Osmanlı padişahların eşleri | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Osmanlı padişahların eşleri

Zeynep Özmen

Kevok_84
İhvan Üyesi
Katılım
7 Haz 2006
Mesajlar
3,306
Puanları
0
Osmanlı padişahların eşleri
Padişahlar Eşleri

I. Osman 1- Mal Hatun; Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey'in kızı ve Orhan Gazi'nin Annesi 2- Rabi'a Bala Hatun; Şeyh Edebalı'nın kızı ve Şehzade Alaaddin'in annesi

Orhan 1- Nilüfer Hatun; Yarhisar Tekfurunun kızı ve I. Murad ve Şehzade Kasım'ın Annesi. Eski adı Holofiro 2- Asporça Hatun; Bizans İmparatoru'nun kızı ve Şehzade İbrahim'in Fatma Hatun'un annesi. 3- Theodora Hatun; Şehzade Halil'in annesi ve İmparator kızı. 4- Eftandise Hatun; Mahmud Alp'in kızıdır.

I. Murad 1- Gülçiçek Hatun; Yıldırım Bayezid'in ve Yahşi Bey'in Annesi 2- Marya Thamara Hatun; Bulgar Kralı'nın kızı 3- Paşa Melek Hatun; Kızıl Murad Bey'in kızı 4- Fülane Hatun; Candaroğullarından bir beyin kızı 5- Fülane Hatun; Bulgar Beyinin kızı

I. Bayezid 1- Germiyanoğlu Devlet Şah Hatun; İsa, Mustafa ve Musa'nın annesi 2- Devlet Hatun; Yine Germiyenoğlu olduğu söylenen ve Sultan Mehmed Çelebi'nin annesi ve ilk Valide Sultan 3- Hafsa Hatun; Aydınoğlu İsa Bey'in kızı 4- Sultan Hatun; Dulkadiroğlu Süleyman Şah'ın kızı 5- Marya Olivera Despina Hatun; Sırbistan Kralı Lazar'ın kızı

I. Mehmed 1- Şeh-zade Kumru Hatun; Amasyalı bir Paşa'nın torunu 2- Emine Hatun; Dulkadiroğlu Mehmed Bey'in kızı ve II. Murad'ın annesi

II. Murad 1- Dulkadiroğlu Alime Hatun 2- Yeni Hatun; Amasyalı Mahmud Bey'in kızı 3- Hüma Hatun; Abdullah isimli bir şahsın kızı ve Fatih'in Annesi. Fatih'in annesinin devşirme olduğu nakledilmektedir. Ancak müslüman olduğu kesindir ve hele Ortodoks olan Mara Hatun ile Fatih'in üvey annelik dışında alakası yoktur. 4- Tacünnisa Hatice Halime Hatun; Candaroğlu İsfendiyar Bey'in kızıdır. 5- Mara Hatun; Çocuksuz ve ortodoks olarak ölen ve Fatih'in üvey annesi olan bu kadın Sırbistan Despotu Corc Bronkoviç'in kızı

II. Mehmed 1- Gülbahar Hatun; II. Bayezid ile Gevher Sultan'ın annesi 2- Gülşah Hatun; Karamanoğullarından İbrahim Bey'in kızıdır. 3- Sitti Mükrime Hatun; Dulkadiroğlu Süleyman Bey'in kızıdır. 4- Çiçek Hatun; Türkmen Beyi kızıdır. 5- Helene Hatun; Mora Despotu Demetrus'un kızıdır. 6- Anna Hatun; Trabzon İmparatoru'nun kızıdır; evlilikleri kısa sürmüştür. 7- Alexias Hatun; Bizans Prenseslerindendir.

II. Bayezid 1- Nigar Hatun; Şehzade Korkut ile Fatma Sultan'ın annesi ve Abdullah Vehbi kızı 2- Şirin Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Abdullah'ın annesi 3- Gülruh Hatun; Abdülhayy kızı ve Alemşah ile Kamer Sultan'ın annesi 4- Bülbül Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Ahmed ile Hundi Sultan'ın annesi 5- Hüsnüşah Hatun; Karamanoğlu Nasuh Bey'in kızı 6- Gülbahar Hatun; Abdüssamed kızı ve muhtemelenYavuz'un annesi 7- Ferahşad Hatun; Kefe Sancak Beyi Mehmed'in annesi 8- Ayşe Hatun; Dulkadiroğlu Alaaüddevle Bozkurd Bey'in kızı ve bir görüşe göre Yavuz'un annesi

I. Selim 1- Ayşe Hatun; Mengli Giray I'in kızı ve Beyhan ile Şah Sultan'ın annesi 2- Ayşe Hafsa Hatun; Kanuni, Hatice, Fatma ve Hafsa Sultanların annesi

