Secim.. Oy Vermek Küfür Mü? | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Secim.. Oy Vermek Küfür Mü?

Kaptan

Mecra Yazarı
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Puanları
113
Eskiden krallar, kabile reisler, derebeyleri, ileri gelenler(mele-mütref) “ben/biz böyle istiyorum/istiyoruz” “ben/biz böyle emrediyorum/emrediyoruz” derlerdi. Şimdi bu sözlerin yerini “millet böyle istiyor” “Millet adına bu kararı veriyorum” “Milletin iradesi ve gücü” deniyor.


Seçimlere hangi gözle bakmalıyız?

Nisa 59
. Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Resûl’e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de… Herhangi bir şey hakkında çekişir (anlaşamaz)sanız, eğer gerçekten Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız, onu, Allah’a ve Resûlü’ne arz edin (Kur’an ve Sünnet’le halledin).Bu, (sizin için) daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.


Seçimlerde oy vermekte deliliniz nedir?

Kasas 50
. Eğer sana cevap vermezlerse (ki cevap veremezler), bil ki onlar, sadece heveslerine uyuyorlar. Allah’tan (gelen bir delil veya vahye dayalı) bir yol gösterici olmadan, kendi arzusuna (veya işine gelenlere) uyandan daha sapık kimdir? Şüphesiz ki Allah, zalimler toplumunu doğru yola iletmez.


Seçimlerde Allah’a ait bir hakkı vermiyoruz ki?

Araf 54. … Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de/hüküm de O’na mahsustur. Âlemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir!


Seçimlerde herkes oy kullanıyor hatta hocalar/alimlerde?

Enam 116. Eğer yeryüzündeki (insan)ların çoğuna (çoğunluğun İslâm’a uymayan rey ve kararına) uyarsan, seni Allah’ın yolundan saptırırlar. Onlar zandan başkasına uymazlar ve (bundan dolayı da) onlar, ancak yalan yanlış söylerler.Yusuf 106. Onların pek çoğu, Allah’a ortak (şirk) koşmaksızın inanmazlar.


Seçimlerde iyi güzel işler yapanlar var?

Kehf 103-104. De ki: “(Yaptıkları) işler itibariyle, en çok ziyana uğrayanları size haber vereyim mi?” Bunlar, kendilerinin iyi bir iş yaptıklarını sandıkları halde, dünya hayatında çalışmaları boşa giden kimselerdir.

Kehf 105. İşte onlar, Rablerinin âyetlerini ve O’na kavuşmayı inkâr eden kimselerdir.(dünya hayatını tercih edeler) Bu yüzden, (onların hayır olarak yaptığı bütün) işleri boşa gitmiştir. Kıyamet günü onlar(ın iyi amelleri olmadığı) için bir terazi kurmayız.


Seçimlerde oy vermek Allah’a ortaklık değil ki?

Şura 21. Yoksa onların, Allah’ın izin vermediği şeyleri, dinde kendilerine meşru sayıp/hüküm koyan (Allah’a karşılık edindikleri) ortakları mı var?…

Kehf 26. … Onların (yerde ve gökte olanların), O’ndan başka dostu (ve yardımcısı) yoktur. O, hükmüne/hâkimiyetine hiç kimseyi ortak etmez.”


Seçimlerde bizler başka bir din seçmiyoruz ki demokrasi din değil ki?

Ali imran 83. Onlar Allah’ın (son olarak seçtiği İslâm) dininden başkasını mı arıyorlar? Halbuki göklerde ve yerdekiler(in hepsi) ister istemez O’na teslim olmuşlardır ve ancak O’na döndürülüp götürüleceklerdir.

Ali İmran 85. Kim artık (son hak din) İslâm’dan başka (İlâhî veya beşerî) bir din arar (onları önemser)se asla ondan kabul edilmeyecek ve o, âhirette de hüsrana (büyük zarara) uğrayanlardan olacaktır.


Seçimlerde bazı kimselere sempati duyuyoruz?

