Manevi Hastalıklar | ihvan forum – Özgür Düşünce ve Paylaşım Platformu!

Manevi Hastalıklar

Yitik Lale

“Men dakka dukka”
İhvan Üyesi
Katılım
3 May 2010
Mesajlar
3,282
Puanları
0
1.Ye's(Ümitsizlik.)
2.Yalan/Kizb

3.Adâvet/ Düşmanlık

4.Ucb(Kendini beğenme
ameline
yaptıkları işe güvenme
kibir
gurur)

5.Gurûr/Tekebbür(Kibirlenme
kendini büyük sayma.) /Meyl-i tefevvuk(Başkalarından üstün olma eğilimi.)

6.Sû-i zan(Bir kimse hakkında kötü düşünceye sahip olma.)

7.İstibdat/ Tahakküm (Zorbalık etme; zorla hükmetme
mânevî baskı. Diktatörlük)

8.Bencillik(Hodbin
Hodgâm)

9.Haset(Başkasının iyi hâlini istememe; çekememezlik
kıskançlık.)

10.Kıskançlık

11.Riyâ(Gösteriş)/Tasannukârâne(Riyâ ve gösteriş için. Yapmacık
suni hareketlerde bulunarak.)

12.Tasannu(Yapmacık hareket
zorla bir şeyi daha iyi göstermeye çalışma.)

13.Nifâk(Dıştan Müslüman göründüğü halde inanmamak
ikiyüzlülük
dinde riyâ.)

14.Kîn/Gıybet(Arkadan çekiştirmek
hâzır olmayan birisinin aleyhinde konuşmak.)/ Garaz/Kovuculuk

15.Tarafgîrlik(Taraf tutmak.)

16.Taassup(Şiddetli ve aşırı bağlılık.)

17.İnad(Israr
muannidlik
ayak direme
dediğinden vazgeçmeme.)

18.Şikàk(Nifak
ikilik
ittifaksızlık.)

19.Temellük(Sahiplenme
kendine mâl etme.)/Temelluk(Dalkavukluk
yaltaklanma.)

20.Bid'â(Dinin aslına uymayan âdet ve uygulamalar.)

21.Tamah(Bir şeye göz dikip bakma.Aç gözlü
cimri.)

22.Hırs (Açgözlülük
kanaatsizlik.)

23.Vehim(Belirsiz ve mânâsız korku
belirsiz düşünce.)/Vesvese(Şüphe
tereddüt
kuruntu
vehim
aslı olmayan ihtimaller.)

24.Kör hissiyat(âkıbeti görmeyen duygular
nefis)

25.Atâlet (Boş durma
tenbellik
işsizlik
yılgınlık.)

26.Acûliyet(Çok acelecilik
sabırsızlık.)

27.Fikr-i infirâdî (Ferdiyetçilik fikri
düşüncesi.)

28.Tekâsül (Üşenme
Tenbellik. )

29.Meyl-ür- rahat(Keyfinme düşkün olmak.)

30.Ülfet(Alışma
alışkanlık; birisiyle münâsebette bulunmak
ünsiyet
ahbaplık
dostluk
huy etme
görüşme
konuşma.)

31.Gaflet(Dikkatsizlik
endişesizlik
vurdumduymazlık; nefsine uyarak Allah`ı ve emirlerini unutmak.)

32-Lâfızperestlik(Laf ve aldatıcı söze ehemmiyet veren.)

33-Zâhirperestlik(Dış görünüşe ehemmiyet veren.)

34-Sûretperestlik(Görünüşe
sûrete çok kıymet veren; esâsa kıymet vermeyen; resimlere aşırı düşkün olan.)

35-Lezzetperestlik(Lezzetli şeylere kıymet veren ve boğazına düşkün olan)

36-Hayalperestlik(Asıl olmayan ve akıldan geçen fikirlere düşkün olmak)

37.Cerbeze(Demagoji.)

38.Ukûk-u vâlideyn(Anaya babaya itaatsizlik
saygısızlık
onları tanımamazlık.)