I. Süleyman 1- Hürrem Haseki Sultan; Kanuni'nin nikah aldığı ve aslen Ukran bir Ortodoks rahibin kızı yahut Fransız veya İtalyan olduğu hususunda iddialar bulunan cariyedir. Şehzade Mehmed ve II. Selim'in annesi 2- Mahidevran Kadın; Abdullah kızı ve Şehzade Mahmud'un annesi 3- Gülfem Hatun; Cariyelerden ve Şehzade Murad'ın annesi 4- Fülane Hatun; Abdullah kızı ve Şehzade Mahmud'un annesi

II. Selim 1- Nurbanu Sultan; III. Murad'ın annesi ve İtalyan asıllı bir cariyedir.

III. Murad 1- Safiye Valide Sultan (Venedikli Baffo); III. Mehmed ile Ayşe Sultan'ın annesi ve cariye. Osmanlı hareminde devlet işlerine en çok müdahale eden Kadın Efendi. 2- Şems-i Ruhsar Haseki; Rukkiyye Sultan'ın annesi. Medine'de vakfı var. 3- Şah-i Huban Haseki 4- Naz-perver Haseki

III. Mehmed 1- Handan Valide Sultan; I. Ahmed'in annesi 2- Fülane Valide Sultan; Abaza asıllı ve I. Mıstafa validesi 3- Fülane Haseki; Şehzade Mahmud annesi 4- Fülane Haseki; Şehzade Selim annesi

I. Ahmed 1- Hatice Mahfiruz Sultan; Genç Osman'ın annesi 2- Kösem Sultan (Mahpeyker Sultan); IV. Murad'ın annesi ve Osmanlı Hareminin en namdar kadını 3- Fatma Haseki; Cariyelerdendir.

II. Osman 1- Akile (Rukiyye) Hanım; Şeyhülislam Esad Efendi'nin kızıdır ve hür kadınlardan nikah ile evlenilen nadir kadınlardandır. 2- Ayşe Hanım; Pertev Paşa'nın torunu

IV. Murad 1- Ayşe Haseki Sultan

İbrahim 1- Hatice Turhan (Tarhan) Valide Sultan; Rus asıllı bir cariyedir ve uzun yıllar naibe-i saltanatlık yapmıştır. IV. Mehmed'in annesidir. 2- Saliha Dil-aşub Valide Sultan; II. Süleyman'in annesi ve cariye. III. Haseki olduğu sanılıyor. 3- Hatice Muazzez Sultan; II. Haseki'dir ve II. Ahmed'in annesidir. 4- Hüma Şah Haseki Sultan (Telli Haseki); Sultan İbrahim'in en çok sevdiği Haseki'si. Nikah ile kadınlığa alındı. 5- Ayşe Sultan; 4. Haseki 6- Mah-i Enver Sultan; 5. Haseki 7- Şivekar Sultan; 6. Veya 7. Haseki

IV. Mehmed 1- Meh-pare Emetüllah Rabi'a Gülnuş Valide Sultan; Gülnuş Sultan diye bilinir. Girit'li bir ailenin kızıdır. II. Mustafa ve III. Ahmed'in annesidir. 2- Afife Kadın 3- Gülnar Kadın 4- Kaniye Haseki 5- Siyavuş Haseki

II. Süleyman 1- Hatice Haseki; Baş Kadın'dır 2- Behzat Haseki 3- İvaz Haseki 4- Sülün Haseki 5- Şeh-süvar Haseki 6- Zeyneb Haseki

II. Ahmed 1- Rabi'a Haseki Sultan; Haseki Sultan diye anılırdı.

II. Mustafa Kadın Efendileri

1- Ali-cenab; Baş Haseki 2- Şeh-Süvar Valide Sultan; 4 Haseki ve III. Osman'ın annesi 3- Saliha Sebkati Valide Sultan; Cariyelerinden ve I. Mahmud'un annesi 4- Hüma Şah Haseki 5- Afife Haseki 6- Hatice Haseki

İkballeri

7- Hafsa Sultan; Üçüncü Haseki olduğu söyleniyorsa da Kadın Efendi olması kuvvetlemuhtemeldir. 8- Hanife Hatun; İkinci veya Üçüncü İkbaldir. 9- Fatma Şahin Hatun

III. Ahmed Kadın Efendileri

1- Emetullah Baş Kadın; Baş Haseki 2- Rukıyye İkinci Kadın 3- Emine Mihrişah İkinci Kadın; III. Mustafa'nın annesi 4- Hatice İkinci Kadın 5- Rabi'a Şermi Kadın 6- Zeyneb Kadın 7- Emine Musall Kadın 8- Hanife Kadın 9- Gülşen Kadın 10- Ümmü Gülsüm Kadın 11- Hurrem Kadın 12- Meyli Kadın 13- Fatma Hüma Şah Kadın 14- Nijad Kadın 15- Nazife Kadın