Mücadele 22. Allah’a ve âhiret gününe iman eden hiçbir kavmin, Allah’a ve Resûlü’ne (emirlerine) muhalefet/düşmanlık eden kimselerle dostluk ettiklerini göremezsin (onları sevip sayamazlar). İsterse onlar; babaları, oğulları, kardeşleri veya sülaleleri olsunlar. …


Peki ne yapacağız Müslümanlar nasıl iktidar olacak?

Nur 55. (Resûlüm!) Allah, sizden iman edip de sâlih amel işleyenlere vaadetti ki: Kendilerinden öncekileri (kâfirlerin yerine) hükümran kıldığı gibi, elbette onları da (dinlerini ve kitaplarını tahrif edenlerin yerine) yeryüzünde hükümran yapacak (devlet-hilâfet verecek), onlar için beğendiği dinlerini (İslâm’ı) mutlaka kendileri için iktidar yapıp sağlam temellere oturtacak ve korkularının ardından onları kesinlikle tam bir güvene erdirecektir. (Çünkü onlar) hiçbir şeyi bana ortak koşmadan kulluk ederler. Artık kim bundan sonra nankörlük ederse işte onlar, yoldan çıkan (fâsık)ların ta kendileridir.

Hacc 41. O (mü’min) kimseler ki kendilerine yeryüzünde iktidar, mevki (ve servet) versek (şımarıp sapmazlar,)namazı dosdoğru kılarlar, zekâtı verirler, (İslâmî ölçülerde) iyiliği emrederler ve kötülükten menederler.(Çünkü bilirler ki, bütün) işlerin sonu ancak Allah’a ait(tir ve O’na dönecek)tir.


Son olarak sözü Allah söylüyor.

Maide 48
. (Ey Resûlüm!) Sana da kendinden önceki (ilâhî) kitap(ların asılların)ı tasdik edici ve onlara gözcü/koruyucu olmak üzere hak olan Kitab’ı (Kur’an’ı) indirdik. O halde (seni hakem yaparlarsa,) sen de aralarında Allah’ın indirdiği (Kur’an) ile hüküm ver ve sana gelen gerçek varken onların hevâ ve heveslerine (ve ona göre verdikleri hükümlere) uyma! …

Ahzab 36. Allah ve Resûlü bir meselede hüküm verdiği zaman, inanan bir erkek ve kadına, artık o işte, kendi (arzu ve heves)lerine göre (başka) tercih hakkı yoktur. Kim Allah’a ve Resûlü’ne karşı gelir (onlar tarafından verilmiş hükümleri beğenmez, kendi tercihlerine önem verir)se, kesinlikle o, apaçık bir sapıklıkla sapmış olur.

Mücadele 20. Allah’a ve Resûlü’ne (emirlerine) muhalefet/düşmanlık edenler, gerçekten, en aşağılıklar arasındadırlar.


Yüksel YILMAZ - Islamvehayat
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83


Seçimlere hangi gözle bakmalıyız?

Nisa 59
. Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Resûl’e itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de… Herhangi bir şey hakkında çekişir (anlaşamaz)sanız, eğer gerçekten Allah’a ve âhiret gününe inanıyorsanız, onu, Allah’a ve Resûlü’ne arz edin
(Kur’an ve Sünnet’le halledin).Bu, (sizin için) daha hayırlı ve sonuç bakımından daha güzeldir.


Selamun aleykum ihvanlar, bu oy verme konusunu inşaAllah artık bu başlık altında seviyeli bir şekilde, düzgün bir uslup ile masaya yatırmanın vakti geldi.

Kaptana göre oy vermek şirktir bana göre ise oy vermek bir sorumluluktur.

Şimdi tartışmamıza geçmeden önce kaptanın delil olarak verdiği ayetteki kırmızılı kısım hakkında bir söz almak istiyorum.

Kaptan malumunuzdur ki hadisleri Kurana arz etme metoduyla eleyen bir kardeşimizdir.

