Osmanlı Toplumunda Düşünce Akımları | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Osmanlı Toplumunda Düşünce Akımları

HaZiRuN

Revizyonda
İhvan Üyesi
Katılım
15 Ara 2010
Mesajlar
2,591
Puanları
0
OSMANLI TOPLUMUNDA DÜŞÜNCE AKIMLARI

1. Osmanlıcılık

Osmanlıcılık akımı, Tanzimat Dönemi'nde doğmuştur.
Osmanlıcılık akımını Genç Osmanlılar (Jön Türkler) savunmuştur.
Tüm halka aynı hak ve yetkilerin verilmesini istemişlerdir.
I.Meşrutiyet'in ve Kanun-i Esasi'nin ilan edilmesinde etkili olmuşlardır.
Osmanlıcılık düşüncesi Berlin Antlaşması ile zayıflamış (1878), Balkan Savaşları ile etkisi kaybolmuştur.


2. İslamcılık

İslamcılık akımı I.Meşrutiyet'ten sonra önem kazanmıştır.
II.Abdülhamid döneminde İslamcılık, devletin resmi politikası haline gelmiştir.
İslamcılık akımının savunucuları Mehmet Akif, Said Halim Paşa, Cemaleddin Afgani, Musa Kazım ve M.Şemseddin'dir.
İslamcılık düşüncesi I.Dünya Savaşı sonunda etkisini kaybetmiştir.
3. Türkçülük

Türkçülük akımı Rus işgalinden kaçan Türk göçmenlerin etkisiyle başlamıştır.
Türkçülük akımının en büyük savunucusu Ziya Gökalp'tir.
II.Meşrutiyet'ten sonra gelişme göstermiştir.
Osmanlı sınırları içindeki Türkler arasında birlik kurulmasına Türkçülük, tüm dünyada yaşayan Türkler arasında kurulacak birliğe ise Turancılık denmiştir.
Türkçülük akımı, Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında etkili olmuştur.
4. Batıcılık

Batıcılık akımı II.Meşrutiyet'ten sonra gelişme göstermiştir.
Batıcılık akımının savunucuları Abdullah Cevdet, Süleyman Nazif, Celal Nuri'dir.
Kadın özgürlüğü, medeni kanun, laiklik, Latin alfabesi, tekke ve zaviyelerin kapatılması gibi düşünceleri savunmuşlardır.
Türkçüler'in Turancılık akımına karşılık, Batıcılar İrfancılık idealini savunmuştur.
5. Adem-i Merkeziyetçilik

Merkezi yönetimin yetkilerinin azaltılması, yerinden yönetime önem verilmesi savunulmuştur.
Devlet içindeki değişik unsurların yönetime katılması istenmiştir.
Savunucusu Prens Sebahattin'dir.
Liberal ekonomi modeli benimsenmiştir.
Not 1: Türkçüler, iç politikada Türkçü, dış politikada Batıcı davranmıştır.
Not 2: Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarken Türkçülük ve Batıcılık akımlarından etkilenmiş, inkılapları da Türkçülük ve Batıcılık akımları doğrultusunda gerçekleştirmiştir.


alıntı
 
K

Kaçak

Misafir
Osmanlı toplumunda düşünce akımları denmiş başlığa ..
Ama sanki artık Osmanlının Osmanlı olmaktan çıktığı döneme ait bilgiler ver ..
Osmanlının adının kaldığı kendinin olmadığı bir dönem ..
Benim asıl merak ettiğim ve bir türlü bilgi alamadığım nokta ..
Osmanlının Osmanlı olduğu , üç kıtada at koşturduğu dönemlere dair ...
Hiç okudunuzmu , Osmanlı içinde hiç muhalif hareket olmuşmudur ?
Saray etrafındaki alimlerin adını şanını hep duyarız ..
Peki saraya muhalif bir tek alimimiz çıkmışmıdır ?
Bir tek düşünce akımı gelişmişmidir ?
"Saltanat istemezük " diyen kimse olmuşmudur ?
Bir oluşum içinde hiç bir muhalif hareket yok ise , o oluşum ya ilahi vahyin muhattabıdır , yada çorak topraklardır dersek yanılırmıyız ?
 

era

Asistan
İhvan Üyesi
Katılım
4 Ocak 2011
Mesajlar
487
Puanları
0
Hiç okudunuzmu , Osmanlı içinde hiç muhalif hareket olmuşmudur ?
Saray etrafındaki alimlerin adını şanını hep duyarız ..
Peki saraya muhalif bir tek alimimiz çıkmışmıdır ?
Bir tek düşünce akımı gelişmişmidir ?
"Saltanat istemezük " diyen kimse olmuşmudur ?
"Saltanat istemezük" diyenler Tanzimat'tan önce yoktur. Hiçbir devleti zamanının şartlarından koparıp değerlendiremzsiniz. O çağlarda her idare ilahi kaynaklıdır ya da çorak topraktır; tam ya da yarı saltanattan başka bir idare sistemi yoktur. Ama muhalif hareket de vardır, muhalif alim de ..

Şehir dışında olduğum için ayrıntılı bilgi, en azından kaynağa dayalı ayrıntılı bilgi veremeyeceğim ama eve dönünce(dönersem) aktarırım.

(Kusura bakmayın ama sizde fark ettiğim bir şey var; eleştiri mantığıyla hareket ediyorsunuz ama rastladığım konu ve yorumlarda bunu sanki "tiksiniyor" gibi yapıyorsunuz. Hani öyleyse elştirileriniz objektif olamaz, belirtmek istedim.)
 
K

Kaçak

Misafir
Saltanattan başka yönetim şekli yoktur açıklaması pek makul değil ...
Neden dersek, Raşid halife dönemi seçim mantığı 3 farklı yolla olmuştur , uygulanmıştır ve Türkler İslama girdiginden beri bunu biliyorlardı ...
Bildikleri bir şey noktasında , geçiş dönemi dahi olsa bir gayret söz konusu degildi ...
Bilinen birşeyi görmezden gelmeye çalışmaz , dönemine inenemekdir kanımca ...

Muhalif hareketleri eklerseniz sevinirim , cidden merak ettigim bir konu ...

Tiksinti konusuna girmiyorum , şahsımın bir önemi yoktur...
Onlar bir ümmetti, geldi ve geçti ...
Onlar ile hiç bir derdim yok ,olmasıda saçma gelir bana ...
Bugunki algılamayı anlamaya ve anlamlandırmaya çalıştıkca , muhalefet kaçılnılmaz oluyor sadece ...
Olay budur ...
 
Üst