ÖNEMLİ OLAN... Kıssadan hisse

B

BeHReM

Guest
ÜSTTE OLMAK!..

Yahya Efendi (!)isimli birisi, Niyazi-i Mısrî ‘yi devrin padişahına gammazlar.

Niyazi-i Mısrî bir adaya sürgün edilir.

Bir müddet sonra Yahya Efendi denilen şahıs da aynı akibete uğrar ve aynı adaya sürgüne gönderilir.

Tevafuka bakınız ki; Yahya Efendi de aynı binada, Niyazi-i Mısrî’nin üzerindeki kata yerleştirilir.

Niyazi-i Mısrî, Yahya Efendiye:

- Ne haber, der, sen de sürgüne geldin!

- Öyle, ama ben üst kattayım, diye cevap verir Yahya Efendi!

Niyazi-i Mısrî nükteyi patlatır:

- Ne fark eder?! Tebbet sûresi de İhlâs-i şerifin üstünde… Ama İhlâs-ı şerif Kur'ân-ı Kerim'in üçte birine muadil!
 
Üst