Milattan önceki dünya tarihi | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Milattan önceki dünya tarihi

Verda

Gales
İhvan Üyesi
Katılım
9 Nis 2010
Mesajlar
10,917
Puanları
113
5 milyar yıl önce Güneş doğmuş ve Dünya 4.5 milyar yıl önce Güneş’ten kopmuş.
Dünyanın soğuması, kabuk bağlaması, sularla kaplanması ve atmosfere kavuşması 1 milyar yıl almış.

Darwinci Evrim Kuramı doğruysa, 3.5 milyar yıl önce denizlerde ilk ilkek yaşam formları ya da tek hücreli canlılar ortaya çıkmış. Bizim için hayal edilemeyecek bir zaman ölçüsü olan milyarlarca yıl süren bir süreç içinde diğer tüm canlılar peyderpey ortaya çıkmaya başlamışlar.

Bilimsel anlayışa göre, en ilkel insan tipinin ortaya çıkışı ise 2-3 milyon sene önce gerçekleşmiş. (1.5 milyon yıl hesabı da yapılmıştır.)
Yaklaşık 250 bin sene önce, doğdukları bölgelerden göç ederek çok uzaklara gidebilen insanlar ortaya çıkmış.

Günümüz insanları kadar ileri olmasa bile bizim gibi konuşabilen, düşünebilen, gülen, oynayan, alet yapabilen ve merak eden insan tipi de yaklaşık 100 bin sene önce ortaya çıkmış. Bu insan tipine Homo sapiens denilmektedir.

İnsanoğlunun ortak bir kültür geliştirmeye başlama tarihi günümüzden 40 bin sene öncesine dayandırılmaktadır. Çünkü 40 bin sene öncesine ait olan kafatası fosilleri ile bugünkü kafatasları arasında büyük bir fark görülmemektedir.

Ortadoğu ve Afrika’da ortaya çıkan bu insanların ilk 9 bin yıl içinde Avustralya ve Sibirya’ya kadar dağıldıkları tespit edilmiş.

Milattan Önce Homo sapienslerin Milattan önce 28.500 yılında, Asya ve Avustralya’dan Yeni Gine’ye geçtikleri anlaşılıyor.

25.000
yılında, Sibirya’dan Kuzey Amerika’ya -Bering Boğazı’nı aşarak- göç ettikleri tespit edilmiş.

23.000.
Homo sapienslerin Avrupa’nın her tarafında yaşadıklarını bıraktıkları izlerden öğreniyoruz.

18.000.
Kuzey Yarımkürenin kuzeyi bir buzul çağı geçirmeye başlar. Deniz seviyesi son 100 bin yılın en düşük düzeyine ulaşır ve 130 metre kadar aşağı iner.
Böylece güneye doğru göç başlar.

13.500.
Deniz seviyesi 40 metre yükselir ve kıyılarda yaşayanlar telef olur. Kesin bilgimiz yok ama, muhtemelen Hz. Nuh’un gelişi ve sel hâdiseleri bu yüzyılda cereyan etmiş olabilir.

11.000.
İklim tekrar değişmeye başlar. Mezopotamya’yı yabani otlar kaplar.
Ukrayna’daki mamutların nesli tükenir.

10.500.
Bazı kavimler Güney Amerika’ya kadar inerler.

10.000.
Son buzul çağına girilir. Mezopotamya’da keçiler evcilleştirilir. Doğu Avrupa’da arpa tarımı başlar. Yiyeceğin çoğalması sayesinde nüfus da artmaya başlar. Mısırlılar iç savaş nedeniyle büyük nüfus kaybına uğrarlar.

9000.
Akdeniz’de su seviyesi yükselir. (Hz. Nuh Tufanı bu yıllarda da ortaya çıkmış olabilir!) Mezopotamya’da Taş Devri’nin son yılları yaşanır.

