Mezarlıkta Ölüye Kuran okumak ! Mehmet Okuyan

Dut_agaci

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
7,205
Puanları
83
Web sitesi
www.Menzil.Net
Ben okuyacam

Bana da okusanlar

Evladlarım, torunlarım, onların torunları

Hem okusunlar, hem okutsunlar inşallah
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
24,320
Puanları
113
Ben okuyacam

Bana da okusanlar

Evladlarım, torunlarım, onların torunları

Hem okusunlar, hem okutsunlar inşallah

kusura galma onlar okumazlar ama ipad 'ler iphone 'ler vs vs okurlar bence onlar dua et... zaman bunu gösteri muhterem :)
 

Dut_agaci

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
7,205
Puanları
83
Web sitesi
www.Menzil.Net
Kur’an-ı Kerim’in sadece bir ciheti yoktur. Bediüzzaman Hazretlerinin ifadesiyle Kur'an,

“İnsana hem bir kitab-ı şeriat, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı fikir, hem bütün insanın bütün hacatı maneviyesine merci olacak çok kitapları tazammun eden tek, cami bir kitab-ı mukaddestir." (Sözler, s.340)


Yani Kur’an-ı Mübin hayatımızı tanzim eder. Allah’a olan mesuliyetlerimizi gösterir, dünyaya geliş gayemizi, neler yapmamızı, nasıl ibadet edeceğimizi öğretir ve her şeyin hikmet ve mahiyetini anlatır. Hülasa Kur’an-ı Kerim bir zikir, fikir, dua ve davet kitabıdır.


Kur'ân-ı Kerim'in tesir sahası sadece dünya ile sınırlı değildir. Onun mü'min ruhlara verdiği feyiz hayatta iken kalmaz, aynı şekilde kabir âleminde de devam eder; orada iken de ruhlarımızı şenlendirir, kabrimizde nur ve ışık olur.


Geçmişlerimizin ruhuna Kur'ân'dan nelerin okunması gerektiği hususunda Peygamberimiz (a.s.m.) şu tavsiyelerde bulunur:

"Yasin, Kur'ân'ın kalbidir. Onu bir kimse okur ve Allah'tan âhiret saadeti dilerse, Allah onu mağfiret buyurur. Yâsin'i ölülerinizin üzerine okuyunuz." (Müsned, 5:26)

Bu hadis-i şerif, Yasin sûresinin hem ölüm döşeğinde olan hastaya okunmasına, hem de ölmüş mü'minlerin ruhuna bağışlanmak üzere okunabileceğine işaret etmektedir.


Hz. Ebû Bekir'in (r.a.) rivayet ettiği şu hadis-i şerif de meseleyi açıklığa kavuşturmaktadır:
"Kim babasının veya anasının veya bunlardan birisinin kabrini cuma günü ziyaret ederek orada Yasin sûresini okursa, Allah kabir sahibini bağışlar." (İbni Mace Tercemesi, 4:274)
İslâm âlimleri, ölünün ruhuna Kur'ân okunduğu zaman peşinden bir dua ile ruhlarına bağışlanmasını tavsiye etmişler; sahabiler de bu şekilde yapmışlardır. İmam-ı Beyhakî'nin bir rivayetinde, Abdullah bin Ömer'in ölülerin ruhuna Bakara sûresinden okunabileceğini tavsiye ettiği anlatılmaktadır.(Beyhaki, 4:56)


Bir Fâtiha'nın veya okunan bir Yâsin'in bütün ölülerin ruhuna aynı şekilde hiç eksilmeden nasıl ulaştığını da Bedüzzaman'dan bir nakille öğrenelim:

"Fâtır-ı Hakim nasıl ki, unsur-u havayı; kelimelerin, berk (şimşek) gibi intişarlarına ve tekessürlerine (yayılma ve çoğalmalarına) bir mezraa (tarla) ve bir vasıta yapmış ve radyo vasıtasıyla bir minarede okunan ezan-ı Muhammedi (a.s.m.) umum yerlerde ve umum insanlara aynı anda yetiştirmek gibi; öyle de okunan bir Fatiha dahi, meselâ, umum ehl-i imanın emvâtına (ölülerine) aynı anda yetiştirmek için hadsiz kudret ve nihayetsiz hikmetiyle manevî âlemde, mânevî havada çok manevî elektrikleri, manevî radyoları sermiş, serpmiş; fıtri telsiz telefonlarda istihdam ediyor, çalıştırıyor."

