şaban ayında salavat ve tefsiri

Alper...

MarmaranınKralı
Katılım
10 Eki 2006
Mesajlar
9,574
Tepkime puanı
452
Puanları
0
Konum
İsLamBol
Web sitesi
cennetsarayi.blogcu.com
ŞABAN AYINDA SALAVAT VE TEFSİRİ

Bismillah.Elhamdulillah.Allahu Teala hazretlerine Hamdu Senalar ve Resulu Hazreti Muhammed Sallallahu aleyhi vessellem efendimize de salatu selamlar olsun dedikten sonra belirtmek istediğim husus şudur ki; İçerisinde bulunduğumuz mübarek Şaban-ı Şerif Ayı münasebetiyle, bu ayı salavata özelikle ayırmamız gerektiği hususunda duracağım.Bunun nedenlerini makalemizin ilerleyen satırlarında bulabilirsiniz.

Allahu teala Kur'an'ı Kerim'in de Ahzap suresi 56. ayetinde Mealan buyuruyor ki; " Şüphesiz ki Allah ve Melekleri o peygambere sürekli salat etmektedirler.Ey iman etmiş olanlar ! Sizde ona çokça salat ve selam edin" Bu ayet Şabanı şerif ayında nazil olmuştur.

Fahr-i Razî, Tefsir-i Kebir"inde bu mübarek ayetin tefsiriyle ilgili olarak Hazreti. Peygamber (sallallahu aleyhi vessellem)’den şu hadisi nakeldiyor: “Hazreti. Peygamber (sallallahu aleyhi vessellem)"den: “Ya Resulallah! Sana ne şekilde salâvat getirelim?” diye soruldu. Hazret, bana şöyle salâvat getirin buyurdu: “Allah’ım, Muhammed’e ve Muhammed’in Ehl-i Beyti’ne salât (rahmet) et, nasıl ki İbrahim’e ve İbrahim’in Ehl-i Beyt’ine salât ettin; Muhammed’e ve Muhammed’in Ehl-i Beyt’ine bereket ver, nasıl ki İbrahim’e ve İbrahim’in Ehl-i Beyt’ine bereket verdin. Şüphesiz, sen beğenilmişsin, yücesin.”
Fahr-i Razî, bu hadisi nakletmeden önce söz konusu ayeti tefsir ederken şunları söylüyor:
“Bu ayet, Şafiî’nin sözüne delildir; zira emir farza delalet eder. O halde Hazreti. Peygamber (sallallahu aleyhi vessellem)’e salâvat getirmek farzdır. Teşehhüdün dışında salâvat getirmenin farz olmadığına göre, Şafiî’nin de dediği gibi teşehhütte salâvat getirmek farzdır."

Daha sonra şöyle devam ediyor:“Eğer "Allah ve melekleri Peygamber’e salât ediyorlarsa, artık bizim salâvat getirmemize ne gerek var?” diye sorulursa, deriz ki: “Hazreti. Peygamber"e salâvat getirmek, onun salâvata ihtiyacı olduğu için değildir. Yoksa Allah’ın salâtından sonra meleklerin salâvatına da ihtiyacı kalmazdı. Salâvat, Peygamber"e karşı bizden taraf bir tazim ve saygıdır. Bu vesile ile sevap kazanabiliyoruz. İşte bunun içindir ki, Hazreti. Peygamber (sallallahu aleyhi vessellem) buyuruyor: “Kim bana bir defa salâvat getirirse, Allah da ona on defa salât eder.”

Suyutî de, ed-Dürü’ül-Mensur adlı tefsirinde şöyle yazıyor: “Abdurrezzak, İbn-i Ebî Şeybe, Ahmed, Abd b. Hamid, Buharî, Müslim, Ebu Davud, Tirmizî, Nesaî, İbn-i Mace ve İbn-i Merdeveyh, Ka’b bin Umre’den şöyle nakletmişlerdir: “Bir gün adamın biri, Hazreti. Peygamber"e: “Ya Resulallah! Sana selâm vermenin usulünü öğrendik, bize sana salâvat getirmenin şeklini de öğretir misin?” diye arzetti. Hazreti. Peygamber şöyle buyurdu: “De ki: Allah’ım, Muhammed"e ve Muhammed’in Ehl-i Beyti’ne salât (rahmet) et, nasıl ki İbrahim"e ve İbrahim"in soyuna salât ettin. Gerçekten sen övgü ve izzet sahibisin.”

