetmiş olan şeytanın vesveselerinden kurtarır.
Allahu teala zikrullaha devam eden kimseden şeytanı uzaklaştırdığı gibi,
Zikrullahtan uzak olana da şeytanı yaklaştırır o kimseye şeytanı arkadaş yapar.

Ayeti kerimede :
Kim Rahman olan Allahın zikrinden göz yumarsa, Biz ona şeytanı musallat ederiz.
Artık o onun ayrılmaz arkadaşıdır.
(Zuhruf :36)

Dünyada da Ahirette de onunla birlikte olur.
Dünyada onu masiyete iter.
Kötülüklerin birinden çıkarıp birine sokar.
Kıyamet gününde ise onunla birlikte cehenneme girer.
Ayeti kerimede: Hiç şüphesiz ki şeytanlar o kimseleri yoldan çıkarırlar onlar da kendilerinin doğru yolda bulunduklarını hidayete erdirilmiş olduklarını zannederler. (Zuhruf 37)

Üzerlerine sapıklığın hak olmasında ve ebedi delalette bırakılmalarında kötü zannın büyük önemi vardır.
Bu zanlar olmasaydı sapıklık üzerine hak olmaz hidayete gelmeleri mümkün olurdu.
Bunun içindir ki insanoğlu bulunduğu yolun hidayet yolu olup olmadığını enine boyuna araştırmalıdır.
Gittiği yolda kendisinden evvel girenlerin haline bakacak ,o yolda din çıkar ve mefaat aracı olarak kullanılıyor, nam ve makam kazanma mücadelesi yapılıyorsa, o yol şaibeli bir yoldur...

Hz. Allah (c.c) cümlemizi beğendiği seçtiği yolda olmamızı nasip etsin Amin.

Ömer Öngüt -kuddise sırruh-

 

fakiri

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
15,969
Puanları
83
Kardeş,

Burada öyle şeytanlaşmış kişiler var ki, şeytanın vesvesesi haricinde ilâve olarak bir de bunlardan korunmak gerekiyor ! Şeytan için bir eûzu besmele çekmek bazen yeterli oluyor; lâkin şeytanlaşmış insanlara bin kez eûzu çeksen hiç kâr etmiyor !
 

Kurtuluş26

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Puanları
18
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
Kardeş,

Burada öyle şeytanlaşmış kişiler var ki, şeytanın vesvesesi haricinde ilâve olarak bir de bunlardan korunmak gerekiyor ! Şeytan için bir eûzu besmele çekmek bazen yeterli oluyor; lâkin şeytanlaşmış insanlara bin kez eûzu çeksen hiç kâr etmiyor !
Allah Celle ve Celalühü insan ve cin şeytanlarından bizleri korusun,kurtarsın inşaAllah.
Ahir zamandayız artık herşey normalleşmiş.
 

Kurtuluş26

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
6 Ocak 2014
Mesajlar
860
Puanları
18
Web sitesi
islamikonular.weebly.com
Şeytanlaşmış İnsanlar:

İnsanlara kötülük telkin eden şeytanlar olduğu gibi, şeytanlaşmış insanlar da vardır.
Nitekim Allah-u Teâlâ Âyet-i kerime’sinde şöyle buyurur:
“Şeytan onları istila etmiş, onlara Allah’ı anmayı bile unutturmuştur.” (Mücâdele: 19)
O kerim Zât’ı zikretmekten, O’nun ilâhî hükümlerine riâyet etmekten onları gâfil bulundurmuştur.
İşte şeytan boyunduruğu altına aldığı kimselere böyle yapar.
“Onlar şeytanın hizbi (partisi)dirler.” (Mücâdele: 19)
Askeri ve yardımcısıdırlar. Günah, isyan, tuğyan ve düşmanlık hususunda birleşmişlerdir.
“İyi bilin ki, asıl kayba uğrayanlar şeytanın hizbi (partisi)dir.” (Mücâdele: 19)
Çünkü onlar şeytanın partisine iltihak etmişler, dünya saâdetinden ahiret selâmetinden mahrum kalmışlardır.
Bir Âyet-i kerime’de şöyle buyurulmaktadır:
“İnsanlardan kimi de var ki Allah hakkında bir bilgisi olmadığı halde tartışır da her azgın şeytanın ardına düşer.” (Hacc: 3)
Bunlar Hakk’tan yüz çeviren, Allah-u Teâlâ’nın Resul’üne göndermiş olduğu apaçık doğruyu bırakarak saptırıcı liderlere, kendi arzu ve hevesleri ile bâtıla çağıranlara uyan kimselerdir.

Şeytan ismi Âyet-i kerime’de “Merid” sıfatıyla anıldığı için, sırf cin şeytanı değil, insanlardan da merid olan, yani fitne ve fesada hazır bekleyen her kişi de şeytan kabul edilir ve bu ismin şümulüne girer.
Şeytana ve şeytanlaşmış şahıslara uyanları doğru yoldan saptıracakları ve cehenneme sürükleyecekleri kesin bir âkıbettir.
Cenâb-ı Fahr-i Kâinat -sallallahu aleyhi ve sellem- Efendimiz Ebu Zerr -radiyallahu anh-e:
“Cin ve insan şeytanlarından Allah’a sığındın mı?” diye sordu. O ise: “İnsanın da şeytanları var mıdır?” dedi.
Buyurdu ki:
“Evet! Hem de onlar cin şeytanlarından daha şerlidir.” (Ahmed bin Hanbel)
http://www.hakikat.com 
Üst