39.Yalancı şehâdetlik

40.Humud(Helâle ve harama karşı iştahsızlık.)

41.Fücur(Yemek
içmek
uyumak gibiisteklerde aşırıya kaçmak. Kuvve-i şeheviyenin ifrat mertebesi. )

42.Cebanet(Korkaklık
ürkeklik.)

43.Tehevvür(Korkusuzca düşünmeden hareket etmek. Maddi ve manevi hiçbirşeyden korkmamak. Kuvve-i gadabiyenin ifrat mertebesi.)

44.Gabâvet(Ahmaklık
anlayışsızlık
bönlük
kalın kafalılık. Akıl kuvvesinin tefrit mertebesi.)

45.Sefâhet ve lehviyat(Kadınlı erkekli haram eğlenceler
oyunlar; nefsânî gayr-ı meşrû eğlenceler.)

46.Heves/Hevesat(Nefisten gelen gelip geçici istekler
arzular.)

47.Keder(Üzüntü
tasa
kaygı.)/Elem(Ağrı
acı
keder
dert
gam
kaygı.)/Âlâm(Elemler
acılar.)

48.Muvafakat-i şehvet-i nefis(nefse muvafık meyil ve arzular)

49.Hodgâmlık(Yalnızca kendini dert edinerek.)/ Hodbinlik(Enâniyetli
bencil
kibirli.)

50.Zillet(Aşağılık
horluk
alçaklık.)

51.Meylü’l-mücâzefe(Sözle karşısındakinin hakkını örtmek
aldatma arzusu)

52.Meylü’l-mübalâğa(Birşeyi olduğundan fazla veya az göstermek
abartma arzusu.)

53.Muvâzenesizlik(Ölçüsüz olma
dengesiz olma)

54.Tadlil-i gayr(Başkalarını dalâlete nisbet etmek. Sapıklığına hükmetmek.)

55.Safsata(Yalan
uydurma
hezeyan
hakîkatte yanlış ve yalan olan kıyas.)

56.Fazîletfuruşluk(Kendini faziletli göstermeye çalışan.)

57.Bîbehre (Nasipsiz
mahrum.)

58.Hodfuruşluk(Kendini beğendirmeğe çalışan. Övünen.)/Meyl-i tecellüd(Şecaatli ve cesur görünme arzusu.)

59.Meyl-i nümâyiş(Gösteriş arzusu)

60.Tekellüfkârâne(Gösteriş hevesiyle zorluğun altına girmek.)

61.Tûl-i emel(Bitmeyen arzu.)/Tevehhüm-ü ebediyet(Ebedî zannetme
sonsuz yaşama zannı.)

62.Hısset(Cimrilik
alçaklık
bâhillik
tamahkârlık.)

63.Şöhret-i kâzibe(Geçici
yalancı şöhret
aldatıcı nâm.)

64.Teveccüh-ü nâs(İnsanların alâkası
yönelmesi.)

65.Tabasbus(Yaltaklanmak. Dalkavukluk. Kendini küçülterek ikiyüzlülükle kendini beğendirmeye çalışmak.)

66.Irkçılık(Unsuriyetçilik-kavmiyetçilik)

67.Cehâlet(Bilgisizlik
câhillik.)

68.İntikam(Öc almak)

69.Taklid(Benzetmeye ve benzemeye çalışmak
benzerini yapmak
birine benzemeye çalışmak.)

70.Gevezelik(Gereksiz çok konuşmak.)

71.Havf(Korku
korkma.)

72.Mukallid(Taklid eden. Benzemeğe çalışan.)

73.Mübazaa(Haram olanı)

74.Casusluk(Hafiye
ajan
istihbârâtçı
gizli sırları öğrenip bildiren.)

