Ölümden Sonra Yeni Bir Hayat Mümkün mü? Tüm Bilinmeyenleri ile Reenkarnasyon | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Ölümden Sonra Yeni Bir Hayat Mümkün mü? Tüm Bilinmeyenleri ile Reenkarnasyon

abdullah birisi

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
12 Mar 2013
Mesajlar
10,282
Puanları
83
tabiki olacak zaten, kabir hayatı var, sonra ahiret hayatı, sonra, cennet veya cehennem hayatı..... dünyaya geri dönmekmi, züğürt tesellisi...bir kere şans verilir, kullandın kullandın, tekrarı yok....
 

Mugalata

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
10 Mar 2014
Mesajlar
4,252
Puanları
63
tabiki olacak zaten, kabir hayatı var, sonra ahiret hayatı, sonra, cennet veya cehennem hayatı..... dünyaya geri dönmek mi, züğürt tesellisi...bir kere şans verilir, kullandın kullandın, tekrarı yok....
6 aylıkken ölen bir bebeğin ne suçu var? veya genç yaşta öldürülen birisinin?..

yahut, daha önceki şansı iyi kullanamamışsa, yeniden bir şans verilmemesinin sebebi ne? ilkinde hamdı, ikincisinde yine çiğdi, ama belki de üçüncüsünde pişti elhamdülillah. :)
 

abdullah birisi

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
12 Mar 2013
Mesajlar
10,282
Puanları
83
6 aylıkken ölen bir bebeğin ne suçu var? veya genç yaşta öldürülen birisinin?..

yahut, daha önceki şansı iyi kullanamamışsa, yeniden bir şans verilmemesinin sebebi ne? ilkinde hamdı, ikincisinde yine çiğdi, ama belki de üçüncüsünde pişti elhamdülillah. :)
6 aylık ölmekten, gavur ölmekten iyidir..... sen bilmessin, Allah bilir...... senin sahip olduğun, malın kullanımına, ben kaışsam ve ısrar etsem, demezmisin, "ya arkadaş, sen haddini bilmez adamsın" diye...... Alemlerin sahibi Allah tır,,, istediği gibi tasarruf eder...hesapmı soracaksın...
 

Son.Fedai

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
12 Şub 2007
Mesajlar
6,367
Puanları
63
Yaş
51
Web sitesi
www.elibolyazilim.com
Müslümanların konuştuklarına bak

Ne günlere kaldık ya Rabbi
 

hirahos

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Kas 2006
Mesajlar
35,948
Puanları
83
Yaş
52
Reenkarnasyona (tenasühe) inanan İslam'dan çıkar, başka bir dine geçer. Çünkü Allah ve Rasulünü yalanlamıştır.

Ülkemizde bazı aleviler, Suriyede nusayriler "devriye" "cili" isimleri altında reenkarnasyona, yeniden yeniden başka cisimlerle dünyaya gelmeye inanmaktadırlar.

Bazı reformcu isimler, güya Kur'an'dan reenkarnasyona delil bulmuşlar. Yaşer nuri bunlardan biri. Halbuki delil diye istismara yeltendikleri ayetler, Allah'ın nefhasından, ruhlar alemine; ruhlar aleminden milyonlarca limana uğrayarak anne rahmine, anne rahminden dünyaya, dünyadan kabir alemine, ordan da ahıret alemine geçmekle ilgilidir. Her biri doğum olarak nitelenebilir. Mesela, inanan için ölüm dahi kabir alemine bir doğumdur. Gibi... Bazı sapıtmışlar, halkiyetteki tekamül vetiresini "evrim" saçmalığına dahi yorarlar.

Hepsi ayrı bir sapkınlık, hepsi ayrı bir inançsızlıktır. Ruhlar aleminden haberdar olmayanların ve teslim olamayanların vehimleridir.

Her sapıtmış fırka gibi, kendilerine Kur'an'ı kalkan etmelerinin bir kıymeti yoktur. Allah ve Rasulü ve mübarek Ashabı ile onlara güzellikle tabi olanların Kur'an'ı anlamasından daha doğru, daha makbül bir yol yoktur.