Suyutî, bu rivayetten başka on sekiz hadis daha nakletmiştir ki hepsi, Hazreti. Peygamber (sallallahu aleyhi vessellem)’in Ehl-i Beyti’nin de salâvatlarda o Hazretle birlikte zikredilmesi gerektiğini belirtiyor. Bu hadisleri, muhaddisler, İbn-i Abbas, Talha, Ebu Said Hudrî, Ebu Hureyre, Ebu Mes’ud Ensarî, İbn-i Mes’ud, Ka’b bin Umre ve Ali (a.s) gibi sahabilerden nakletmişlerdir.

Aynı kaynakta yine şöyle deniliyor: “Ahmed ve Tirmizî, Hasan b. Ali (a.s)’dan nakletmişler ki, Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur:“Cimri, benim ismim yanında anıldığı zaman, bana salâvat getirmeyen kimsedir.”

Abdul Kadir Geylani kaddesallahu sırrahunun beyanına göre ,Şaban-ı şerif ayı ,hayırların fet edildiği, bereketlerin yağdırıldığı,hataların bırakıldığı, kötülüklerin örtüldüğü ve mahlukatın en hayırlısı Muhammed Sallallahu aleyhi vesselleme salavatın yapıldığı bir aydır.

O ,Nebiyyi muhtar Sallallahu aleyhi vesselleme salat ayıdır.İmamı mücahid rahimehullah şöyle buyurmuştur; Allahu tealanın salatı, teşvik ve ismetdir. Meleklerin salatı ,avn ve nusrettir.müminlerin salatı ise ,ittiba ve hürmettir.

İbni ata rahimehullahın beyanına göre, Allahu Tealanın peygamberine salatı vuslatdır. meleklerin salatı rikkatdır. Müminlerin salatı ise tazim ve muhabbetdir.

Dİğer bazı ulemanın izahlarına göre ; Rabb Tealanın salatı, tazimü hürmettir.Meleklerin salatı izharı keramettir , Ümmetin salatı ise, talebi şefaattır.

Delailül hayrat sahibinin beyanları ve Süleyman cemel rahimehullahın bu esere yaptığı şerhteki nakilleri vechile ;Allahu tealaya manen yaklaşmak isteyenler için Rasulullah Sallallahu aleyhi vesselleme salavat getirmek, mühim olan vazifelerin en mühimlerindendir, Bu bir kaç yönden (kısaca) izah edilecek olursa ki,

1- Allahu tealaya habibi ile tevessüldür.
2- Allahu Teala bize habibine salavat getirmeyi emretmiş ve buna teşvik etmiştir.Bir keresinde Musa aleyhisselama hitaben ;" Ey musa ! sen, benim sana kelamının lisanına,kalbinden geçen düşüncenin , kalbine , ruhunun bedenine ve görüş ışığının gözlerine yakınlığından daha yakın olmamı ister misin? diye vahyettiğinde o; evet ya rabbi dedi.O zaman Allahu teala ; o halde muhammede çok salat oku buyurdu"

Bu konuda daha çok malumat varsa da hepsini yazmaya takadim yetmeyeceği kesindir.Ayrıca bu makalemi kısa tutmak istiyorum ki okuyanları da bıktırmaktan Allaha sığınırım.Son olarak bir hadisi şerif rivayet edeyim.

"Bir topluluk bir yerde otururlarda ,sonra nebi Sallallahu aleyhi vesselleme salat okumadan ayrılırlarsa mutlaka eşek leşinden daha pis kokan kerih bir rayihanın başından dağılmış olurlar."

Salavat emrini yerine getirmek için de bir salavatı faziletiyle beraber rivayet edeyim.İmam suyuti rahimehullahın beyanına göre bu salata (aşağıda ki salavat) her kim cuma gecesi bir kere de devam etse onu kabrinde ancak Rasulullah sallallahu aleyhi vessellem lahdine yerleştirir.

Allahumme Salli Ala Seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmiyyil Habiybil Alil Gadril Azıymil Cahi Ve Ala Alihi Ve Sahbihi Ve Sellim...

13 Ağostos 2009
22 Şaban 1430
Perşembe
Alper...
 

Zirve-i-Hiç

Paylaşımcı
Katılım
20 Tem 2010
Mesajlar
103
Tepkime puanı
14
Puanları
0
Konum
Nasib
Web sitesi
www.marifetatolyesi.blogcu.com
Allah cc razı olsun saygıyadeğer İnsan..