Benim kendisine bir sorum var, kaptan veya kaptan gibi düşünen birileri (İslamoğlu, Bayındır vs.) bugüne kadar Kütübü sittedeki bütün hadislere Kurana arz metodunu uyguladı mı? Uygulayıp da bu metotla kendilerince sağlam olan hadisleri bir eserde topladı mı?

Böyle bir çalışmayı henüz yapmadılarsa, niçin yapmadılar?

Ölüm heran gelebilirken bu işi niçin erteliyorlar?


Bu soruya kaptanın vereceği cevaptan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Amin.
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,631
Puanları
113
selam

Oy vermek tek başına şirk olmaz. Fakat verdiğin seçtiğin şeye göre şirk oluşturabilir.

Nefsin ilah edinilmesi şirktir. Allah 'ın yasa ve hükümlerini yok saymak ve onun yerine kendi istek ve arzularını yasa ve kanun olarak işletmek tehlikeli bir durumdur.

Bunun için Firavun ile Musa kıssası incelenebilir.
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,631
Puanları
113
Akp ye oy vermek şirk midir?
Konuyu islami boyutta tartışacaksan başımın üzerinde yerin var. Fakat siyaset bulaştırıp yönlendirme yapacaksan sana selam olsun kardeş
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
Konuyu islami boyutta tartışacaksan başımın üzerinde yerin var. Fakat siyaset bulaştırıp yönlendirme yapacaksan sana selam olsun kardeş
Tamam sen çekil kenara. Bilen biri gelsin.
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
25,631
Puanları
113
Tamam sen çekil kenara. Bilen biri gelsin.

Selamun aleykum ihvanlar, bu oy verme konusunu inşaAllah artık bu başlık altında seviyeli bir şekilde, düzgün bir uslup ile masaya yatırmanın vakti geldi.

Kaptana göre oy vermek şirktir bana göre ise oy vermek bir sorumluluktur.

Şimdi tartışmamıza geçmeden önce kaptanın delil olarak verdiği ayetteki kırmızılı kısım hakkında bir söz almak istiyorum.

Kaptan malumunuzdur ki hadisleri Kurana arz etme metoduyla eleyen bir kardeşimizdir.

Benim kendisine bir sorum var, kaptan veya kaptan gibi düşünen birileri (İslamoğlu, Bayındır vs.) bugüne kadar Kütübü sittedeki bütün hadislere Kurana arz metodunu uyguladı mı? Uygulayıp da bu metotla kendilerince sağlam olan hadisleri bir eserde topladı mı?

Böyle bir çalışmayı henüz yapmadılarsa, niçin yapmadılar?

Ölüm heran gelebilirken bu işi niçin erteliyorlar?


Bu soruya kaptanın vereceği cevaptan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Amin.bak kardeş seni gagalarım lütfen yazdıklarına dikkat et. Bu nasıl bir üslup şimdi sen nasıl bir nanemollafenarisin böyle? Seviyeden bahsedip seviyesizlik yapmak hiç hoş değil.
 

Kaptan

Mecra Yazarı
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Puanları
113
Selamun aleykum ihvanlar, bu oy verme konusunu inşaAllah artık bu başlık altında seviyeli bir şekilde, düzgün bir uslup ile masaya yatırmanın vakti geldi.
.....
Kaptan malumunuzdur ki hadisleri Kurana arz etme metoduyla eleyen bir kardeşimizdir.

Benim kendisine bir sorum var, kaptan veya kaptan gibi düşünen birileri (İslamoğlu, Bayındır vs.) bugüne kadar Kütübü sittedeki bütün hadislere Kurana arz metodunu uyguladı mı? Uygulayıp da bu metotla kendilerince sağlam olan hadisleri bir eserde topladı mı?

Böyle bir çalışmayı henüz yapmadılarsa, niçin yapmadılar?

Ölüm heran gelebilirken bu işi niçin erteliyorlar?


