Manevi Hastalıklar

Yitik Lale

“Men dakka dukka”
Katılım
3 May 2010
Mesajlar
3,282
Tepkime puanı
810
Puanları
0
1.Ye's(Ümitsizlik.)
2.Yalan/Kizb

3.Adâvet/ Düşmanlık

4.Ucb(Kendini beğenme
virguli.gif
ameline
virguli.gif
yaptıkları işe güvenme
virguli.gif
kibir
virguli.gif
gurur)

5.Gurûr/Tekebbür(Kibirlenme
virguli.gif
kendini büyük sayma.) /Meyl-i tefevvuk(Başkalarından üstün olma eğilimi.)

6.Sû-i zan(Bir kimse hakkında kötü düşünceye sahip olma.)

7.İstibdat/ Tahakküm (Zorbalık etme; zorla hükmetme
virguli.gif
mânevî baskı. Diktatörlük)

8.Bencillik(Hodbin
virguli.gif
Hodgâm)

9.Haset(Başkasının iyi hâlini istememe; çekememezlik
virguli.gif
kıskançlık.)

10.Kıskançlık

11.Riyâ(Gösteriş)/Tasannukârâne(Riyâ ve gösteriş için. Yapmacık
virguli.gif
suni hareketlerde bulunarak.)

12.Tasannu(Yapmacık hareket
virguli.gif
zorla bir şeyi daha iyi göstermeye çalışma.)

13.Nifâk(Dıştan Müslüman göründüğü halde inanmamak
virguli.gif
ikiyüzlülük
virguli.gif
dinde riyâ.)

14.Kîn/Gıybet(Arkadan çekiştirmek
virguli.gif
hâzır olmayan birisinin aleyhinde konuşmak.)/ Garaz/Kovuculuk

15.Tarafgîrlik(Taraf tutmak.)

16.Taassup(Şiddetli ve aşırı bağlılık.)

17.İnad(Israr
virguli.gif
muannidlik
virguli.gif
ayak direme
virguli.gif
dediğinden vazgeçmeme.)

18.Şikàk(Nifak
virguli.gif
ikilik
virguli.gif
ittifaksızlık.)

19.Temellük(Sahiplenme
virguli.gif
kendine mâl etme.)/Temelluk(Dalkavukluk
virguli.gif
yaltaklanma.)

20.Bid'â(Dinin aslına uymayan âdet ve uygulamalar.)

21.Tamah(Bir şeye göz dikip bakma.Aç gözlü
virguli.gif
cimri.)

22.Hırs (Açgözlülük
virguli.gif
kanaatsizlik.)

23.Vehim(Belirsiz ve mânâsız korku
virguli.gif
belirsiz düşünce.)/Vesvese(Şüphe
virguli.gif
tereddüt
virguli.gif
kuruntu
virguli.gif
vehim
virguli.gif
aslı olmayan ihtimaller.)

24.Kör hissiyat(âkıbeti görmeyen duygular
virguli.gif
nefis)

25.Atâlet (Boş durma
virguli.gif
tenbellik
virguli.gif
işsizlik
virguli.gif
yılgınlık.)

26.Acûliyet(Çok acelecilik
virguli.gif
sabırsızlık.)

27.Fikr-i infirâdî (Ferdiyetçilik fikri
virguli.gif
düşüncesi.)

28.Tekâsül (Üşenme
virguli.gif
Tenbellik. )

29.Meyl-ür- rahat(Keyfinme düşkün olmak.)

30.Ülfet(Alışma
virguli.gif
alışkanlık; birisiyle münâsebette bulunmak
virguli.gif
ünsiyet
virguli.gif
ahbaplık
virguli.gif
dostluk
virguli.gif
huy etme
virguli.gif
görüşme
virguli.gif
konuşma.)

31.Gaflet(Dikkatsizlik
virguli.gif
endişesizlik
virguli.gif
vurdumduymazlık; nefsine uyarak Allah`ı ve emirlerini unutmak.)

32-Lâfızperestlik(Laf ve aldatıcı söze ehemmiyet veren.)

33-Zâhirperestlik(Dış görünüşe ehemmiyet veren.)

34-Sûretperestlik(Görünüşe
virguli.gif
sûrete çok kıymet veren; esâsa kıymet vermeyen; resimlere aşırı düşkün olan.)

