Resûlullah Efendimizin (AS) Mübârek İsimleri ve Mânâlari | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Resûlullah Efendimizin (AS) Mübârek İsimleri ve Mânâlari

cicek demeti

Sükut
İhvan Üyesi
Katılım
7 Ocak 2011
Mesajlar
11,683
Puanları
0

Resûlullah Efendimizin (AS) Mübârek İsimleri ve Mânâları

Mevâhib-i Ledünniye isimli kitaptan 99 adedi alınmıştır. Bu kitapta diğer 301 ismini bulabilirsiniz

Abdullah
Allah'ın kulu, Âbid, Kulluk eden, ibadet eden, Âdil , Adaletli, Ahmed, En çok övülmüş, sevilmiş

Ahsen
En güzel, Alî, Çok yüce, Âlim, Bilgin, bilen, Allâme, Çok bilen

Âmil
İş ve aksiyon sahibi, Aziz, Çok yüce, çok şerefli olan, Beşir, Müjdeleyici, Burhan, Sağlam delil

Cebbâr
Kahredici, gâlip, Cevâd, Cömert, Ecved, En iyi, en cömert, Ekrem, En şerefli

Emin
Doğru ve güvenilir kimse, Fadlullah, Allah-ü Teâlanın ihsânı, fazlına ulaşan, Fâruk, Hakkı ve bâtılı ayıran, Fettâh, Yoldaki engelleri kaldıran

Gâlip
Hâkim ve üstün olan, Ganî, Zengin, Habib, Sevgili, çok sevilen, Hâdi, Doğru yola götüren

Hâfız
Muhafaza edici, Halîl, Dost, Halîm, Yumuşak huylu, Hâlis, Saf, temiz

Hâmid
Hamd edici, övücü, Hammâd, Çok hamdeden, Hanîf, Hakikate sımsıkı sarılan, Kamer, Ay

Kayyim
Görüp, gözeten, Kerîm, Çok cömert, çok şerefli, Mâcid, Yüce ve şerefli, Mahmûd, Övülen

Mansûr
Zafere kavuşturulmuş, Mâsum, Suçsuz, günahsız, Medenî, Şehirli, bilgilive görgülü, Mehdî, Hidayet eden

Mekkî
Mekkeli, Merhûm, Rahmetle bezenmiş, Mes'ûd, Mutlu, Metîn, Çok sağlam ve güçlü

Muallim
Öğretici, Muktedâ, Peşinden gidilen, Mübârek, Uğurlu, hayırlı, bereketli, Müctebâ, Seçilmiş

Mükerrem
Şerefli, yüce, Müktefî, İktifâ eden, yetinen, Münîr, Nurlandıran, aydınlatan, Mürsel, Elçilikle görevlendirilmiş

Mürtezâ
Beğenilmiş, seçilmiş, Muslih, Islah edeci, düzene koyucu, Mustafa, Çok arınmış, Müstakîm, Doğru yolda olan

Mutî
Hakka itaat eden, Mu'ti, Veren ihsân eden, Muzaffer, Zafer kazanan, üstün olan, Müşâvir, Kendisine danışılan

Nakî
Çok temiz, Nakîb, Halkın iyisi, en seçkini, Nâsih, Öğüt veren, Nâtık, Konuşan, nutuk veren

Nebî
Peygamber, Neciyullah, Allah' ın sırdaşı, Necm, Yıldız, Nesîb, Asil, temiz soydan gelen

Nezîr
Uyarıcı, korkutucu, Nimet, İyilik, dirlik ve mutluluk, Nûr, Işık, aydınlık, Râfi, Yükselten

Râgıb
Rağbet eden, isteyen, Rahîm, Mü'minleri çok seven, Râzî, Kabul eden, hoşnut olan, Resûl, Elçi

Reşîd
Akıllı, olgun, iyi yola götürücü, Saîd, Mutlu, Sâbir, Sabreden, güçlüklere dayanan, Sâdullah, Allah' ın mübârek kulu

Sâdık
Doğru olan, gerçekci, Saffet, Arınmış, seçkin kişi, Sâhib, Mâlik, arkadaş,sohbet edici, Sâlih, İyi ve güzel huylu

Selâm
Noksan ve ayıptan emin olan, Seyfullah, Allah' ın kılıcı, Seyyid, Efendi, Şâfi, Şefaat edici

Şâkir
Şükredici, Tâhâ, Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi, Tâhir, Çok temiz, Takî, Haramlardan kaçınan

Tayyib
Helal, temiz, güzel, hoş, Vâfi, Sözünde duran, Vâiz, Nasihat eden, Vâsıl, Kulu Rabb'ine ulaştıran

Yâsîn
Kur'ân-ı Kerîm' deki ismi, insan-ı kâmil, Zâhid, Mâsivadan yüz çeviren, Zâkir, Allah' ı çok anan

alinti​
 
Üst