Masiyette İtaat Yoktur | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Masiyette İtaat Yoktur

Ercan Tekin

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
25 Eyl 2010
Mesajlar
5,631
Puanları
83
Masiyette İtaat Yoktur
Yöneticiye itaatin vacip olduğu alanlardan tek bir şey istisna edilmiştir ki o da masiyetle emretme halidir. Yönetici (Halife) eğer masiyeti gerektiren bir emir verecek olursa bu hususta ona itaat söz konusu değildir. Çünkü bu, nass ile istisna edilmiştir. Nafi'den, onun da İbn Ömer'den riayetine göre Nebi (s.a.v) şöyle buyurmuştur: "Müslüman kişi masiyet ile emrolunmadığı sürece sevdiği hususlarda da hoşlanmadığı hususlarda da dinleyip itaat etmelidir. Kendisine masiyet ile emrolunduğu taktirde ise dinleyip itaat etmek söz konusu değildir.” [1] Buradaki kasıt ise sana masiyet olan bir şeyi yapmanı emretmesidir. Yoksa bizzat kendisinin günah işlemesi değildir. Kendisi senin önünde masiyet işleyecek ve sana bunu işlemeyi emretmeyecek olursa ona itaat icap eder. Avf b. Malik El-Eşcai'den şöyle dediği rivayet edilmektedir: “Rasulullah (s.a.v)'i şöyle buyururken dinledim: "Sizin imamlarınızın hayırlıları kendilerini sevdiğiniz ve kendileri tarafından sevildiğiniz, kendilerine dua ettiğiniz ve kendileri tarafından size dua edilenlerdir. Kötü yöneticileriniz ise kendilerine buğzettiğiniz ve kendileri tarafından buğzedildiğiniz, kendilerine lanet okuduğunuz ve kendileri tarafından size lanet edilenlerdir.” Bunun üzerine biz: “Ey Allah'ın Rasulü! Bu durumda onlara karşı koyalım mı?” dedik. Allah'ın Rasulü: “Aranızda namazı kıldıkları sürece hayır” dedi ve ardından: “Dikkat edin! Kimin başına bir vali görevlendirilir ve onun Allah'ın masiyet kabul ettiği işlerden birini işlediğini görürse, yaptığını hoş karşılamasın. Ancak ona itaattan da elini çekmesin.” [2]
İşte bu, "masiyetle emir"den kastın bizzat Halife tarafından onun işlenmesi olmadığı, aksine masiyetin işlenmesini emretmesi olduğunu göstermektedir. Şayet sen onun masiyet işlediğini görecek olursan, ona itaat etmemek sana helal olmaz. Sana, Allah'a isyan etmeni emredecek olursa o taktirde ona itaat etme. Çünkü yaratıcıya isyan hususunda hiçbir yaratılmışa itaat söz konusu değildir. İtaattan istisna kılınan tek hal Allah'a karşı isyan emridir.
Bu tek hal ise masiyetin emredilmesidir. Ancak, masiyet olarak kabul edilen emrin faizin alınması veya verilmesi gibi, masiyet olduğunda şüphe olmaması şarttır. Şayet kendisinin helal gördüğü senin de haram gördüğün bir şeyi sana emredecek olur ise ona itaat sana vaciptir. Bu, masiyet ile emretmek olarak değerlendirilmez. Aksine bu, helal olan bir işi yapma emridir. Mesela senin görüşüne göre resim çektirmek haram iken, onun görüşüne göre helal ise bundan dolayı da resmi işlemler için bir fotoğraf çektirmeyi emredecek olursa ona isyan helal olmaz. Çünkü onun görüşüne göre İbn Abbas'ın rivayet ettiği Hadis-i şerifte yasaklanan resim, el ile yapılan resimdir. Fotoğraf makinesi ile çekilen resimler ise hadisin kapsamına girmemektedir. Bu ise Halifenin bir delilidir ya da delil olma ihtimalini ortaya koyan bir husustur. Bundan dolayı resmi işlemler için fotoğrafın çektirilmesine dair vereceği bir emir, masiyet sayılmaz. Bu nedenle böyle bir hususta ona itaat vacip, isyan ise haramdır.

[1] Müslim, 3423; Nesei, 4135

[2] Müslim, 3448; Daremi, 2697
 
Üst