Reformcu Y.n.ÖztÜrk'e GÖre Gayrİ MÜslÜmler Cennete GİdecekmİŞ.

  • Konbuyu başlatan KOCAYUSUF-1
  • Başlangıç tarihi
K

KOCAYUSUF-1

Guest
:AHİRETTE,MUSEVİLERİN,HRİSTİYANLARIN VE SÂBİİLERİN DURUMU:

BAKARA SURESİ 62.AYET: “Şüphesiz iman edenler;Yahudiler,Hıristiyanlar ve
Sâbiiler bunlardan her kim,Allah’a ve Ahiret gününe inanır,iyi bir iş yaparsa elbette onlara,Rab’leri katında mükâfat vardır;onlara üzülmeyecek-
lerdir.”

AÇIKLAMA:A)“Yahudiler,Peygamber olarak kabul ettikleri Hz. Üzeyr’i aynen
Hıristiyanlar gibi Allah’ın oğlu diyorlar. Yani şirke giriyolar.Allah’a ortak
koşuyorlar.Allah’a ortak koşanların yeri Cehennemdir”(Nisa S.116.Ayet ve
şirkle ilgili diğer ayetlere bkz.)
Üzeyr(a.s)’in adı,Kur’an-ı Kerim’de bir yerde geçmektedir.
ET-TEVBE SURESİ 30-31.AYETLER: “Yahudiler,’Üzeyr Allah’ın oğludur;
dediler.Hristiyanlar da:Mesih Allah’ın oğludur’,dediler.Bu,onların ağızlarıyla
geveledikleri sözleridir.(Sözlerini),önceden inkâr etmiş(olan müşrik)lerin
sözlerine benzetiyorlar.Allah onları kahretsin nasıl da(haktan batıla)çevriliyor-
lar.!..Hahamlarını ve rahiplerini Allah’tan ayrı rehber edindiler,Meryem oğlu
Mesih’i de.Oysa kendilerine yalnız tek tanrı olan Allah’a ibadet etmeleri
emredilmişti.Ondan başka ilah yoktur.O, onların ortak koştukları şeylerden
münezzehtir(Kusur,eksiklik ve muhtaçlıktan uzak).”
BAKARA SURESİ 79.AYET: “Vay haline o kimselerin ki,Kitabı(Tevratı)kendi
elleriyle yazıp(Hahamlar) az bir paraya satmak için,’Bu Allah’ın katındandır’
derler.Ellerinin yazdıklarından ötürü vay haline onların!Kazandıklarından
ötürü vay haline onların!”
B) Hristiyanlarda,Hz.İsa’yı Allah’ın oğlu diyorlar.Yani Yahudiler gibi Allah’a
ortak koşuyorlar. Allah’a ortak koşanların yeri Cehennemdir.
MAİDE SURESİ 116.AYET: “Ve yine Allah demiştiki:’Ey Meryem oğlu İsa,sen
mi insanlara: Beni ve annemi,Allah’tan başka iki tanrı edinin,dedin?
‘Hâşâ, dedi. Sen yücesin,benim için gerçek olmayan bir şeyi söylemek bana
yakışmaz.Eğer demiş olsam,sen bunu bilirsin,sen benim nefsimde olanı
bilirsin,ben senin nefsinde olanı bilemem.Çünkü gaybları(görünmeyenleri)
bilen yalnız sensin!”
Hristiyanlar,teslis inancını,yani Allah(Baba),Hz.İsa(Oğul),Ruhul Kudüs’ü
(Kutsal Ruh-Cebrail),kabul edip inanıyorlar.Allah’ı üçlüyorlar. Yani “Allah
üçtür”diyorlar. Allah’a ortak koşuyorlar.
C)Sabiiler,iki çeşittir.1)Müşrik Sabiiler(Yıldızlara ve meleklere tapan Sabiiler)
2)Kitap ehli Sabiiler(Kitap olarak Zebur’u kabul ediyorlar)
Müşrik Sabiiler Allah’a ortak koştukları için Cehenneme gideceklerdir.
Kitap ehli Sabiiler ise kitapları Zebur’u tahrif(bozma,değiştirme),ettikleri için
inançlarına hurafe ve bid’at karıştırdıkları için Cehenneme gideceklerdir.
Günümüzde Sabiilik dini ortadan kalkmıştır. Yalnız Astroloji ye inanan,
burçları kabul eden modern Sabiiler mevcuttur.
Peki Cennete gidecek olan kimlerdir. Hz.Davud,Hz.Musa ve Hz.İsa döneminde
yaşayıp tevhid(Allah’ı birlemek) dinini kabul etmiş bir avuç mümin,müslüman
insanlar.Diyeceksiniz ki o zaman müslüman varmıydı? İslam varmıydı?
İslam Hz.Adem’den beri var. Hz.Adem’de ibadet ediyordu.Oruç tutuyordu.
Daha sonra gelen Peygamberler de ibadet yaptılar.Allah’ı zikr ettiler.
İslam dini mensubları yani müslümanlar zaman içersinde azaldığı dine
hurafeler ve bid’at lar karıştırıldığı zamanlarda Allah bir uyarıcı olarak
muhakkak bir peygamber göndermiştir.
Gelmiş ve geçmiş bütün peygamberler İslam peygamberleridir.
İslamiyet Hz.Muhammed(S.A.V) ile doğmamıştır. Nitekim peygamberimize
peygamberlik gelmeden önce Arabistan yarım adasında bir avuç topluluk
İslamı,tevhid dinini yaşıyorlardı.Haniftiler(şimdiki sapkın Hanifçilerle karıştırmıya-
lım)Hz.İbrahim’in dinini yaşıyorlardı. Müşrik değillerdi.
Hz.Muhammed(S.A.V) bozulmuş,tahrif edimiş,hurafeler karıştırılmış bir dini yeniden canlandırmıştır.Hurafeleri, batıl inançları ortadan kaldırmıştır. O zamanki müşriklere doğru yolu göstermiştir.Büyük çoğunluğun hidayetine vesile olmuş-
tur.

