Mehmet Zahid Kotku Hz'nin Kendi Sesinden İlahi ve Zikir.. | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!
Altın Burada

Mehmet Zahid Kotku Hz'nin Kendi Sesinden İlahi ve Zikir..

DostunDostu

Süper Moderatör
Yönetici
İhvan Üyesi
Katılım
30 Eyl 2013
Mesajlar
6,181
Puanları
83
Hak aşıklarının sesi ne hikmetse hep aşk ateşinde kavrulmuş oluyor..

 

talib

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
11 Tem 2006
Mesajlar
21,906
Puanları
113

GÖNÜL NURU CEMALİNDEN


Gönül nûr-ı cemâlinden habîbim bir ziyâ ister.
Gözüm hâk-i rehinden ey tabîbim tûtiyâ ister.


Safâ-yı sîneme zulmet veren jeng-i günâhımdır.
Aman ey kân-ı ihsân zulmet-i kalbim cilâ ister.

Yetiş imdâda ey şâh-ı risâlet rûz-ı mahşerde.
Ki derd-i bî-devâ-ı ma’siyet senden şifâ ister.

Ne âb-ı dîdeden rahat ne âh-ı sîneden imdâd.
Benim bâr-ı günâhım lûtf-ı şâh-ı enbiyâ ister.

Sarıldım dâmen-i ihsânına ey şâfi-i ümmet.
Dahîlek yâ Muhammed hasta cânım bir devâ ister.
.
Gül-i ruhsârına meftûn olanlar şüphesiz sensiz.
Ne mülk ü mâl ü cân ister ne de zevk ü safâ ister.

N’ola bir kerre şâd olsun cemâl-i bâ-kemâlinle.
Ki kemter bendeniz Es’ad sana olmak fedâ ister.

Kasidesi:

Tecellâyı cemalinden Habibim nevbahar âteş,
Gül âteş, bülbül âteş, sümbül âteş, Hak ü hâr âteş.

şuây-ı âfitâbındır yakan bil-cümle uşşâkı,
Dil âteş, sîne âteş, hem dü çeşm-i eşk-i bâr âteş.

Hayal-i şem-i rûyinle acep mi yansa can ü dil,
Nigârım gel de gör kalbimde âteş, ah ü zâr âteş.

Ne mümkün bunca âteşle, şehid-i aşkı gasl etmek,
Cesed âteş, kefen âteş, hem âb-ı hoşgüvar âteş.

Ben el çektim safay-ı hâtır u ârâm-ı cânımdan,
Safâ âteş, cefâ âteş, firâr âteş, karar âteş...

Ne yapsam bu dil-i mahzununu mesrûr eylemem şâhım
Gam âteş, gam-küsar âteş, temennây-ı mesâr âteş...

Ümîd-i âfiyet besler mi Es’ad yârdan hâşâ,
Saçar oldukça gözden ol nigâr-ı gül'izar âteş...

M.Esad Erbili (K.S.)
 

talib

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
11 Tem 2006
Mesajlar
21,906
Puanları
113
Hak aşıklarının sesi ne hikmetse hep aşk ateşinde kavrulmuş oluyor..
Mâşaallah, bârekallah...

Günün 24 saatini Allah ile dopdolu yaşayan, yaşamaktan ziyade yaşatmak gayretinde olan bu büyük Allah dostları hakkında bizim gibi zavallılar ne kadar rahat konuşabiliyorlar. 1 saat namaz kılıp, 2 saat de dinin dedikodusunu yaptık mı, bu büyüklere laf atabiliriz zannediyoruz. Allah muhafaza buyursun.
 
Üst