O, Ne Güzel Kuldu! ( MUSA TOPBAŞ) osman nuri topbaşın kaleminden

eylül

Veled-i kalbî
İhvan Üyesi
Katılım
15 Ara 2006
Mesajlar
5,223
Puanları
0
ah!!!
...
...
...
efendim...
...
...
...
ah!!!
 

kays

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
9,264
Puanları
0
O, Ne Güzel Kuldu! ( MUSA TOPBAŞ) osman nuri topbaşın kaleminden

O, Ne Güzel Kuldu! -devamı- 25/04/2008 cuma

Üçüncü safhada ise, gâye «Emrolunduğun gibi dosdoğru ol!» emr-i ilâhîsini yaşayabilmektir ki,

bu da, her şeyde rızâ-yı ilâhîye göre istikâmetlenmekdir.

Bir mü'min, gönül âleminde bu üç merhaledeki sıfatları hâiz duruma geldiği vakit artık Cenâb-ı Hakk'ın dâru's-selâm'ına,

yâni cennet-i âlâsına hak kazanmış demektir.

Böyle kullar, Allâh Teâlâ'nın dâvetine râdıyye ve merdıyye makâmında, yâni Allâh kendisinden râzı,

kendisi de Allâh'tan râzı olarak icâbet edecek hâle gelmiş bahtiyarlardır."

İşte bize bu hakîkatleri aktaran Mûsâ Efendi -kuddise sirruh- da, bu bahtiyarların ilk safındaydı.

devamı var
 

kays

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
9,264
Puanları
0
O, Ne Güzel Kuldu! ( MUSA TOPBAŞ) osman nuri topbaşın kaleminden

O, Ne Güzel Kuldu! -devamı- 25/04/2008 cuma

O ne güzel kuldu! Her hâli yaratana kulluk ve sevgide vefâ ve sadâkat timsâliydi.

Samîmiyet ve ihlâsın nûru yüzünde lemeân ederdi. Mübârek sîmâları görenlere Allâh'ı hatırlatırdı.

O'nun rızâ-yı ilâhî yolundaki yüksek yaşayışının bize tâlim ettiği nice hususlar vardır. Hulâsası şudur:

Bu dünyâda kâmil îmân, bütün nefsânî lekelerden temizlenmiş bir aşk neşvesi ve rûhânî yüce bir gâye ile gerçekleşir.

Bunun için de cismânî zevklerden rûhânî hazlara, gel-geç fânî güzellik ve sevdâlardan mutlak ve ebedî güzelliğe doğru derin, sonsuz bir şevk içinde Rabbe yönelmek zarûreti vardır.

Öyle ki bu uğurda dünyâ da, cân da yâre teslîm edilir. Hazret-i Mevlânâ buyurur:

"Sehâvet ehli olan kimseye yakışan, fakîre ihsândır. Fakat âşıklara sezâ olansa, cânân yolunda fedâ-yı cândır..."

devamı var
 

kays

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eki 2006
Mesajlar
9,264
Puanları
0
O, Ne Güzel Kuldu! ( MUSA TOPBAŞ) osman nuri topbaşın kaleminden

O, Ne Güzel Kuldu! -devamı- 25/04/2008 cuma

Bu makâma nâil olanlar:

"İşte onlar, en ileri makâma ulaşan sıddîklardır. Şehîdlerin mükâfâtı da Rabbleri katındadır.

Hepsinin ecirleri ve nûrları vardır." (el-Hadîd, 19) şeklinde nice müjdelerle ilâhî sofralarda gıdâlanırlar.

Hâsılı o Allâh dostundan bize kalan en kıymetli mîrâs, şu fânî dünyâyı zarîf, ince rûhlu, rakîk bir kalb ile yaşayabilmek, Rabbimizin lutfu ve "yüz akı" ile fânî, devre mülk bir dünyâya elvedâ diyebilmek anlayışıdır!..

Onun son hâline tercüman da, Yûnus'un gönülden gönüle akarak dilden dile dolaşan şu mısralarıdır:

Biz dünyâdan gider olduk,
Kalanlara selâm olsun!
Bizim için hayır duâ,
Kılanlara selâm olsun!..

Cenâb-ı Hakk'dan; vefâtının bu birinci sene-i devriyyesinde kendisini ru'yet-i cemâlullâh ile mükâfatlandırması niyâzı ile birlikte yetîm mânevî evlâdlarına da onun kulaklarda hâlâ çınlamakta bulunan irşâd ve îkâzlarının te'sîrinin devamını lutfetmesini niyâz ederiz.

Rahmetullâhi Aleyh!

osman nuri topbaş

son
 

Cenan

Ordinaryus
İhvan Üyesi
Katılım
13 Eyl 2007
Mesajlar
2,480
Puanları
113
Kays abimiz vardı eskilerden.
O da sessiz sakin çekip gitti daha niceleri gibi.

Eski konulara bakayım derken ne çok değerli kardeşimiz kayıplara karışmış. Uzaktan uzağa aile olmuşuz kimileriyle. Abi, abla, kardeş, dost.

Her nerede iseler Rabbim yar olsun kendilerine.
 
Üst