Meleklerin Dua Ettiği Kimseler | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Meleklerin Dua Ettiği Kimseler

_ikLiL_

VUSLATA HASRET.....
İhvan Üyesi
Katılım
24 May 2010
Mesajlar
2,117
Puanları
0
Yaş
29
Ebû Hüreyre radıyallahu anh”den rivayet edildiğine göre
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Sizden biriniz
abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe
melekler kendisine:

— Allah”ım! Bunu bağışla
buna rahmetinle muamele et
diye dua ederler.“

Buhârî
Ezan 36. Ayrıca bk. Müslim
Mesâcid 276; Ebû Dâvûd
Salât 20; Tirmizî
Salât 245; Nesâî
Salât 40; İbni Mâce
Mesâcid 19

1. Rasûlullah Efendimize Salâvat Getiren Kişiye Melekler Dua Eder

Allah (c.c)
Ahzâb suresinde; “Allah ve melekleri Peygamber’e salavât getirirler. Ey mü’minler! Siz de ona salâvat getirin ve tam bir teslimiyetle selâm verin.” (el-Ahzâb
33/56) buyurarak Rasûlullah Efendimiz’e çokça salât-ü selâm getirmemizi emretmektedir.

Bir rivayette
zikrettiğimiz bu âyet-i kerimedeki emri yerine getirmek için Rasûlullah Efendimiz’in bile kendisine salavât getirdiği haber verilmektedir.

Hem Rabbimiz’in
hem de Rasûlullah Efendimiz’in ahlâkı olan ve biz ümmet için çok önemli bir yere sahip salât-ü selâm
meleklerin duasını almamıza vesile olmaktadır. Zira bir hadîs-i şeriflerinde Rasûlullah (s.a.v); “Bana salavât getiren buna devam ettiği müddetçe melek de ona salavat getirmeye devam eder. Öyle ise kul
buna göre bana salavatı az veya çok getirsin.” buyurmuşlardır.
(et-Terğîb ve’t-Terhîb
c.3
s.515)

2. Tövbe Edene Melekler Dua Eder

Rabbimiz’in emri ve rızası dışında attığımız her adım
aldığımız her nefes günah hanemize yazılır. Ancak Erhamu’r-râhimîn olan Rabbimiz
kullarına çok merhametlidir. İşte bu rahmetinden ötürü kul
yapmış olduğu hatalardan pişmanlık duyar da tevbe ederse
melekler ona dua eder ve Rabbimiz’den mağfiret dilerler. Tevbe eden kul için meleklerin dua ettiğini Allah (c.c) bize şu âyetiyle bildirmektedir:

“Arşı taşıyanlar ve onun çevresinde bulunanlar (melekler) Rablerini hamd ederek tespih ederler
O’na inanırlar ve inananlar için (şöyle diyerek) bağışlanma dilerler: ‘Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatmıştır. O halde tevbe eden ve Sen’in yoluna uyanları bağışla ve onları Cehennem azabından koru. Ey Rabbimiz! Onları da
onların babalarından
eşlerinden ve soylarından iyi olanları da
kendilerine vadettiğin Adn Cennetlerine koy! Şüphesiz Sen mutlak güç sahibisin
hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan
ona rahmet etmiş olursun. İşte bu büyük kurtuluştur.” (el-Mü’min
40/7-9)

Cenâb-ı Hakk Ahzâb sûresinde
kendisini çokça zikretmelerini ve sabah akşam onu tesbih etmelerini emrettikten sonra mü’minlere hitaben; “O
sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet edendir. Melekleri de sizin için bağışlanma diler. Allah mü’minlere çok merhamet edendir.”
(el-Ahzâb
33/43) buyurarak meleklerin mü’minlere istiğfar ettiğini haber vermektedir.

3. İlim Öğrenen Kişi İçin Melekler Dua Eder

Bedir Savaşı’ndan sonra esirlerden her birini on Müslüman okuma yazma öğretmek koşuluyla serbest bırakan ve ilim öğrenmenin kadın erkek her Müslüman farz olduğunu beyan ederek ilme verdiği önemi gösteren Efendimiz (s.a.v): “Allah rızası için ilim öğrenmek maksadıyla giden bir kimseye Allah Cennet’e giden bir kapıyı açar. Melekler onun için kanatlarını yayarlar. Ona gökteki melekler ve denizdeki balıklar dua ederler...” (et-Terğîb ve’t-Terhîb
c.1
s.148) buyurarak ilim öğrenen kişi için meleklerin dua ettiğini müjdelemiştir.

