Miryokefelon Zaferi...Bizans'ın tükenişi | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Miryokefelon Zaferi...Bizans'ın tükenişi

ukubat

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
9 May 2007
Mesajlar
1,926
Puanları
48
Web sitesi
www.ismailaga.org.tr


Büyük Selçuklu Devleti Sultanı Alparslan ve askerlerinin kazandığı Malazgirt Zaferinden sonra, Anadolu’nun kapıları Türklere açılmış, lâkin Bizans ve Batılı Hristiyan devletlerin, Anadolu’da tekrar kontrolü sağlama isteği devam ediyordu. Anadolu’da toprağı ve kuvvetleri bulunan Bizans hâlâ bir tehdit olarak Selçuklu Devleti aleyhine faaliyet gösteriyordu.
Anadolu’da sürekli güç ve toprak kazanan Anadolu Selçuklu devleti hükümdarı, Sultan 2. Kılıçarslan’ın yükselişine bir son vermek ve Anadolu’yu tekrar hakimiyet altına almak isteyen Bizans İmparatoru 1. Manuel Komnenos bir ordu toplayarak Konya’yı işgal etme amacı ile harekete geçti. Bir taraftan ise amcasının oğlu Andronikos Vatatzes’i, Amasya’yı işgal etmesi için yolladı.
Amasya’da İlk Zafer
İmparator’un Amasya’yı işgal etmesi görevi ile yolladığı Bizans ordusu, Niksar surları önünde, Anadolu Selçuklu ordusu ile karşılaştı. Bizans ordusu ağır bir şekilde mağlub edildi ve Andronikos Vatatzes öldürüldü.
Bu sırada, Sultan 2. Kılıçarslan sürekli elçiler ile Bizans imparatoruna barış tekliflerinde bulunuyordu. Bu teklifler reddedildiği gibi, Bizans ordusu, kuşatma teçhizatları ile donatılmış halde Konya’ya doğru ilerlemekte idi. Ayrıca Papa’ya mektup yazılarak, zaferin yakın olduğu bildirilmişti.
Sarp Geçitten Çıkış Yok
Bizans Ordusu, Konya yolunda, Yıkık Miryokefalon kalesi yakınlarındaki dar ve sarp geçide geldi. Bu geçitten geçme isteğinde olan imparatoru vazgeçirmeye çalışan komutanlar muvaffak olamayınca, ordu kendi mezarı olacak geçide girmeye başladı. Selçuklu Ordusu ise düşmanı tam burada karşılamak üzere tertibatını kurmuştu.
Selçuklu ve Bizans ordusu sayı cihetinden birbirine yakın ama teçhizat cihetinden Bizans ordusu daha iyi bir durumda idi. Lâkin geçit içinde hareket kabiliyetinin az olması ve Selçuklu ordusunun manevra kabiliyetinin yüksek olması savaşın sonucunu belirlemiştir.
Muharebe başlangıcında sıkışan Bizans ordusu hızlıca zayiat vermeye başladı. İmparatorun kayınbiraderi Antakyalı Baudouin bu esnada öldürüldü. Diğer Bizans komutanları da askerleri ile beraber kılıçtan geçirilmeye başlanınca, imparator savaşı kaybettiğini anladı.
Anadolu Tapusu Alındı
İmparator bir ara kaçmayı düşünse de, adamlarından birinin uyarısı ile vazgeçip kalan askerleri ile bu geçitten çıkmayı başardı. Bizans ordusunun büyük kısmı imha edilmişti. Bu sefer barış teklifi İmparatordan geldi ve Sultan 2. Kılıçarslan bu teklifi kabul etti. 100 bin dinar tazminat ve 2 Bizans kalesinin yıkılması karşılığında barış tanzim edildi ve imparator İstanbul’a geri döndü.
Bu savaş ile Bizans artık eski gücüne hiçbir zaman dönemedi. Bundan sonra yıkılana kadar Türk akınlarına karşı savunma durumundan çıkamadı. Anadolu toprakları üzerindeki iddiası da artık hayal olmuştu. Ele geçen Zafer dolayısıyla artık tarihçiler Anadolu için “Türkiye” tabirini kullanmaya başlamıştır.
Allah (Celle Celâluhû) bu topraklar için Şehîd ve Gâzî olmuş tüm Ecdadımıza rahmet eylesin!

 
Üst