"Hem nasıl ki, bir lamba yansa, mukabilindeki binler aynaya, her birine tam bir lâmba olur. Aynen öyle de, Yâsin-i Şerif okunsa, milyonlar ruhlara hediye edilse, her birine tam bir Yâsin-i Şerif düşer."
(Şualar, s.576)

Zaten kabirdeki yakınlarımız devamlı surette bizden yardım beklemektedir. Bizden gelecek bir dua, bir Fatiha, bir İhlâs ile nefes alabileceklerini bilmektedir. Çünkü kabir o kadar çetin şartlarla iç içedir ki, en küçük bir mânevî yardım dahi onun ruhunu serinletecektir. Bir hadiste Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyururlar:

"Ölen kimse kabrinin içinde boğulmak üzere olup da imdat isteyen kimse gibidir. Babasından yahut kardeşinden veya dostundan kendisine ulaşacak duayı beklemektedir. Nihayet dua kendisine ulaştığında bu duanın sevabı ona dünya ve dünyada bulunan her şeyden daha kıymetli olur. Muhakkak ki, hayatta olanların ölüler için hediyeleri dua ve istiğfardır." (Mişkatü’l- Mesabih, 1:723)

- Hanefî mezhebine göre, bir insan akrabasının veya yakın dostunun kabri başında Kur’an okusa güzel olur.(V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 8/49). Şu ifadeler de Hanefî alimlerine aittir.

“Ehl-i Sünnet ve cemaate göre, bir insan namaz, oruç Kur’an’ın okumak, zikir, hac gibi işlediği güzel amellerinin sevabını başkasına hediye edebilir."(bk. Fethu’l-kadîr, 6/132; el-Bahru’r-Raik,7/379- Şamile-; Reddu’l-Muhtar, 2/263).


- Malikî mezhebinde ise -şartsız olarak- kişinin, kendi kabri üzerinde Kur’an okunmasını tavsiye etmesi caizdir.(V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 8/51).


- Şafii ve Hanbelî mezhebine göre, kişinin kendi kabri üzerinde Kur’an okumayı vasiyet etmesi caizdir. Çünkü, şu üç durumda Kur’an okumanın sevabı ölüye ulaşır: Kabrin yanında okumak, okumadan sonra dua etmek, sevabını ölünün ruhuna niyet ederek okumak.(bk. V. Zuhaylî, el-Fıkhu’l-İslamî, 8/51).


İmam Nevevî’nin el-Memu'unda da (15/521-522) şu bilgilere yer verilmiştir: Şafii mezhebinde daha çok şöhret bulmuş görüşe göre, Kur’an’ın sevabı ölüye ulaşmaz. Ancak, tercih edilen görüşe göre bu sevap -özellikle arkasından dua edildiği zaman- ölüye ulaşır.


- Bazı Şafii alimlerine göre, kabrin sahibi, -arkasından dua okunsun, okunmasın- kabri üzerinde okunan Kur’an sevabından faydalanır.(Yusuf el-Erdebilî, el-Envar, 1/399).


- “Bir mezarlıkta okunan ve oradaki bütün ölülerin ruhuna hediye edilen Kur’an’ın sevabı, bölünerek mi, yoksa bölünmeden mi onların ruhuna gider?” şeklindeki bir soruya karşılık, Şafii alimlerinden İbn Hacer; “Her ölüye okunan Kur’an’ın sevabı bölünmeden tam olarak ulaşır, bu Allah’ın geniş rahmetine en uygunudur.” diye cevap vermiştir(bk. Buğyetu’l-musterşidîn, s.97).