Bu soruya kaptanın vereceği cevaptan sonra sohbetimize devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Amin.
Ve aleykum selam lafons, umarim dedigin gibi seviyeli olur.

Konumuz imani bir konudur dolayisiyla hadislerin Kuran'a arzini savundugum gibi, imani taalluk eden
meselelerde hadislerin kaynak-delil olamayacigina da savunan biriyimdir. Kuran'i beyan ve izah niteligi
tasiyanlara evet ama ekstra bir hukum bildiren, Kuran'a ragmen yeni birsey ortaya koyan hadislere hayir.

Catiyi bu sekilde kurmus olalim.

Islamoglu, Bayindir gibiler oy vermeye cevaz verirler. Bizim gibi dusunenleri onlarla ayni kefeye koyman
dogru olmamis. Her anlamda onlardan beri oldugumuzu degisik vesilelerle burada aciklamistik.
Bugün, hadislerin Kuran'a arzini savunanlar tek görüs degildir, ayni ehl'i sünnet gibi kendi iclerinde dagilmislar
ve birbirlerini itham edenler bile vardir, lütfen bu ayrima dikkat edelim.

Bu da "neden bu gorus sahipleri hadisleri Kuran'a arz etme metodunu uygulayan bir eser meydana
getirmediler"
soruna cevaptir aslinda. Ancak Islamoglu'nun boyle bir calismasi oldugunu biliyorum, ne zaman
piyasaya cikar bilmiyorum. Hatirlayin, diyanetin de boyle bir calismasi vardi ancak artan tepkiler nedeniyle vazgecilmisti.
Bu is o kadar kolay degil yani, genis bir mütabakat saglayarak cozmek gerekiyor. Unutmayalim ki hadislerin tasnife tabi
tutuldugu donemde devletin destegi vardi.

Buhari ve diger muhaddislerin kriterler olusturarak hadisleri tasnife tabi tutmalari bir Peygamberlik gorevi degildi,
Allah bunlara boyle bir gorev de tevdi etmis degildi bu anlamda vahiy de almiyorlardi, tamamen beseri bir inisiyatifti,
gerekli görüldü ve yapildi. Bizler de onlar gibi ama lütfen dikkat; "sünger" cekmeden "süzgecten" gecirerek neden
yapmayalim, buna mani ne var? Bozulmamis tek kitabin Kuran oldguna iman ediyorsak sorun nedir?

Evet, biraz uzun oldu ama aciklama geregi duydum.
 

kilicarslan

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Mar 2013
Mesajlar
4,054
Puanları
48
bende kime oy vereyim diye düsünürken, bu konu tamda üstüne geldi.
Zaten kararsizdim, simdi tam kararsizim. Napsak ? Yukari tükürsek biyik, asagi sakala döndü bir is.

Tüm mütedeyyinler oy vermezse nolur acaba, bunu da düsündünüz mü? CHP´nin kucagina mi attiracaniz milleti ?
Demokrasinin yetersiz, hak bir sistem olmadigini bilerek, bunu ikrar ederek oy atsakta mi olmaz?
 

hirahos

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Kas 2006
Mesajlar
35,948
Puanları
83
Yaş
52
Daha önce benzer başlıklar açılmış, aynı konu konuşulmuştu.

Bu düzen, İslam'a ve Müslümana göre kurulmamışsa da...

Yöneticilerin oy ile seçildiği bir düzende:

Müslümana oy kullanmak yasaktır demek: Müslümanlar siz bu işlerden uzak durun, sizi başkaları yönetsin manasına gelir. Mesela din düşmanları, Müslümana dünyayı zehir edecek kadrolar devlette iş başına gelsin demektir.

Boş oy kullanmak, otomatik olarak başkalarını desteklemektir. Bunu idrak etmek de o kadar zor değil.
 

Kaptan

Mecra Yazarı
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Puanları
113
bende kime oy vereyim diye düsünürken, bu konu tamda üstüne geldi.
Zaten kararsizdim, simdi tam kararsizim. Napsak ? Yukari tükürsek biyik, asagi sakala döndü bir is.

