Oruçken Hayız Gören Kadın Yeyip İçmeli mi?

hirahos

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Kas 2006
Mesajlar
35,904
Puanları
0
Yaş
50
Soru

Oruç tutan bir bayan ikindiden sonra veya akşama yakın bir zamanda hayız görse, Ramazan ayına hürmeten oruç açılmaz diye bir fetva işittim ya da orucun açılması mı lazımdır?

Tarih 10.08.2011

Cevap (Mehmet Talu hoca)

Bismillahirrahmanirrahim

İşittiğiniz fetva doğru değildir. Tam aksine, oruçlu iken gün içinde vakit ne olursa olsun hayız görmeye başlayan bir kadının yiyip içmesi farzdır. Çünkü kadının özel günlerindeyken oruçlu durması haramdır.

Burada gizli yiyip içmesi Ramazan ayına hürmetten dolayı olmayıp fitneye sebep olmamak içindir.

Selam Ve Dua ile
 

hirahos

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Kas 2006
Mesajlar
35,904
Puanları
0
Yaş
50
Soru

Bir arkadaşım Ramazan ayında hayız olduğu halde niyet etmeden Ramazan'a hürmet olsun diye hiçbir şey yiyip içmiyor. Böyle yapması caiz midir?

Tarih 22.08.2011

Cevap (Mehmet Talu hoca)

Bismillahirrahmanirrahim

Hayır, bu şekilde hareket edilmesi caiz değildir.

Hayızdan dolayı oruca niyetlenmeyen veya oruçlu iken gün içinde vakit ne olursa olsun hayız görmeye başlayan bir kadının yiyip içmesi farzdır. Çünkü kadının özel günlerindeyken oruçlu durması haramdır.

Burada gizli yiyip içmesi Ramazan ayına hürmetten dolayı olmayıp fitneye sebep olmamak içindir.

Selam Ve Dua ile
 

hirahos

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Kas 2006
Mesajlar
35,904
Puanları
0
Yaş
50
Soru

Bir bayanın hayızlı günlerinde oruç tutmamasına dair bir ayet var mıdır?

Tarih 13.09.2011

Cevap (Mehmet Talu hoca)

Bismillahirrahmanirrahim

Bir bayanın hayızlı günlerinde oruç tutmamasına dair bir ayet bulunmamaktadır. Şunu belirtelim ki bu mesele bir ibadet meselesidir ve hiçbir meselenin detayları Kuran-ı Kerim'de yer almamış, bu detaylar, Kuran-ı Kerim'in açıklayıcı konumunda olan Sünnet'te yer almıştır.

Özel hallerde (hayız-loğusa) bulunan kadınların namaz kılmasının ve oruç tutmasının caiz ve sahih olmadığı hususunda fıkıh alimleri icma (görüş birliği) etmişlerdir. Özel hal süresince terk edilen namazların kaza edilmesinin gerekmediği oruçların ise temizlendikten sonra tutulacağı hususunda da icma vardır. Bu konuda şu sahih hadis-i şerifler bulunmaktadır.

Ebû Saîd’il-Hudrî (R.A)den rivayete göre Resûlullah (S.A.V.) Efendimiz:

kadın hayız olduğu zaman namaz kılmaz, oruç tutmaz…buyurdu.1

Muaze'den rivayet edildiğine göre; O şöyle demiştir:

- Hz. Aişe (R.Anha)'ya sordum: “Neden hayızlı kadın orucu kaza ediyor da namazı kaza etmiyor” dedim. Hz. Aişe (R.Anha):

(Vaktiyle) Bu iş bizim başımıza gelirdi de orucu kaza etmekle emrolunur; namazın kazası ile emrolunmazdık” cevabını verdi.2

dipnot
(1) Buhari; Hayız:6; No:298; 1/116, Müslim; İman:34; No:79; 1/86, İbn-i Hibban; Hazar ve’l-ibaha:10; No:5744; 13/54, Beyhakî Sünen-i Kübra; Hayız; No:1517; 2/3
(2) Müslim; Hayz;15; No:69; 1/265, Buhârî; Hayz:20 No:315; 1/122, Ebû Dâvud; Tahâret;104; No:262-263, Tirmizi; Tâhâret:97, Nesâî; Hayz:17; No:382; Sıyam:64, İbn-i Mâce; Tâhâret:119; No:631, A.b.Hanbel; 6/32-94-97-120-143-185-231, Dârimi; Tâhâret:102

Selam Ve Dua ile
 
Üst