Mesela bir Ayet ki tenasühü kesin olarak reddeder:

Kâfirlerden birine ölüm gelince, "Rabbim, beni geri çevir, tâ ki, yapmadan bıraktığımı tamamlar, iyi iş işlerim" der. Hayır; bu söylediği boş laftır. Tekrar diriltilecekleri güne kadar arkalarında geriye dönmekten onları alıkoyan bir engel vardır. (Müminun, 99-100)

Tenasühü reddeden bir Hadis-i Şerif, İbni Mace'dedir:

Abdullah bin Amr bin Haram Uhud savaşında şehid edilince Rasûlullah sallâlahu aleyhi vesellem bana: "Ey Câbir, Allah'ın babana ne dediğini bildireyim mi?" diye sordu. Ben: "Buyur" dedim. Rasûl-i Ekrem şöyle buyurdu:

"Allah arada bir perde olmaksızın hiçbir kimse ile konuşmamıştır. Ancak babanla perdesiz ve doğrudan doğruya konuştu ve ona: "Ey kulum! Benden iste ki sana vereyim" buyurdu. Baban da: "Ey Rabbim, beni diriltirsin, ben de ikinci defa Senin yolunda şehid edilirim" dedi. Allah da:

"İnsanların dünyâya asla dönmeyecekleri hükmü şüphesiz önceden tarafımdan verilmiştir" buyurdu.

Baban da: "Yâ Rabbi! Öyle ise bizim durumumuzu geride kalanlara bildir" dedi.


Bunun üzerine, "Allah yolunda şehid edilenleri ölü saymayın" (Âl-i İmrân, 169) mealindeki âyet inzal olmuştur.

...
 

hirahos

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Kas 2006
Mesajlar
35,948
Puanları
83
Yaş
52
@Mugalata, sen Alevi misin? Alevilerin reenkarnasyona inanan kısmından?
 

Mugalata

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
10 Mar 2014
Mesajlar
4,252
Puanları
63
6 aylık ölmekten, gavur ölmekten iyidir..... sen bilmessin, Allah bilir...... senin sahip olduğun, malın kullanımına, ben kaışsam ve ısrar etsem, demez misin, "ya arkadaş, sen haddini bilmez adamsın" diye...... Alemlerin sahibi Allah tır,,, istediği gibi tasarruf eder...hesap mı soracaksın...
estağfirullah! hesap sormak değil, akıl yürütmek. ayrıca neden senin şu sözlerin allah'ın işine karışmak olarak nitelenmiyor da:

tabiki olacak zaten, kabir hayatı var, sonra ahiret hayatı, sonra, cennet veya cehennem hayatı..... dünyaya geri dönmekmi, züğürt tesellisi...bir kere şans verilir, kullandın kullandın, tekrarı yok....
benim şu sözlerim öyle niteleniyor:

6 aylıkken ölen bir bebeğin ne suçu var? veya genç yaşta öldürülen birisinin?..

yahut, daha önceki şansı iyi kullanamamışsa, yeniden bir şans verilmemesinin sebebi ne? ilkinde hamdı, ikincisinde yine çiğdi, ama belki de üçüncüsünde pişti elhamdülillah. :)
görüyorsun değil mi? işine geldiği gibi yönlendirebileceğini sanıyorsun tartışmayı. ama karşındaki kişinin mugalata olduğunu hatırlatırım. :)
 

Mugalata

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
10 Mar 2014
Mesajlar
4,252
Puanları
63
@Mugalata, sen Alevi misin? Alevilerin reenkarnasyona inanan kısmından?
hayır, alevî değilim. ayrıca reenkarnasyona inandığımı da söylemedim. sadece ilgimi çeken konuyu burada paylaştım.

tartışılması için elbette... karşılıklı birbirini itham etsinler diye değil... :)
 

hirahos

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Kas 2006
Mesajlar
35,948
Puanları
83
Yaş
52
Reenkarnasyon (Tensasüh) İnancının Tarihi

Tenasüh inancı, Hindistan'da Hinduizm'den doğmuş ve buradan Hint Adaları, Tibet, Çin, Kore, Japonya, ve eski Yunan'a yayılmıştır. Bu inanç, Hinduizm (Brahmanizm) ile beraber, Budizm, Taoizm, Caynizm, Maniheizm gibi Asya'nın eski dinlerinde de görülür. Tenasühün en eski yazılı kaynağı, Hinduizmin kutsal metinleri olan Upanişadlardır (M.Ö. 7-6 yy). Tenasüh inancında manevi mükâfat ya da ceza, yaptığı kötülük veya iyiliklerin karşılığı olarak ruhunun bir hayvan veya bir insan cesedine girerek alçalması ya da yükselmesidir. Hinduizm'de ruhların bir bedenden diğer bedene göçüne Samsara adı verilir. Hindulara göre bir insanın ruh göçünün başlangıcı belli değildir. Ruh, daha önce bir bedendeki durumuna göre bir hayvan veya bir insan veyahut da bir tanrı olarak dünyaya gelebilir. Hindulara göre, tenasüh yalnızca insana mahsus değildir. Tanrılar da ölür ve yeniden başka bir kalıpta doğabilir.

