Namaz BaŞina 1000$ Versek

kadem

Profesör
Katılım
19 Ağu 2006
Mesajlar
1,622
Tepkime puanı
2
Puanları
0
İnsan bu dünyada yaptığı herşeyin karşılığını hemen ve peşin almak ister.Yaptığı herhangi birşeyin karşılığını hemen almazsa,kızar,küser yada bir daha o işle ilgilenmez.Genel olarak dini olaylarda da bu yapının bozulmadığını görebiliriz.Bir çok insan kıldığı namazın,verdiği zekatın karşılığını hemen alamadığı için ,yeni başladığı ve bir süre sürdürdüğü ibadetlerini yapmaz olur.Sanki ahiret çok uzaktaymış gibi davranır yada yaptıklarının karşılığını ahirette alamayacağını zanneder.Allah`a güvenmemek bu olsa gerek.Oysa Allah, en ufak bir iyiliğin bile ahiret gününde karşılığını göreceğini söylemektedir.Peki ben size şöyle birşey söyleyeyim;insanlara kıldıkları her namaz için 1000$ versek ki böylece insanların istediğini maddi anlamdada olsa karşılığını ödesek ,sizce toplumun ne kadarı namaz kılar?Toplumun ne kadarı namaz sayısının yeterli olmadığını daha çok olması gerektiğini savunur?Kaç kişi sabah namazının zor olmadığını söyler?Kaç kişi namaz kılmak için kendine hergün ortam oluşturur?Kaç kişi sevdiğinin,ailesinin,patronunun sözünü takmaz ve namazında sürekli olur?Kaç kişi için hayatında en üzüldüğü şeylerden biri namaz vaktini kaçırmak olur?Kaç kişi hayatını namaza göre düzenler?
1000$ çok ,100$ a bile bunlar namaz ehli olur dediğinizi duyar gibi oluyorum.
 
S

Sidar

Guest
Namaz, ne kadar kıymetdar ve mühim, hem ne kadar ucuz ve az bir masraf ile kazanılır, hem namazsız adam ne kadar dîvâne ve zararlı olduğunu, iki kerre iki dört eder derecesinde kat'î anlamak istersen; şu temsilî hikâyeciğe bak, gör:

Bir zaman bir büyük hâkim, iki hizmetkârını, -herbirisine yirmi dört altın verip- iki ay uzaklıkta has ve güzel bir çiftliğine ikamet etmek için gönderiyor. Ve onlara emreder ki: “Şu para ile yol ve bilet masrafı yapınız. Hem oradaki meskeninize lâzım bâzı şeyleri mübayaa ediniz. Bir günlük mesâfede bir istasyon vardır. Hem araba, hem gemi, hem şimendifer, hem tayyare bulunur. Sermayeye göre binilir.”

İki hizmetkâr, ders aldıktan sonra giderler. Birisi, bahtiyar idi ki; istasyona kadar bir parça para masraf eder. Fakat, o masraf içinde efendisinin hoşuna gidecek öyle güzel bir ticaret elde eder ki: Sermayesi, birden bine çıkar. Öteki hizmetkâr bedbaht, serseri olduğundan; istasyona kadar yirmiüç altınını sarfeder. Kumara-mumara verip zâyi eder, birtek altını kalır. Arkadaşı ona der: “Yahu, şu liranı bir bilete ver. Tâ, bu uzun yolda yayan ve aç kalmayasın. Hem bizim efendimiz kerîmdir; belki merhamet eder, ettiğin kusuru afveder. Seni de tayyareye bindirirler. Bir günde mahall-i ikametimize gideriz. Yoksa iki aylık bir çölde aç, yayan, yalnız gitmeye mecbur olursun.” Acaba şu adam inad edip, o tek lirasını bir define anahtarı hükmünde olan bir bilete vermeyip, muvakkat bir lezzet için sefahete sarfetse; gayet akılsız, zararlı, bedbaht olduğunu, en akılsız adam dahi anlamaz mı?

İşte ey namazsız adam! Ve ey namazdan hoşlanmayan nefsim!

