Muharrem-i şerif ayı ve fazileti | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Muharrem-i şerif ayı ve fazileti

Alper...

MarmaranınKralı
İhvan Üyesi
Katılım
10 Eki 2006
Mesajlar
9,574
Puanları
0
Web sitesi
cennetsarayi.blogcu.com
MUHARREM-İ ŞERİF AYI VE FAZİLETİ


Bismillah.Elhamdülillah.Allahu Teala Hazretlerine hamdu senalar ve resulüne salatu selamlar olsun.Bizleri bu mübarek zaman dilimlerine kavuşturan Allahu Teala ,inşaAllah bu zaman dilimlerini ibadet ile geçirmeyi biz kullarına nasip eder.

İslam dininin bir takvimi olduğu malumunuzdur.Bu takvimin ismine hicri takvim denilir.Bu takvimin başlangıcı hazreti peygamberin Sallallahu aleyhi vessellem Mekke’den Medine’ye hicret ettiği gün ile başlar.Hicri takvim hazreti Ömer radıyallahu anhın halifelik döneminde kullanılmaya başlanmıştır.Bu takvimde aylar 12 tanedir.Bu aylardan 4 tanesi haram aylardandır. Haram aylardan biri de Muharrem -i şerif ayıdır.Bu ayda savaşmak haramdır.

Muharrem ayının ilk gününde her birinde besmele çekerek,bir defada 1000 ihlası şerif okuyanları cenabı hak , lütfuyla keremiyle huzuruna bu alemden kul borcu ile götürmeyecektir.

Muharrem-i şerif ayının ilk gecesi, akşam ile yatsı namazı arasında Allahu Tealanın rızası için 2 rekat namaz kılınır. Namazın niyeti şu şekildedir;”Yarabbi,bizi yetiştirmiş olduğun,bu seneyi hakkımızda mübarek kılman afv-ı ilahine,feyzi ilahine mazhar kılman, dünyevi ve uhrevi saadetlere nail eylemen için, Allahu ekber”

Her rekatte; 7 Fatiha,7 Ayetel kürsi,7 İhlası şerif okunur.Namazdan sonra; 11 defa (La ilahe illallahu ,vahdehu la şerike leh.Lehul mülkü ve lehul hamdü ,yuhyi ve yumit ve hüve hayyun la yemut, Biyedihil hayr ve hüve ala külli şeyin kadir.) 11 defa İstiğfar,11 Salavatı şerife okunur ve dua edilir.Duada ,geçmiş senenin günahlarının affı ve yeni seneye günahsız girmek için iltica edilir.

Muharrem -i şerif ayının ilk gecesi bir de tesbih namazı kılmalı. Niyeti şu şekildedir;”Ya Rabbi,bu senede beni mağfireti ilahine,rıza-i ilahine, ve hidayet i ilahine mazhar eyle.Yeni açılan amel defterimi rıza-i ilahine muvafık amel ile doldurmayı bana nasip eyle.Beni gadabı ilahine duçar edecek amellerden muhafaza buyur.”

Tesbih namazında şunlar okunur;
1.Rekatte= 1 Fatiha,1 Ayetel kürsi
2.Rekatte= 1 Fatiha, 1 Amener resulu ve Sure-i Ali İmran’ın ilk iki ayeti
3.Rekatte=1 Fatiha,1 Huvallahullezi (haşr suresi)
4.Rekatte=1 Fatiha,1 İhlas

Namazdan sonra istiğfar edilir.Salavatı şerife getirilir.Ve arkasından dua yapılır. İnşaallah amel etmek nasip olsun. Bunlar farz ibadet değildir ama yapılırsa da karşılığını mutlaka verir Allah, Allah zengin biz fakiriz,....

Muharrem- i şerif ayının onuncu günü aşure günüdür.O günün de faziletini bir başka makalede inşaAllah nakledeceğim.Müslümanın yılbaşı olan bu günde,ibadet etmesi gerekir.Aslında müslüman her gecesini her gününü ibadetle geçirmelidir.Dünya telaşı çoğu zaman bizleri kaplıyor da böyle özel gece ve günler, bizlerin ibadetleri yapmamıza bir uyarı bir rahmet oluveriyor...

Hadisi şerifte buyurulduki;" Bir kimse Muharrem ayının ilk günü (aşağıda ki ) duayı 3 defa okursa ,Allahu teala o kimseyi gelecek muharrem ayına kadar bütün belalardan emin kılar..."

O dua budur.”Bismillahirrahmanirrahim.Elhamdülillahi rabbil alemin.Vesselatu vesselamu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.Allahumme entel ebediyyül kadim.El hayyül kerim.El hannanül mennan .Ve hazihi,senetün cedidetün es elüke fi hel ismete mineşşeytanirracim.Vel avne ala hazihin nefsel emmareti bissui. Vel iştigale bima yukarribuni ileyke ya zel celali vel ikram bi rahmetike ya erhamerrahimin.Ve sallallahu ve selleme ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain"

Bir kaç tane de oruçla ilgili hadis rivayetiyle makelemi hitama erdireceğim.Resulullah Sallallahu aleyhi vessellem buyurdu ki "Ramazan ayının orucundan sonra, en üstün oruç,Allahın muharrem ayı(nda tutulan)dır" Bir başka hadiste ise "Eğer ramazan ayından sonra (başka bir ayda) oruç tutacaksan,muharremi tut.Çünkü o Allahın ayıdır.".Bir başka hadiste ise" Her kim,Muharremden bir gün oruç tutarsa,ona her güne karşılık otuz gün (oruç sevabı )vardır."

Bir başka hadislerinde buyurmuştur ki Sallallahu aleyhi vessellem "Muharremin ilk cumasını oruçlu geçirenin geçmiş günahları affolur." Başka bir hadislerinde "Zilhiccenin son günü ile muharremin ilk gününü oruçlu geçiren kişi,geçen seneyi oruçla bitirmiş gelecek seneyi de oruçla karşılamış olduğundan Allahu Teala ,ona elli senelik keffaret yazar"

Bir hadislerinde "Muharremin ilk onunu aşure gününe kadar oruçlu geçiren, firdevsi ala ya varis kılınır."buyurmuştur.Allah bu hadislerin müjdesine nail eylesin. Okuyup ,ihlasla amel etmeyi nasip eylesin.Bizleri affeyleyip rahmetiyle muamele eylesin.İnşaallah Muharrem-i şerif ayıyla ilgili rivayetleri nakletmeye bir sonra ki makalemde devam edeceğim.Allahu teala sizlere ve bizlere rahmet eylesin...

3 ocak 2008
24 zilhicce 1428
Perşembe
Alper...
 
Üst