Mücahid Evliyalar - Ziyâeddîn Halil Cündi Hz

kemalali

Profesör
Katılım
18 Ağu 2006
Mesajlar
1,560
Tepkime puanı
10
Puanları
0
Mücahid Evliyalar - Ziyâeddîn Halil Cündi Hz
Mısır?ın büyük velîlerinden, Mâlikî mezhebi fıkıh âlimi Ziyâeddîn Ha*lîl Cündî (rahmetullahi teâlâ aleyh) hazretleri?nin din ve diyânette, zühd ve sa*lahta, ibâdet ve tâatte, ilim ve amelde yüksek bir mevkii vardı. Bu yüksekliğine, eserleri delîl oldu. Allahü teâlânın düşmanlarına karşı çok çetin mücâdeleler verdi. Hıristiyan Avrupa kavimlerinin bir parçası olan Kıbrıs krallığı ve çapulcu şövalyeleri, zaman zaman Mısır kıyılarını yağ*malayıp, müslümanlara zulmedi*yorlardı. Ziyâeddîn Halîl Cündî, halktan ve talebelerinden milis kuvvetleri teşkil etti. Bu kuvvetin adına da, ?Halka-i mansûre? adı verildi. Onlarla berâber İskenderiyye?nin müdâfaası için Kâhire´den gidip savaştı. Allahü teâlânın rızâsı için küfür ehline karşı cihâd ederken giydiği askerî elbiseyi bir daha çıkarmadı. Bu yüzden Cündî yâni orduya mensub lakabı verildi.
Askeriyeden maaş alır, za*rûrî ihtiyâcından fazlasını fakirlere dağıtırdı. Kendisi az yer, az uyur ve çok ibâ*det ederdi. Az mala kanâat eder, eline geçenleri talebesinin ihtiyâcına harcardı. Geceleri hiç uyumaz, kaylûle vaktinde, öğleden biraz önce vü*cûdunu dinlendir*mek için çok az uyurdu. Çok merhametli, gurûr ve kibir*den arınmış, mütevâzî bir kimse idi. Kalbi her türlü zulmet pisliklerinden uzaklaşmış, Allahü teâlânın nîmetlerini ve O?nun rızâsını kazanmaktan başka bir şey düşünmez olmuştu. İşi, insanlara emr-i mârûf yapıp, Allahü teâlânın emir ve yasaklarını öğretmekten başka bir şey değildi. İbn-i Teymiyye ve yolunda gidenlere verdiği güzel ce*vapları ile meşhûrdur.

Halîl Cündî´den sonra gelen âlimler, ona uymakta çok hırslı, ona gü*ven*mekte pek sâdıktılar. Bu sebeple, Halîl Cündî?nin ifâdesi ile başka bi*rinin ifâ*desi arasında bir ayrılık olunca; ?Biz, Halîl?e uyarız. O bu mese*lede yanılmış olsa bile, ona olan hüsn-i zannımız, bizi ondan ayrılmaktan men eder.? derlerdi.

http://www.haznevi.net/Kavramoku.aspx?KID=18&KTID=1
 
Üst