Efendimiz Muhammed’e
virgul.gif
ümmetinin hasenatı adedince milyonlar salât ve milyonlar selâm olsun. Risaleti
virgul.gif
Tevrat
virgul.gif
İncil ve Zebur’da müjdelenen; nübüvveti irhâsâtla
virgul.gif
cinlerin hâtifleriyle
virgul.gif
insanlık âleminin evliyalarıyla
virgul.gif
beşerin kâhinleriyle müjdelenen; bir işaretiyle ay parçalanan Efendimiz Muhammed’e
virgul.gif
ümmetinin hasenâtı adedince milyonlar salât ve selâm olsun. Davetine ağaçların koşup geldiği
virgul.gif
duâsıyla yağmurun hemen iniverdiği
virgul.gif
sıcaktan korumak için bulutların ona gölge yaptığı
virgul.gif
bir ölçek taamıyla yüzlerce insanın doyduğu
virgul.gif
parmaklarının arasından üç defa kevser gibi suların çağladığı
virgul.gif
onun hürmetine
allah.gif
’ın
virgul.gif
kertenkeleyi
virgul.gif
ceylânı
virgul.gif
ağaç kütüğünü
virgul.gif
zehirli keçinin kolunu
virgul.gif
deveyi
virgul.gif
dağı
virgul.gif
taşı ve toprağı konuşturduğu
virgul.gif
Miracın sahibi ve gözünün asla şaşmadığı o mucize-i kübrâda rüyetullaha mazhar olan Efendimiz ve Şefîimiz Muhammed’e
virgul.gif
Kur’ân’ın bidâyet-i nüzulünden zamanın nihayetine kadar onu okuyan her bir okuyucunun okuduğu her bir kelimenin temevvücât-ı havâiye aynalarında Rahmân’ın izniyle temessül eden bütün kelimelerinin bütün harfleri adedince
virgul.gif
milyonlar salât ve selâm olsun. Bütün bu salâvatlardan her biri hürmetine bizi mağfiret et
virgul.gif
ey İlâhımız
virgul.gif
bize merhamet et. ÂminO Zât-ı Nurâni olmasa idi; kâinat da
virgul.gif
insan da
virgul.gif
her şey de adem hükmünde kalır; ne kıymeti olur ve ne ehemmiyeti kalırdı. Binaenaleyh bu kadar garib
virgul.gif
acib
virgul.gif
güzel kâinat için böyle târifat ve teşrifatçı bir Mürşid-i Harika lâzımdır! “Eğer bu Zât (asm) olmasa idi kâinat da olmazdı” meâlinde olan Hadis-i Kudsî şu hakikati tenvir ediyor.

Mesnevi Nuriye
 

Alper...

MarmaranınKralı
Katılım
10 Eki 2006
Mesajlar
9,574
Tepkime puanı
452
Puanları
0
Konum
İsLamBol
Web sitesi
cennetsarayi.blogcu.com
Allah cümlemizden razı olsun...Hüzünlü bir haftaki,Resulullah aleyhisselamın ayı olan Şabanı şerif ayını da geride bırakıyoruz...İnşaAllah sağlık ve afiyet üzere Ramazanı şerife kavuşuruz...
 

Zirve-i-Hiç

Paylaşımcı
Katılım
20 Tem 2010
Mesajlar
103
Tepkime puanı
14
Puanları
0
Konum
Nasib
Web sitesi
www.marifetatolyesi.blogcu.com
Şeytanlar zincire vurulacak amma benim yaz sezonu boyunca yaşanacaklardan ötürü şüphelerim var?
bırakalımda yazı Chennemi bilip tanımayanlar rahat gecirsinler..birde herkez kendi muahsebesini yaparsa kimseninkine hacet varmı..sahi o şüpheye düştüklerimize kaç gece duaya kalktık..bu zillet cukurundan kurtulsunlar diye..
 

Alper...

MarmaranınKralı
Katılım
10 Eki 2006
Mesajlar
9,574
Tepkime puanı
452
Puanları
0
Konum
İsLamBol
Web sitesi
cennetsarayi.blogcu.com
Dua müminin silahıdır...Var gücümle sarılmalıyım duaya...İnşaAllah bana da dua edin kardeşim.şu biçare nefsimin ıslahı için...
 

Alper...

MarmaranınKralı
Katılım
10 Eki 2006
Mesajlar
9,574
Tepkime puanı
452
Puanları
0
Konum
İsLamBol
Web sitesi
cennetsarayi.blogcu.com
Allahu teala Kur'an'ı Kerim'in de Ahzap suresi 56. ayetinde Mealan buyuruyor ki; " Şüphesiz ki Allah ve Melekleri o peygambere sürekli salat etmektedirler.Ey iman etmiş olanlar ! Sizde ona çokça salat ve selam edin" Bu ayet Şabanı şerif ayında nazil olmuştur.
 
Üst