Meleklerden yer kalmadı...Şeyh Mübarek Buhari. | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Meleklerden yer kalmadı...Şeyh Mübarek Buhari.

ukubat

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
9 May 2007
Mesajlar
1,926
Puanları
48
Web sitesi
www.ismailaga.org.tr


Emir Hamza (Kuddise Sirruhû)nun yüksek bağlılarındandır. Bazı kaynaklarda ise onun, Emir Külâl (Kuddise Sirruhû)na bağlı olduğu zikredilir.Ona ait olan “Makâmât”ta, ashabının zikredildiği yerde bir Mübarek Şeyh’ten bahsedilmektedir. Yine Emir Hamza (Kuddise Sirruhû)nun bağlıları arasında da bir Mübarek Şeyh’ten bahsedilir.
Emir Külâl (Kuddise Sirruhû)nun ashabından olan, Mübarek Şeyh’in bağlı olduğu kişi Kermîni’dir. Emir Hamza (Kuddise Sirruhû)nun ashabından olan, Mübarek Şeyh’in bağlı olduğu kişi ise Emir Buhâri’dir.
Asrın ulularından, Hâce Muhammed Pârsâ (Kuddise Sirruhû), Hâce Bahâeddin (Kuddise Sirruhû)nun sohbeti ile birlikte onunda sohbetine katılmıştır.
Şerefli Sohbet ve Cemiyyet Hâli
Hoca Ubeydullah Taşkendî (Kuddise Sirruhû) Hazretleri, ondan şöyle bahseder : Hâce Alâeddin Gücduvânî (Kuddise Sirruhû) derdi ki: Hâce Muhammed Pârsâ (Kuddise Sirruhû), Bâbâ Şeyh Mübarek Buhârî’yi çok ziyaret ederdi. Bir gün içime onlarla gitme düşüncesi doğdu.
Bana “Siz gelmeyiniz. Zira Hâce Bahâeddin (Kuddise Sirruhû)nun şerefli sohbetinden elde edilen, cemiyyet hâlini, Bâbâ Şeyh Mübarek’te beklersiniz ama o tadı bulamazsınız. Bundan dolayı, ona olan güveniniz sarsılır. Onun için gelmeniz uygun değildir.” buyurdular.
Meleklerden Yer Kalmadı
Bir gün, bu büyük zat, Hâce Muhammed Pârsâ (Kuddise Sirruhû)nun evine gelmişti. O sohbette oğulları ondan, Ebu’n-Nars için dua istediler. O da bir Fatiha okuyarak evden dışarı çıktı. Fatiha’yı evin dışında tamamladı.Bunun hikmeti kendisinden sorulunca dedi ki: “Ebu’n-Nars için Fâtih okumaya başlar başlamaz, gökten melekler inmeye başladılar. Evin içine inen melekler öyle izdiham oluşturdular ki, Mübarek’e yer kalmadı. İşte bunun için dışarı çıktım.”
Unutulmamalıdır ki, Emir Hamza (Kuddise Sirruhû)nun adı zikredilen zatlardan başka, daha çok bağlısı vardır. Şeyh Ömer Buharî, Şeyh Ahmed Harizemî, Mevlânâ Ataullah Semerkandî, Hoca Mahmud Hamevî, Mevlânâ Hamidüddin Kermînî, Mevlânâ Nureddin Kermînî, Mevlânâ Seyyid Ahmed Kermînî, Şeyh Hasan Nesefî, Şeyh Taceddin Nesefî, Şeyh Ali Nesefî (Rahmetullâhi Aleyhim) bunlardan bazılarıdır. Bunların dışında çok sayıda fazilet ve kemâl sahibi bağlıları da varsa da haklarında yeterli bilgi mevcut değildir. 
Üst