MurŞİdİn Yanunda TÖvbe

Katılım
12 Eyl 2006
Mesajlar
30
Tepkime puanı
0
Puanları
0
MÜRŞİDİN YANINDA TÖVBE
Ziyaretine gidecek, mazaretimiz varsa vekiller yanında tövbe etmek istiyoruz. Kendilerine söyleriz. Onlarda bizim elimizi tutarak şöyle söylerler ve bizde aynen tekrarlarız.
ya rabbi ben pişmanım, bütün yaptığım günahlardan pişmanım, keşke yapmasaydım, inşallah bîr daha yapmayacağım deriz.
Tövbe eden inşallah demekle tövbesinde durabilmesini Allahın yardım etmesi şartına bırakmış olur.
iman Akidemize göre, Hayır ve Şer (kötü) her şey Allahın iznine bağlıdır. Onun için
Allahu teala yardım etmezse kimse tövbesinde duramaz. çünkü her türlü ibadetin yapılabilmesi allahın yardımı île olduğu gibi, kötülük ve her türlü günahtan korunmakta allahın yardımı ile olur
işte tövbemizde durabilmemiz için muhtaç olduğumuz bu yardımı da Allah'ın Evliyaları olan Mürşitlerin elini tutmak, tövbe talimatını yapmak suretiyle kolayca elde ederiz. Yardımı alınca da tövbemizde durabilmiş oluruz.


MÜRŞİT YANINDA YAPILAN TÖVBENİN FAYDALARI
1- Tövbeden evvel işlemiş olduğu bütün günahları Affa uğrar.Hadis: Tövbe eden sanki hiç günah işlememiş gibidir.
2- Tövbe edipte tövbesi kabul olunan kimse günahlarından kurtulduğu gibi ayrıca birde TÖVBE MÜKAFATI kazanır.
Bu mükafatın büyüklüğüde günahının çokluğuna göredir. GÜNAHLARI SAYISI KADAR sevap kazanır. Yani, günahın ne kadar çoksa mükafatta o kadar büyük olur.
Kur'an-ı Kerim, Furkan Süresi 70.ci Ayet Meali: "Tövbe eden, itikadını düzelten ve iyi amel işlemeye başlayan kimsenin, o güne kadar işlemiş olduğu bütün günahlarını ALLAH iyiliğe (sevaba) çevirir"

3-Tövbe edene, Allah'u Teala tövbesinde durabilmesi için yardım eder. (kendi başına tövbe edenle Mürşit yanında tövbe edenin mukayesesi bunu
açık olarak ortaya çıkarmaktadır.)

4- Mürşit yanında tövbeden sonra, Mürşidin Himmeti (Manevi Tasarrufu, Manevi Yardımı) ile,Dinin gerçek ve hak olduğuna dair deliller görmeye
başlar. Allah'u Teala, çeşitli şekillerde bize ölümden sonraki hayatın varolduğunu göstererek imanımızın şüphelerden temizlenmesini temin eder. Mesela: Kerametler, Hikmetli işler, Rüyalar, bir takım manevi hallerle (Cesed gözü olan baş baş gözü ile değil de Kalb gözü denilen manevi gözle çok uzak yerlerdeki hadiseleri yaşar gibi görmek). iman kuvvetlendikçe, onunla beraber Dinin emir ve yasaklarına uyma dereceside artar. Allah'ın sevgi ve korkusu da artar.
5- Keramet veya hizmetli bir işi gören kimse evvela bunu aklı ve ilmi ile çözmeye çalışır. Akıl ve ilimle bunun mümkün olmadığını görünce düşünceye dalar: Bilmediği ve göze görünmeyen bir kuvvetin veya ilmin varolduğunu kabul etmeye mecbur kalır, işte bu ilme MANEVİYAT İLMÎ veya LEDÜN İLMİ denir. Bu ilim Mürşide, tövbe edenlerin binlerce kilometre uzakta olsalar bile kontrol artında tutabilmesi, günahlardan korunabilmesi ve onların maneve hastalıklarının tedavi edilmesi imkanı verir. Bu ilim vasıtası ile Mürşidin, tövbe edenler üzerinde tasarruf (idare ederek kullanma) yapmasına MÜRŞİDlN HİMMETİ deriz.
6- Tövbeden gelen faydalardan biriside Tövbe edenin NİYETİNİN her işte Allah için olması halinin başlamasıdır. Tabii bu değişiklikte ancak Mürşidin Himmeti ile olur.

7- Tövbenin ve Mürşidin hatırı ve himmeti ile Allah'u Teala dünya işlerini de düzeltir. Hadis; ibni Abbas (R.A.) rivayet ediyor. Her kim günahlarına tövbe ederek istiğfara devam ederse, Allah'u Teala o kimseyi dünya ve ahirete ait her darlıktan kurtarır ve her gamdan, kederden azad eder. Ummadığı yerden rızıklandırır."
(Süneni Ebi Davud, cild 1, sah.:348) Mesela: işi iyi gitmeyen bir esnaf, memur, işçinin kazancı veya geçim darlığı düzelir. Kazancına ve evindeki yiyeceğine bereket gelir. Başına bir bela veya hastalık gelmişse, o bela veya hastalığı veren Allah'u Teala Mürşidin himmeti veya duası ile belayı defeder, hastalığına şifa verir.