İkballeri

16- Şayeste Sultan 17- Ayşe Hanım; İkinci veya üçüncü İkbaldir. 18- Hatem Hatun

I. Mahmud Kadın Efendileri

1- Hace Ali-cenab Baş Kadın 2- Hace Ayşe Kadın 3- Hace Verd-i Naz Dördüncü Kadın 4- Hatice Rami Altıncı Haseki 5- Hatem İkinci Kadın 6- Raziye Kadın

İkballeri

7- Meyyase Hanım; Bai İkbal 8- Fehmi Hanım; İkinci İkbaldir. 9- Habbabe Hanım 10- Sırrı Hanım

III. Osman Kadın Efendileri

1- Leyla Baş Kadın 2- Zevki Üçüncü Kadın 3- Ferhunde Emine Dördüncü Kadın

III. Mustafa Kadın Efendileri

1- Avn'ül-Hayat Baş Kadın Efendi 2- Mihr-i Şah Valide Sultan; Baş Kadın Efendi ve III. Selim'in annesi 3- Rif'at İkinci Kadın Efendi 4- Ayşe Adil-şah Üçüncü Kadın Efendi 5- Fehmi Üçüncü Kadın Efendi 6- Binnaz Üçüncü Kadın Efendi

I. Abdülhamid Kadın Efendileri

1- Ayşe Sine-perver Valide Sultan; IV. Mustafa'nın annesi ve IV. Kadınefendi 2- Nakş-ı Dil Valide Sultan; II. Mahmud'un annesi ve önce İkinci İkbal sonra Kadın Efendi 3- Hatice Ruh-şah Baş Kadın Efendi 4- Hüma Şah Baş Kadın Efendi 5- Ayşe Baş Kadın Efendi 6- Binnaz İkinci Kadın Efendi 7- Dilpezir Kadın Efendi 8- Mehtabe Dördüncü Kadın Efendi 9- Misl-i Na-yab Kadın Efendi 10- Mu'teber Kadın Efendi 11- Nevres Üçüncü Kadın Efendi 12- Fatma Şeb-safa Dördüncü Kadın Efendi 13- Mihrban Üçüncü Kadın Efendi

İkballeri

14- Nükhet-seza Hanımefendi; Baş İkbal 15- Ayşe Hanımefendi; İkinci İkbaldir.

III. Selim Kadın Efendileri 1- Nef-i Zar Baş Kadın Efendi 2- Hüsn-i Mah Baş Kadın Efendi 3- Zib-i Fer İkinci Kadın Efendi 4- Afitab Üçüncü Kadın Efendi 5- Re'fet Dördüncü Kadın Efendi 6- Nur-i Şems Kadın Efendi 7- Gonca-nigar Kadın Efendi 8- Dem-hoş Kadın Efendi 9- Tab-ı Safa Üçüncü Kadın Efendi 10- Ayn-ı Safa Kadın Efendi 11- Mahbube Kadın Efendi

İkballer

12- Meryem Hanımefendi 13- Mihriban Hanımefendi 14- Fatma Fer-i cihan Hanım Efendi

IV. Mustafa Kadın Efendileri

1- Şevr-i Nur Baş Kadın Efendi 2- Dil-pezir İkinci Kadın Efendi 3- Seyyare Üçüncü Kadın Efendi 4- Peyk-i Dil Dördüncü Kadın Efendi

II. Mahmud Kadın Efendileri

1- Bezm-i Alem Valide Sultan; I. Abdülmecid'in annesi 2- Pertev-niyal (Nihal) Valide Sultan; Sultan Abdülaziz'in annesi ve Beşinci Kadın Efendi 3- Haciye Pertev-Piyale Nev-fidan Baş Kadın Efendi 4- Ali-cenab Baş Kadın Efendi 5- Fatma Baş Kadın Efendi 6- Aşub-i Can İkinci Kadın Efendi 7- Haciye Hoş-yar İkinci Kadın Efendi 8- Nurtab Dördüncü Kadın Efendi 9- Misl-i Na-yab İkinci Kadın Efendi 10- Perviz-felek Dördüncü Kadın Efendi 11- Vuslat Üçüncü Kadın Efendi 12- Zer-nigar Üçüncü Kadın Efendi 13- Ebr-i Reftar İkinci Kadın Efendi

İkballeri

14- Hüsn-i Melek Hanımefendi; Baş İkbal 15- Zeyn-i Felek Hanımefendi; İkinci İkbaldir. 16- Tiryal Hanımefendi; Üçüncü İkbal 17- Lebriz-Felek Hanımefendi; Dördüncü İkbal

