Sağlık Bilimleri Üniversitesi

efruz

Kıdemli Üye
Katılım
14 Ağu 2009
Mesajlar
5,170
Tepkime puanı
735
Puanları
0
Konum
İstanbuL
Kuruluşu ve Tarihçesi
Fakültemiz,28.03.1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30 uncu maddesine göre Atatürk Sağlık Yüksekokulunun kapatılması ile ilgili Bakanlar Kurulu’nun 05.02. 2010 tarih ve 2010/131 sayılı kararının Resmi Gazetenin 04.03.2010 tarih ve 27511 sayısında yayınlanması ile kurulmuştur.


Vizyonumuz ve Misyonumuz
Dalında temel bilgi ve becerilerle donatılmış, uyum ve grup halinde çalışabilme özellikleri kazanmış, analiz ve sentez yeteneklerine sahip, yaşam boyu öğrenme alışkanlığı edinmiş bireyler yetiştirmektir.
 

efruz

Kıdemli Üye
Katılım
14 Ağu 2009
Mesajlar
5,170
Tepkime puanı
735
Puanları
0
Konum
İstanbuL
HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Bir lise veya dengi okul mezunu olup Yüksek Öğrenim Kurulunun yaptığı Öğrenci Seçme Sınav'ın da başarılı olup hemşirelik bölümüne kayıt yaptıran öğrenciler, 4 yıllık lisans öğrenimini başarı ile tamamlamaları halinde "hemşire" unvanı ile mezun olmaktadırlar.
Uluslararası hemşireler konseyi (İnternational Council Of Nursing-ICN)’e göre hemşire; bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını koruma ve geliştirmeye yardım eden, hastalık halinde iyileştirme ve rehabilite etmeye katılan bir meslek grubu üyesidir.
Hemşirelikte lisans öğretimini tamamlayan hemşire adayları koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık hizmeti veren bütün kuruluşlarda hemşire olarak görev alabilecekleri gibi serbest de çalışabilirler. Akademik çalışma yapmak isteyen mezunlar Hemşirelik Yüksekokulları ve sağlık yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabilir, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olarak çalışmalarını sürdürebilirler.
Hemşirelerin meslek örgütü, merkezi Ankara’da bulunan “Türk Hemşireler Derneği’’dir.
ANABİLİM DALLARI ;

1- İç Hastalıkları Hemşireliği

2- Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

3- Doğum ve Kadın Sağlığı Hastalıkları Hemşireliği

4- Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

5- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

6- Halk Sağlığı Hemşireliği

Hemşirelik Bölümünün Hedefleri;
1. Değişen bireysel ve toplumsal gereksinimlere uygun hemşirelik bakımı vermek için gereken bilgi,
beceri ve anlayış kazandırmak,

2. Hemşirelik öğretimi, yönetimi ve araştırma alanlarında bilgi ve anlayış kazandırmak,
3. Kazanmış olduğu bilgileri sağlığın korunması, geliştirilmesi ve sürdürülmesinde etkili bir biçimde
kullanabilmesini sağlamak,

4. Hemşirelik bakımında yöntem geliştirmenin önemini kavramasını sağlamaktır.
Hemşirelik bölümünde 1 profesör, 5 yardımcı doçent, 13 öğretim görevlisi,2 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 20 öğretim elemanı görev yapmaktadır.
Bölüm Başkanı : Yrd Doç. Dr. Meral Bayat
Hemşirelik Bölümü

Akademik Kadrosu:
Prof. Dr. Ümit SeviğÖğr. Gör. Sibel Doğan Doç. Dr. Sultan TaşçıÖğr. Gör. Özlem CeyhanDoç. Dr. Mürüvvet BaşerArş. Gör. Tülay ÖzkanDoç. Dr. Meral Bayat
Arş. Gör. Pınar Tekinsoy Kartın
Yrd. Doç. Dr. Emine Erdem
Arş. Gör. Öznur Tosun
Öğr. Gör. Dr. Handan Zincir
Arş. Gör. Evrim Bayraktar
Öğr. Gör. Dr. Salime MucukArş. Gör. Selma KahramanÖğr. Gör. Sennur KulaArş. Gör. Rabiye EronoğluÖğr. Gör. Gönül SungurArş. Gör. Filiz ÖzkanÖğr. Gör. Songül GörişArş. Gör. Nevin UsluÖğr. Gör. Birgül ÖzkanÖğr. Gör. Sibel ArguvanlıÖğr. Gör. Zeliha KayaÖğr. Gör. Özlem Avcı
 