Tüm mütedeyyinler oy vermezse nolur acaba, bunu da düsündünüz mü? CHP´nin kucagina mi attiracaniz milleti ?
Demokrasinin yetersiz, hak bir sistem olmadigini bilerek, bunu ikrar ederek oy atsakta mi olmaz?
Sevgili kardesim islamoglu'nun cok etkisi altinda kaldigini dusunuyorum, yaniliyorsam lütfen duzelt.

Akli bir takim cikarimlarla veya iste maslahatti, ehven'i serdi vs. gibi itikadin degil fikhin konusu alanina giren
boylesi savunmalarla konuya yaklasmak dogru degildir. Konuyu ins. simdi aramizda münazara edecegiz bakalim nasil
bir sonuc cikacak.
 

ummuhan

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,943
Puanları
113
Oy vermek şirktir küfürdür deyip oturun ve laf üretin siz eeyy benim şahsen 40 yıldır tanıdıklarım... Bir arpa boyu yol gitmediğimize şahidim!
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
Evet, biraz uzun oldu ama aciklama geregi duydum.
Vakit ayırıp cevap yazdığınız için teşekkür ederim sayın kaptan.

Oy verme olayına şöyle bir örnek üzerinden bir soruyla başlayalım,

Şimdi diyelim ki sen bir apartman dairesinde yaşıyorsun. (Belki de öyledir)

Ve bu apartmanın zemin katında boş bir dükkan var ve bu dükkanın kime kiraya verileceğine (idda bayisi mi olacak, birahane mi olacak yoksa bisiklet satan biri mi olacak) bu seçilecek olan yönetici karar verecek.


yönetici seçimine 2 aday katılıyor ve bu iki adaydan apartman sakinlerinden en çok oy alanı apartmanı yönetme yetkisini kazanacak. Adaylardan biri namazında diğeri ise laik biri. Böyle bir durumda senin oy atman yine de şirk midir? Yoksa bir sorumluluk mudur?
 

kilicarslan

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Mar 2013
Mesajlar
4,054
Puanları
48
sunu da eklemeden gecemeyecegim, bilmem kaciniz buna katilir.

OY kullanmama, veyahut demokrasi karsiti söylemlerin altinda yatan sebebin , esasinda selefi söylemler oldugunu düsünüyorum. Cünkü bu yorumla yönetilen ülkelerin basinda krall veya dikta rejimler var.
Bunlarin hükümranligini sallayan en önemli olgu halkin iradesini öne cikacak, dolayisiyla onlarin iktidarlarini yikacak "demokrasi" vurgusudur. Ihvani müslimene takinilan karsit tutumun en basta sebeplerinden biriside buydu.


not: demokrasiye inaniyor falan degilim. Ancak dogru yanlarida mevcut.
 

Kaptan

Mecra Yazarı
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Puanları
113
Oy vermek şirktir küfürdür deyip oturun ve laf üretin siz eeyy benim şahsen 40 yıldır tanıdıklarım... Bir arpa boyu yol girmediğimize şahidim!
konuya dair soylecegin birsey varsa buyur dinleyelim ama yok ben rahatlamak istiyorum diyorsan
diger basliklar var lütfen gidin orada icinizi dökün
 

Kaptan

Mecra Yazarı
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Puanları
113
sunu da eklemeden gecemeyecegim, bilmem kaciniz buna katilir.