8300.
Buzul çağı sona erer. Bu yıla kadar birleşik olan Avustralya ve Yeni Gine arası su ile dolar ve iki farklı ada kültürü oluş maya başlar. İsrail’de etrafı surlarla çevrili ilk yerleşim birimi kurulur. Ürdün vadisinde ilk kez buğday tarımı başlar. Mezopotamya halkı arpa tarımını yeni öğrenir.

Güney Afrika’da bazı mağara duvarlarına zebra ve fil resimleri çizilir.

7200.
Yunanistan’da koyunlar evcilleştirilir.

7100.
Çayönü Tepesi’nde (Irak) ilk kez bakır işlenmeye başlar.

7000.
Kurak bir iklimi olan Mısır’a 1000 yıl boyunca yağmur yağışının başlangıcı.
Nil deltası verimli hâle gelir ve nüfus hızla artar.
Çatal Höyük’te bir yerleşim birimi kurulur.
Anadolu’da ve İran’da buğday tarımı başlar.

6500.
İngiltere ile Avrupa’yı birbirine bağlayan çukur vadi sularla kaplanır ve Britanya Adası oluşan Manş Denizi yüzünden Avrupa’dan ayrılır.

6400.
Mezopotamya’da yaşayan Sümerliler ilk tekerleği icat ederler. (Tekerlek günümüz uygarlığının oluşmasına en büyük katkıyı yapmış icat kabul edilir.)

6250.
Çatal Höyük’teki yerleşim birimi büyük bir kasabaya dönüşür.
Çayönü’nde ilk kez domuz evcilleştirilir.

6000.
İlk çanak/çömlek yapımı başlar. Böylece yiyecek hazırlamak ve saklamak kolaylaşır.
İsviçre’de köpekler ve öküzler evcilleştirilir, tahıllardan ekmek yapılmaya başlanır ve yabani keten soymuklarından halatlar yapılır.

5508.
Milat’tan sonra 7. yüzyılda Konstantinopol’de kabul edilen ve 17. asra kadar, bin yıl süreyle, Doğu Ortodoks Kilisesi tarafından Hıristiyanlara kabul ettirilen kâinatın -sözde- yaratıldığı yıl.

5490.
Suriye Hıristiyanlarınca hesap edilerek kabul edilen kâinatın yaratılış yılı.

5000.
Mezopotamya ve Mısır’da sulama kanalları yapılır.
Amerika Kıtaları’nda mısır ve baklagiller tarımı başlar.
Danimarka’da kadınların erkeklere oranla erken ölüm oranı %40 daha fazladır.

4000.
Sümerliler ilk çivi yazısını icat ederler. 600 sembolden oluşan bir alfabeyle Gılgamış Destanı’nı yazarlar. Demir cevheri işlenmeye başlar.

3800.
Deniz seviyesi bugünkü seviyesine 8 metre kadar yaklaşır.

3300.
İsviçre Alpleri’nde avlanan 30 yaşındaki bir adam (Ice man) kar fırtınasından korunmaya çalışırken donarak ölür. Elinde bakır bir balta, sırtındaki sadak içinde 14 adet ok ve bir yay ile belinde çakmak taşından yapılmış bir hançeri vardı.
(Cesedi 11 Eylül, 1991 tarihinde bulunmuştur.)

3200.
Kuzey Mısır Krallığı ile Güney Mısır Krallığı, Kral Menes idaresi altında birleşir. Menes, adı bilinen en eski ve ilk tarihî şahsiyettir. Yakın Doğu’da tekerlekli yük arabası kullanımı başlar.

3000.
Pamuktan giyecekler örülmeye başlar. İran’da kilden yapılmış sikkeler icat edilir.

2900.
Aşırı tarım ve meracılık yüzünden Kuzey Afrika’daki Sahra bölgesi çölleşmeye başlar. Kutsal sayılmalarına rağmen Karadeniz’deki yunuslar büyük miktarlarda avlanılır.
Mısır’da Kral Zoser tarafından yönetilen üçüncü hanedanlık başa geçer ve Mimar İmhotep, Zoser için ilk piramidi yaptırır. Bu, dünyanın en büyük taş yapısıdır.