Tenasüh inancı Hinduizm'in esasıdır. Ruhunun kalıptan kalıba dolaşması insanı kemâle erdirebilir. İnsan ruhu, hayvan veya insan bedenlerine girerek pek çok sayıda varoluşlar yaşadıktan sonra saflaşırsa (temizlenirse) bu dünyadan giderek saadete ulaşır ve yaratıcı tanrı olan Brahma'ya ulaşabilir. Veya Hinduizm'in bazı kollarına göre kâinatın ruhuna karışır. Budizm'e göre, bir ruh intikali en küçük böcekten insana varıncaya kadar bütün canlılara şamil olur. Kurtuluş (Nirvana), insan varlığı safhasında ruhun bütün arzularını yenerek dünya ile alakasını kesince meydana gelir.

Tenasuh inancı, eski Yunan'da M.Ö. 6. asırda ortaya çıkan Orfizm (Orfik dini) mezhebinde de görülür. Tenasüh fikri M.Ö 6. asırda yaşamış Pythagoras (M.Ö. 580-500) ve Eflâtun (Platon) (M.Ö.427-347) tarafından da benimsenmiş ve geliştirilmiştir. Tenasuh inancı, Kelt ve İskandinav dinlerinde ve Yahudiliğin bazı batınî mezheplerinde de görülür.

İslam Tarihinde Reenkarnasyon

Müslümanlar arasından çıkıp da İslâm dini ile alakası kesilmiş gulât-ı şîa yani müfrit (aşırı) şiîler gibi bazı mezhepler de tenasuh inancını almışlardır.

Mutezile'den Ahmed b. Hâbıt, Ahmed b. Eyyûb, Ahmet b. Muhammed el-Kahtî, tenasuh inancını eski Yunan'dan alıp kabul etmişlerdir.

Karmatiler, batınîlerin bir kısmı, Nusayriyye ve Dürzîler de tenasühe inanırlar. Nusayrîlere göre, Müslüman, Hristiyan ve Yahûdiler gibi Nusayrî olmayanların ruhları, eşek ve köpek gibi hayvanların cesetlerine girer. (Hz.) Ali'ye inanan gerçek Nusayrîlerin ruhları hareket yoluyla yıldızlar haline dönüşerek nurlar âlemine yükselirler. Dürzîler ahiretle ilgili cezâ, mükafât, cennet ve cehennemin bu dünyada olduğuna inanırlar.

(Türkiye'de yaşayan alevilerin bir kısmı da devriyye diyerek tenasuha yani reenkarnasyona inanmaktadırlar)
 

hirahos

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Kas 2006
Mesajlar
35,948
Puanları
83
Yaş
52
6 aylıkken ölen bir bebeğin ne suçu var? veya genç yaşta öldürülen birisinin?..

yahut, daha önceki şansı iyi kullanamamışsa, yeniden bir şans verilmemesinin sebebi ne? ilkinde hamdı, ikincisinde yine çiğdi, ama belki de üçüncüsünde pişti elhamdülillah. :)
Mugalata, yeme şimdi bizi... :)

Böyle bir yazı yazan reincarnation'a inanıyor demektir. Eğer inanmıyorsan, kesin ifade ile belirtmeliydin.
 

Mugalata

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
10 Mar 2014
Mesajlar
4,252
Puanları
63
Mugalata, yeme şimdi bizi... :)

Böyle bir yazı yazan reincarnation'a inanıyor demektir. Eğer inanmıyorsan, kesin ifade ile belirtmeliydin.
sizi yemiyorum. :)

reenkarnasyona inanmadığımı da söylemedim. :)
 

PUTKIRAN

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
21 Eki 2009
Mesajlar
3,228
Puanları
63
Reenkarnasyona (tenasühe) inanan İslam'dan çıkar, başka bir dine geçer. Çünkü Allah ve Rasulünü yalanlamıştır.

Ülkemizde bazı aleviler, Suriyede nusayriler "devriye" "cili" isimleri altında reenkarnasyona, yeniden yeniden başka cisimlerle dünyaya gelmeye inanmaktadırlar.

Bazı reformcu isimler, güya Kur'an'dan reenkarnasyona delil bulmuşlar.....
...
Tasavvufcuları da unutma...

