Meclis torbayı bağladı mali barışı sağladı

Meryem

Komplike
Katılım
6 Tem 2006
Mesajlar
15,309
Tepkime puanı
759
Puanları
0
Yaş
36
Konum
İstanbul
Uzun süredir gündemde olan Torba Tasarı Meclis'te kabul edildi. Yasayla birlikte, tarihi vergi affı da gündeme geldi. Buna göre, kamu borçları yeniden yapılandırılırken, trafik cezaları ve öğrenim kredisi borçları da af kapsamına alınacak. Ödemeler 18 eşit taksitte ve kredi kartı kullanarak yapılabilecek

Torba Yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilerek yasalaştı. Yasa ile pek çok af ve sosyal haklar düzenlenirken, öğrenci affı kapsamında yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilenlere dönüş yolu açıldı. Bunun yanında, Torba Yasa tarihi vergi affını da beraberinde getirdi. Yasayla, belediye ve gümrük vergileri dahil, tüm vergiler, TEDAŞ ve özel dağıtım şirketlerine olan elektrik, belediyelere olan su ile oda ve borsalara olan aidat borçları yeniden yapılandırılacak. Trafik cezaları, öğrenim kredisi borçları ve TRT'nin elektrik payı ve bandrol ücretinden kaynaklı alacakları da af kapsamına alınıyor.


FAİZ ÖNCE SİLİNECEK


31 Aralık 2010 tarihine kadar ödenmemiş vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, idari para cezaları, gümrük vergileri; belediyelerin beyannamelere ilişkin vergileri, 2010'da tahakkuk eden vergileri, ödenmemiş ücret, su kullanım, büyükşehir belediyelerinin su ve atık su bedeli alacakları yeniden yapılandırma kapsamında olacak. Yapılandırmada borcun ana parasına dokunulmayacak. Faiz ve gecikme cezaları önce silinecek. Ardından borcun ödenmediği süredeki enflasyon kadar yeni faiz ve gecikme cezası tutarları belirlenecek. Bu yeni hesaplama faiz ve gecikme zammında yüzde 50'ye varan oranda indirim sağlayacak.


AZAMİ 18 EŞİT TAKSİTTE ÖDEME

Ödemeler ikişer aylık dönemler halinde, azami 18 eşit taksitte ödenecek. Böylece hem vergi hem de prim borcu olanlar bir ay birini diğer ay ötekini ödeyebilecek. Ödeme peşin ya da vergi borçları için kredi kartı da kullanarak taksitle yapılabilecek. Yasa'nın Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girmesinden sonra iki ay içinde başvuru yapılması gerekiyor.


GSM operatörü mesajdan sorumlu

GSM operatörleri de abonelerine haksız rekabet unsuru içeren bir mesaj göndermeleri durumunda, mesajın kim tarafından gönderildiğini açıklayacaklar.


Kapıdan satış bitiyor

Müşteri, malın gerçek değeri konusunda yanıltılamayacak. Kapıdan satışlar, saldırgan satış yöntemi olarak değerlendirilecek. Malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerinin özellikleri, miktarı, kullanım amaçları, yararları veya tehlikeleri gizlenerek müşteri yanıltılamayacak. Taksitli satış ve tüketici kredilerinde dürüst davranılmaması, haksız rekabet sayılacak. Uygulanan faiz veya vade farkı, ödemelerin nasıl yapılacağı ve taksitle satış yapanın unvanı açıklanacak. Bu haksız rekabet fiillerinden birini kasten işleyenlere, 2 yıla kadar hapis ve para cezası verilecek.


Yanıltıcı fiyat ve satış kampanyalarına son

Haksız rekabetin önlenmesini de düzenleyen yasa, tüketicilerin korunmasına ilişkin hükümler getiriyor İş yerine yanıltıcı şekilde, 'Paris'ten diplomalı terzi', 'Christian Dior'un kalfası', 'Ödüllü çevirmen' gibi sahte belge asarak haksız rekabet yaratanlara 2 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ticari işletmesi, malları, iş ürünleri, faaliyeti, fiyatları, stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında, 'gerçek dışı veya yanıltıcı' açıklamalarda bulunmak suç sayılacak. İşletmeler, rekabette öne geçmek için 'sezon sonu' indirimi diye hiç bitmeyen kampanyalarla tüketiciyi yanıltamayacak.