75.Şekva (Menfî anlamda Şikâyet etmek
sızlanmak.)Hazırlayan :Bâkî ÇİMİÇ
 

Yitik Lale

“Men dakka dukka”
İhvan Üyesi
Katılım
3 May 2010
Mesajlar
3,282
Puanları
0
Basra'nın velisi Hasan-ı Basri Hazretleri'ne 90'lık bir ihtiyar gelir:


-Ben tövbe ederek istikametimi düzeltmek için geldim
bana yol göster
der. Hasan Basri Hazretleri latife ile:

''Baba biraz geç kalmadın mı?' der. İhtiyarın cevabı manalı olur:

- Henüz güneş batıdan doğmadı
tövbe kapısı kapanmadı diye ümidimi kesmeden geldim
yanlış mı yaptım yoksa ümidimi kesmemekle?Heyecanlanan Hasan-ı Basri Hazretleri:

- Hayır
hayır der
ümidinizi kesmemekle yanlış yapmadınız. Gerçekten de henüz güneş batıdan doğmadı
tövbe kapısı da kapanmadı. Buyurun birlikte tövbe istiğfar edelim
belki sizin kesilmeyen ümidiniz hürmetine bizim tövbemiz de kabul olur. Birlikte oturup tövbe
istiğfar ederler.
 

İstihya

Doçent
İhvan Üyesi
Katılım
25 Eyl 2010
Mesajlar
723
Puanları
0
Dert çok...
 

serdengeçtı

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
14 Eki 2006
Mesajlar
1,777
Puanları
0
Hakkaniyeti, en yüksek âlimler tarafından tasdik edilen ve en yüksek bir mertebe-i imanî ve aşk-ı İslâmî kazandıran Risale-i Nur, hiç şübhe yoktur ki onun bütün Sözler'i ve Lem'a ve Şua'ları Kur'an-ı Mu'ciz-ül Beyan'ın birer nurani tefsiridirler. Manevî hastalıkları ve manevî karanlıkları izale eden gayet parlak birer güneştirler.
Şualar...
 

serdengeçtı

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
14 Eki 2006
Mesajlar
1,777
Puanları
0
Otuzbirinci âyetin birinci mukaddemesi olan
و ان كنتم مرضي
cümlesi, binbeşyüz (1500) küsur olan makam-ı cifrîsiyle; ehl-i dalalet tarafından aşılanan manevî hastalıkların kısm-ı a'zamı, Risalet-in Nur'un Kur'anî ilâçlarıyla izale edilebilir diye işaret etmekle beraber; maatteessüf ikiyüz sene kadar dünyanın ömrü bâki kalmışsa, bir fırka-i dâlle dahi devam edeceğine îma ediyor....
Kastamonu...
 

