:nefs(nefis-öz varlık): | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

:nefs(nefis-öz varlık):

GENCAKINCI

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
21 Ağu 2009
Mesajlar
1,666
Puanları
0
:NEFS(NEFİS-ÖZ VARLIK):
YUSUF S.53.AYET:“Ben nefsimi temize çıkarmam.Çünkü nefis,daima kötülüğü emredicidir.Meğer Rabb’imin esirgediği bir nefis ola.Rabb’im bağışlayan,esirgeyendir”“Harpten döndüğü zaman Hz.Muhammed(s.a.v): ‘Artık küçük cihaddan büyük cihada döndünüz’ buyurdu.
-Ya Resulullah,biz harpten dönüyoruz.Bizimki küçük oluyor da,büyük cihad nedir?
-Büyük cihad nefis mücadelesidir’ buyurdu”
(HADİS-İ ŞERİF)

“(Hakiki)mücahid,Allah’ın Zâtı(rızası)uğrunda nefsiyle cihad edendir”
(HADİS-İ ŞERİF. Ahmed b. Hanbel’in müsnedi)
“Nefsini bilen,Rabbini bilir”
(HADİS-İ ŞERİF. Keşfü’l-hafâ,II,262)

ŞEMS S. 9.AYET:“Nefsini kötülüklerden arındıran,umduğuna nail olur”
“Senin en büyük düşmanın iki yanın arasındaki nefsindir”
(HADİS-İ ŞERİF. Beyhaki)
“Her kim nefsiyle mücadele eder,nefsinin arkasından gitmezse,o kimse keşif ve keramet sahibi olur”
(HADİS-İ ŞERİF)

“Sen de kendine gel,köpek nefsini diriltmeyi isteme.Çünkü o nice zamandır senin düşmanındır”
(MEVLANA. Mesnevi II.cilt s/174)
“Nefsinin ‘Bu kötü’ dediğine kulak asma.Çünkü onun işi hep zıddınadır.Onun dediğinin zıddını yap. Âlemde peygamberlerinde vasiyetleride böyledir”
(MEVLANA. Mesnevi II.cilt s/174)

“Nefsine uyan,rezil olmuştur.Artık,yatıp kalkarken onun yoldaşı şeytandır”
(Hz.Ahmed Yesevi)

“Dünya,insanı hevâ ve hevesine kaptırır.Nefsinin arzularına uydurur.Neticede Cehenneme götürür”
(Hz.Şemsi Tebrizi)

BAKARA S.286.AYET: “Allah bir nefse gücünün üstünde bir şey teklif etmez”
A’LÂ S.14-15.AYETLER: “Kendini kötülüklerden arındıran,Rabbinin adını anıp O’na kulluk eden kimse kuşkusuz kurtuluşa ermiştir”http://www.benimblog.com/ballarbalinibuldum/195791/NEFS+NED%DDR%3F.html
 
Üst