2675.
Keops piramidi 20 yılda inşa edilir.

2350.
Mezopotamya Akadlar tarafından 200 yıl süreyle idare edilmeye başlar. Sümer uygarlığı en yüksek noktasına ulaşır.

2000.
Fenikeliler ve Giritliler 3 direkli ve kare yelkenli gemileriyle Lübnan kerestelerini Mısır’a ihraç etmeye başlarlar. Sümerliler ondalık sayıları keşfederler. Yakın Doğu’da sığır ve süt/yoğurt çiftçiliği başlar. Hindistan’da çay ve muz tarımı, Afrika’da karpuzculuk, Arabistan Yarımadası’nda hurma ve incir ticareti başlar.

1850.
(?) Hz. İbrahim Harran’dan Ken’an (Canaan/Filistin) bölgesine göç eder ve Nemrud’un saltanatı altında olan Babil’e (Babylon) gelerek peygamberliğini ilân eder. Hz. İbrahim’in dini Ortadoğu da yayılır. Böylece,Tanrı’nın tek olduğu insanlara hatırlatılır, adak olarak kölelerin kurban edilmesi yasaklanır ve ibadet kuralları getirilir. Bundan sonra, Hz. Yakub -İsrail lakabı ile- Tanrı’nın buyruklarını yaymaya devam eder. Hz. Yakub’un sülalesi ‘Beni İsrail/İsrailoğulları’ adıyla günümüze kadar devam edecektir. Yakın Doğu’da domuz etinin yenmesi yasaklanır.
Britanya’da feribotlar ve vinçler kullanılmaya başlar.

1792.
Babil’de Hammurabi devri başlar.

1500.
Çin’de ipek işlenmeye başlanır. Mısırlılar geometriyi geliştirirler.

1450.
Anadolu’da Hitit hâkimiyeti yayılır.

1374.
Mısırlılar sadece güneş tanrısı Aton’a inanmaya başlar ve tektanrıcılığı geçici olarak kabullenirler.

1200.
Muhtemelen, Hz. Musa’nın peygamberlik mucizelerini göstermeye başladığı ve 10 Emir’in geldiği yıllar.

1000.
Hinduizm ve Rig Vedalar’ın ortaya çıkışı.

1002-962
. Hz. Davut’un krallığı.

962-922.
Hz. Süleyman’ın krallığı.

850.
Tarihçi Herodotus’a göre: Homer, İliad ve Odisse destanlarını bu tarihte tamamlar.

753.
Roma, Romulus ve Remus tarafından kurulur.

721.
Asurlular, İsrailoğullarından 27 bin kişiyi yok ederler.

658.
Bizans’ın kuruluşu.

634.
Antik Yunan felsefesinin kurucusu Thales doğdu.

600.
Mısırlılar gemiyle 3 yılda Afrika’nın çevresini dolaşırlar.

565.
Buda (Siddharta Gautama) dünyaya gelir.

555.
Taoizm’in kurucusu Çinli filozof Lao-tze dünyaya gelir.

551.
Konfüçyüs (Kung Fu-tze) dünyaya gelir.

500.
Konfüçyüs’ün, ‘sana yapılmasını istemediğin şeyi başkasına yapma’ felsefesi Çin’de yayılır.
470. Ünlü Yunan filozofu Sokrat (Socrates) ve ünlü hekim Hipokrat (Hippocrates) doğdu.

428.
Sokrat’ın öğrencisi filozof Eflâtun (Plâton) doğdu.

400.
Yunan Filozofu Democritus ‘maddenin en küçük parçası atomdur’ diyerek ilk atom teorisini geliştirdi.

399.
Sokrat, Atinalı gençleri yoldan çıkardığı suçuyla yargılanır ve baldıran zehri içirtilerek idam edilir.

384.
Büyük İskender’in hocası ve mantık biliminin kurucusu Aristo (Aristoteles) doğdu.

301.
Grek (Helen/Antik Yunan) İmparatorluğu’nun parlak devri.

300.
Kuzey Afrika’da esir, fildişi ve leopar derileri ticareti başlar.

287.
Ünlü matematikçi Arşimet (Archimedes) doğdu.