Trafik cezaları da af kapsamında

Trafik cezaları yeniden yapılandırma kapsamında olacak. Cezalar 18 teksite böldürülüp ödenebilecek. Trafik kazaları sebebiyle üniversitelere bağlı hastaneler, diğer resmi ve özel sağlık kuruluşlarından hizmet alanların tedavi faturaları, kazazedenin sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın SGK tarafından karşılanacak. Sıfır araç alanların trafik tescil belgeleri (ruhsat) de, ikinci el araçlarda olduğu gibi Emniyet tarafından posta ile gönderilecek. Tescil belgesinin bir ay içinde teslim edilememesi halinde, araç sahibine sorumluluk yüklenemeyecek. Bu işlemler sırasında, usul ve esaslara aykırı hareket edenlere 10 bin TL ceza verilecek.


Kamyon arkasındaki yazılara fren

Kamyon ve dolmuşlarda sık görülen 'Rampaların ustasıyım, gözlerinin hastasıyım', 'Aşıksan vur saza, şoförsen bas gaza', 'Aşk çekenin, yol gidenin', 'Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun', 'Sollama beni, mahcup ederim seni' şeklindeki yazılar kaldırılacak. Firmalar, bilette belirtilen yerin başka bir kişiye verilmesinde sorumlu olacak. Bu kurala uymayan araç sürücülerine 100 ile bin 500 TL arasında idari para cezası verilecek.


Taşımada sözleşmenin feshi mümkün

Tehlikeli eşya taşınacaksa gönderen, taşıyıcıya açık, anlaşılır bir içerikle ve yazılı olarak zamanında bildirimde bulunacak. Eşyanın niteliği ambalaj yapılmasını gerektiriyorsa, gönderen, eşyayı hasardan koruyacak ve taşıyıcıya zarar vermeyecek şekilde ambalajlamak zorunda olacak. Gönderici taşıma sözleşmesini her zaman feshedebilecek. Gönderen sözleşmeyi feshederse, taşıyıcı ücret talep edebilecek. Taşıma ücreti eşyanın tesliminde ödenecek.


Öğrenci affından 800 bin kişi faydalanacak

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna borçlarını ödeme taahhüdünü yerine getiremeyenler için de yeni bir hak getiriliyor. Kabul edilen tasarı ile, Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda, intibak, ön lisans, lisans tamamlama ve lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 5 ay içinde ilişiklerinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında öğrenimlerine yeniden başlamalarına olanak sağladı. Bu öğrenci affından 800 bin öğrencinin faydalanacağı belirtiliyor. SPK'nın İstanbul'a taşınması da kanunlaştı. Buna göre SPK 2 yıl içinde İstanbul'a taşınacak.


Kamu borçlarında gecikmeye düzenleme

Bu kamu alacaklarının ödenmemiş kısımları, TEFE/ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak yeniden hesaplanacak. Borcun ödenmesi halinde, vergi cezalarından ve buna bağlı gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecek. Yeniden yapılandırıldığı halde taksitlerini ödememeleri nedeniyle yeniden yapılandırma haklarını kaybedenlerden bozulan yeniden yapılandırmaları ihya edilecek.


6 milyon emekli zam bekliyor

6 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin, şubat ayı maaşlarını 'zamlı' alabilmesi için, tasarının Köşk tarafından bugün onaylanması gerekiyor. Yasanın kabul edilmesi ile birlikte, emeklilere yüksek zammında yolu açılmış oldu. Tasarıda yer alan hükümlere göre, işçi ve esnaf emeklilerine, ocak ayı başından itibaren aylık 60 liralık zam yapılacak. Şubat ayı itibariyle emekliler 60 artı 60 zammı hak ettiler. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), şubat ayı maaşlarının zamlı olarak ödenmesi için gerekli hazırlıklarını yaptı.


120 liranın altına tahsilat yok

Tasarının kanunlaşıp yayımlandığı tarih itibarıyla tebliğ edilmemiş 120 TL'nin altında kalan idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilecek. Tütün mamulü tüketimiyle ilgili idari para cezaları, bu hükmün dışında tutulacak. Tutarı 12 lira ve altında kalan geçiş ücretleri de tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilmiş olanlar da tahsil edilmeyecek. 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamında aldıkları aylıkları yüzde 50 fazlası ile geri alınması gerekenlerden, bu yüzde 50 fazlaya ilişkin tahsil edilmemiş tutarlar alınmayacak.


Borcunu yapılandırana sağlık hizmeti imkânı

Borçlarını yapılandıran Bağ-Kur'lulara genel sağlık sigortasından yararlanma imkanı getiriliyor. Bu kişilerin, yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya borcu bulunmakla birlikte ödeme yükümlülüklerini yerine getiriyor olmaları gerekecek. Hazine Müsteşarlığınca düzenlenen yatırım teşvik belgelerine dayanarak inşa edilip, satın alınan gemi ve yatlara ilişkin harcamalar üzerinden yatırım indirimi istisnasından yararlanan mükelleflerden, tarhiyat yapılmayacak, yapılanlardan, varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek.Kaynak
 
Üst