niyet adetleri ibadete çevirir

Risale-i Nur Talebesi

Diyar-ı Bekirli
Katılım
30 Haz 2006
Mesajlar
1,460
Tepkime puanı
11
Puanları
0
ÂYET-İ KERİME MEÂLİSiz o kavmin harap yurtlarından sabah akşam geçersiniz. Hâlâ akıllanmayacak mısınız?


Sâffât Sûresi: 137-138HADİS-İ ŞERİF MEÂLİDin kardeşine üstün gelme yarışına girme, ona kötülük yapma ve muhalefet olsun diye fikrine karşı çıkma.


Câmi'ü's-Sağîr, c: 3, 3855
Niyet âdetleri ibadete çevirirArkadaş! Bu niyet meselesi, benim kırk senelik ömrümün bir mahsulüdür. Evet, niyet öyle bir hâsiyete mâliktir ki, âdetleri, hareketleri ibadete çeviren pek acip bir iksir ve bir mayedir.

Ve keza, niyet ölü ve meyyit olan hâletleri ihya eden ve canlı, hayatlı ibadetlere çeviren bir ruhtur.

Ve keza, niyette öyle bir hâsiyet vardır ki, seyyiatı hasenata ve hasenatı seyyiata tahvil eder. Demek, niyet bir ruhtur. O ruhun ruhu da ihlâstır. Öyleyse, necat, halâs, ancak ihlâsladır. İşte bu hâsiyete binaendir ki, az bir zamanda çok ameller husule gelir. Buna binaendir ki, az bir ömürde Cennet, bütün lezaiz ve mehâsiniyle kazanılır. Ve niyetle insan daimî bir şâkir olur, şükür sevabını kazanır.

Ve keza, dünyadaki lezzet ve nimetlere iki cihetle bakılır:

Bir cihette, o nimetlerin bir Mün’im tarafından verildiği düşünülür. Ve nazar, o lezzetten in’am edene döner, Onu düşünür. Mün’imi düşünmek lezzeti, nimeti düşünmekten daha lezizdir.

İkinci cihet, nimeti görür görmez nazarını ona hasrederek, o nimeti ganimet telâkki ederek minnetsiz yer.

Halbuki, birinci cihette lezzet, zevalle zâil olsa bile ruhu bâkidir. Çünkü Mün’imi düşünür. Mün’im ise merhametlidir. “Daima bu nimetleri bana verir” diye ümitvâr olur. İkinci cihette, nimetin zevali ölüm değildir ki, ruhu kalsın. Ruhu da söner, ancak dumanı kalır. Musibetlerin ise, zevâlinden sonra dumanları söner, nurları kalır. Lezzetlerin zevâlinden sonra kalan dumanları, günahlarıdır.

Mesnevî-i Nuriye, s. 61


Lügatçe:hâsiyet: Hususi fayda, kuvvet ve menfaat, tesir, keyfiyet.

maye: Esas. Temel. Maya.

seyyiat: Kötülükler, günahlar.

hasenat: İyilikler, sevaplar.

tahvil: Değiştirme.

in’am: Nimetlendirme
 

ORHANCAN

Ordinaryus
Katılım
15 Ara 2006
Mesajlar
2,536
Tepkime puanı
80
Puanları
0
Konum
-İSPARİT-
Rehberimiz, Güllerin Efendisi Peygamberimiz (SAV) bir hadisi şerifinde de ne güzel söylemiş:

İnnemel a'malü bin niyet...

Üstad (RA) Hazretleri de adatlarınızı ibadet haline çeviriniz derken

küçük bir adeti sırf Lillah (CC) ve Liveclillah (CC) adına yapınca veya

sırf Alemlerin Efendisi (SAV) yaptığı için yapmamızdan dolayı o

adetlerimizin efal ve hareketlerimizin İBADET HALİNE GELECEĞİNİ

belirtmiştir.


Misal olarak; yoldan geçerken bir engeli kaldırmak, bir diken veya eza

cefa verecek bir nesneyi kaldırmakla, bunu da Başımızın tacı -

gözümüzün Nuru Peygamberimiz (SAV) böyle yapmış diyerek

hatırlamakla, sünnet-i seniyye yi yaşadığımız için ibadet haline

geleceği ve sevap kazanacağımızı risale-i nurda çok veciz ve sarih

şekilde anlatmıştır...


..Rabbim Ümmetin fesada düştüğü bir zamanda sünnet-i seniyyeyi

yaşamayı ve yaşatmayı bizlere muvaffak kılsın....amin..

..
 
Üst