Yitik Lale

“Men dakka dukka”
İhvan Üyesi
Katılım
3 May 2010
Mesajlar
3,282
Puanları
0
Seçkin bir Kur`an tefsiri olan Risale-i Nurlar günümüz insanlarının manevi hastalıkları için Kur`an eczanesinden derilmiş, etkili bir reçetedir. Bu reçeteyi kullanan insanların manevi dertlerden kurtulup sıhhat buldukları milyonlarca şahidin şehadetiyle sabittir. İnançsızlık afeti, ahlaksızlık tufanı ve anarşi salgınına karşı en büyük set oldu ve oluyor Risale-i Nurlar. Onun asude ikliminde bulunanlar imanın huzur dolu hakikatlerini yaşamaya, güzel ahlakın Cennet meltemlerini soluklamaya, sulh ve sükunun saadet dolu ab-ı hayatını içmeye başlıyorlar. İç dünyaları, evleri Cennetten bir köşe haline gelen bu hakikat sevdalıları çevrelerine de mutluluk dağıtıyorlar. Dipdiri gelmiş, dipdiri kalacak İslamın hayat verici hakikatlerini ruhlarına sindiren bu insanlar örnek kişilikleriyle gıpta ve takdirle anılır hale geliyorlar. İslam bir hayat dini değil midir? A`dan z`ye hayatın her kesimine hitap etmiyor mu? Her çağın insanına ışık tutmuyor, kılavuzluk etmiyor mu? Onun tar-ü taze hakikatleriyle her yeni tanışan, içli dışlı olan insan ilk iş olarak onu hayata yansıtıyor. Bu dün böyle olmuş, bugün böyle, yarın da böyle olacaktır. İnsan bu hakikatlere muhtaç olmaktan uzak kalamayacağına göre her zaman o ab-ı hayatla beslenmeye devam edecektir. Bir insan dinin farz olan emirlerini yapmıyor, haram olan kötülüklerinden vazgeçemiyor, ahlaki zaaftan kurtulamıyorsa bu onun manen hasta olduğunu gösterir. Bu hastalığı neyle ve nasıl tedavi edeceksiniz? Bir iksir, bir tiryak gibi Kur`ani ilaçlarınız yoksa İslamın canlandırıcı, şevklendirici hakikatleriyle tedavi edemiyorsanız hastalığı önleyemezsiniz. Hz. İsa bir beldeye gittiğinde öncelikle oranın manen bozuk insanlarını bulur, niye böyle yaptığı sorulduğunda da, `Ben bir tabibim. Hastaları tedaviyle mükellefim` dermiş. Hz. İsavari manevi hastalıkları tedavide kendini görevli addeden insanlar eğer günümüzün insanı iseler elbette Risale-i Nurlara müracaat edeceklerdir. Risale-i Nurlar biraz aşinalık kazanıldığında hemen gönülleri, akılları, ruhları ve nefisleri fethedecektir. Daha mükemmeli, güzeli ortaya konulmadıkça bu taht onundur. Diğer eserler gibi başka ilim, fen ve kitaplardan alınmayan, Kur`an`dan başka kaynağı, mercii, üstadı bulunmayan Risaleler hakkında muhterem müellifi, çoğunun ruhundan doğan bir ihtiyaca binaen ani ve def`aten ilham edildiğini ve bazı dostlarına gösterdiği zaman, `Şu zamanın yaralarına devadır` dediklerini belirtir. O halde hastalık devam ettiği sürece bu manevi reçete de tedavisini sürdürecektir.

Şaban Döğen
 

Nur-uL Envâr

Enis ~
İhvan Üyesi
Katılım
20 Ara 2009
Mesajlar
1,885
Puanları
0
Uuvv...
 

serdengeçtı

Yeni
İhvan Üyesi
Katılım
14 Eki 2006
Mesajlar
1,777
Puanları
0
Yetmiş beş tane... Peki bütün bu hastalıkları şu küçücük insan hangi latifelerinin su istimali ile celb ediyor.. çözmeyi denesek kaç tanesini bulabiliriz...
 

ummuhan

Kıdemli Üye
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eyl 2007
Mesajlar
12,943
Puanları
113
Basra'nın velisi Hasan-ı Basri Hazretleri'ne 90'lık bir ihtiyar gelir:


-Ben tövbe ederek istikametimi düzeltmek için geldim
bana yol göster
der. Hasan Basri Hazretleri latife ile:

''Baba biraz geç kalmadın mı?' der. İhtiyarın cevabı manalı olur:

- Henüz güneş batıdan doğmadı
tövbe kapısı kapanmadı diye ümidimi kesmeden geldim
yanlış mı yaptım yoksa ümidimi kesmemekle?Heyecanlanan Hasan-ı Basri Hazretleri:

- Hayır
hayır der
ümidinizi kesmemekle yanlış yapmadınız. Gerçekten de henüz güneş batıdan doğmadı
tövbe kapısı da kapanmadı. Buyurun birlikte tövbe istiğfar edelim
belki sizin kesilmeyen ümidiniz hürmetine bizim tövbemiz de kabul olur. Birlikte oturup tövbe
istiğfar ederler.
Kapılar kapanmadan hatta yüzümüze çarpılmadan geçelim inşaallah....
 

SeTTaR

Profesör
İhvan Üyesi
Katılım
1 Eyl 2009
Mesajlar
1,142
Puanları
63
Allah hepimizi manevi hastalıklardan korusun.
 
Üst