8- ibadetine zarar veren hastalıkların Mürşid tarafından tedavisi çok güzel yapılır Bunlar:
Namazını kılamamak, Namazı gafletle kılmak, vaktini geciktirmek, ibadetlerde vesvese gelmesi,Uzun emel, dünya ve mal sevgisi,
9- Kötü ahlakta mürşidin himmetiyle en tez yoldan tedavi edilir. Dine zarar veren kötü ahlak:
Kibir (büyüklenmek),Hırs (tamah, gözü doymamak hali), Hased (başkasının birşeyi olmasını istememek). Dedikokucu olmak, Cimrilik, Kendini beğenmek, Gösterişten Hoşlanmak, Geçimsiz olmak,ilmi ile aklı ile, ibadeti ile, marifeti ile, marifeti ile, kabiliyeti ile öğünmek, büyüklenmek,insanlar, Takva ve Allah korkusuna göre değilde zenginliğine göre kıymet vermek, Kendi kusurlarını görmeyipte müslüman kardeşlerinin kusurlarını ayıplama.
Bütün bu kötü huylar, diğerlerini sevmemizi önler ve bizi de kimseye sevdirmez, ilaç ve tedavisi ancak Mürşitlerin yanındadır. Delilimizde Mürşitlerin yanına gidenlerin eski hal ve ahlakı ile yeni ahlaklarıdır.

10- Büyük günahlardan kendini kurtaramamak, içki, kumar, zina, hırsızlık, katil, gibi halleri yakalanmış ve kendisini bir türlü kurtaramayanlara Mürşidin yardımı çok büyük oluyor. Mürşit yanında tövbeden sonra bu çeşit günahlara karşı içindeki sevgi veya zaafın derhal nefrete dönüştüğünü görür. Bu gibi hallere aid sayısız misaller cemiyetimizde mürşidin yanına gidip gelenlerin arasında çoktur. Bazı kimseler bunları duydukları zaman inanamamakta ve bunlar uyduruluyor zannediyorlar.

11- Mürşidi sevmek. Sevgi dinimizde çok kıymetlidir. Peygamberimiz (S.A.V.) bir Hadisinde "Kişi, onun ameli ile amel etmese de sevdiği ile beraberdir." Tabii ki bu beraberlik Ahiret alemi içindir.
Mürşidin sevgisi bize Allah'ın sevgisini kazandırır, işte Yunus Emre Mevlana Celaleddin-i Rumî, Hacı Bayram Veli, Şahı Nakşıbend Muhammed Bahaeddin, Gavs-i Azam unvanı ile Abdülkadir Geylani ve binlerce Allah aşkı ve dostu hep bu şekilde bir mürşidin sevgisini meyvesi olan ALLAH SEVGlSl'ne kavuşmuşlardır. Onun için sevgi çok kıymetlidir.
Sevgi, zahmetsizce yapılabilecek en kıymetli bir ibadettir. Hele, sevgi Allah ve rızası için olursa...
12- Mürşit yanında tövbe edenler, ziyarete gidip geldikçe diğer müslüman kardeşlerini de günden güne daha fazla sevmeye başlar. Mürşidin yanında tövbe edenlerin arasındaki sevginin fazlalığını anlamak İçin onların birbiriyle buluştukları zaman ne yaptıklarına dikkat etmek yeter. Birbirini seven iki kişi buluşunca ne yapar? ya kucaklaşır, yada öpüşürler. Küçükler büyüklerin elini, büyüklerde onların gözlerinden öperler. Tövbe eden insanların büyüklükten arındığı mana ise Allah'a karşı ibadeti veya takvasıdır. Günahkar kimse tövbe edince eski günahları daima gözünün önüne geldiği için kendisini küçük, kötü ve diğerlerini iyi ve büyük gördüğü için kendinden başka herkesin elini öpülmeye layık görür. Herkeste kendini aynı durumda gördüğü için herbiri diğerinin elini Öpmek ister. Bu da ayrıca birbirini sevdirir.
Cahil, ömrünün boş ve günahla geçtiğini düşünür, kendini küçük, kötü görür.
Alim, ben bile günah işledim, Allah'ı zikretmeden ömrümü boşa geçiriyorum, yaptıklarım gafletle ve noksandır. Başkalarına nasihat ettim, kendim yapmadım. Cahil, bilmeyerek işlediği için affolacak, benim halim nasıl olacak.
ibadetlerini yapan kimse (Sofi olanlar), yaptığım ibadetlerin kabul olduğu ne malum? Yeni tövbe edenler hiç günah işlememiş gibi oldular. Benim halim nasıl olacak diye düşünür.
ibadetlerini noksansız yapan alim ve sofiler de Kıyamet günü, kulakları sağır olarak getirilenlerin yalnız kendi amellerin görüp beğenenler ve kendisini iyi bir insan olarak tanıyan, benim gibi kişi nerede vardır? diyenleri olduğunu bilirler. Peygamberimiz (S.A.V.) in: "iyi amellerle gururlanmaktan Allah'u Tealaya sığınırız" Hadisin hatırlayıp, tövbe ve istiğfar ederek Allah'a yalvarırlar.