214.
Çin Seddi’nin temelleri atılmaya başlanır.

168.
Suriye Kralı 6. Epifanes Hz. Musa’nın dinini yasaklar ve Kudüs’teki tapınakları yıkar.

101.
Manyetik bir pusula kullanan Çinli denizciler Hindistan’a çıktılar

47.
Roma İmparatoru J. Sezar (Caesar) Anadolu’ya geçerek, Pontus Kralı Farnaces’i mağlup eder ve ünlü sözünü haykırır: ‘Geldim, gördüm, yendim (veni, vidi, vici).’

45.
Sezar, Yunanlı matematikçi ve astronom Sosigenes’i tayin ederek yeni bir takvim hazırlatır. Bundan sonra bir yıl: 365 + ¼ gün ve yılbaşı da 1 Ocak olarak kabul edilir.

30.
Çinliler güneş saatini icat ederler.

05.
Hz. İsa’nın alternatif doğum yılı.

MİLAT

0 yılı: Hz. İsa’nın doğumu. Bu tarih: İsa’dan 525 yıl sonra, astronom Dionysius tarafından hesaplanmıştır.

33.
Hz. İsa’nın teveffi’si. Bu kelime vefat anlamına geldiği gibi uyutmak, yeryüzünden ayırmak ve melekler kadar saflaştırmak anlamlarına da gelmektedir.

34-70.
Hz. İsa’nın havarileri İncilleri yazdılar.

200.
Batıya doğru ilerleyen Hunlar Afganistan’ı işgal ederler.

250.
Çinliler barutu bulurlar.

313.
Roma İmparatoru Konstantin Hıristiyanlığı kabul eder.

324.
Hıristiyanlık Roma İmparatorluğu’nun resmi dini olur.

325.
Ünlü İznik (Nicaea) Konseyi toplanır ve bugünkü Hıristiyanlık anlayışının temelleri atılılır.

330.
İstanbul, (Constantinople) Roma İmparatorluğu’nun başkenti olur.

360.
Hunlar Avrupa’yı işgale başlarlar.

395.
İstanbul, Doğu Roma (Bizans) İmparatorluğu’nun başkenti olur.

536.
Budizm, Japonya’da bir din olarak kabul edilir.

570.
Hz. Muhammed’in doğumu.

610.
İlk Kuran ayetinin inişi ve Hz. Muhammed’in peygamberliğinin başlangıcı.

622.
Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçü (hicret).

632.
Hz. Muhammed’in vefatı.

630-650.
Arap-İslâm İmparatorluğu’nun yükseliş devri.

660-750.
Emeviler devri.

711-715.
Emeviler’in İspanya’ya geçişi.

756.
Bağımsız Endülüs Emevi Devleti’nin ilânı.

750-842.
Irak Abbasileri’nin güçlü devri. Bilim, felsefe ve ilâhiyatta çok ilerledikleri yıllar.

786-809.
Harun el-Reşit’in Abbasî hükümdarlığı.

813-833.
El-Me’mun’un parlak Abbasî hükümdarlığı.

892.
İngiltere 330 gemiyle gelen Vikinglerin istilâsına uğrar.

969.
Tunus’ta Fatimiler Devleti’nin kuruluşu.

1071.
Alp Arslan’ın Bizans imparatoru Romanos Diogenes’e karşı Malazgirt zaferi.

1077.
Anadolu Selçuklu devletlerinin kuruluş başlangıcı.

1086.
Çinliler mıknatıslı pusulayı icat ederler.

1095.
İlk Haçlı Seferi’nin başlangıcı.

1147.
İkinci Haçlı Seferi’nin başlangıcı.

http://mehmetttsaglam.blogcu.com/milattan-onceki-dunya-tarihi/1336620
 
Üst