O hâkim ise; Rabbimiz, Hâlıkımızdır. O iki hizmetkâr yolcu ise; biri: Mütedeyyin, namazını şevk ile kılar. Diğeri: Gafil, namazsız insânlardır. O yirmidört altın ise, yirmidört saat her gündeki ömürdür. O has çiftlik ise, Cennet'tir. O istasyon ise, kabirdir. O seyahat ise; kabre, haşre, ebede gidecek beşer yolculuğudur. Amele göre, takvâ kuvvetine göre, o uzun yolu mütefâvit derecede kat'ederler. Bir kısım ehl-i takvâ, berk gibi bin senelik yolu, bir günde keser. Bir kısmı da, hayal gibi ellibin senelik bir mesâfeyi bir günde kat'eder. Kur'an-ı Azîmüşşan, şu hakikate iki âyetiyle işaret eder. O bilet ise, namazdır. Birtek saat, beş vakit namaza abdestle kâfi gelir. Acaba, yirmiüç saatini şu kısacık hayat-ı dünyeviyyeye sarfeden ve o uzun hayat-ı ebediyyeye birtek saatini sarfetmeyen; ne kadar zarar eder, ne kadar nefsine zulmeder, ne kadar hilaf-ı akıl hareket eder. Zira bin adamın iştirak ettiği bir piyango kumarına yarı malını vermek, akıl kabûl ederse; halbuki kazanç ihtimali binde birdir. Sonra yirmidörtten bir malını, yüzde doksan dokuz ihtimal ile kazancı mûsaddak bir hazine-i ebediyyeye vermemek; ne kadar hilâf-ı akıl ve hikmet hareket ettiğini, ne kadar akıldan uzak düştüğünü, kendini âkıl zanneden adam anlamaz mı?

Halbuki namazda ruhun ve kalbin ve aklın büyük bir rahatı vardır. Hem cisme de o kadar ağır bir iş değildir. Hem, namaz kılanın diğer mübah dünyevî amelleri, güzel bir niyet ile ibâdet hükmünü alır. Bu sûrette bütün sermaye-i ömrünü, âhirete mal edebilir. Fâni ömrünü, bir cihette ibka eder.
 

&Ta-Ha&

Doçent
Katılım
18 Ağu 2006
Mesajlar
1,044
Tepkime puanı
0
Puanları
0
Yaş
37
Web sitesi
hayattanizler.spaces.live.com
ya çok doğru diyo.... dünyevi bir iş hakkında bir tane kaybetme veya zarar ihtimali olsa ne akdar dikkat ederiz... ama ahirete ait işlerde 10 da 9 kar olan namaza kılmayız...
 

A.R

Profesör
Katılım
10 Mar 2007
Mesajlar
795
Tepkime puanı
10
Puanları
0
İyi soru.


İnsan bu dünyada yaptığı herşeyin karşılığını hemen ve peşin almak ister.Yaptığı herhangi birşeyin karşılığını hemen almazsa,kızar,küser yada bir daha o işle ilgilenmez.

Genel olarak dini olaylarda da bu yapının bozulmadığını görebiliriz.

Bir çok insan kıldığı namazın,verdiği zekatın karşılığını hemen alamadığı için ,yeni başladığı ve bir süre sürdürdüğü ibadetlerini yapmaz olur.

Sanki ahiret çok uzaktaymış gibi davranır yada yaptıklarının karşılığını ahirette alamayacağını zanneder.

Allah`a güvenmemek bu olsa gerek.

Oysa Allah, en ufak bir iyiliğin bile ahiret gününde karşılığını göreceğini söylemektedir.

Peki ben size şöyle birşey söyleyeyim;

insanlara kıldıkları her namaz için 1000$ versek ki böylece insanların istediğini maddi anlamdada olsa karşılığını ödesek ,sizce toplumun ne kadarı namaz kılar?

Toplumun ne kadarı namaz sayısının yeterli olmadığını daha çok olması gerektiğini savunur?

Kaç kişi sabah namazının zor olmadığını söyler?

Kaç kişi namaz kılmak için kendine hergün ortam oluşturur?

Kaç kişi sevdiğinin,ailesinin,patronunun sözünü takmaz ve namazında sürekli olur?

Kaç kişi için hayatında en üzüldüğü şeylerden biri namaz vaktini kaçırmak olur?

Kaç kişi hayatını namaza göre düzenler?

1000$ çok ,100$ a bile bunlar namaz ehli olur dediğinizi duyar gibi oluyorum.
 
Üst