Müşrik sadece Mekke‘de yaşayan ebu cehil değildir! | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Müşrik sadece Mekke‘de yaşayan ebu cehil değildir!

Muhtazaf

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
22 Ocak 2014
Mesajlar
1,865
Puanları
48
Web sitesi
www.facebook.com
Müşrik sadece Mekke‘de yaşayan ebu cehil değildir!


Dünya’da yaşayan bütün toplumlar da din atadan devralınır.

Ve bu toplumlar atalarından devraldığı batıl inançlarının devamını hak dine karşı daima savuna gelmişlerdir. Şamanistler, Jüpitere, Apollona tapmadığı gibi, Yunanlılar Buda’ya, Romalılar Hubel’e, Uzza’ya, Araplar başka ilahlara, İranlılar güneşe, Japonlar ateşe tapmamışlardır.
Daima atalarından devraldıkları dini kabul etmişler ve devam ettirmişlerdir.
Bu durum insanların inançlar hususunda zahmet çekmeden kolaycı, mirasçı bir asabiyet yanlısı olduğunu göstermektedir.
Bu duruma Rabbül aleminden şöyle ikazlar alıyoruz.
"Allah'a ibadet edin ve O'na hiçbir şeyi şirk (ortak) koşmayın..."
(Nisa: 4/36)
"Kim tağutu inkar edip Allah'a iman ederse, muhakkak kopması mümkün olmayan sağlam bir kulpa (La İlahe İllallah'a) yapışmış olur. Allah işitendir, bilendir."
(Bakara: 2/256)
"... Biz her ümmete, yalnız Allah'a kulluk etmeleri ve tağuttan da sakınmaları için Rasul gönderdik."
(Nahl: 16/36)
"Onlara: «Allah C.c'ın indirdiğine uyun» denilince, «Hayır, atalarımızı yapar bulduğumuz şeye uyarız» derler; ya ataları bir şey akledemeyen ve doğru olmayan kimseler idiyseler? "
(Bakara: 170)

Bu durumda Türkiyemizde mezarda yatan ölüyü ilahlaştıran adama:
- Bu türbede yatan insanı put mu edindiniz? deseniz, ona göre put denince anladığı Apollon, Jüpiter, Buda vesair heykelidir.
- Sen ne diyorsun ne tapması kardeşim, biz yatıra tapmıyoruz, yatır bizim duamızı Allah ( c.c. ) 'a ulaştırsın, bize şefaat etsin, Allah ( c.c. ) onun hürmetine sıkıntımızı gidersin diye biz buraya geliyoruz, diyecekler.
Her toplum inançlarını ve putçuluğu atalarından devralır, Allah ( c.c. ) 'a ortak koştuğu insan üstü vasıfların bulunduğuna, inandığı varlığa hakaret put denilmesine şiddetle karşı çıkar.
Çünkü doğru yolda zanneder ve iman etmiştir.
Bu durumda kendileri ve ataları asla müşrik olamazlardı, müşrikler Mekke‘de yaşamış Ebu Cehil ve avaneleri ve başkaları ve başkalarının atalarıdır.
Bu bir inanç işi ise babaları ve dedeleri yanlış mı inanmışlardı, kesinlikle böyle bir şey olamazdı!
Bu bir erdemlik işi ise cennete layık olan kendileri ve atalarıdır, çünkü onlar iyi bir insanlardı.
Kendilerince…
Bütün bu sebeb ve sebeblerin oluşturduğu durumlara bakarak diyoruzki:
- Müslüman markası taşıyanlar ne zaman Müslümanlaşacaklar. Vahdeti ne zaman kavrayacaklar.
 
Üst