Selam ve dua ile...
Sorularla İslamiyet

 

çelebiler

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
4 Ocak 2013
Mesajlar
7,457
Puanları
63
Deveye boynun neden eğri demişler @Dut_agaci kardeşim bu soruyu sormak isterdim yazdığın yazı için ama Kuran'a uyan bir tarafı yok ki yazının neden Kuran'a uymayan bu yazıyı kabul ettiğini sorayım.
 

lafons7275

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
19 Şub 2013
Mesajlar
21,533
Puanları
83
Deveye boynun neden eğri demişler @Dut_agaci kardeşim bu soruyu sormak isterdim yazdığın yazı için ama Kuran'a uyan bir tarafı yok ki yazının neden Kuran'a uymayan bu yazıyı kabul ettiğini sorayım.
Yazı Kuran'a uygundur. Sen günahları yüzünden kalbi mühürlenmiş zavallı, aciz bir kulsun. Bu yüzden Kuran'a şaşı bakıyorsun.
 

çelebiler

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
4 Ocak 2013
Mesajlar
7,457
Puanları
63
Yazı Kuran'a uygundur. Sen günahları yüzünden kalbi mühürlenmiş zavallı, aciz bir kulsun. Bu yüzden Kuran'a şaşı bakıyorsun.
Vay seni terbiyesiz rüşvetçi Allah düşmanı,sen benim kalbimin mühürlü olduğunu nerede gördün?Yalancı herif.
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
24,320
Puanları
113
ya da başına bir şey vuruyor!! acaba ne?
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
24,320
Puanları
113
Afyonu patlamamış.
Konu ya verecek cevapları olmayanların sürekli olarak başvurdukları bir yöntemdir. vız gelir tırıs geçer

üstad ne söz etmiş ama "yabancı görmedikçe havlamaz delice köpek" bazen oturup düşünmek gerek
 

ihvan23

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
17 Ağu 2009
Mesajlar
3,539
Puanları
63
mezhepsiz.vehhabi kılıklı adam...
 

Dut_agaci

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
14 Ocak 2007
Mesajlar
7,205
Puanları
83
Web sitesi
www.Menzil.Net
Deveye boynun neden eğri demişler @Dut_agaci kardeşim bu soruyu sormak isterdim yazdığın yazı için ama Kuran'a uyan bir tarafı yok ki yazının neden Kuran'a uymayan bu yazıyı kabul ettiğini sorayım.
Size göre

Mezhebler gereksiz, sonradan ilave :)

Hadislerin büyük bir kısmı uydurma

Tarikatlere hiç mi hiç gerek yok

Ehl-i sünnet ve cemaat itikadı, yeni bir din

Tüm bunlara rağmen bu sorunun cevabını sana nasıl vermemi istersin ? :)

Size göre Kur'an-ı Kerime uyan tarafı yok, bize göre bizzat Kur'an-ı Kerim'in hayatımıza yansımasıdır.

Cenab-ı hak bolca salih amel nasip eylesin inşallah
 

adams77

Kanalizasyoncu
İhvan Üyesi
Katılım
14 Haz 2013
Mesajlar
24,320
Puanları
113
Size göre Kur'an-ı Kerime uyan tarafı yok, bize göre bizzat Kur'an-ı Kerim'in hayatımıza yansımasıdır.
kardeş hep aynı noktayı koyuyorsun.... zaman çok şey ilaç oluyor bunu fark edebiliyorum artık... senin benim yok TEVHİD var artık insanları ellerini taşın altına sokup bildiklerini bir kenara bırakıp tekrardan bir şeyler yapması gerekiyor... bu böyle olmaz bölünmeler parçalanmalar devam ettikçe artık geriye eser bile kalmayacak....
 

çelebiler

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
4 Ocak 2013
Mesajlar
7,457
Puanları
63
Size göre

Mezhebler gereksiz, sonradan ilave :)

Hadislerin büyük bir kısmı uydurma

Tarikatlere hiç mi hiç gerek yok

Ehl-i sünnet ve cemaat itikadı, yeni bir din

Tüm bunlara rağmen bu sorunun cevabını sana nasıl vermemi istersin ? :)

Size göre Kur'an-ı Kerime uyan tarafı yok, bize göre bizzat Kur'an-ı Kerim'in hayatımıza yansımasıdır.

Cenab-ı hak bolca salih amel nasip eylesin inşallah
Sorunun cevabını Kuran'a göre vermenizi beklemiyorum.

İslam zannettiğiniz uygulama ve inançları Kuran ile sorgulayın sadece emin olun ramazanda yapacağınız en güzel şey bu olur.
 
Üst