4. Tasavvuf kültüründen reenkarnasyonla ilişkilendirilebilecek ifadeler

Tasavvuf edebiyatından bu konu ile ilgili çağrışım yaratabilecek ifadeleri bulabiliyoruz, birkaçı için;
Ete kemiğe büründüm, Yunus olarak göründüm (…) Her dem yeni doğarız, bizden kim usanası. (Yunus Emre)
Ben de cansız varlıkken öldüm, yetişip gelişen bitki oldum; bitkiyken öldüm, hayvan biçiminde tezahür ettim. Hayvanlıktan geçip öldüm, insan oldum; öyleyse ölmekten korkmak niye? Hiç daha kötüye dönüştüğüm, alçaldığım görüldü mü?” (Mevlana Celaleddin Rumi)
Ondört bin yıl gezdim divanelikte / insan sıfatından çok geldim gittim (Haydar Haydar,Alevi deyişi)
 

hirahos

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Kas 2006
Mesajlar
35,948
Puanları
83
Yaş
52
sadece ilgimi çeken konuyu burada paylaştım. tartışılması için elbette...
Tartışılacak bir şey yok. İslam'a teslim ol. Akıl oyunları başına iş açar...
 

Mugalata

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
10 Mar 2014
Mesajlar
4,252
Puanları
63
Sen ne demiş oldun, şimdi? :)

Klavye hatası olmalı.
hayır, klavyede değil, sorgulama tarzımızda hata var. bunu düzeltirsek hata ortadan kalkar. :)

ben ilke olarak, inanç tartışmasına girmiyorum. bu konuyu da inanmak-inanmamak açısından değil, fikir tartışması açısından paylaştım. reenkarnasyonun olup olmadığını bilmiyorum.
 

hirahos

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Kas 2006
Mesajlar
35,948
Puanları
83
Yaş
52


Tasavvufcuları da unutma...

4. Tasavvuf kültüründen reenkarnasyonla ilişkilendirilebilecek ifadeler


Tasavvuf edebiyatından bu konu ile ilgili çağrışım yaratabilecek ifadeleri bulabiliyoruz, birkaçı için;
Ete kemiğe büründüm, Yunus olarak göründüm (…) Her dem yeni doğarız, bizden kim usanası. (Yunus Emre)
Ben de cansız varlıkken öldüm, yetişip gelişen bitki oldum; bitkiyken öldüm, hayvan biçiminde tezahür ettim. Hayvanlıktan geçip öldüm, insan oldum; öyleyse ölmekten korkmak niye? Hiç daha kötüye dönüştüğüm, alçaldığım görüldü mü?” (Mevlana Celaleddin Rumi)
Ondört bin yıl gezdim divanelikte / insan sıfatından çok geldim gittim (Haydar Haydar,Alevi deyişi)
Sahih Tasavvufta (iddiacılarında değil) böyle bir inanç yoktur. İftiradır.

Burada, edebiyatı kişilerin anlayamaması sorunu vardır. O ifadeleri iyi anla, iftiradan sakın.
 

Mugalata

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
10 Mar 2014
Mesajlar
4,252
Puanları
63
Tartışılacak bir şey yok. İslam'a teslim ol. Akıl oyunları başına iş açar...
iyi ama burası bir tartışma forumu. tartışılacak bir şey olmayan o kadar çok şey konuşuluyor da bu konu mu konuşulmasın? önemli bir konu değil mi?

ayrıca islam'da neye teslim olalım? islam'da reenkarnasyonun olmadığına mı, yoksa islam'da reenkarnasyonun olduğuna mı? :)
 

hirahos

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
9 Kas 2006
Mesajlar
35,948
Puanları
83
Yaş
52
hayır, klavyede değil, sorgulama tarzımızda hata var. bunu düzeltirsek hata ortadan kalkar. :)

ben ilke olarak, inanç tartışmasına girmiyorum. bu konuyu da inanmak-inanmamak açısından değil, fikir tartışması açısından paylaştım. reenkarnasyonun olup olmadığını bilmiyorum.
Sen inanç tartışmasına girmiyorum diyebilirsin, yazdıklarından agnostik olduğun anlaşılıyor. İnanç tartışmasının tam göbeğindesin. Ben, senin iman etmediğini söyleyebilirim. :)

İnanmayana yapacağımız sadece dua: Allah, hidayet versin.
 

spesifik

'ana hura!!
İhvan Üyesi
Katılım
18 Ağu 2007
Mesajlar
24,326
Puanları
113
Om Shanti Om (2007) izlemeyi düşünüyordum ben geçenlerde
tesadüf mü diyelim :)
 
Üst