35-Lezzetperestlik(Lezzetli şeylere kıymet veren ve boğazına düşkün olan)

36-Hayalperestlik(Asıl olmayan ve akıldan geçen fikirlere düşkün olmak)

37.Cerbeze(Demagoji.)

38.Ukûk-u vâlideyn(Anaya babaya itaatsizlik
virguli.gif
saygısızlık
virguli.gif
onları tanımamazlık.)

39.Yalancı şehâdetlik

40.Humud(Helâle ve harama karşı iştahsızlık.)

41.Fücur(Yemek
virguli.gif
içmek
virguli.gif
uyumak gibiisteklerde aşırıya kaçmak. Kuvve-i şeheviyenin ifrat mertebesi. )

42.Cebanet(Korkaklık
virguli.gif
ürkeklik.)

43.Tehevvür(Korkusuzca düşünmeden hareket etmek. Maddi ve manevi hiçbirşeyden korkmamak. Kuvve-i gadabiyenin ifrat mertebesi.)

44.Gabâvet(Ahmaklık
virguli.gif
anlayışsızlık
virguli.gif
bönlük
virguli.gif
kalın kafalılık. Akıl kuvvesinin tefrit mertebesi.)

45.Sefâhet ve lehviyat(Kadınlı erkekli haram eğlenceler
virguli.gif
oyunlar; nefsânî gayr-ı meşrû eğlenceler.)

46.Heves/Hevesat(Nefisten gelen gelip geçici istekler
virguli.gif
arzular.)

47.Keder(Üzüntü
virguli.gif
tasa
virguli.gif
kaygı.)/Elem(Ağrı
virguli.gif
acı
virguli.gif
keder
virguli.gif
dert
virguli.gif
gam
virguli.gif
kaygı.)/Âlâm(Elemler
virguli.gif
acılar.)

48.Muvafakat-i şehvet-i nefis(nefse muvafık meyil ve arzular)

49.Hodgâmlık(Yalnızca kendini dert edinerek.)/ Hodbinlik(Enâniyetli
virguli.gif
bencil
virguli.gif
kibirli.)

50.Zillet(Aşağılık
virguli.gif
horluk
virguli.gif
alçaklık.)

51.Meylü’l-mücâzefe(Sözle karşısındakinin hakkını örtmek
virguli.gif
aldatma arzusu)

52.Meylü’l-mübalâğa(Birşeyi olduğundan fazla veya az göstermek
virguli.gif
abartma arzusu.)

53.Muvâzenesizlik(Ölçüsüz olma
virguli.gif
dengesiz olma)

54.Tadlil-i gayr(Başkalarını dalâlete nisbet etmek. Sapıklığına hükmetmek.)

55.Safsata(Yalan
virguli.gif
uydurma
virguli.gif
hezeyan
virguli.gif
hakîkatte yanlış ve yalan olan kıyas.)

56.Fazîletfuruşluk(Kendini faziletli göstermeye çalışan.)

57.Bîbehre (Nasipsiz
virguli.gif
mahrum.)

58.Hodfuruşluk(Kendini beğendirmeğe çalışan. Övünen.)/Meyl-i tecellüd(Şecaatli ve cesur görünme arzusu.)

59.Meyl-i nümâyiş(Gösteriş arzusu)

60.Tekellüfkârâne(Gösteriş hevesiyle zorluğun altına girmek.)

61.Tûl-i emel(Bitmeyen arzu.)/Tevehhüm-ü ebediyet(Ebedî zannetme
virguli.gif
sonsuz yaşama zannı.)

62.Hısset(Cimrilik
virguli.gif
alçaklık
virguli.gif
bâhillik
virguli.gif
tamahkârlık.)

63.Şöhret-i kâzibe(Geçici
virguli.gif
yalancı şöhret
virguli.gif
aldatıcı nâm.)

64.Teveccüh-ü nâs(İnsanların alâkası
virguli.gif
yönelmesi.)

65.Tabasbus(Yaltaklanmak. Dalkavukluk. Kendini küçülterek ikiyüzlülükle kendini beğendirmeye çalışmak.)

66.Irkçılık(Unsuriyetçilik-kavmiyetçilik)

67.Cehâlet(Bilgisizlik
virguli.gif
câhillik.)

