Reformcular Ve LaİkÇİler BaŞÖrtÜsÜ Sİyasİ Bİr Sİmge Dİyorlar

  • Konbuyu başlatan KOCAYUSUF-1
  • Başlangıç tarihi
K

KOCAYUSUF-1

Guest
:TESETTÜR(ÖRTÜNME):
(BAŞÖRTÜSÜ SİYASİ BİR SİMGEMİ? YOKSA ALLAH'IN EMRİMİ?)

NUR SURESİ 31.AYET: “Mümin kadınlara da söyle:Gözlerini(harama çevirmekten)
kaçındırsınlar ve ırzlarını korusunlar ;zinetlerini(süslerini)açığa vurmasınlar,
ancak kendiliğinden görünen hariç.Başörtülerini,yakalarının üstünü(kapatacak
şekilde)koysunlar.Süslerini,kendi kocalarından ya da babalarından ya da
kocalarının babalarından ya da oğullarından ya da kocalarının oğullarından ya da
kendi kardeşlerinden ya da kardeşlerinin oğullarından ya da kız kardeşlerinin
oğullarından ya da kendi kadınlarından ya da sağ ellerinin altında bulunanlardan
ya da kadınların henüz mahrem yerlerini tanımayan çocuklardan başkasına
göstermesinler.Gizledikleri süsleri bilinsin diye(topuklu ayakkabı ile)ayaklarını
yere vurmasınlar.Hep birlikte Allah’a tövbe edin.Ey!Müminler,umulur ki felaha
bulursunuz.”
AÇIKLAMA: Bir tefsire göre,süsten maksat,süs yerleridir.(Envâru’t-Tenzil)
Süs Yerleri: Kulaklar,saçlar,boyun.(Kulaklara takılan küpeler,saçlara takılan
tokalar,bantlar,boyuna takılan gerdanlıklar,birer süstür)
İslam öncesi cahiliye günlerinde kadınlar,başları açık dolaşırlardı.Bazıları
başın arkasından bağlanan bir tür başlık kullanırlardı.Gömleğin yakasıda,
boynun önünü ve göğsün üst kısmını dışarıda bırakacak şekilde açılırdı.
Göğüsleri örtecek gömlekten başka bir şey yoktu ve saçlar bir veya iki çift örgü
halinde arkaya bırakılırdı.(El-Keşşaf,cilt:2.sh.9,İbn Kesir,c:3,sh:283-284)
Bu ayet inince müslüman kadınlar başlarını,göğüslerini ve sırtlarını bütünüyle
örten bir başörtüsü takmaya başladılar.Müslüman kadınların bu hüküm
karşısındaki davranışlarını Hz.Aişe(r.a)canlı bir biçimde anlatır. “Nur Suresi inip,
halk muhtevasını Hz.Peygamber’den öğrenince doğru evlerine koştular ve
ayetleri,karıları ve kız kardeşlerine okudular” der ve ilave eder: “Ayetlere anında
cevap geldi.Ensar kadınları hemen kalkıp,ellerine geçen bez parçalarından
başörtüleri yaptılar.Ertesi sabah namaz için Mescid-i Nebevi’ye gelen tüm
kadınlar baş örtülüydüler” Bir başka rivayette,Hz.Aişe ince bezlerin bırakılıp,
bu amaçla kadınların kalın bez seçtiklerini anlatır.(İbn Kesir,cilt:3,sh:284,
Ebu Davud)

AHZAB SURESİ 59,AYET: “Ey peygamber! Kendi hanımlarına,kızlarına ve
Müslüman kadınlara de ki(bir ihtiyaç için dışarı çıktıkları zaman)dış elbiselerini
üzerlerine örtsünler. Bu onların(iffetli:Âr,namus,hayâ duygusu)tanınmaları,eziyet
edilmemeleri için daha uygundur…”

“Kadın avrettir(örtünmesi gerekli mahremlerdendir).Dışarı çıktığı vakit, şeytan
onu takip eder.Kadının Allah’a en yakın hali,evinde bulunduğu zamandır”
(HADİS-İ ŞERİF) (Et-Tergib ve’t-Terhib,1/227)

NUR SURESİ 60.AYET: “Evlenme arzusu,kalmamış oturan(ihtiyar)kadınların,
kasden süs göstermeye çalışmadan dış örtülerini bırakmalarında kendileri için
bir günah yoktur.Ama sakınmaları,kendileri için daha hayırlıdır.Allah işitendir,
bilendir”
 
Üst