4. Vakit Namazlarını Bekleyene Melekler Dua Ederler

Ebû Hureyre (r.a)’dan Rasûlullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: “Biriniz abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturmaya devam ettiği müddetçe melekler; ‘Allah’ım onu affeyle
Allah’ım ona rahmet eyle’ diye dua ederler.” (Buhârî
Ezân 30; Müslim
Mesâcid 272)

Hadis
namaz kılınan yerde namazdan sonra bir müddet beklenmesinin önemini anlatmaktadır. Yasak kılınmış lakırdılara dalmadan oturulması meleklerin duasını celbeder. Kullarının ibadetlerini meleklerine seyrettirip dua etmelerini sağlaması Allah (c.c)’nun bir lütfudur.

5. Safları Dolduranlara ve İlk Safta Durana Melekler Dua Eder

Camide birinci safta durmanın fazileti konusunda pek çok hadis-i şerif varid olmuştur. Bunlardan bir tanesi meleklerin birinci safta namaz kılana dua etmesiyle ilgilidir:

Bera bin Azib (r.a)’dan: “Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz safların arasına girer
bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır
omuzlarımıza ve göğüslerimize elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve sözlerine şöyle devam ederdi: ‘Safta ileri geri durup ihtilaf etmeyiniz yoksa kalpleriniz başka başka olur’ ve ‘Şüphesiz ki Allah ilk safta durana rahmet eder
melekler de dua ederler’ buyururdu.” (Ebû Dâvûd
Salât 93)

Diğer bir hadis-i şerif’te Peygamber Efendimiz (s.a.v)

“İlk safı dolduranlara Allah rahmet eder
melekler de istiğfar ederler. Bir safı doldurmak için kulun attığı adımlar
Allah’ın en çok hoşlandığı adımlardır. Bunlardan daha çok hoşlandığı adımlar yoktur.” (et-Terğîb ve’t-Terhîb
c.3 s.401) buyurmuştur.

6. Mü’min Kardeşimize Gıyabında Dua Ettiğimiz Zaman Melekler Dua Ederler

Mü’min kardeşimize gıyabında dua ettiğimiz zaman
yanımızda bulunan melekler de isteğimizin aynısı olması için bize dua ederler.

Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu konuda; “Bir müslüman
yanında bulunmayan bir din kardeşi için dua ederse
mutlaka melek ona
aynı şeyler sana da verilsin
diye dua eder. ” buyurmuştur. (Müslim
Zikir 86)

Aynı konuda yine bir başka hadis-i şerifte Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz; “Müslüman bir kişinin din kardeşi için gıyabında ettiği dua kabul olunur. Onun başucunda memur bir melek vardır ki
o müslüman ne zaman bir din kardeşi için hayır ile dua ederse o melek ona: ‘Duan kabul olsun istediğinin bir misli de senin için olsun’ diye dua eder” buyurdu. (Müslim
Zikir 87
88)

7. Oruçlu Olan Kişinin Yanında Başkaları Yiyip İçtiği Zaman O Oruçlu Kişiye Melekler Dua Eder

Medineli Ümmü Ümâre (r.anhâ)’dan;

“Bir gün Rasûlullah evime geldi. Ben Hz. Peygamber’e yemek çıkardım. Rasûl-i Ekrem’in ‘Sen de ye!’ diye teklif etmesi üzerine ‘Yâ Rasûlallah
ben oruçluyum!’ dedim. Bunun üzerine Peygamber (s.a.v): ‘Bir oruçlu kimsenin yanında yemek yenildiğinde onlar yemekten kalkıncaya kadar veya karınlarını doyuruncaya kadar melekler o oruçluya dua eder’ buyurdu.” (Tirmizî
Savm 66)

Oruçlu olan kişinin yanında yememek içmemek adaptandır ve nezaket kuralıdır. İster ramazan ayında oruç tutmaması caiz olan kimselerce olsun
ister sair zamanlarda oruç tutmayanlar olsun
oruçlu kimsenin yanında yiyip içildiği
oruçlunun da orucunu bozmadığı zaman orada hazırda bulunan meleklerin dua ettiğini yukarıdaki hadis-i şerif’ten öğreniyoruz.

8. Allah Yolunda Malını Harcayan Kişiye Melekler Dua Eder
 

cicek demeti

Sükut
İhvan Üyesi
Katılım
7 Ocak 2011
Mesajlar
11,683
Puanları
0
Rabbim razi olsun guzel konuydu...
 

_ikLiL_

VUSLATA HASRET.....
İhvan Üyesi
Katılım
24 May 2010
Mesajlar
2,117
Puanları
0
Yaş
29— Allah”ım! Bunu bağışla buna rahmetinle muamele et


amin:)
 
Üst