68.İntikam(Öc almak)

69.Taklid(Benzetmeye ve benzemeye çalışmak
virguli.gif
benzerini yapmak
virguli.gif
birine benzemeye çalışmak.)

70.Gevezelik(Gereksiz çok konuşmak.)

71.Havf(Korku
virguli.gif
korkma.)

72.Mukallid(Taklid eden. Benzemeğe çalışan.)

73.Mübazaa(Haram olanı)

74.Casusluk(Hafiye
virguli.gif
ajan
virguli.gif
istihbârâtçı
virguli.gif
gizli sırları öğrenip bildiren.)

75.Şekva (Menfî anlamda Şikâyet etmek
virguli.gif
sızlanmak.)Hazırlayan :Bâkî ÇİMİÇ
 

Yitik Lale

“Men dakka dukka”
Katılım
3 May 2010
Mesajlar
3,282
Tepkime puanı
810
Puanları
0
Basra'nın velisi Hasan-ı Basri Hazretleri'ne 90'lık bir ihtiyar gelir:


-Ben tövbe ederek istikametimi düzeltmek için geldim
virguli.gif
bana yol göster
virguli.gif
der. Hasan Basri Hazretleri latife ile:

''Baba biraz geç kalmadın mı?' der. İhtiyarın cevabı manalı olur:

- Henüz güneş batıdan doğmadı
virguli.gif
tövbe kapısı kapanmadı diye ümidimi kesmeden geldim
virguli.gif
yanlış mı yaptım yoksa ümidimi kesmemekle?Heyecanlanan Hasan-ı Basri Hazretleri:

- Hayır
virguli.gif
hayır der
virguli.gif
ümidinizi kesmemekle yanlış yapmadınız. Gerçekten de henüz güneş batıdan doğmadı
virguli.gif
tövbe kapısı da kapanmadı. Buyurun birlikte tövbe istiğfar edelim
virguli.gif
belki sizin kesilmeyen ümidiniz hürmetine bizim tövbemiz de kabul olur. Birlikte oturup tövbe
virguli.gif
istiğfar ederler.
 
Katılım
14 Eki 2006
Mesajlar
1,777
Tepkime puanı
67
Puanları
0
Hakkaniyeti, en yüksek âlimler tarafından tasdik edilen ve en yüksek bir mertebe-i imanî ve aşk-ı İslâmî kazandıran Risale-i Nur, hiç şübhe yoktur ki onun bütün Sözler'i ve Lem'a ve Şua'ları Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın birer nurani tefsiridirler. Manevî hastalıkları ve manevî karanlıkları izale eden gayet parlak birer güneştirler.
Şualar...
 
Katılım
14 Eki 2006
Mesajlar
1,777
Tepkime puanı
67
Puanları
0
Otuzbirinci âyetin birinci mukaddemesi olan
و ان كنتم مرضي
cümlesi, binbeşyüz (1500) küsur olan makam-ı cifrîsiyle; ehl-i dalalet tarafından aşılanan manevî hastalıkların kısm-ı a'zamı, Risalet-in Nur'un Kur'anî ilâçlarıyla izale edilebilir diye işaret etmekle beraber; maatteessüf ikiyüz sene kadar dünyanın ömrü bâki kalmışsa, bir fırka-i dâlle dahi devam edeceğine îma ediyor....
Kastamonu...
 