13- Mürşidin ziyaretinin faydaları ziyaret esnasındaki sayısız faydalardan başka, Allah için onun bir Alimini ziyaretin her adımına hesapsız sevap vardır. Ziyaretler, Mürşidin sevgisinin artmasına sebeb olur.
Bir büyük zata sormuşlar: Muhabbet nasıl çoğalır? Muhabbet gidip gelmekle çoğalır, buyurmuşlar...

14- Ölüm zamanında (Sekaratta) Mürşidin faydası: insan için en büyük tehlike ömrünün sonundadır. Her kim ömrünün sonunda imanını kurtarırsa artık o ebedi olarak rahata kavuşmuştur. Şayet ömrünün sonu imanla tamamlanmazsa, yani imansız giderse, bütün ömrünü ibadetle, itaatle geçirse, büyük evliyalardan olsa ne işe yarar? Ölüm zamanında müslümanların yanına ruhunu teslim etmeden evvel şeytan gelir. Şeytan çok akıllı ve çok alimdir. Onun için ölmekte olanın yanına gelirken ben şeytanın seni kandırmaya geldim demez. Ölenin tanıdığı veya akrabası olan bir hocanın, alimin adını takınarak gelir. Ölüm acısının verdiği hararetten içi kavrulmuş olan kimseye, soğuk bir su veya soğuk bir karpuz, kavun, üzüm gibi bir meyve ikram eder. Onu imansız götürecek bir hareket veya söz söyletmeye çalışır. Ekseriyada muvaffak olur. Çünkü ölüm acısının şiddetinden sekaret halinde akıl ve ilim pek işe yaramaz. Nasıl ki şiddetli bir tabiat hadisesinde, trafik kazasında, fazla korku halinde ne yapacağımızı şaşırmamız gibi. Ölüm acısı hepsinden daha tesirlidir, işte o zaman insanı gene ancak Allah'ın yardımı korur.
Allah'u Teala o zaman Mürşidin ruhiyetini orada hazır eder ve şeytan o zaman oradan kaçar ve böylece bizde imansız gitmek tehlikesinden kurtuluruz (inşallah).

15- Hergün, bilerek veya bilmeyerek işlenen günahların kalpte yaptığı zararlardan kurtulmak ve kalbin tedavisi:
Her işlenen günahtan sonra kalbe siyah noktalar gelir. Bu siyah noktalar çoğaldıkça bir ayna gibi olan kalbi karartır. Kalp aynasından artık bir görüntü görülmez. Kararmış olan bir kalp artık hastadır, ibadetten zevk alamaz. Kötülük ve Allah'ın emirlerine isyandan da bir üzüntü duymaz. Nezle olanın iyi veya kötü hiç bir kokuyu duymaması gibi.
Kalbin bu hastalığını tedavi edebilecek biricik çare Mürşitlerdir. Mürşitlerin nazarı, teveccühü (bir çeşit manevi ameliyat), sohbeti, duası, tavsiye edeceği manevi ilaçlar (teşbih) la bu kalp hastalıkları tedavi olur. Tedaviye başlamış bir kalp hastası biraz iyileşince tedaviyi bırakmamalı tekrar tekrar imkan bulursa bir veya bir kaç ayda bir tedavi için mürşidinin yanına gidip gelmeliki hastalığa geri dönmesin.

16- Mürşidin talimatı ve tedavisiyle arzu edenlere verilen teşbih (her tövbe edenin teşbih çekmesi mecburi değildir. Teşbihi çekmek isteyenler kendi arzularıyla isterlerse verilir, yoksa verilmez.): Mürşidin tavsiyesiyle tesbih çekilirse çok feyiz (iç saadeti, manevi rahmet, nur) alınır. Tesbihi çeken bir lezzet duyarsa onu bırakmaz. Onun için tövbe eden tesbihini terketmez.
 

Dut_agaci

Kıdemli Üye
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
7,219
Tepkime puanı
330
Puanları
0
Web sitesi
www.Menzil.Net
Yüzbinlerce Sahabe-i Güzin'in Birinci ve İkinci Akabe Biatlarında olduğu gibi ve nice nice biatlarda (söz vermelerde) olduğu gibi, evliyaullah huzurunda tevbe-i nasuha eylemekte Hazreti Rasurullah (sav) Efendimizin sünnet-i seniyyesini ihya etmektir.

Allah (c.c.) razi olsun...
 
Üst