I. Abdülmecid Kadın Efendileri

1- Servet-seza Baş Kadın Efendi 2- Şevk-efza Valide Sultan; Sultan V. Murad'ın annesi ve İkinci Kadın Efendi 3- Hoş-yar İkinci Kadın Efendi 4- Tir-i Müjgan Valide Sultan; Üçüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamid'in annesi 5- Verd-i Cenan Üçüncü Kadın Efendi 6- Gül-cemal Dördüncü Kadın Efendi 7- Rahime Perestu Valide Sultan; Dördüncü Kadın Efendi ve II. Abdülhamid'in manevi annesi 8- Gülistu (Gülistan) Dördüncü Kadın Efendi 9- Düzd-i Dil Üçüncü Kadın Efendi 10- Bezmi (Bezmara)Altıncı Kadın Efendi 11- Mahitab Beşinci Kadın Efendi

İkballeri

12- Nalan-ı Dil Hanımefendi; Üçüncü İkbal. 13- Ceylan-yar Hanımefendi; İkinci ikbaldir. 14- Ayşe Ser-firaz Hanımefendi; İkinci İkbal. Sarayın adını batıran bir kadındır. 15- Nergis (Nergizu) Hanımefendi; Dördüncü İkbal 16- Navek-misal Hanımefendi; Dördüncü ikbal 17- Nesrin Hanımefendi; İkinci İkbal 18- Şayeste Hanımefendi; Dördüncü İkbal 19- Nükhet-seza Hnımefendi; Baş İkbal

Gözdeler

20- Yıldız Hanımefendi; 2. Gözde 21- Saf-derun Hanımefendi; 4. Gözde 22- Hüsn-i Cenan Hanımefendi; 3. Gözde

Abdülaziz Kadın Efendileri

1- Dürr-i Nev Baş Kadın Efendi 2- Hayran-ı Dil İkinci Kadın Efendi 3- Eda-Dil İkinci Kadın Efendi 4- Neş'erek (Nesrin) Üçüncü Kadın Efendi 5- Gevheri Dördüncü Kadın Efendi

V. Murad Kadın Efendileri

1- Elru Mevhibe Baş Kadın Efendi 2- Reftar-ı Dil İkinci Kadın Efendi 3- Şayan Üçüncü Kadın Efendi 4- Meyl-i Servet Dördüncü Kadın Efendi

İkballeri

5- Resan Hanımefendi; Baş İkbal 6- Cevher-riz Hanımefendi; İkinci İkbal 7- Nev-Dürr Hanımefendi; Üçüncü İkbal 8- Remiş-Naz Hanımefendi 9- Filiz-ten Hanımefendi

Gözdeler

10- Visal-i Nur Hanım; Gözde

II. Abdulhamid Kadın Efendileri

1- Nazik-eda Baş Kadın Efendi 2- Bedr-i Felek Baş Kadın Efendi 3- Safi-naz Nur-efzun İkinci Kadın Efendi 4- Bidar İkinci Kadın Efendi 5- Dilpesend Üçüncü Kadın Efendi 6- Mezide Mestan Üçüncü Kadın Efendi 7- Emsal-i Nur Üçüncü Kadın Efendi 8- Ayşe Dest-i Zer Müşfika (Kayıhan) Dördüncü Kadın Efendi

İkballeri

9- Saz-kar Hanımefendi; Baş İkbal 10- Peyveste Hanımefendi; İkinci İkbal 11- Fatma Pesende Hanımefendi; Üçüncü İkbal 12- Behice (Maan) Hanımefendi; Dördüncü İkbal 13- Saliha Naciye Hanımefendi; Dördüncü İkbal

Gözdeler

14- Dürdane Hanım; Baş Gözde 15- Calibos Hanım; 2. Gözde 16- Nazlıyar Hanım; 3. Gözde

V. Mehmed Reşat 1- Kam-res Baş Kadın Efendi 2- Dürr-i And İkinci Kadın Efendi 3- Mihr-engiz İkinci Kadın Efendi 4- Naz-perver Üçüncü Kadın Efendi 5- Dil-firib Dördüncü Kadın Efendi

VI. Mehmed Kadın Efendileri

1- Emine Nazik-eda Baş Kadın Efendi 2- Şadiye Meveddet İkinci Kadın Efendi 3- İnşirah Kadın Efendi 4- Nevvare Üçüncü Kadın Efendi 5- Ni'met Nev-zad Hanım Efendi
 

aska_surgun

Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Ağu 2006
Mesajlar
56
Puanları
0
Eyvallah tamamını okuyamadım lakin emeğine sağlık
 
Üst