Yitik Lale

“Men dakka dukka”
Katılım
3 May 2010
Mesajlar
3,282
Tepkime puanı
810
Puanları
0
Seçkin bir Kur`an tefsiri olan Risale-i Nurlar günümüz insanlarının manevi hastalıkları için Kur`an eczanesinden derilmiş, etkili bir reçetedir. Bu reçeteyi kullanan insanların manevi dertlerden kurtulup sıhhat buldukları milyonlarca şahidin şehadetiyle sabittir. İnançsızlık afeti, ahlaksızlık tufanı ve anarşi salgınına karşı en büyük set oldu ve oluyor Risale-i Nurlar. Onun asude ikliminde bulunanlar imanın huzur dolu hakikatlerini yaşamaya, güzel ahlakın Cennet meltemlerini soluklamaya, sulh ve sükunun saadet dolu ab-ı hayatını içmeye başlıyorlar. İç dünyaları, evleri Cennetten bir köşe haline gelen bu hakikat sevdalıları çevrelerine de mutluluk dağıtıyorlar. Dipdiri gelmiş, dipdiri kalacak İslamın hayat verici hakikatlerini ruhlarına sindiren bu insanlar örnek kişilikleriyle gıpta ve takdirle anılır hale geliyorlar. İslam bir hayat dini değil midir? A`dan z`ye hayatın her kesimine hitap etmiyor mu? Her çağın insanına ışık tutmuyor, kılavuzluk etmiyor mu? Onun tar-ü taze hakikatleriyle her yeni tanışan, içli dışlı olan insan ilk iş olarak onu hayata yansıtıyor. Bu dün böyle olmuş, bugün böyle, yarın da böyle olacaktır. İnsan bu hakikatlere muhtaç olmaktan uzak kalamayacağına göre her zaman o ab-ı hayatla beslenmeye devam edecektir. Bir insan dinin farz olan emirlerini yapmıyor, haram olan kötülüklerinden vazgeçemiyor, ahlaki zaaftan kurtulamıyorsa bu onun manen hasta olduğunu gösterir. Bu hastalığı neyle ve nasıl tedavi edeceksiniz? Bir iksir, bir tiryak gibi Kur`ani ilaçlarınız yoksa İslamın canlandırıcı, şevklendirici hakikatleriyle tedavi edemiyorsanız hastalığı önleyemezsiniz. Hz. İsa bir beldeye gittiğinde öncelikle oranın manen bozuk insanlarını bulur, niye böyle yaptığı sorulduğunda da, `Ben bir tabibim. Hastaları tedaviyle mükellefim` dermiş. Hz. İsavari manevi hastalıkları tedavide kendini görevli addeden insanlar eğer günümüzün insanı iseler elbette Risale-i Nurlara müracaat edeceklerdir. Risale-i Nurlar biraz aşinalık kazanıldığında hemen gönülleri, akılları, ruhları ve nefisleri fethedecektir. Daha mükemmeli, güzeli ortaya konulmadıkça bu taht onundur. Diğer eserler gibi başka ilim, fen ve kitaplardan alınmayan, Kur`an`dan başka kaynağı, mercii, üstadı bulunmayan Risaleler hakkında muhterem müellifi, çoğunun ruhundan doğan bir ihtiyaca binaen ani ve def`aten ilham edildiğini ve bazı dostlarına gösterdiği zaman, `Şu zamanın yaralarına devadır` dediklerini belirtir. O halde hastalık devam ettiği sürece bu manevi reçete de tedavisini sürdürecektir.

Şaban Döğen
 
Katılım
14 Eki 2006
Mesajlar
1,777
Tepkime puanı
67
Puanları
0
Yetmiş beş tane... Peki bütün bu hastalıkları şu küçücük insan hangi latifelerinin su istimali ile celb ediyor.. çözmeyi denesek kaç tanesini bulabiliriz...
 

ummuhan

Kıdemli Üye
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,943
Tepkime puanı
1,042
Puanları
0
Konum
Arz
Basra'nın velisi Hasan-ı Basri Hazretleri'ne 90'lık bir ihtiyar gelir:


-Ben tövbe ederek istikametimi düzeltmek için geldim
virguli.gif
bana yol göster
virguli.gif
der. Hasan Basri Hazretleri latife ile:

''Baba biraz geç kalmadın mı?' der. İhtiyarın cevabı manalı olur:

- Henüz güneş batıdan doğmadı
virguli.gif
tövbe kapısı kapanmadı diye ümidimi kesmeden geldim
virguli.gif
yanlış mı yaptım yoksa ümidimi kesmemekle?Heyecanlanan Hasan-ı Basri Hazretleri:

- Hayır
virguli.gif
hayır der
virguli.gif
ümidinizi kesmemekle yanlış yapmadınız. Gerçekten de henüz güneş batıdan doğmadı
virguli.gif
tövbe kapısı da kapanmadı. Buyurun birlikte tövbe istiğfar edelim
virguli.gif
belki sizin kesilmeyen ümidiniz hürmetine bizim tövbemiz de kabul olur. Birlikte oturup tövbe
virguli.gif
istiğfar ederler.

Kapılar kapanmadan hatta yüzümüze çarpılmadan geçelim inşaallah....
 
Üst