Osmanlı’ya ilk Haçlı Saldırısı: Sırpsındığı Savaşı | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Osmanlı’ya ilk Haçlı Saldırısı: Sırpsındığı Savaşı

ukubat

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
9 May 2007
Mesajlar
1,926
Puanları
48
Web sitesi
www.ismailaga.org.trOsmanlı Devleti’nin Balkanlarda hızla ilerlemesi, bütün Hristiyan dünyasında büyük paniğe sebep olmuştu. Özellikle Edirne ve Filibe’nin fethedilmesi sonucu, Avrupa ile İstanbul arasındaki yol kesintiye uğramıştı. Ayrıca Balkan devletleri, Bizans ile olan kadim husumetleri sebebiyle, önceleri Osmanlı ile iyi geçinmeye çalışsalar da sonraları sıranın kendilerine geleceğini anlayarak, Bizans ile hareket etmeye karar verdiler.
Edirne ve Filibe’nin fethi ile bu şehirlere Türkmenler yerleştirilerek, ileride yapılacak amansız akınlara hazırlık yapılmakta idi. Osmanlılardan kaçıp, Balkan devletlerine sığınan Bizans komutanları, sürekli onları haçlı seferlerine teşvik ediyorlardı. Bulgarlar ve Sırpların yanında Papa 5. Urban’ın çabalarıyla Balkanlar’da bulunan Hristiyan devletler olan Macar Krallığı ile Eflâk ve Bosna prenslikleri birleşik olarak bir Haçlı seferi yapmaya karar verdiler.
İlk Haçlı seferi
Kurulan bu ittifak ile tarihte ilk kez Osmanlı aleyhine bir Haçlı Seferi düzenlenmiş oluyordu. Sayıları 30 bine ulaşan bu birleşik haçlı ordusunun amacı, kaybedilen Edirne gibi şehirleri geri almak ve Osmanlı’yı balkanlardan tamamen söküp atmaktı.
Balkanlardaki fetihlerden sonra buraya yerleşmiş birçok Türkmen aile, bu büyük haçlı seferi ile tehlike altında idi. Tarihte gerçekleşen Haçlı seferlerinin sonucu her zaman barbarlık ve katliamlarla bittiği için, birçok Müslüman asker, çiftçi ve göçmenin akıbeti bu seferin sonucuna göre şekil alacaktı.
Haçlı ordusuna Macaristan Kralı olan Lajos komuta ediyordu. Ordu mevcudu, bazı kaynaklarda 60 bin olarak geçmektedir. Edirne üzerine doğru ilerleyen haçlılar, Meriç nehrini geçerek kamp kurmuşlardı.
Çift Meşale ve Baskın
Haçlı ordusunun karşısında 12 bin kişilik, Lala Şahin Paşa komutasında bir Osmanlı ordusu vardı. Lâkin sayıca üstün olan haçlılara karşı, Hacı İlbey komutasında bir keşif birliği yollandı. Bu birlik haçlı ordusu hakkında malumat toplamak ve ilerleyişini yavaşlatmak ile görevliydi.
Haçlı ordusu ise Edirne yakınlarındaki kamplarında, dikkatsiz bir şekilde, zaferden emin olarak, içkili eğlenceler tertiplemiş bir halde bulunuyordu. Gece vakti olmasıyla beraber, Hacı İlbey bu fırsatı kaçırmak istemedi. Haçlı ordusu askerlerinin bir kısmı uyuyor ve diğer kısmı sarhoş halde bekliyordu.
Sayıca az olmaları sebebi ile her askerden 2 meşale yakması istendi. Böylece gafil avlanan haçlı askerlerinin paniği arttırılacaktı. Hacı İlbey emri ile az sayıdaki Osmanlı akıncıları saldırıya başladı. Ani ve şiddetli baskın, haçlı ordusu askerleri üzerinde büyük bir tesir yaptı. Sultan Murat ve ordusunun saldırıya geçtiğini zanneden askerler büyük bir panikle beraber canlarını kurtarmaya giriştiler.
Ordunun kurduğu kampın etrafındaki Meriç nehri üzerinden kaçmak isteyen haçlı askerleri, sel suları ile dolmuş ve derin olan nehirde boğularak hayatlarını kaybetti. Böylece çok az askeri birlik ile koca bir haçlı ordusu imha edilmişti.[1]
Sırpsındığı Muharebesi’nin kazanılmasıyla Edirne ve Batı Trakya, Osmanlı Devleti için daha güvenli hâle geldi. Meriç Nehri, Osmanlı kontrolüne geçti. Balkanlar’daki Macar üstünlüğü kırıldı. Bulgaristan vergiye bağlandı ve Bulgar İmparatorluğu’nun düşüşü ve Bulgaristan’ın Osmanlı eline geçiş süreci hızlandı. Osmanlı ilk kez Haçlı ordusunu yendi. Balkanlar’a geçiş kolaylaştı. Bununla birlikte bu savaş Sırplarda intikam duygusu da uyandırdığından Çirmen Savaşı’nın yapılmasında Sırplar için başlıca nedenlerden biri olmuştur.
Rabbimiz bu zaferleri milletimize yaşatan, şanlı ecdadımızdan razı olsun ve mekanlarını Âli eylesin.
Dipnotlar
[1] Aşıkpaşazade, Osmanoğulları Tarihi s.384
 
Üst