efruz

Kıdemli Üye
Katılım
14 Ağu 2009
Mesajlar
5,170
Tepkime puanı
735
Puanları
0
Konum
İstanbuL
EBELİK BÖLÜMÜ
Bir lise veya dengi okul mezunu olup Yüksek Öğretim Kurulunun yaptığı Öğrenci Seçme Sınavı'nda başarılı olup ebelik bölümüne kayıt yaptıran öğrenciler, 4 yıllık lisans öğrenimini başarı ile tamamlamaları halinde "ebe" unvanı ile mezun olmaktadırlar.
Dünya Sağlık Örgütüne göre ebe; gebelik sırasında, doğumda ve doğumdan sonra gerekli bakım ve danışmanlığı sağlamak, normal doğumları kendi sorumluluğunda yaptırmak ve yeni doğanın bakımını yapmak üzere eğitilmiş kişidir.
Ebelikte lisans eğitimini tamamlayanlar birinci basamak sağlık hizmetlerinde ve yataklı tedavi kurumlarının doğum ve aile planlaması kliniklerinde çalışmaları beklenmektedir. Akademik çalışma yapmak isteyen mezunlar hemşirelik Yüksekokulları ve sağlık yüksekokullarında öğretim elemanı olarak çalışabilir, yüksek lisans ve doktora öğrencisi olarak çalışmalarını sürdürebilirler.
Ebelerin meslek örgütü, merkezi İstanbul’da bulunan “Ebeler Derneği’’dir.
Ebelik Bölümünün Hedefleri

1. Gebelik tanısı koyarak gerekli muayeneleri yapan, doğum öncesi anneyi ve fetüsü izleyen ve bakımını yapan,
2. Riskli gebeliklerin erken tanılanması çalışmaları yapan ve önerilerde bulunan,
3. Doğum anında annenin bakımını yapan, fetüsü izleyip normalden sapmaları belirleyen,
4. Normal doğumları yaptıran, gerekli durumlarda epizyotomi yapan,
5. Gerektiğinde plesantayı elle çıkartabilen ve uterus kontrolü yapabilen,
6. Anne ve yenidoğandaki anormal durumları belirleyen,
7. Yenidoğanın bakımını ve izlemini yapan,
8. Annenin doğum sonu dönemde bakım ve izlemini yapan ve riskli durumlarda sevk eden,
9. Aile planlaması uygulamalarına katılan ebe yetiştirmektir.
Ebelik Bölümünde 1 Yardımcı Doçent 1 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere toplam 3 Öğretim Elemanı Görev Yapmaktadır.
Bölüm Başkanı : Doç. Dr. Mürüvvet Başer
Ebelik Bölümü

Akademik Kadrosu :
Doç. Dr. Mürüvvet Başer

Öğr.Gör. Zübeyde Korkmaz

Arş. Gör. Evrim Albayrak
 

efruz

Kıdemli Üye
Katılım
14 Ağu 2009
Mesajlar
5,170
Tepkime puanı
735
Puanları
0
Konum
İstanbuL
Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Bir lise veya dengi okul mezunu olup Yüksek Öğretim Kurulunun yaptığı Öğrenci Seçme Sınavı'nda başarılı olup beslenme ve diyetetik bölümüne kayıt yaptıran öğrenciler, 4 yıllık lisans öğrenimini başarı ile tamamlamaları halinde "diyetisyen" unvanı ile mezun olmaktadırlar.
Diyetisyen, beslenme ve diyetetik alanında eğitim almış, bireylerin ve toplumun beslenme durumunu ve alışkanlıklarını değerlendirerek tedavi edici veya sağlığı koruyucu beslenme uygulamaları belirleyen ve uygulayan, beslenme plan ve politikaları üreten ve eğitim yapan kişidir.
Aldığı eğitim kapsamında diyetisyenin beslenme hizmeti veren her kuruluşta çalışma olanağı bulunmakla beraber, başlıca yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevlerinde, ana-çocuk sağlığı merkezlerinde, fabrika, otel ve yemek fabrikaları gibi toplu beslenme sistemlerinde, sporcu sağlığı merkezlerinde ve özel beslenme-diyet merkezlerinde çalışabilmektedir.
Diyetisyenlerin meslek örgütü, merkezi Ankara’da olan “ Türkiye Diyetisyenler Derneği’’dir. Dernek, Avrupa Diyetisyenler Birliği’nin üyesidir.
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Neriman İNANÇ
Beslenme ve Diyetetik Bölümü

Akademik Kadrosu:

Doç. Dr. Nurten Budak
Doç.Dr. Habibe Şahin
Doç. Dr. Betül Çiçek
Öğr.Gör. Müge Yılmaz

Öğr.Gör. Neşe Yıldız
Okut. Dilek Katrancı
 
Üst