OY kullanmama, veyahut demokrasi karsiti söylemlerin altinda yatan sebebin , esasinda selefi söylemler oldugunu düsünüyorum. Cünkü bu yorumla yönetilen ülkelerin basinda krall veya dikta rejimler var.
Bunlarin hükümranligini sallayan en önemli olgu halkin iradesini öne cikacak, dolayisiyla onlarin iktidarlarini yikacak "demokrasi" vurgusudur.

evet selefiler de oy vermeyi reddederler ama ben selefi degilim mesela :)
iktibas, vahdet, islamvehayat ekolu, kaplancilar, hizbut tahrirciler de selefi degiller
 

ummuhan

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,943
Puanları
113
Oy vermek şirktir küfürdür deyip oturun ve laf üretin siz eeyy benim şahsen 40 yıldır tanıdıklarım... Bir arpa boyu yol girmediğimize şahidim!
Bu söylediğimde anlaşılmaz bir yer yok çok açık ve net lagalugaya gerek yok vesselam :)
 

Kaptan

Mecra Yazarı
İhvan Üyesi
Katılım
9 Ocak 2012
Mesajlar
15,445
Puanları
113
Vakit ayırıp cevap yazdığınız için teşekkür ederim sayın kaptan.

Oy verme olayına şöyle bir örnek üzerinden bir soruyla başlayalım,

Şimdi diyelim ki sen bir apartman dairesinde yaşıyorsun. (Belki de öyledir)

Ve bu apartmanın zemin katında boş bir dükkan var ve bu dükkanın kime kiraya verileceğine (idda bayisi mi olacak, birahane mi olacak yoksa bisiklet satan biri mi olacak) bu seçilecek olan yönetici karar verecek.


yönetici seçimine 2 aday katılıyor ve bu iki adaydan apartman sakinlerinden en çok oy alanı apartmanı yönetme yetkisini kazanacak. Adaylardan biri namazında diğeri ise laik biri. Böyle bir durumda senin oy atman yine de şirk midir? Yoksa bir sorumluluk mudur?
lafonscugum bak boyle cikarimlara alakasiz orneklemelerle bir yere varamayiz.

somut konusalim
 

kilicarslan

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Mar 2013
Mesajlar
4,054
Puanları
48
Sevgili kardesim islamoglu'nun cok etkisi altinda kaldigini dusunuyorum, yaniliyorsam lütfen duzelt.

Akli bir takim cikarimlarla veya iste maslahatti, ehven'i serdi vs. gibi itikadin degil fikhin konusu alanina giren
boylesi savunmalarla konuya yaklasmak dogru degildir. Konuyu ins. simdi aramizda münazara edecegiz bakalim nasil
bir sonuc cikacak.
münazara edelim, daha dogrusu istisare edelim.

Bazi seyler varki bunu A oglu veya B oglunun ifade etmesine gerek yoktur. 2 kere 2 = 4 gibi net bir sey bu.
Biz icimizden en hikmetlisini secmekle görevliyiz. Biz bir kenara cekilirsek, ortalik baskalarina kalir. O zaman istemedigimiz , gecmiste dindarlara kan kusturmus adamlar tekrar basa gecmez mi?
 

Mugalata

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
10 Mar 2014
Mesajlar
4,252
Puanları
63
oy vermek neden şirk olsun ki? şirk demek ortak demek. "şirket" de buradan geliyor.

oy vermeyi şirk olarak tanımlamak ne kadar tuhaf bir düşünme tarzıdır. demokratik işleyişin gereği işte.

bir memleketi yönetecek kişi ve parti, hangi esasa göre seçilecek, meşruiyetini kimden, hangi güçten ve ilkeden alacak; halkın oyundan mı yoksa kan bağından mı? bu iki esas var olagelmiş şimdiye dek.

kan bağını esas almak, "kutsal" kandan gelenlerin ilahî bir temsiliyet iddiasındadırlar. "tanrının gölgesi" olmak iddiası. bu eskide kaldı.

artık halkın oyu esastır. o halde demokratik seçimlere katılmak ve seçip seçilmek esastır, doğru olandır.

tabii demokrasi diye bir derdiniz yoksa, tek parti diktatörlüğünü savunuyorsanız, elinize aldığınız gücü, zorba bir tirana dönüşerek sürdürmeyi meşru ve mübah görüyorsanız, o zaman size kolay gele.

kenan evren yeni öldü. :)
 
Üst