"Beni duyupda,iman etmiyen Yahudi ve Hıristiyan mutlaka Cehenneme girecektir."
(HADİS-İ ŞERİF. HAKİM)

“Cennete ancak Müslüman olan girer.”(HADİS-İ ŞERİF. BUHARİ,MÜSLİM)

MAİDE SURESİ 75.AYET: “Allah’dan başkasına tapanlar,başkalarının sözlerini
onun emirlerinden üstün tutanlar,Cennete giremez.Onların konacağı yer
Cehennemdir.”

AÇIKLAMA: “Allah’dan başkasına tapanlar(Yıldızlara,meleklere,Hz.İsa’ya,
Hz.Üzeyr’e)başkalarının sözlerini(Hahamlar,rahipler,azizler),onun emirlerinden
üstün tutanlar,Cennete giremez. Onların konacağı yer Cehennemdir.”


NOT:a)Hristiyanlar,Hz.İsa’ya,Jesus,Christ ve Hristo diyorlar.Hristiyanlık ismide
Hz. İsa’nın isminden geliyor. Christian=Hristiyan. Yani Türkçeye çevirirsek
İsacılar veya İsa taraftarları.
Musevilik de Hz.Musa isminden geliyor.
b)Hz. İsa’nın Namaz kıldığı Barnabas İncilinde yazmaktadır.
c)İncil 4 kitaptan oluşmaktadır.Matta,Luka,Yuhanna ve Markos İncilleridir.
Bu 4 Hristiyan azizinin birbirlerine gönderdikleri mektuplardan oluşmaktadır.
Bu 4 incil incelendiğinde görülecektirki aynı olayları farklı farklı anlatırlar.
Yani ,Yeni Ahit=İncil çelişkilerle tutarsızlıklarla doludur.


ŞÜPHESİZ EN DOĞRUYU ANCAK VE ANCAK ALLAH
BİLİR…
 
Katılım
16 Ağu 2006
Mesajlar
130
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
39
ya reformcular salakta cevap verenler alim gibi cevap veriyorlar. arkadaşlar yorum yapılsın. yani şunu söylediler doğrusu şöyle gibi. format bu olursa hem cevaplar uzun ve sıkıcı olmaz hemde daha açıklayıcı olur. paylaşım için teşekkürler...
 
Üst